BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
UNITED BIBLE SOCIETIES
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Choose from all versions   About versions Help
Language

II Kralji 1

Druga knjiga Kraljev
1
1 In po smrti Ahabovi so se izneverili Moabci Izraelu. 2 In Ahazija je padel skozi omrežje v svoji zgornji sobi v Samariji in je zbolel. In pošlje sle ter jim veli: Pojdite, vprašajte Baalzebuba, boga v Ekronu, ali ozdravim od te bolezni svoje. 3 Angel Gospodov pa reče Eliju Tisbljanu: Vstani, pojdi naproti slom kralja samarijskega in jim reci: Ni li Boga v Izraelu, da greste vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu? 4 Zatorej pravi tako Gospod: Ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temveč gotovo umrješ! In Elija je šel.
5 In ko se sli vrnejo h kralju, jih vpraša: Kaj da ste se vrnili? 6 Oni mu reko: Neki mož nam je prišel naproti in nam je dejal: Pojdite, vrnite se h kralju, ki vas je poslal, in mu recite: Tako pravi Gospod: Ni li Boga v Izraelu, da pošiljaš vpraševat Baalzebuba, boga v Ekronu? Zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temveč gotovo umrješ! 7 In jih vpraša: Kakšne podobe in obleke je bil mož, ki vam je prišel naproti in vam to govoril? 8 In mu odgovore: Lasat mož je bil in opasan z usnjenim pasom okoli ledij. In reče: Elija Tisbljan je.
9 Tedaj pošlje kralj petdesetnika in njegovih petdeset mož. Ta gre gori k njemu, in glej, on sedi na vrhu gore. In mu reče: Mož Božji, kralj je ukazal: Pojdi doli! 10 In Elija odgovori in reče petdesetniku: Ako sem mož Božji, naj švigne ogenj doli z neba in požre tebe in tvoje petdesetere. In švigne ogenj z neba in požre njega in petdesetere njegove. 11 In zopet pošlje k njemu drugega petdesetnika z njegovo petdeseterico. In izpregovori in mu reče: Mož Božji, tako je ukazal kralj: Hitro pojdi doli! 12 In Elija odgovori in mu veli: Ako sem mož Božji, naj švigne ogenj doli z neba in požre tebe in tvoje petdesetere. In ogenj švigne z neba in požre njega in petdesetere njegove. 13 In zopet pošlje tretjega petdesetnika z njegovo petdeseterico. In ko pride gori tretji petdesetnik, pade na kolena pred Elijem in ga prosi in mu reče: Mož Božji, prosim, bodi pred teboj drago življenje moje in teh petdesetih hlapcev tvojih življenje! 14 Glej, ogenj je prišel z neba in požrl prva dva petdesetnika in petdesetere, ki so bili z njima; sedaj pa bodi drago življenje moje pred teboj! 15 In angel Gospodov govori Eliju: Pojdi doli z njim in ne boj se ga! Vstane torej in gre z njim doli h kralju 16 in mu reče: Tako pravi Gospod: Ker si poslal sle vprašat Baalzebuba, boga v Ekronu, kakor da ni nobenega Boga v Izraelu, za čigar besedo bi se vprašalo, zato ne vstaneš iz postelje, v katero si legel, temveč gotovo umrješ. 17 Tako je umrl po besedi Gospodovi, ki jo je bil govoril Elija. In Joram je zakraljeval na mestu njegovem v drugem letu Jorama, sina Josafata, kralja na Judovem; kajti ni imel sina. 18 Druge zgodbe Ahazijeve pa, kaj je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

Chráska Bible, orthographically updated
© 1914 British & Foreign Bible Society
© 2017 Bible Society of SloveniaSearch the Bible ] [ About Bible Versions ] [ Help ] [ Abbreviations ] [ Bible Quiz ]

Feedback ]

United Bible Societies ] [ Bible Society of Slovenia ]

Last update of the program:  10-10-2016
visitor stats