Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Genesis 5

Genesis :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Van Adam tot Noach
5
1†Dit is de lijst van Adams nakomelingen.
Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2†Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.
3†Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. 4†Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5†In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.
6†Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7†Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8†In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.
9†Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10†Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11†In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.
12†Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13†Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14†In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.
15†Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16†Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17†In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.
18†Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19†Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20†In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.
21†Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22†Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23†In totaal leefde hij 365 jaar. 24†Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.
25†Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26†Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27†In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.
28†Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon 29†die hij Noach noemde. ĎDeze zoon,í zei hij, Ďzal ons troost geven
(sluit) (5:29) Noach [...] troost geven Ė In het Hebreeuws is er een woordspel tussen de naam Noach en het werkwoord nicham, Ďtroost gevení.
voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.í 30†Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31†In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.
32†Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats