Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

2a Joan 1,1-13

2a Joan :Introducció 1

Segona carta de Joan
Salutació
1
L'ancià a la Senyora, elegida de Déu, i als seus fills. Us estimem en la veritat, jo mateix i tots els qui han arribat al coneixement de la veritat. I ens mou a estimar-vos, la veritat que està en nosaltres i que estarà amb nosaltres per sempre. De part de Déu Pare i del seu Fill Jesucrist, hi haurà amb nosaltres gràcia, misericòrdia i pau, plenes de veritat i d'amor.
Veritat i amor
M'ha omplert de goig trobar alguns dels teus fills que es comporten d'acord amb la veritat, seguint el manament que hem rebut del Pare. Però ara, Senyora, t'ho demano: estimem-nos els uns als altres. El que t'escric no és cap manament nou: és el manament que tenim des del principi. Estimar vol dir comportar-se d'acord amb els manaments de Déu. Aquest és el manament que heu de seguir, tal com l'heu sentit des del principi.
Pel món corren molts impostors: no confessen que Jesucrist s'hagi fet realment home. Els qui diuen això són l'Impostor i l'Anticrist. Estigueu alerta a no perdre el fruit del nostre treball, perquè un dia en pugueu rebre una plena recompensa. Tothom qui va massa enllà i no es manté en la doctrina del Crist, no posseeix Déu. Però aquell qui s'hi manté, posseeix tant el Pare com el Fill. 10 Si algú us ve a trobar i no sosté aquesta doctrina, no l'acolliu a casa vostra ni el saludeu, 11 perquè els qui el saludessin tindrien part en les seves males obres.
Cloenda
12 Tinc moltes coses per dir-vos, però ara no vull fer anar el paper i la tinta: espero venir-vos a trobar i parlar personalment amb vosaltres, i així la nostra joia serà completa.
13 Et saluden els fills de la teva germana, l'elegida.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats