Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Ageu 1,1-2,23

Ageu :Introducció 1 2

Ageu
L'hora de reconstruir el temple
1
L'any segon del regnat de Darius, el dia primer del mes sisè, el Senyor, per mitjà del profeta Ageu, va comunicar la seva paraula al governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, i al gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac. Ageu els digué:
--Això diu el Senyor de l'univers: "Aquest poble assegura que encara no ha arribat el temps propici de reconstruir el temple del Senyor."
Però el Senyor, per mitjà del profeta Ageu, va comunicar la seva paraula i digué:
--Que potser us ha arribat a vosaltres el temps de viure a les vostres cases luxoses mentre aquest temple és una ruïna? Ara, doncs, això diu el Senyor de l'univers: "Reflexioneu sobre el que us passa! Heu sembrat molt i heu collit poc, mengeu i no quedeu tips, beveu i no us poseu alegres, us vestiu i no aneu prou abrigats, el jornal dels assalariats cau en bosses foradades."
»Això diu encara el Senyor de l'univers: "Reflexioneu sobre el que us passa! Aneu al bosc, porteu fusta i reconstruïu el temple. Jo m'hi complauré i en seré glorificat. Us ho dic jo, el Senyor. Esperàveu molt i heu collit poc: tot el que havíeu entrat a casa, jo ho he escampat d'una bufada. I això, per què? Perquè mentre el meu temple és una ruïna, cada un de vosaltres tan sols es preocupa de casa seva. 10 Per això el cel us ha negat la rosada, i la terra, els seus fruits. 11 Jo he fet eixorcs la terra i les muntanyes, els sembrats i les vinyes, els oliverars i tot el que el camp produeix, els homes, el bestiar i tot el treball de les vostres mans."
12 Zorobabel, fill de Xealtiel, el gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i tota la resta del poble van fer cas del Senyor, el seu Déu, gràcies a les paraules del profeta Ageu, que el Senyor, el seu Déu, els havia enviat. I tots van obeir el Senyor.
13 Llavors Ageu, el missatger del Senyor, parlant segons l'encàrrec rebut d'ell, va dir al poble:
--Jo sóc amb vosaltres. Ho dic jo, el Senyor.
14 El Senyor, doncs, va desvetllar el zel del governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, del gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i de la resta del poble. Tots es presentaren per començar l'obra de reconstrucció del temple del seu Déu, el Senyor de l'univers. 15 Era el dia vint-i-quatre del mes sisè de l'any segon del regnat de Darius.
Esplendor del futur temple restaurat
2
El dia vint-i-u del mes setè, el Senyor va comunicar la seva paraula per mitjà del profeta Ageu. Digué:
--Parla al governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, al gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i a la resta del poble. Digues-los:
»"¿Qui queda de vosaltres que hagi vist aquest temple en la seva antiga esplendor? I ara, com el veieu? Si es compara amb l'altre, sembla un no res! Però tu, Zorobabel, sigues ferm. Ho dic jo, el Senyor. Tu també sigues ferm, Jeixua, gran sacerdot, fill de Jossadac, i sigueu ferms tots vosaltres, habitants del país. Ho dic jo, el Senyor. Poseu-vos a la feina, que jo sóc amb vosaltres. Ho dic jo, el Senyor de l'univers. Que també així em vaig comprometre amb vosaltres quan vau sortir d'Egipte. El meu esperit és enmig vostre. No tingueu por!
»Això diu el Senyor de l'univers: Una vegada més, i serà aviat, jo faré tremolar el cel, la terra, el mar i els continents. Faré tremolar totes les nacions. Aquí afluirà el bo i millor de cada una i ompliré d'esplendor aquest temple. Us ho dic jo, el Senyor de l'univers. L'or i la plata són meus. Ho dic jo, el Senyor de l'univers. Així aquest últim temple serà més esplendorós que el primer. Us ho dic jo, el Senyor de l'univers. I, en aquest lloc, jo donaré la pau. Ho dic jo, el Senyor de l'univers."
Nova crida a reconstruir el temple
10 L'any segon del regnat de Darius, el dia vint-i-quatre del mes novè, el Senyor va comunicar la seva paraula al profeta Ageu. Li digué:
11 --Això diu el Senyor de l'univers: "Demana als sacerdots què diu la llei sobre aquest punt: 12 Si algú porta a la falda del seu vestit carn oferta en sacrifici, és a dir, que està santificada, i amb la falda toca pa, llegums, vi, oli o qualsevol altre menjar, ¿queden santificats?"
Els sacerdots respongueren que no. 13 Ageu afegí:
--I si algú ritualment impur pel contacte amb un cadàver toca aquestes coses, ¿quedaran impures?
Els sacerdots respongueren:
--Sí, quedaran impures.
14 Llavors Ageu va dir:
--El mateix passa amb aquest poble, amb aquesta nació, quan es presenten davant meu: tot el treball de les seves mans, tot el que m'ofereixen, és impur. Ho dic jo, el Senyor.
15 »Però ara reflexioneu sobre el que us passarà d'avui endavant! Abans que comencéssiu a col·locar pedres al temple del Senyor, 16 què us passava? Anàveu en una pila de gra on esperàveu trobar vint mesures i només n'hi trobàveu deu; anàveu al cup a buidar la bóta de cinquanta mesures de vi i només n'hi trobàveu vint. 17 Jo us castigava enviant la secada, les malures i la calamarsa sobre els vostres conreus, però vosaltres no pensàveu en mi. Ho dic jo, el Senyor. 18 Doncs bé, reflexioneu sobre el que us passarà d'avui endavant. Mireu què us passarà des d'ara, des del dia vint-i-quatre del mes novè, i què us passava el dia que vau posar els fonaments del temple del Senyor. 19 Quina llavor hi queda, al graner? Fins la vinya, la figuera, el magraner i l'olivera no han produït res! Però sapigueu que, des d'avui, jo els beneiré.
Promesa a Zorobabel, l'escollit del Senyor
20 El mateix dia vint-i-quatre d'aquell mes, el Senyor va comunicar la seva paraula a Ageu per segona vegada. Li digué:
21 --Digues al governador de Judà Zorobabel: "Faré tremolar el cel i la terra, 22 bolcaré els trons dels reialmes i anorrearé el poder dels regnes estrangers. Bolcaré els carros de guerra amb els seus guerrers, cauran per terra els cavalls i els cavallers i es mataran amb l'espasa els uns als altres. 23 Aquell dia, ho dic jo, el Senyor de l'univers, et prendré, servent meu Zorobabel, fill de Xealtiel, perquè siguis el meu segell personal. Ho dic jo, el Senyor. Jo t'he escollit. Ho dic jo, el Senyor de l'univers."

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats