Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Kolossenzen 4:16

Kolossenzen :1 2 3 4

16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicťa geschreven is.
16 Ende wanneer dese Send-brief van u sal gelesen zijn, maeckt datíse oock in de Gemeynte der Laodicensen gelesen worde: ende dat oock ghy dien leest die uyt Laodicea [geschreven is].
 
Uit: Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Uit: Statenvertaling, editie 1637
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats