Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Ezequiel 10,1-22

Ezequiel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Una altra visió de la glòria del Senyor
10
Llavors vaig veure aparèixer una figura semblant a la d'un tron. La vaig veure sobre la volta, blava com safir, que els querubins tenien damunt el cap.
Algú digué a l'home vestit de lli:
--Fica't per entremig de la carrossa sota el querubí, pren un grapat de brases enceses d'entre els querubins i escampa-les per la ciutat.
I vaig veure que l'home hi entrava. Els querubins eren a la dreta del santuari i el núvol omplia l'atri interior. La presència gloriosa del Senyor es va elevar de sobre el querubí i s'avançà fins al llindar del santuari. El núvol omplí el santuari, i l'esclat de la glòria del Senyor es va estendre per tot l'atri. La remor de les ales dels querubins se sentia des de l'atri exterior, com la veu del Totpoderós quan parla.
Així que l'home vestit de lli rebé l'ordre de prendre foc d'entremig de la carrossa, d'enmig dels querubins, vingué i es va quedar dret al costat de la roda. El querubí va allargar la mà cap al foc d'entremig dels querubins, en prengué i el va posar a les mans del qui anava vestit de lli. Ell el va agafar i va sortir.
Llavors es va veure que sota les ales dels querubins hi havia una forma de mà humana. Mentre mirava, vaig veure quatre rodes a prop dels querubins, una roda vora cada querubí. Les rodes brillaven com una pedra de topazi. 10 Totes quatre eren iguals. Cada roda en duia una altra d'entrecreuada. 11 Quan avançaven, ho podien fer en totes quatre direccions, però sense girar-se: cap a l'indret on es dirigia la part de davant, avançaven també les rodes de darrere, sense girar-se. 12 El cos de tots quatre querubins, l'esquena, les mans, les ales i les rodes, eren plens d'ulls tot a l'entorn. 13 I vaig sentir que donaven a les rodes el nom de «carrossa». 14 Cada un dels querubins tenia quatre cares: la cara del primer era de querubí; la del segon era una cara d'home; el tercer tenia cara de lleó, i el quart, d'àguila. 15 Els querubins es van enlairar: eren els vivents que jo havia vist al riu Quebar. 16 Quan avançaven els querubins, també avançaven les rodes, i quan els querubins desplegaven les ales per enlairar-se de terra, les rodes no se separaven d'ells. 17 Quan s'aturaven, les rodes també s'aturaven, i quan s'enlairaven, elles també s'enlairaven amb ells; perquè l'esperit dels vivents animava també les rodes.
18 Llavors la presència gloriosa del Senyor va sortir del llindar del santuari i es va posar sobre els querubins. 19 Els querubins van desplegar les ales, s'enlairaren de terra, davant els meus ulls, i van sortir juntament amb les rodes. S'aturaren a l'entrada de la porta oriental del temple del Senyor. La presència gloriosa del Déu d'Israel anava damunt d'ells. 20 Eren els vivents que jo havia vist sota el Déu d'Israel al riu Quebar. Tot seguit vaig comprendre que eren querubins. 21 Cada un tenia quatre cares, quatre ales i una figura de mà humana sota les seves ales. 22 L'aspecte de les seves cares era el que jo havia vist a la riba del riu Quebar: era ben bé el mateix. I cada un avançava de dret endavant.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats