Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Filippenzen 2:1-11

Filippenzen :1 2 3 4

Het voorbeeld van Christus
2
1 Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
Het voorbeeld van Christus
2
1†Als dus in onze verbondenheid in Christus vermaning en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest en gevoelens van genegenheid en meeleven u iets zeggen,
2
1†Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zoín grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,
2 maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. 2†maak mij dan volmaakt blij door eensgezind te zijn, door ťťn te zijn in liefde, gelijkgezind en ťťn in streven. 2†maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, ťťn in liefde, ťťn in streven, ťťn van geest.
3 Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. 3†Doe niets uit eigenbelang of ijdelheid maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf. 3†Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
4 Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. 4†Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen. 4†Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
5 Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: 5†U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. 5†Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
6 Hij die bestond in de gestalte van God
heeft er zich niet aan willen vastklampen
gelijk aan God te zijn.
6†Hij had de gestalte van God,
maar heeft zich niet willen vastklampen
aan zijn gelijkheid met God.
6†Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
7 Hij heeft zichzelf ontledigd
en de gestalte van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
7†Hij heeft zijn grootheid opgegeven
door de gestalte van een slaaf te aanvaarden
en aan mensen gelijk te worden.
Hij leefde als een mens
7†maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
8 heeft Hij zich vernederd;
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan een kruis.
8†en hij vernederde zich
door gehoorzaam te worden tot in de dood,
de dood aan een kruis.
8†heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood Ė de dood aan het kruis.

9 Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen staat,
9†Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de allerhoogste titel geschonken,
9†Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10 opdat in de naam van Jezus
iedere knie zich zou buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
10†zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
de knieŽn zou buigen voor hem die Jezus heet
10†opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
11 en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
de Heer, dat is Jezus Christus.
11†en allen openlijk zouden uitroepen,
tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.
11†en elke tong zal belijden: ĎJezus Christus is Heer,í tot eer van God, de Vader.

Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting

Uit: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)
© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats