Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

MatteŁs 5: 1-12

MatteŁs :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Toespraak op de berg
5
1 Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Wie gelukkig zijn
5
1†Toen Jezus al die mensen zag, ging hij de berg op. Hij ging zitten en zijn leerlingen kwamen bij hem.
Bergrede
5
1†Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: 2†Hij nam het woord en begon hen te onderwijzen: 2†Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ĎGelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
3†ĎGelukkig zij die zich arm weten voor God:
voor hen is het hemelse koninkrijk.
3†ĎGelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.
4†Gelukkig zij die verdriet hebben:
God zal hen troosten.
4†Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.
5†Gelukkig zij die zachtmoedig zijn:
zij zullen het land in bezit krijgen.
5†Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
6†Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
God zal hen verzadigen.
6†Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
7†Gelukkig zij die met anderen medelijden hebben:
God zal ook met hen medelijden hebben.
7†Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
8†Gelukkig zij die een zuiver hart hebben:
zij zullen God zien.
8†Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
9†Gelukkig zij die zich inzetten voor vrede:
God zal hen zijn kinderen noemen.
9†Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
10†Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.
10†Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
11†Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u volgelingen van mij bent:
11†Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vůůr jullie vervolgd.
12†juich van blijdschap, want een grote beloning staat u te wachten in de hemel. Zo heeft men vroeger ook de profeten vervolgd.í
12†Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vůůr jullie de profeten.

Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting

Uit: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)
© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats