Het Nederlandstalige deel van Biblija.net wordt beheerd door het Nederlands Bijbelgenootschap

» STEUN ONS «
Woord(en):
Bijvoorbeeld:
  • evangelie
  • "groot en machtig"
  • koning*
  • gezalfde messias
Zoeken in bijbelversie:

Psalmen 91

Psalmen :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15091
1†Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2†zegt
(sluit) (91:2) zegt Ė Volgens de Septuaginta. MT: Ďik zegí.
tegen de HEER: ĎMijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.í

3†Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
4†hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

5†De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6†noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7†Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
8†Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9†U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10†zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

11†Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
12†Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13†Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

14†ĎIk zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15†Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16†je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.í

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

BIBLIJA.net is een site van het Bijbelgenootschap van SloveniŽ

Programma: © 2001-2006 , OFMCap

Andere taalversies
van Biblija.net:

 
visitor stats