Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
1323 coincidències en 1256 versets

677.Sl 59,13
 
Quan parlen, tenen als llavis el pecat, pronuncien malediccions i mentides: que els atrapi, doncs, el seu orgull!
678.Sl 66,7
 
Ell governa sempre amb el seu poder, els seus ulls vigilen les nacions: que es guardin els rebels de revoltar-se! Pausa
679.Sl 67,4
 
Que et lloïn les nacions, Déu nostre, que et lloïn tots els pobles alhora!
680.Sl 67,5
 
Que s'alegrin els pobles i cridin de goig: tu governes les nacions amb justícia i guies els pobles de la terra. Pausa
681.Sl 67,6
 
Que et lloïn les nacions, Déu nostre, que et lloïn tots els pobles alhora!
682.Sl 68,31
 
amenaça la Fera del Canyar, el Ramat de Toros amb els Vedells dels Pobles, que es prosternen amb presents de plata! Dispersa les nacions que volen la guerra!
683.Sl 73,7
 
les ambicions del seu cor traspuen pels seus ulls, que els surten de la cara.
684.Sl 79,6
 
Aboca el teu rigor damunt les nacions que no et coneixen i els pobles que no invoquen el teu nom,
685.Sl 83,5
 
i diuen: «Suprimim-lo d'entre les nacions, que caigui en l'oblit el nom d'Israel!»
686.Sl 96,3
 
Conteu a les nacions la seva glòria, conteu a tots els pobles els seus prodigis.
687.Sl 96,10
 
Digueu a les nacions: «El Senyor és rei!» Sentencia amb raó les causes dels pobles. El món es manté ferm, incommovible.
688.Sl 102,19
 
Que quedi escrit això per a les generacions que vindran, i el poble creat de nou lloarà el Senyor dient:
689.Sl 105,8
 
Recorda sempre l'aliança, la promesa feta per a mil generacions,
690.Sl 106,24
 
Després menysprearen la terra deliciosa, no van creure en la seva promesa;
691.Sl 106,41
 
els abandonà en mans d'altres nacions, d'enemics que els van sotmetre;
692.Sl 106,47
 
Salva'ns, Senyor, Déu nostre; aplega'ns d'entre les nacions! En donarem gràcies al teu nom, que és sant, i ens gloriarem de lloar-te.
693.Sl 108,4
 
Et lloaré enmig dels pobles, Senyor, et cantaré davant les nacions.
694.Sl 117,1
 
(116) Lloeu el Senyor, tots els pobles; glorifiqueu-lo, totes les nacions:
695.Sl 118,10
 
Quan totes les nacions m'envoltaven, invocant el Senyor les he vençudes.
696.Sl 145,13
 
El teu regne s'estén a tots els segles, el teu imperi, a totes les generacions. Totes les paraules del Senyor són fidels, les seves obres són obres d'amor.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(25) Ex(24) Lv(39) Nm(44) Dt(86) Jos(13) Jt(16) 1 Sa(15) 2 Sa(15) 1 Re(18) 2 Re(28) Is(68) Jr(86) Ez(118) Os(8) Jl(5) Am(6) Ab(3) Jon(1) Mi(8) Na(3) Ha(7) So(4) Ag(1) Za(10) Ml(1) Sl(46) Jb(1) Pr(18) Rt(1) Coh(6) Est(6) Dn(14) Esd(17) Ne(21) 1 Cr(27) 2 Cr(39) Estgr(12) Jdt(19) Tb(16) 1 Ma(53) 2 Ma(46) Sv(18) Sir(50) Ba(5) EpJr(1) Mt(17) Mc(13) Lc(12) Jn(1) Ac(29) Rm(13) 1 Co(10) 2 Co(15) Ga(5) Ef(6) Fl(5) Col(5) 1 Te(5) 2 Te(3) 1 Tm(5) 2 Tm(2) Tt(2) Flm(1) He(13) Jm(2) 1 Pe(6) 2 Pe(2) 1 Jn(1) Ap(15) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats