Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
62 coincidències en 62 versets

26.Ac 1,21
 
Cal, doncs, que sigui amb nosaltres testimoni de la resurrecció de Jesús, el el Senyor, un d'aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que ell visqué entre nosaltres, des del dia que Joan el batejà fins al dia que fou endut d'enmig nostre cap al cel.
27.Ac 3,13
 
El Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob, el Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar davant de Pilat, quan ell estava decidit a deixar-lo lliure.
28.Ac 3,20
 
Així el Senyor farà venir un temps de consolació i us enviarà Jesús, el el Messies que us ha estat destinat
29.Ac 4,27
 
»Realment, en aquesta ciutat es van aliar Herodes i Ponç Pilat amb les nacions paganes i amb alguns del poble d'Israel contra el teu sant Servent Jesús, el el teu Messies;
30.Ac 4,33
 
Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells.
31.Ac 8,16
 
Fins aleshores no havia baixat sobre cap d'ells; tan sols havien estat batejats en el nom de Jesús, el el Senyor.
32.Ac 9,5
 
Ell preguntà: --Qui ets, Senyor? Li respongué: --Jo sóc Jesús, el el qui tu persegueixes.
33.Ac 9,17
 
Aleshores Ananies hi anà, entrà a la casa, li va imposar les mans i li digué: --Saule, germà, Jesús, el el Senyor, el qui se't va aparèixer pel camí quan venies, m'envia perquè recobris la vista i siguis omplert de l'Esperit Sant.
34.Ac 11,20
 
tanmateix, n'hi havia alguns de Xipre i de Cirene que, en arribar a Antioquia, anunciaven també als grecs la bona nova de Jesús, el el Senyor.
35.Ac 15,11
 
Ben al contrari, creiem que tant nosaltres com ells som salvats només per la gràcia de Jesús, el el Senyor.
36.Ac 16,31
 
Ells van respondre: --Creu en Jesús, el el Senyor, i us salvareu tu i tota la teva família.
37.Ac 19,5
 
En sentir això es van fer batejar en el nom de Jesús, el el Senyor,
38.Ac 19,13
 
Alguns jueus, exorcistes ambulants, van provar d'invocar el nom de Jesús, el el Senyor, sobre els qui estaven posseïts pels esperits malignes. Els deien: --Us conjuro per aquell Jesús que Pau predica!
39.Ac 19,17
 
La notícia es va escampar entre tots els habitants d'Efes, tant jueus com grecs. Un gran temor s'apoderà de tothom, i lloaven la grandesa del nom de Jesús, el el Senyor.
40.Ac 20,24
 
Però no dono cap valor a la meva vida, mentre dugui a terme el camí i el ministeri que vaig rebre de Jesús, el el Senyor: donar testimoni de l'evangeli de la gràcia de Déu.
41.Ac 20,35
 
Sempre us he mostrat que convé de treballar així per no escandalitzar els febles, recordant les paraules de Jesús, el el Senyor, quan digué: "Fa més feliç donar que rebre."
42.Ac 21,13
 
però ell respongué: --Què feu plorant així i trencant-me el cor? Jo, pel nom de Jesús, el el Senyor, estic disposat no tan sols a deixar-me encadenar, sinó també a morir a Jerusalem.
43.Ac 26,15
 
»Jo vaig preguntar: »--Qui ets, Senyor? »El Senyor em respongué: »--Jo sóc Jesús, el el qui tu persegueixes.
44.Rm 14,14
 
Sé prou bé, amb la certesa que dóna Jesús, el el Senyor, que no hi ha res d'impur en si mateix; però sé també que una cosa és impura per al qui la considera impura.
45.1 Co 11,23
 
La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa,

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Mt(7) Mc(7) Lc(7) Jn(4) Ac(18) Rm(1) 1 Co(2) 2 Co(2) Ef(1) Fl(1) Col(1) 1 Te(4) 2 Te(2) Flm(1) He(2) 1 Jn(1) Ap(1) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats