Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
62 coincidències en 62 versets

56.2 Te 1,7
 
i que vosaltres, els qui esteu atribolats, trobeu el repòs juntament amb nosaltres, el dia que Jesús, el el Senyor, es manifestarà. Vindrà des del cel, acompanyat dels seus àngels poderosos
57.2 Te 2,8
 
Llavors, quan aquest s'aparti, apareixerà el Malvat. Però Jesús, el el Senyor, el farà morir amb l'alè de la seva boca, l'aniquilarà el dia de la seva vinguda.
58.Flm 1,5
 
ja que sento parlar de l'amor i de la fe que tens per Jesús, el el Senyor, i a favor de tot el poble sant.
59.He 4,14
 
Així, doncs, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que ha travessat els cels.
60.He 12,2
 
Tinguem la mirada fixa en Jesús, el el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a la plenitud. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, va suportar el suplici de la creu, sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està assegut a la dreta del tron de Déu.
61.1 Jn 1,7
 
Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el el seu Fill, ens purifica de tot pecat.
62.Ap 22,21
 
Que la gràcia de Jesús, el el Senyor, sigui amb tothom.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Mt(7) Mc(7) Lc(7) Jn(4) Ac(18) Rm(1) 1 Co(2) 2 Co(2) Ef(1) Fl(1) Col(1) 1 Te(4) 2 Te(2) Flm(1) He(2) 1 Jn(1) Ap(1)

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats