Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
1323 coincidències en 1256 versets

1112.Ac 1,2
 
fins al dia que fou endut al cel, després d'haver donat instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l'Esperit Sant.
1113.Ac 2,5
 
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel.
1114.Ac 4,25
 
Tu, per boca del teu servent, el nostre pare David, que parlava mogut per l'Esperit Sant, has dit: »Per què s'avaloten les nacions i els pobles es conjuren en va?
1115.Ac 4,27
 
»Realment, en aquesta ciutat es van aliar Herodes i Ponç Pilat amb les nacions paganes i amb alguns del poble d'Israel contra el teu sant Servent Jesús, el teu Messies;
1116.Ac 4,30
 
estén la teva mà perquè hi hagi guaricions, senyals i prodigis gràcies al nom del teu sant Servent Jesús.»
1117.Ac 7,10
 
i, després d'alliberar-lo de totes les seves tribulacions, li concedí gràcia i saviesa quan s'hagué de presentar davant el faraó, rei d'Egipte. El faraó el va nomenar governador d'Egipte i de tota la casa reial.
1118.Ac 7,45
 
Els nostres pares van heretar aquest tabernacle i, sota el guiatge de Josuè, el van introduir al país conquerit a les nacions que Déu va expulsar davant d'ells. Tot continuà igual fins al temps de David.
1119.Ac 8,40
 
Felip es trobà a Asdod. I des d'allí va continuar fins a Cesarea, anunciant la bona nova per totes les poblacions on passava.
1120.Ac 9,15
 
El Senyor li digué: --Vés-hi, que aquest home és l'instrument que jo he escollit perquè doni testimoni del meu nom davant les nacions paganes i els seus reis, i davant els israelites.
1121.Ac 13,19
 
i, després de destruir set nacions a la terra de Canaan, els donà en possessió el seu territori.
1122.Ac 13,47
 
Així ens ho ha manat el Senyor: Jo t'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins a l'extrem de la terra.
1123.Ac 14,16
 
Ell, en les generacions passades, va permetre que totes les nacions seguissin els seus propis camins;
1124.Ac 14,22
 
enfortint els deixebles i exhortant-los a perseverar en la fe. Deien: --Ens cal passar per moltes tribulacions per a entrar al Regne de Déu.
1125.Ac 15,14
 
Simeó ha exposat com, des del començament, Déu mirà d'escollir-se d'entre les nacions paganes un poble que porta el seu nom.
1126.Ac 15,17
 
perquè em cerquin a mi, el Senyor, la resta d'homes i totes les nacions que porten el meu nom. Ho diu el Senyor,
1127.Ac 15,20
 
n'hi ha prou d'escriure'ls que s'abstinguin de la carn oferta als ídols, de relacions sexuals il·legítimes, de menjar animals ofegats i de menjar sang.
1128.Ac 15,29
 
absteniu-vos de la carn sacrificada als ídols, de menjar sang, de menjar animals ofegats i de les relacions sexuals il·legítimes. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Us desitgem que estigueu bé.»
1129.Ac 19,24
 
Un tal Demetri, argenter, tenia ocupats molts orfebres a fer reproduccions en plata del temple d'Àrtemis, i els procurava així grans beneficis.
1130.Ac 19,39
 
I si hi ha altres reclamacions a fer, les tractarem en l'assemblea ordinària.
1131.Ac 21,25
 
Pel que fa als pagans que s'han convertit a la fe, ja els vam fer arribar les nostres decisions: que es guardessin de la carn sacrificada als ídols, de menjar sang, de menjar animals ofegats i de les relacions sexuals il·legítimes.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(25) Ex(24) Lv(39) Nm(44) Dt(86) Jos(13) Jt(16) 1 Sa(15) 2 Sa(15) 1 Re(18) 2 Re(28) Is(68) Jr(86) Ez(118) Os(8) Jl(5) Am(6) Ab(3) Jon(1) Mi(8) Na(3) Ha(7) So(4) Ag(1) Za(10) Ml(1) Sl(46) Jb(1) Pr(18) Rt(1) Coh(6) Est(6) Dn(14) Esd(17) Ne(21) 1 Cr(27) 2 Cr(39) Estgr(12) Jdt(19) Tb(16) 1 Ma(53) 2 Ma(46) Sv(18) Sir(50) Ba(5) EpJr(1) Mt(17) Mc(13) Lc(12) Jn(1) Ac(29) Rm(13) 1 Co(10) 2 Co(15) Ga(5) Ef(6) Fl(5) Col(5) 1 Te(5) 2 Te(3) 1 Tm(5) 2 Tm(2) Tt(2) Flm(1) He(13) Jm(2) 1 Pe(6) 2 Pe(2) 1 Jn(1) Ap(15) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats