Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
1323 coincidències en 1256 versets

243.Jt 20,15
 
Aquell dia es van concentrar vint-i-sis mil homes capaços de combatre, vinguts de totes les poblacions de Benjamí, sense comptar els habitants de Guibà, que concentraren set-cents homes escollits.
244.Jt 20,48
 
Els israelites se'n tornaren enrere per atacar els benjaminites que quedaven. Van passar a tall d'espasa els habitants de cada lloc i també el bestiar i tot el que trobaven. A més, van calar foc a totes les poblacions que van trobar.
245.Jt 21,12
 
Entre la població de Jabeix-Galaad van trobar quatre-centes noies verges, que no havien tingut relacions amb cap home, i les van portar al campament de Siló que es troba al país de Canaan.
246.Jt 21,20
 
Els ancians van donar aquestes instruccions als benjaminites: --Aneu a amagar-vos entre les vinyes
247.Jt 21,23
 
Els benjaminites van seguir les instruccions: prengueren les dones que els feien falta raptant-les entre les noies que dansaven. Després se'n tornaren a la seva heretat, reconstruïren les seves ciutats i les van habitar.
248.1 Sa 1,4
 
Va arribar el dia que Elcanà oferia la seva víctima. Elcanà tenia el costum de donar a la seva muller Peninnà i als seus fills i filles les porcions corresponents;
249.1 Sa 2,3
 
No digueu tantes paraules arrogants, que no us surtin de la boca aquestes insolències; el Senyor és el Déu que tot ho sap, i sospesa totes les vostres accions.
250.1 Sa 2,13
 
ni complien les obligacions dels sacerdots amb el poble. Quan algú oferia una víctima, mentre es coïa la carn, venia un criat del sacerdot amb la forquilla grossa a la mà,
251.1 Sa 6,18
 
Les rates d'or eren tantes com les poblacions filistees governades pels seus cinc primers magistrats, tant ciutats fortificades com poblacions sense muralles; els seus límits arribaven fins a la gran pedra on van col·locar l'arca del Senyor. Aquesta pedra és encara, fins al dia d'avui, al camp de Jehoixua de Bet-Xèmeix.
252.1 Sa 7,14
 
i les poblacions que els filisteus havien pres a Israel tornaren a ser israelites, des d'Ecron fins a Gat. Així va ser alliberat tot el territori d'Israel que estava en poder dels filisteus. I també hi hagué pau entre Israel i els amorreus.
253.1 Sa 8,5
 
per dir-li: --Mira, tu ja ets vell i els teus fills no es porten com tu. Dóna'ns un rei que ens governi, tal com tenen totes les altres nacions.
254.1 Sa 8,20
 
Volem ser com les altres nacions i tenir un rei que ens administri justícia, que vagi al davant del nostre exèrcit i que vingui amb nosaltres a la guerra.
255.1 Sa 13,5
 
Els filisteus també es mobilitzaren per lluitar contra Israel. Tenien tres mil carros de guerra, amb les dotacions corresponents, en total sis mil homes, i una infanteria tan nombrosa com els grans de sorra de la vora de la mar. Els filisteus pujaren per acampar a Micmàs, a l'est de Betaven.
256.1 Sa 17,2
 
També es van mobilitzar Saül i els israelites. Van acampar a la vall de l'Alzina i van prendre posicions enfront dels filisteus.
257.1 Sa 17,28
 
Eliab, el seu germà gran, en sentir com David parlava amb els soldats, es va enfadar amb ell i li digué: --Per què has vingut? A qui has deixat aquelles quatre ovelles en el desert? Et conec prou. Ets un pretensiós, ple de males intencions. Tu has baixat a presenciar la batalla.
258.1 Sa 18,6
 
Un dia que David tornava victoriós amb les seves tropes de les campanyes contra els filisteus, de totes les poblacions d'Israel sortien les dones a rebre el rei Saül, cantant i ballant al so dels tamborins i dels ferrets, i amb crits d'alegria.
259.1 Sa 18,14
 
i reeixia en totes les operacions, perquè el Senyor era amb ell.
260.1 Sa 23,23
 
Exploreu tots els racons on es pugui amagar i torneu per donar-me informacions segures. Si realment es troba a la regió, jo hi aniré amb vosaltres i escorcollarem tots els poblets de Judà.
261.1 Sa 30,4
 
Tant David com els homes que l'acompanyaven es posaren a plorar fent grans lamentacions, fins que ja no els quedaven més forces per a plorar.
262.1 Sa 31,7
 
En veure la derrota de l'exèrcit d'Israel i la mort de Saül i dels seus fills, els israelites de l'altra banda de la vall i de més enllà del Jordà van abandonar les seves poblacions i van fugir. Els filisteus les van ocupar i s'hi establiren.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(25) Ex(24) Lv(39) Nm(44) Dt(86) Jos(13) Jt(16) 1 Sa(15) 2 Sa(15) 1 Re(18) 2 Re(28) Is(68) Jr(86) Ez(118) Os(8) Jl(5) Am(6) Ab(3) Jon(1) Mi(8) Na(3) Ha(7) So(4) Ag(1) Za(10) Ml(1) Sl(46) Jb(1) Pr(18) Rt(1) Coh(6) Est(6) Dn(14) Esd(17) Ne(21) 1 Cr(27) 2 Cr(39) Estgr(12) Jdt(19) Tb(16) 1 Ma(53) 2 Ma(46) Sv(18) Sir(50) Ba(5) EpJr(1) Mt(17) Mc(13) Lc(12) Jn(1) Ac(29) Rm(13) 1 Co(10) 2 Co(15) Ga(5) Ef(6) Fl(5) Col(5) 1 Te(5) 2 Te(3) 1 Tm(5) 2 Tm(2) Tt(2) Flm(1) He(13) Jm(2) 1 Pe(6) 2 Pe(2) 1 Jn(1) Ap(15) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats