Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
1323 coincidències en 1256 versets

296.2 Re 4,13
 
Eliseu va dir al servent: --Digues-li: "Tu ens has tingut totes aquestes atencions. Què puc fer, doncs, per tu? Vols que parli a favor teu al rei o al general en cap de l'exèrcit?" Ella va respondre: --Jo visc sense dificultats entre la gent del meu poble.
297.2 Re 9,22
 
Quan Jehoram va veure Jehú, li preguntà: --¿Véns en so de pau, Jehú? Ell respongué: --Com vols que hi hagi pau mentre mantens les prostitucions idolàtriques de la teva mare Jezabel i totes les seves bruixeries?
298.2 Re 11,5
 
Llavors els donà aquestes instruccions: --Això és el que heu de fer: el terç de vosaltres que entra de servei el dissabte per custodiar el palau reial,
299.2 Re 12,8
 
Aleshores el rei Joaix va cridar el sacerdot Joiadà i els altres sacerdots i els digué: --Com és que no repareu els desperfectes del temple? D'ara endavant no us quedareu més els diners que recullen els vostres homes de confiança, ja que els havíeu de destinar a les reparacions del temple.
300.2 Re 12,15
 
sinó que tot ho donaven als encarregats de les obres perquè fessin les reparacions necessàries al temple del Senyor.
301.2 Re 16,3
 
i va seguir l'exemple dels reis d'Israel, fins al punt de cremar el seu propi fill en sacrifici, seguint una pràctica abominable de les nacions que el Senyor havia desposseït del país per donar-lo als israelites.
302.2 Re 16,11
 
El sacerdot Urià va construir l'altar d'acord amb les instruccions enviades pel rei Acaz i ho va fer abans que aquest tornés de Damasc.
303.2 Re 16,15
 
Després el rei Acaz va donar al sacerdot Urià aquesta ordre: --Crema l'holocaust del matí i l'ofrena del capvespre, l'holocaust del rei i la seva ofrena, l'holocaust i l'ofrena de tota la gent del poble damunt l'altar gran. Vessa-hi també les seves libacions i escampa al voltant d'aquest altar la sang de tots els holocaustos i la de tots els sacrificis. I, pel que fa a l'altar de bronze, ja decidiré.
304.2 Re 17,6
 
L'any novè del regnat d'Oixea, el rei d'Assíria la va conquerir. Va deportar els israelites al país dels assiris i els va confinar a Halah, vora l'Habor, riu de Gozan, i a les poblacions de Mèdia.
305.2 Re 17,8
 
Havien adoptat els costums de les nacions que el Senyor havia desposseït del país per donar-lo als israelites i també els costums que els reis d'Israel havien introduït.
306.2 Re 17,9
 
Els israelites cometien accions indegudes contra el Senyor, el seu Déu: s'havien construït recintes sagrats en totes les seves poblacions, tant a les torres de guaita com a les ciutats fortificades.
307.2 Re 17,11
 
Cremaven víctimes i ofrenes en tots els recintes sagrats, tal com feien les nacions que el Senyor havia expulsat del seu davant, i cometien accions que l'irritaven.
308.2 Re 17,15
 
Van menysprear els seus decrets i l'aliança pactada amb els seus pares, i les amenaces que el Senyor els havia adreçat. Van anar al darrere d'ídols que són no res, i ells també es van tornar no res. Van imitar les nacions veïnes, quan el Senyor els havia manat que no actuessin mai com elles.
309.2 Re 17,24
 
El rei d'Assíria va fer venir gent de Babilònia, de Cut, d'Avà, d'Hamat i de Sefarvaim i els establí a les poblacions de Samaria, en lloc dels israelites. Van prendre possessió de Samaria i habitaven a les poblacions del voltant.
310.2 Re 17,26
 
El rei d'Assíria en va ser informat: --La gent que has deportat i instal·lat a les poblacions de Samaria no saben com han de donar culte al déu del país. Aquest déu ha enviat contra ells uns lleons que els maten perquè desconeixen com li han de donar culte.
311.2 Re 17,29
 
Però cada una d'aquelles nacions es va fer a més el seu déu, i els van instal·lar en els temples que hi havia dins els recintes sagrats construïts pels samaritans. Cada nació ho va fer a la població on vivia.
312.2 Re 17,33
 
Veneraven, doncs, el Senyor i alhora donaven culte als seus déus, d'acord amb la religió de les nacions d'on els havien fet venir.
313.2 Re 17,41
 
Així, doncs, aquelles nacions veneraven el Senyor i al mateix temps donaven culte als seus ídols. I els seus fills, i els fills dels seus fills, continuen fins al dia d'avui comportant-se tal com havien fet els seus avantpassats.
314.2 Re 18,11
 
El rei d'Assíria va deportar els israelites al país dels assiris i va confinar-los a Halah, vora l'Habor, riu de Gozan, i a les poblacions de Mèdia.
315.2 Re 19,12
 
Quan els meus antecessors van destruir Gozan, Haran, Rèssef i la gent d'Edèn que vivien a Telassar, per ventura els déus d'aquestes nacions les pogueren salvar?

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(25) Ex(24) Lv(39) Nm(44) Dt(86) Jos(13) Jt(16) 1 Sa(15) 2 Sa(15) 1 Re(18) 2 Re(28) Is(68) Jr(86) Ez(118) Os(8) Jl(5) Am(6) Ab(3) Jon(1) Mi(8) Na(3) Ha(7) So(4) Ag(1) Za(10) Ml(1) Sl(46) Jb(1) Pr(18) Rt(1) Coh(6) Est(6) Dn(14) Esd(17) Ne(21) 1 Cr(27) 2 Cr(39) Estgr(12) Jdt(19) Tb(16) 1 Ma(53) 2 Ma(46) Sv(18) Sir(50) Ba(5) EpJr(1) Mt(17) Mc(13) Lc(12) Jn(1) Ac(29) Rm(13) 1 Co(10) 2 Co(15) Ga(5) Ef(6) Fl(5) Col(5) 1 Te(5) 2 Te(3) 1 Tm(5) 2 Tm(2) Tt(2) Flm(1) He(13) Jm(2) 1 Pe(6) 2 Pe(2) 1 Jn(1) Ap(15) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats