Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
1323 coincidències en 1256 versets

641.Ag 2,7
 
Faré tremolar totes les nacions. Aquí afluirà el bo i millor de cada una i ompliré d'esplendor aquest temple. Us ho dic jo, el Senyor de l'univers.
642.Za 1,4
 
No sigueu com els vostres pares: els profetes del seu temps els exhortaven de part del Senyor de l'univers dient-los: ‘Deixeu els mals camins i les males accions.’ Però ells no els escoltaven, no feien cas de mi. Ho dic jo, el Senyor.
643.Za 1,15
 
Però és gran la meva indignació contra les nacions que viuen confiades: quan em veieren indignat contra el meu poble se'n van aprofitar per a fer-li mal.
644.Za 2,2
 
Vaig preguntar a l'àngel que parlava amb mi: --Què són aquestes banyes? Ell em respongué: --Són les nacions poderoses que van dispersar els habitants de Judà, d'Israel i de Jerusalem.
645.Za 2,4
 
Li vaig preguntar: --Què vénen a fer aquests? Ell em respongué: --Aquelles banyes van dispersar Judà fins al punt que ningú no pogué resistir. Però ara vénen aquests forjadors per fer-les tremolar, per abatre les nacions que havien envestit els de Judà i els havien dispersat.
646.Za 2,12
 
Això us anuncia el Senyor de l'univers, ara que la seva glòria m'envia a les nacions que us han espoliat: «Els qui us toquen a vosaltres em toquen la nineta dels ulls.
647.Za 2,15
 
Aquell dia, moltes nacions s'uniran a mi, el Senyor, i formaran part del meu poble. Però jo continuaré residint enmig teu.» Quan això es complirà, reconeixeràs que m'ha enviat a tu el Senyor de l'univers.
648.Za 7,5
 
--Digues això a tots els habitants del país i als sacerdots: »"Des de fa setanta anys feu dejunis i lamentacions el mes cinquè i el mes setè, però vosaltres no dejuneu pas per mi.
649.Za 8,22
 
Grans pobles i nacions vindran a Jerusalem a suplicar al Senyor de l'univers, a implorar el seu favor."
650.Za 8,23
 
»Això anuncia el Senyor de l'univers: "Aquells dies, deu homes de llengües diferents, provinents de totes les nacions, s'agafaran al mantell d'un jueu i li diran: ‘Volem venir amb vosaltres, perquè hem sabut que Déu és al vostre costat.’"
651.Za 12,3
 
Aquell dia faré de Jerusalem una pedra feixuga per a tots els pobles: el qui provi d'alçar-la s'hi farà mal. Totes les nacions de la terra s'uniran contra ella.
652.Ml 2,2
 
Si no m'escolteu, si no us hi repenseu i doneu glòria al meu nom, us enviaré calamitats. Canviaré en maledicció les vostres benediccions. Cert que en faré una maledicció, si no us hi repenseu!
653.Sl 2,1
 
Per què s'avaloten les nacions, i els pobles es conjuren en va?
654.Sl 5,11
 
Déu meu, sentencia'ls. Que els facin caure els seus mateixos plans. Proscriu-los per tantes sedicions, ja que es revolten contra tu.
655.Sl 7,8
 
Que s'apleguin les nacions al teu voltant, asseu-te ben alt al seu damunt:
656.Sl 10,3
 
S'enorgulleix de les seves ambicions; àvid de diners, menysprea el Senyor.
657.Sl 10,7
 
Té la boca plena de malediccions, d'enganys i violència; amaga sota la llengua conjurs i maleficis.
658.Sl 16,6
 
la part que m'ha tocat és deliciosa, m'encisa la meva heretat.
659.Sl 18,44
 
M'alliberes dels avalots del poble i em fas sobirà d'altres nacions; es posa al meu servei un poble que no coneixia.
660.Sl 18,50
 
Per això et lloaré entre les nacions, cantaré al teu nom, Senyor:

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(25) Ex(24) Lv(39) Nm(44) Dt(86) Jos(13) Jt(16) 1 Sa(15) 2 Sa(15) 1 Re(18) 2 Re(28) Is(68) Jr(86) Ez(118) Os(8) Jl(5) Am(6) Ab(3) Jon(1) Mi(8) Na(3) Ha(7) So(4) Ag(1) Za(10) Ml(1) Sl(46) Jb(1) Pr(18) Rt(1) Coh(6) Est(6) Dn(14) Esd(17) Ne(21) 1 Cr(27) 2 Cr(39) Estgr(12) Jdt(19) Tb(16) 1 Ma(53) 2 Ma(46) Sv(18) Sir(50) Ba(5) EpJr(1) Mt(17) Mc(13) Lc(12) Jn(1) Ac(29) Rm(13) 1 Co(10) 2 Co(15) Ga(5) Ef(6) Fl(5) Col(5) 1 Te(5) 2 Te(3) 1 Tm(5) 2 Tm(2) Tt(2) Flm(1) He(13) Jm(2) 1 Pe(6) 2 Pe(2) 1 Jn(1) Ap(15) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats