Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

1090.Dn 7,28
 
»Fins aquí, la narració. A mi, Daniel, em van alarmar molt els meus pensaments. Vaig perdre els colors de la cara i vaig guardar aquestes coses dins el meu cor.
1091.Dn 8,13
 
Llavors vaig sentir un del poble sant que parlava, i un altre que li preguntava: »--Quan durarà això que hem vist en la visió: la supressió del sacrifici perpetu, la profanació devastadora, el santuari traït i l'estol celestial trepitjat?
1092.Dn 8,19
 
Després em digué: »--Jo et faré conèixer el que succeirà passat el temps d'indignació, perquè ja n'està fixada la fi.
1093.Dn 8,22
 
Les quatre banyes que van sorgir després que la banya es trenqués són els quatre regnes que sortiran d'aquella nació, però que no seran tan forts com el primer.
1094.Dn 8,25
 
»"Amb la seva astúcia aconseguirà el que es proposi. Ensuperbit en el seu cor, destruirà molta gent que es creia segura. Es rebel·larà contra el sobirà dels sobirans, però serà abatut sense la intervenció de ningú.
1095.Dn 9,18
 
»"Escolta atentament, Déu meu, obre els ulls i mira aquesta desolació i la ciutat que porta el teu nom. Et presentem les nostres súpliques, no comptant amb les nostres bones obres sinó amb la teva gran misericòrdia.
1096.Dn 9,27
 
Durant una setmana d'anys concertarà amb molts una aliança ferma, i durant mitja setmana d'anys abolirà sacrificis i oblacions. Sobre l'angle de l'altar hi haurà l'abominació devastadora, fins que la ruïna decretada es compleixi en aquell devastador.»
1097.Dn 10,1
 
L'any tercer de Cir, rei de Pèrsia, Daniel, que duia el sobrenom de Belteixassar, va rebre una revelació. Era un missatge del tot cert que anunciava una gran tribulació. Ell va comprendre el missatge durant la visió. Daniel va dir:
1098.Dn 10,7
 
Solament jo, Daniel, vaig veure l'aparició; els homes que m'acompanyaven no la van veure, però s'apoderà d'ells un esglai tan gran que van córrer a amagar-se.
1099.Dn 10,8
 
M'havien deixat sol quan vaig veure aquesta aparició. No tenia gens de força, estava pàl·lid i desfigurat, no em podia sostenir.
1100.Dn 10,16
 
Però algú que tenia figura d'home em va tocar els llavis; llavors vaig dir a aquell que tenia davant: »--Senyor meu, l'aparició m'ha trasbalsat i no tinc gens de força.
1101.Dn 11,27
 
Els dos reis, amb intenció de fer-se mal, s'asseuran a la mateixa taula i mentiran, sense cap resultat, perquè no haurà arribat encara el temps fixat.
1102.Dn 11,29
 
»"En el temps fixat tornarà a marxar contra el sud, però el final no serà com el de l'expedició anterior.
1103.Dn 11,31
 
Les tropes enviades per ell es presentaran per profanar el santuari i la ciutadella, aboliran el sacrifici perpetu i erigiran l'abominació devastadora.
1104.Dn 11,33
 
Els assenyats del poble n'instruiran molts, però durant un temps cauran per l'espasa, el foc, la presó i la confiscació de béns.
1105.Dn 11,36
 
»"El rei farà el que voldrà, s'enorgullirà, es creurà més gran que tots els déus i parlarà amb insolència contra el Déu dels déus. Prosperarà fins que la indignació arribi al punt culminant, perquè allò que ha estat decretat es complirà.
1106.Dn 11,39
 
Posarà les seves fortaleses sota la protecció d'un déu desconegut. Cobrirà d'honors els qui el reconeixeran, els donarà poder sobre molta gent i els repartirà terres en recompensa.
1107.Dn 12,1
 
»"En aquell temps s'alçarà Miquel, el gran àngel que fa costat als fills del teu poble. Hi haurà un temps de tribulació com no n'hi ha hagut cap des que existeixen les nacions fins aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els qui es trobin inscrits en el llibre.
1108.Dn 12,2
 
Molts dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllaran, els uns per a la vida eterna, els altres per a l'oprobi, per a la reprovació eterna.
1109.Dn 12,11
 
A partir del moment en què serà abolit el sacrifici perpetu i erigida l'abominació devastadora, passaran mil dos-cents noranta dies.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats