Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

1703.Ba 1,8
 
Anteriorment, el dia deu del mes de sivan, Baruc havia agafat els objectes del temple del Senyor que s'havien endut del santuari, amb la intenció de tornar-los a Judea. Eren els objectes de plata que havia manat de fer el rei de Judà, Sedecies, fill de Josies,
1704.Ba 1,13
 
Pregueu també per nosaltres al Senyor Déu nostre. Hem pecat contra el Senyor, el nostre Déu, i la seva indignació i el seu enuig no s'han allunyat de nosaltres fins al dia d'avui.
1705.Ba 1,20
 
Per això, com veiem avui, les calamitats no s'allunyen de nosaltres, com no se n'allunya la maledicció que, per ordre del Senyor, va proferir el seu servent Moisès després de treure d'Egipte els nostres pares per donar-nos un país que regalima llet i mel.
1706.Ba 2,4
 
El Senyor va posar el seu poble en mans de tots els reialmes veïns perquè sofrissin els escarnis i la desolació enmig de totes les nacions del voltant, on el Senyor els havia dispersat.
1707.Ba 2,13
 
Aparta de nosaltres la teva indignació, que només en quedem pocs enmig de les nacions on ens has dispersat.
1708.Ba 2,20
 
De fet, has abocat sobre nosaltres la teva indignació, tal com havies predit pels teus servents, els profetes, quan ens deien:
1709.Ba 2,27
 
»Tanmateix, Senyor Déu nostre, t'has comportat amb nosaltres com escau a la teva moderació i a la teva gran misericòrdia,
1710.Ba 3,3
 
Mentre que tu regnes per sempre, ¿serà eterna la nostra perdició?
1711.Ba 4,9
 
Quan ella ha vist que l'enuig de Déu queia damunt vostre, ha exclamat: «Escolteu, ciutats veïnes de Sió: Déu m'ha cobert d'aflicció.
1712.Ba 4,15
 
L'Etern ha enviat contra ells una nació llunyana, desvergonyida i de llengua estrangera, que no respecta els vells ni s'apiada dels infants.
1713.Ba 4,24
 
Tal com ara les ciutats veïnes meves us han vist sortir captius, així veuran aviat la salvació del vostre Déu: vindrà l'Etern amb glòria immensa i esclatant.
1714.Ba 5,1
 
Jerusalem, treu-te els vestits de pena i d'aflicció, posa't per sempre les gales de la glòria de Déu!
1715.Ba 5,2
 
Embolcalla't amb el mantell de la salvació que et ve de Déu, posa't al front la diadema de la glòria de l'Etern.
1716.Ba 5,9
 
I Déu guiarà Israel enmig de l'alegria, a la llum de la seva glòria; l'acompanyarà amb la seva misericòrdia, el guiarà amb la seva salvació.
1717.EpJr 1,44
 
Tot el que té relació amb aquests déus és mentida. ¿Com, doncs, es pot creure o proclamar que són déus?
1718.Dngr 13,48
 
Ell, dret al mig de tothom, continuà: --Israelites, ¿tan poc seny teniu que, sense examinar l'acusació ni comprovar si és certa, heu condemnat una dona d'Israel?
1719.Mt 1,11
 
Josies va ser el pare de Jeconies i els seus germans. En aquell temps hi hagué la deportació a Babilònia.
1720.Mt 1,12
 
Després de la deportació de Babilònia, Jeconies va ser el pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel;
1721.Mt 1,17
 
En total, doncs, són catorze les generacions des d'Abraham fins a David; catorze, des de David fins a la deportació de Babilònia, i catorze, des de la deportació de Babilònia fins al Messies.
1722.Mt 5,32
 
»Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d'una relació il·legítima, l'empeny a l'adulteri, i el qui es casa amb una repudiada comet adulteri.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats