Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

2200.Jm 1,9
 
Que el germà de posició humil es gloriï d'haver estat enaltit,
2201.Jm 1,15
 
Aquests desigs, un cop fecundats, engendren el pecat, i el pecat, arribat a la culminació, infanta la mort.
2202.Jm 1,17
 
Tot el que rebem de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les llums. En ell no hi ha canvi ni ombra de variació.
2203.Jm 2,1
 
Germans meus, no comprometeu la fe que teniu en nostre Senyor Jesucrist gloriós fent distinció de persones.
2204.Jm 2,9
 
Però si feu distinció de persones cometeu un pecat, i la Llei us acusa, ja que la transgrediu.
2205.Jm 3,10
 
D'una mateixa boca surten benedicció i maledicció. Germans meus, no convé pas que sigui així.
2206.Jm 4,3
 
Demaneu i no rebeu perquè ho feu amb malícia, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
2207.Jm 4,16
 
no pareu de gloriar-vos fent ostentació dels vostres plans. És dolent, gloriar-se d'aquesta manera!
2208.1 Pe 1,3
 
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha engendrat de nou gràcies a la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts. Ell ha volgut que tinguéssiu una esperança viva
2209.1 Pe 1,5
 
que ara, en virtut de la fe, sou defensats pel poder de Déu. Ell ha volgut també que arribéssiu a la salvació, preparada per a revelar-se a la fi dels temps.
2210.1 Pe 1,9
 
ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació.
2211.1 Pe 1,10
 
Sobre aquesta salvació, ja van indagar i investigar els profetes que anunciaren la gràcia que Déu us volia concedir.
2212.1 Pe 1,17
 
A ell, que no fa distinció de persones i que judica cadascú segons les seves obres, vosaltres l'invoqueu com a Pare. Viviu, doncs, reverenciant-lo tot el temps que passeu com a estrangers en aquest món.
2213.1 Pe 2,2
 
com infants tot just nats, deliu-vos per la llet pura de la Paraula, que us farà créixer i us durà a la salvació.
2214.1 Pe 2,9
 
Però vosaltres sou llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació santa, poble que Déu s'ha reservat, perquè proclameu la lloança d'aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable.
2215.1 Pe 2,13
 
Sotmeteu-vos, per amor del Senyor, a tota institució humana: a l'emperador com a sobirà,
2216.1 Pe 2,21
 
Aquesta és la vocació que heu rebut, ja que també Crist va patir per vosaltres: així us deixava un exemple perquè seguiu les seves petjades.
2217.1 Pe 3,4
 
cerqueu més aviat aquella disposició amagada en el cor que és l'ornament incorruptible d'un esperit dolç i serè. Això sí que té valor als ulls de Déu.
2218.1 Pe 3,9
 
no torneu mal per mal, ni injúria per injúria; ben al contrari, beneïu, ja que Déu us ha cridat a rebre en herència una benedicció.
2219.1 Pe 3,21
 
I l'aigua prefigurava el baptisme que ara us salva i que no és una neteja de la brutícia del cos, sinó un compromís amb Déu de viure amb rectitud de consciència, gràcies a la resurrecció de Jesucrist.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats