Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

582.2 Re 3,26
 
Quan el rei de Moab veié que tenia perduda la batalla, prengué set-cents homes armats d'espases i provà de fer una sortida en direcció al reialme dels arameus, però van fracassar.
583.2 Re 3,27
 
Llavors va agafar el seu fill primogènit, que l'havia de succeir en el tron, i l'oferí en holocaust sobre la muralla. La indignació contra els israelites va ser tan gran, que s'hagueren de retirar i se'n tornaren al seu país.
584.2 Re 8,19
 
Però el Senyor no volgué destruir Judà, en consideració al seu servent David, perquè li havia promès que concediria a ell i als seus descendents de tenir sempre una llàntia encesa a la seva presència.
585.2 Re 8,20
 
En temps de Joram, els edomites es van rebel·lar contra la dominació de Judà i van proclamar un rei.
586.2 Re 9,23
 
Immediatament Jehoram va girar per fugir, tot cridant a Ahazià: --Traïció, Ahazià!
587.2 Re 10,19
 
Convoqueu-me tots els profetes de Baal, tots els qui li donen culte i tots els seus sacerdots. Que no n'hi falti cap, perquè vull oferir un gran sacrifici a Baal. El qui no hi sigui, morirà. Jehú obrava amb engany, perquè tenia intenció d'exterminar tots els adoradors de Baal.
588.2 Re 10,30
 
El Senyor va dir a Jehú: --Ja que has obrat bé, fent allò que em plau, i has complert amb el llinatge d'Acab el que jo volia, els teus descendents et succeiran en el tron d'Israel fins a la quarta generació.
589.2 Re 12,13
 
als paletes i picapedrers, a comprar fusta i carreus, a refer els desperfectes del temple del Senyor i a efectuar qualsevol reparació que es presentés.
590.2 Re 12,17
 
En canvi, els ingressos provinents dels sacrificis de reparació d'una falta i dels sacrificis pel pecat no es destinaven al temple del Senyor, sinó que eren per als sacerdots.
591.2 Re 12,18
 
En aquell temps, Hazael, rei dels arameus, va fer una expedició contra Gat i la va conquerir. Després es disposava a atacar Jerusalem,
592.2 Re 13,5
 
El Senyor va donar un salvador a Israel, i pogueren desfer-se de la dominació dels arameus. Els israelites tornaren a habitar a casa seva com abans.
593.2 Re 13,7
 
Per això Joahaz es va quedar per tot exèrcit amb cinquanta homes com a dotació de deu carros de guerra, i deu mil homes d'infanteria, ja que el rei dels arameus havia exterminat els altres desfent-los com la pols que tothom trepitja.
594.2 Re 14,10
 
És cert que has vençut Edom i que el teu cor n'està orgullós. Frueix d'aquesta glòria, però en el teu propi palau. Per què t'has d'embrancar en una operació desastrosa que us farà caure a tu i a Judà?
595.2 Re 14,19
 
Es va tramar una conspiració contra ell a Jerusalem, i va fugir a Laquix; però enviaren gent a perseguir-lo fins a Laquix, i allí el van matar.
596.2 Re 14,26
 
És que el Senyor havia vist l'aflicció d'Israel, gran i amarga: ningú, ni infant ni adult, no era capaç d'ajudar-los.
597.2 Re 15,12
 
És allò que el Senyor havia promès a Jehú: «Els teus fills seuran en el tron d'Israel fins a la quarta generació.» I així va succeir.
598.2 Re 15,15
 
La resta de la història de Xal·lum i la conspiració que va tramar, tot consta en la Crònica dels reis d'Israel.
599.2 Re 16,13
 
hi va oferir el seu holocaust i la seva ofrena, va fer-hi la seva libació i va escampar al voltant de l'altar la sang dels seus sacrificis de comunió.
600.2 Re 17,29
 
Però cada una d'aquelles nacions es va fer a més el seu déu, i els van instal·lar en els temples que hi havia dins els recintes sagrats construïts pels samaritans. Cada nació ho va fer a la població on vivia.
601.2 Re 18,33
 
Per ventura els déus de cap altra nació han pogut alliberar, cada un el seu propi país, de les mans del rei d'Assíria?

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats