Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

617.Is 1,4
 
Ai, nació pecadora, poble carregat de culpes, raça de malvats, fills corruptes! Han abandonat el Senyor, han menyspreat el Sant d'Israel, s'hi han girat d'esquena!
618.Is 2,4
 
Ell serà jutge entre les nacions, arbitrarà sobre els pobles. Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.
619.Is 3,9
 
Duen els pecats marcats al rostre, se'n vanten com la gent de Sodoma, ni tan sols els dissimulen. Ai d'ells! S'han guanyat la perdició!
620.Is 5,7
 
La vinya del Senyor de l'univers sou vosaltres, poble d'Israel. Vosaltres, gent de Judà, éreu la seva plantació predilecta. El Senyor n'esperava justícia, i pertot veu injustícies; volia misericòrdia, i tot són misèries.
621.Is 5,25
 
Per això el Senyor s'encén d'indignació contra el seu poble; el colpeix amb la seva mà. Les muntanyes tremolen i els cadàvers de les víctimes semblen escombraries enmig dels carrers. Però, amb tot, no s'ha calmat la seva indignació, i la seva mà continua amenaçant.
622.Is 5,26
 
El Senyor alça un estendard per cridar una nació llunyana; fa un xiulet perquè vingui des de l'extrem de la terra, i tot d'una arriba lleugera.
623.Is 5,27
 
En aquesta nació, ningú no es cansa, ningú no ensopega, ningú no s'abalteix ni s'adorm, ningú no porta desfet el cinturó ni deslligades les sandàlies.
624.Is 5,30
 
Però vindrà un dia que rugiran contra aquella nació com bramulen les onades de la mar. Miraran al país i veuran arreu la foscor dels desastres: la nuvolada enfosquirà la llum.
625.Is 8,12
 
--Vosaltres no heu de tenir per conspiració res d'allò que aquest poble té per conspiració; no heu de témer ni tremolar davant d'allò que ell tem.
626.Is 9,11
 
els arameus pel davant i els filisteus pel darrere; entre tots han devorat Israel. Però, amb tot, no s'ha calmat la indignació del Senyor, i la seva mà continua amenaçant.
627.Is 9,16
 
Per això el Senyor no serà favorable als joves ni s'apiadarà dels orfes i les viudes, perquè tots són infidels i malvats i sols parlen d'insensateses. Però, amb tot, no s'ha calmat la indignació del Senyor, i la seva mà continua amenaçant.
628.Is 9,20
 
Manassès devora Efraïm, i Efraïm, Manassès; i tots dos s'uneixen contra Judà. Però, amb tot, no s'ha calmat la indignació del Senyor, i la seva mà continua amenaçant.
629.Is 10,4
 
El qui no s'haurà doblegat entre els altres captius caurà sepultat entre els morts. Però, amb tot, no s'ha calmat la indignació del Senyor, i la seva mà continua amenaçant.
630.Is 10,6
 
Els envio contra una nació infidel, contra un poble que m'irrita, perquè el saquegin, l'espoliïn i el trepitgin com el fang dels carrers.
631.Is 10,22
 
I ni que el teu poble, Israel, fos tan nombrós com els grans de sorra de la vora de la mar, només en tornarà una resta: la destrucció està decidida, la justícia divina es desbordarà.
632.Is 10,23
 
Ben cert, Déu, el Senyor de l'univers, executarà en tot el país la destrucció que ha decidit!
633.Is 12,3
 
Cantant de goig sortireu a buscar l'aigua de les fonts de salvació.
634.Is 13,3
 
Jo mateix he donat ordres als qui estan consagrats a mi, he convocat els guerrers per consumar la meva indignació, per celebrar el triomf del meu honor.»
635.Is 13,4
 
Escolteu quin avalot a les muntanyes: s'assembla al d'una gran gentada! Escolteu quin brogit de reialmes, quina coalició de nacions! El Senyor de l'univers passa revista a les tropes.
636.Is 13,6
 
Xiscleu de dolor, que el dia del Senyor s'acosta; ve com la potent devastació del Totpoderós.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats