Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

701.Jr 1,3
 
i també en temps de Joiaquim, fill de Josies, fins al final de l'any onze del regnat de Sedecies, fill de Josies, rei de Judà, és a dir, fins al moment de la deportació dels habitants de Jerusalem, el mes cinquè.
702.Jr 1,16
 
Aquesta és la sentència que jo anuncio als de Judà per tot el mal que han fet, ja que m'han abandonat a mi per cremar ofrenes a altres déus i adorar els ídols que ells mateixos s'havien fabricat.
703.Jr 2,11
 
cap nació no canvia els seus déus. I tanmateix no en són, de déus! Però el meu poble m'ha canviat a mi, que sóc la seva glòria, per déus que no valen per a res!
704.Jr 2,19
 
En el pecat trobaràs el càstig, t'escarmentarà la teva pròpia deserció. Mira i aprèn com és amarg i dolorós abandonar el Senyor, el teu Déu, i deixar de respectar-lo. Ho dic jo, el Senyor, Déu de l'univers.
705.Jr 2,30
 
Què n'he tret, de castigar la vostra gent, si no accepten la correcció? La vostra espasa elimina els profetes com un lleó que destrossa.
706.Jr 3,23
 
Dels turons en ve tan sols l'engany; de les muntanyes, res més que aldarull; tan sols en el Senyor, el nostre Déu, Israel troba la salvació.
707.Jr 4,26
 
He mirat encara, i els horts són un desert, totes les ciutats estan incendiades. El Senyor hi ha descarregat el foc de la seva indignació.
708.Jr 4,28
 
Per això la terra portarà dol, i allà dalt, el cel s'enfosquirà. Us ho anuncio, és decisió meva: no me'n penediré ni em faré enrere.»
709.Jr 5,7
 
«Com t'ho podria perdonar, Jerusalem? Els teus fills m'han abandonat i juren pels qui no són déus. Després que els he saciat, cometen adulteri; es precipiten a les cases de prostitució.
710.Jr 5,15
 
»Gent d'Israel, faig venir contra vosaltres una nació llunyana. Ho dic jo, el Senyor. És una nació perdurable, una nació antiga: tu no entens la seva llengua, no saps el que diu.
711.Jr 6,11
 
La teva indignació, Senyor, m'omple fins a dalt; no la puc suportar més. Aboca-la sobre els infants a les places i sobre les colles de joves. «Faran captius el marit i la muller, i fins els vells carregats d'anys.
712.Jr 6,18
 
Doncs bé, nacions, escolteu; població del món, sàpigues què els espera!
713.Jr 6,22
 
Això us fa saber el Senyor: «Ve un poble del país del nord, a la llunyania es desvetlla una gran nació.
714.Jr 7,6
 
si no oprimiu els immigrants, els orfes i les viudes, si en aquest lloc no vesseu sang innocent i no adoreu altres déus, que serien la vostra perdició,
715.Jr 7,20
 
Per tant, això us faig saber jo, el Senyor, Déu sobirà: La meva indignació s'abocarà damunt aquest lloc, damunt els homes i les bèsties, damunt els arbres dels camps i els fruits de la terra. Serà un foc que no s'apagarà.
716.Jr 7,29
 
«Talla't la cabellera d'home consagrat i llença-la; entona una complanta dalt als cims, perquè el Senyor ha rebutjat i abandonat la generació que l'irritava.
717.Jr 8,20
 
Ha passat la collita, s'ha acabat l'estiu, però nosaltres no hem vist la salvació.
718.Jr 10,8
 
Tots ells, sense excepció, són beneits i estúpids; l'escola dels ídols els fa durs com soques.
719.Jr 10,22
 
Atenció, arriben notícies: S'acosta una gran remor del país del nord que convertirà les viles de Judà en un desert, en un refugi de xacals.
720.Jr 10,25
 
Aboca la teva indignació sobre les nacions que no et coneixen, sobre els pobles que no invoquen el teu nom. Han devorat els fills de Jacob: els han devorat, els han consumit, han devastat el seu país.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats