Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

864.Jl 2,14
 
Qui sap si se'n desdirà i us deixarà encara una benedicció: vi i farina per a oferir al Senyor, Déu nostre!
865.Jl 4,8
 
vendré els vostres fills i les vostres filles a la gent de Judà, i ells els revendran als sabites, una nació llunyana. Sóc jo, el Senyor, qui us ho diu."
866.Am 3,1
 
«Gent d'Israel, la família que jo, el Senyor, vaig fer pujar d'Egipte, escolteu les paraules que jo pronuncio contra vosaltres:
867.Am 4,5
 
Cremeu víctimes d'acció de gràcies, acompanyant-les de pa sense llevat, i anuncieu a grans crits les ofrenes voluntàries, ja que és això el que us agrada! Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.»
868.Am 6,14
 
Doncs bé, jo enviaré contra vosaltres, gent d'Israel, una nació que us oprimirà des de Lebó-Hamat fins al torrent de l'Arabà. Ho dic jo, el Senyor, Déu de l'univers.»
869.Jon 4,5
 
Jonàs va sortir de la ciutat en direcció a llevant. Es va fer una cabana i s'estava allí, a l'ombra de la cabana, per veure què passaria a la ciutat.
870.Mi 1,11
 
Aneu passant, habitants de Xafir, nus i avergonyits. La població de Saanan no gosa sortir. Els de Betaéssel fan dol i no us ajuden.
871.Mi 1,14
 
Per tot això, torneu el dot de Morèixet-Gat. Els ravals d'Aczib són una decepció per als reis d'Israel.
872.Mi 4,3
 
Ell serà jutge entre moltes nacions, arbitrarà sobre pobles nombrosos i llunyans. Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.
873.Mi 5,14
 
Encès d'indignació, faré justícia contra les nacions que no m'hauran obeït.»
874.Mi 6,1
 
Escolteu, doncs, què em diu el Senyor: «Aixeca't, llança l'acusació davant les muntanyes; que els turons sentin el teu clam.»
875.Mi 6,2
 
Escolteu, doncs, muntanyes, l'acusació del Senyor; escolteu-la, vosaltres, fonaments incommovibles de la terra! El Senyor acusa el seu poble, discuteix amb Israel:
876.Mi 6,16
 
Segueixes els costums d'Omrí i les pràctiques de la família d'Acab; et guies per la seva manera de fer. Per això he decidit la teva destrucció; els teus habitants seran motiu d'escarni. Haureu de suportar l'oprobi del meu poble.»
877.Mi 7,8
 
No t'alegris dels meus mals, nació enemiga; si he caigut, m'aixecaré, si em trobo en la foscor, el Senyor serà la meva llum.
878.Mi 7,9
 
Jo, que he pecat contra el Senyor, he de suportar el seu enuig, fins que defensarà la meva causa i em farà justícia. Ell em farà sortir a la llum, i jo contemplaré la seva salvació.
879.Na 1,6
 
Qui resistirà la seva indignació? Qui afrontarà l'ardor del seu enuig? La seva ira s'aboca com el foc, les roques s'esmicolen davant seu.
880.Na 2,11
 
Devastació i desolació! Saqueig! A tots se'ls fon el cor, els flaquegen els genolls, senten esgarrifances per tot el cos, es tornen blancs com la cera.
881.Na 3,17
 
Els teus funcionaris eren nombrosos com saltamartins, i els qui duien l'administració eren com la plaga de llagostes que s'atura sobre les tanques en dies de fred. Però, quan surt el sol, es dispersen i ni es coneix el lloc on eren.
882.So 1,10
 
Aquell dia, a Jerusalem s'alçarà un clam des de la porta dels Peixos; un plany s'aixecarà del Barri Nou, de la Ciutat Alta, una gran lamentació.
883.So 1,15
 
Aquell dia serà d'indignació, dia de tràngol i d'angoixa, dia de destrucció i de ruïna. Serà un dia de fosca i de tenebra, un dia de negres nuvolades.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats