Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
2458 coincidències en 2266 versets

888.Za 1,15
 
Però és gran la meva indignació contra les nacions que viuen confiades: quan em veieren indignat contra el meu poble se'n van aprofitar per a fer-li mal.
889.Za 3,9
 
Poso aquesta pedra davant de Jeixua, una sola pedra amb set ulls; hi gravaré una inscripció. En un sol dia esborraré la culpa d'aquest país. Ho dic jo, el Senyor de l'univers.
890.Za 5,3
 
Ell em va dir: --És el document de la maledicció que caurà sobre tot el país. En una cara del rotlle hi ha escrit això: "Tots els lladres seran expulsats", i a l'altra cara: "Tots els qui juren en fals seran expulsats."
891.Za 5,4
 
Jo mateix he llançat aquesta maledicció. Ho dic jo, el Senyor de l'univers. La maledicció entrarà a casa del lladre i a casa del qui jura en fals valent-se del meu nom, i s'hi quedarà fins que n'hagi destruït la fusta i la pedra.
892.Za 7,14
 
Els vaig dispersar entre pobles que no coneixien. El país va quedar desert al seu darrere, ningú no hi passava ni l'habitava. Van convertir aquella delícia en una desolació
893.Za 8,13
 
A vosaltres, Judà i Israel, que éreu tema de maledicció entre els pobles, jo us salvaré i sereu motiu de benedicció. No tingueu por! Tingueu coratge!"
894.Za 12,11
 
Aquell dia la lamentació a Jerusalem serà tan gran com la que es fa per Adad-Rimmon a la vall de Meguidó.
895.Za 14,2
 
El Senyor reunirà tots els pobles perquè combatin contra Jerusalem: prendran la ciutat, saquejaran les cases, violaran les dones, i la meitat de la població serà deportada. Però l'altra meitat no serà expulsada de la ciutat.
896.Ml 1,4
 
I si els edomites diuen: «Ens han destruït, però reconstruirem les ruïnes», això dic jo, el Senyor de l'univers: Tot el que ells reconstrueixin, jo ho demoliré. Diran d'ells: «És un país culpable, és el poble que ha provocat per sempre la indignació del Senyor.»
897.Ml 1,11
 
Perquè de llevant fins a ponent tots els pobles reconeixeran que el meu nom és gran, i pertot arreu m'oferiran un sacrifici i una oblació pures. Sí, tots els pobles reconeixeran que el meu nom és gran. Us ho dic jo, el Senyor de l'univers.
898.Ml 2,2
 
Si no m'escolteu, si no us hi repenseu i doneu glòria al meu nom, us enviaré calamitats. Canviaré en maledicció les vostres benediccions. Cert que en faré una maledicció, si no us hi repenseu!
899.Ml 2,9
 
Per això, també jo us omplo de menyspreu i d'humiliació als ulls de tot el poble, perquè no heu guardat els meus camins, i les vostres respostes es guien per favoritismes.
900.Ml 3,10
 
Pagueu íntegre el delme al tresor del temple, i així hi haurà menjar a casa meva. Feu la prova de pagar-me'l. Us ho dic jo, el Senyor de l'univers. Llavors veureu com us obro les comportes del cel i aboco sobre vosaltres a mans plenes la benedicció.
901.Ml 3,20
 
En canvi, per a vosaltres que reverencieu el meu nom, brillarà el sol de la salvació, i els seus raigs us guariran. Sortireu enjogassats com els vedells d'engreix.
902.Sl 3,9
 
La salvació ve del Senyor. Senyor, beneeix el teu poble! Pausa
903.Sl 14,7
 
Oh! Que vingui de Sió la salvació d'Israel! Quan el Senyor renovarà la vida del seu poble, Jacob s'omplirà de goig, Israel s'alegrarà.
904.Sl 21,10
 
Els faràs cremar com un forn encès, el dia que tu, Senyor, et manifestis. Els consumirà la teva indignació, el foc els devorarà.
905.Sl 22,31
 
Una descendència donarà culte al Senyor; parlaran d'ell a aquesta generació.
906.Sl 25,17
 
L'opressió del meu cor és gran: treu-me de la meva aflicció!
907.Sl 26,7
 
cantant ben alt l'acció de gràcies i anunciant les teves meravelles.

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Gn(66) Ex(67) Lv(138) Nm(91) Dt(62) Jos(28) Jt(35) 1 Sa(46) 2 Sa(19) 1 Re(29) 2 Re(35) Is(84) Jr(70) Ez(84) Os(9) Jl(2) Am(3) Jon(1) Mi(9) Na(3) So(4) Ag(2) Za(8) Ml(6) Sl(51) Jb(27) Pr(45) Rt(2) Coh(5) Lm(1) Est(20) Dn(57) Esd(26) Ne(51) 1 Cr(27) 2 Cr(70) Estgr(28) Jdt(22) Tb(16) 1 Ma(115) 2 Ma(94) Sv(41) Sir(103) Ba(14) EpJr(1) Dngr(1) Mt(51) Mc(38) Lc(66) Jn(22) Ac(70) Rm(37) 1 Co(35) 2 Co(26) Ga(18) Ef(14) Fl(16) Col(11) 1 Te(6) 2 Te(8) 1 Tm(10) 2 Tm(12) Tt(4) Flm(1) He(36) Jm(8) 1 Pe(14) 2 Pe(13) 1 Jn(1) Jud(2) Ap(29) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats