Societat Bíblica de Catalunya

Tots els llibres
Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Paraules:   

Nombre de coincidènciess:
Menú compacte
 
   BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Buscant: BCI - Bíblia Catalana Interconfessional.
234 coincidències en 234 versets

188.Col 2,5
 
Encara que jo sigui corporalment absent, en esperit estic entre vosaltres, content de veure que us manteniu en el vostre lloc i que la vostra fe en Crist resisteix amb fermesa.
189.Col 2,8
 
Mireu que ningú no us enlluerni amb especulacions sàvies: són purs miratges basats en tradicions humanes, en els poders que dominen aquest món, i no en Crist.
190.Col 2,11
 
En ell heu estat circumcidats, no amb una circumcisió feta per mans d'home, sinó amb la circumcisió de Crist, que ens despulla dels desigs terrenals que dominen el nostre cos.
191.Col 2,12
 
Pel baptisme heu estat sepultats amb Crist, i amb ell també heu ressuscitat, ja que heu cregut en l'acció poderosa de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts.
192.Col 2,13
 
Vosaltres éreu morts per culpa dels vostres pecats i pel fet de ser incircumcisos, però ara Déu us ha donat la vida juntament amb Crist. Déu ens ha perdonat tots els pecats
193.Col 2,17
 
Totes aquestes coses només són l'ombra de la realitat que havia de venir, és a dir, de Crist.
194.Col 2,20
 
Vosaltres, morint amb Crist, heu estat alliberats dels poders que dominen aquest món. Per què, doncs, us deixeu imposar preceptes, com si encara visquéssiu subjectes al món?
195.Col 3,1
 
Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu.
196.Col 3,3
 
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.
197.Col 3,4
 
Quan apareixerà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
198.Col 3,11
 
Des d'ara ja no hi ha grec ni jueu, circumcís ni incircumcís, bàrbar ni escita, esclau ni lliure; només hi ha el Crist, que ho és tot i és en tots.
199.Col 3,15
 
Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
200.Col 3,16
 
Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit.
201.Col 3,24
 
sabent que el Senyor us donarà en recompensa l'herència del cel. L'amo a qui serviu és el Crist.
202.Col 4,3
 
i pregueu també per nosaltres, perquè Déu obri una porta a la nostra predicació i puguem anunciar el misteri del Crist. És per aquest misteri que estic empresonat.
203.1 Te 2,7
 
si bé, com a apòstols de Crist, us hauríem pogut fer sentir el pes de la nostra autoritat. Ben al contrari, ens vam comportar enmig vostre amb tota dolcesa, com una mare que cria i dóna escalf als seus fills.
204.1 Te 3,2
 
i us vam enviar Timoteu, germà nostre i col·laborador de Déu en l'anunci de l'evangeli del Crist. El vam enviar perquè us enfortís i us encoratgés en la fe
205.1 Te 4,16
 
perquè a un senyal de comandament, al crit d'un arcàngel i al so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer.
206.2 Te 3,5
 
Que el Senyor encamini els vostres cors cap a l'amor a Déu i cap a la perseverança que ens ve del Crist.
207.1 Tm 5,11
 
En canvi, no admetis les viudes joves, perquè quan la passió les aparta del Crist, volen tornar-se a casar

Resultats: [Inici] [<< Anterior] Mt(1) Mc(1) Ac(1) Rm(35) 1 Co(39) 2 Co(35) Ga(20) Ef(30) Fl(18) Col(22) 1 Te(3) 2 Te(1) 1 Tm(1) Flm(3) He(12) 1 Pe(10) 2 Jn(1) Ap(1) [Naprej >>]

Darrera actualització del programa: 10/10/2016
visitor stats