Bibli Elkartea

Liburu guztiak
Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: EAB - Elizen Arteko Biblia (2004).
2416 kointzidentziak 2274 txataletan

1485.Jdt 1,4
 
Ateak hogeita hamabost metro ziren gora eta hogei metro zabal; horrela, atera zitekeen gudarostea, oinezkoak ongi lerrokatuak zirela.
1486.Jdt 2,7
 
Agindu iezaiezu lur- eta ur-eskaintzak prestatzeko, mendetasunaren seinaletzat. Amorru bizian atera behar dut beraien kontra; nire gudarosteak lurralde hori guztia oinpean hartuko du eta dena harrapatzen utziko diet nire gudariei.
1487.Jdt 2,21
 
Ninivetik atera eta hiru eguneko bidea egin zuten Bektileteko lautadarantz. Gero, Bektiletetik alde egin eta Zilizia Garaitik ezkerraldera dagoen menditik hurbil ezarri zuten kanpalekua.
1488.Jdt 4,4
 
Orduan, mezulariak bidali zituzten Samaria, Kona, Bet-Horon, Belmaim, Jeriko, Koba eta Aisora hirietara eta Salemgo haranera.
1489.Jdt 4,15
 
Durbanteak errautsez estaliak zituzten eta oihu egiten zioten indar guztiz Jaunari, Israel herriaren alde atera zedin.
1490.Jdt 5,4
 
Esadazue zergatik ez duen irten nahi izan niri ongietorria egitera, mendebaldeko beste herri guztien antzera╗.
1491.Jdt 5,11
 
Orduan, Egiptoko erregea kontra jarri zitzaion eta, azpikeriaz, adreilugintza astunera behartu zuen, makurrarazi eta esklabo bihurtu.
1492.Jdt 5,18
 
Baina Jainkoak ipinitako bidetik okertu zenean, era izugarrian erraustu zuten etsaiek gerrate askotan eta gatibu eraman atzerrira. Etsaiek oinarrietaraino soildu zuten haren Jainkoaren tenplua eta hiriak hartu.
1493.Jdt 6,11
 
Gudariek, bada, hartu eta kanpalekutik kanpora eraman zuten, lautada aldera. Lautada igaro eta mendialdera heldu ziren, Betulia azpian dauden iturrien ingurura.
1494.Jdt 7,6
 
Bigarren egunean, Betuliako israeldarren aurrera atera zuen Holofernesek bere zalditeria.
1495.Jdt 7,13
 
hortik hartzen baitute ura Betuliakoek. Egarriak mendera ditzanean, emango dizute hiria. Gu geure gudari-taldeekin inguruko tontorretara igoko gara eta beraietan ezarriko dugu kanpalekua eta zain egonen gara, hiritik inor atera ez dadin.
1496.Jdt 7,15
 
Orduan ordainaraziko diezu gogor zure kontra jaiki izana eta zure bidera bakean atera ez izana!╗
1497.Jdt 7,18
 
Esauren ondorengoek eta amondarrek mendietan, Dotaim aurrean, ezarri zituzten kanpalekuak eta gudari-taldeak bidali hegoalde eta ekialdera, Kus ondoan dagoen Egrebel aurrera, Mokmur erreka ondora. Gainerako asiriar gudari-taldeak lautadan gelditu ziren, lurrazal osoa estaliz. Oihal-etxolek eta tresneriak izugarrizko zabalera hartu zuten, jendetza handia baitzen.
1498.Jdt 8,33
 
Gaur gauean egon zaitezte hiriko atean. Ni neure mirabearekin atera egingo naiz. Eta hiria etsaiei emateko hitzeman duzuen epea bete baino lehen, salbatuko du Jaunak Israel nire bitartez.
1499.Jdt 10,6
 
Eta Betuliako atera abiatu ziren. Han aurkitu zituzten zain Ozias eta hiriko arduradun ziren Kabris eta Karmis.
1500.Jdt 10,10
 
Ireki zutenean, atera zen Judit bere mirabearekin. Hiriko gizonak begira egon zitzaizkion, maldan behera joan eta harana igaro bitartean. Handik aurrera ez zuten ikusi.
1501.Jdt 10,11
 
Haranean aurrera zuzen zihoala, asiriar aurre-talde bat atera zitzaion bidera.
1502.Jdt 10,16
 
Beraren aurrera heltzean, ez izan beldurrik eta adierazi esan diguzuna, ongi hartuko baitzaitu.
1503.Jdt 10,20
 
Atera ziren Holofernesen oihal-etxolako zaintzaileak eta ofizialak, eta sartu zuten barrura Judit.
1504.Jdt 10,22
 
Juditen berri eman ziotenean, atera zen Holofernes sarreraraino, zilarrezko kriseiluz aurretik argi egiten ziotela.
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Has(91) Ir(111) Lb(55) Zen(80) Dt(58) Jos(72) Epa(58) 1 Sm(74) 2 Sm(60) 1 Erg(56) 2 Erg(60) Is(57) Jr(85) Ez(104) Os(14) Jl(4) Am(10) Ab(1) Jon(5) Mi(5) Na(3) Hab(3) Ag(5) Za(10) Ml(5) Sal(85) Jb(43) EsZ(28) Rt(5) Kt(3) Koh(7) Nk(6) Est(22) Dn(33) Esd(11) Ne(23) 1 Kro(42) 2 Kro(72) EstGr(18) Jdt(36) Tb(18) 1 M(79) 2 M(46) Jkd(32) Si(58) Ba(4) JrGt(2) DnGr(10) Mt(61) Mk(49) Lk(67) Jn(43) Eg(111) Erm(19) 1 Ko(11) 2 Ko(17) Ga(11) Ef(8) Flp(6) Kol(4) 1 Ts(4) 2 Ts(3) 1 Tm(5) 2 Tm(5) Tt(1) Heb(28) St(6) 1 P(5) 2 P(3) 1 J(6) 2 J(2) 3 J(2) Ju(4) Ap(24) [Hurrengoa >>]
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2016-10-10
visitor stats