Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Osnovna navodila

Dobrodošli v programu BIBLIJA.net!

Na tej strani najdete osnovna navodila za uporabo najpreprostejših funkcij programa.
Ostale strani z navodili in nasveti so:

 • »Zahtevnejše funkcije« – to stran si oglejte, če program že poznate in želite podrobnejša navodila o upravljanju z njim. Predvsem gre za opis zahtevnejših stvari, ki jih lahko delate s programom.
 • »Seznam kratic« vam prinaša seznam vseh kratic, ki jih v programu lahko uporabljate za označevanje svetopisemskih knjig.
 • »Zakladi Svetega pisma« so zbirka svetopisemskih navedkov, ki so razvrščeni po različnih temah. Pomaga nam odkriti obsežne in pestre odgovore, ki jih Sveto pismo daje na mnogovrstna vprašanja.
 • »Sporočilo Svetega pisma« govori o glavni temi Svetega pisma, ki je trdno izhodišče za razumevanje posameznih odlomkov.
 • »Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma« je stran, ki vam posreduje nekaj praktičnih napotkov, kako se lotiti branja knjige knjig.
 • »Kako prebrati Sveto pismo v enem letu« – za vas smo pripravili načrt, po katerem vsak dan preberete tri odlomke in tako v enem letu preberete celotno Sveto pismo.
 • »Prejemanje odlomkov« – na tej strani se naročite na prejemanje odlomkov iz Svetega pisma po elektronski pošti. Na voljo imate več zbirk odlomkov.
 • »Biblični kviz« – vabimo vas, da preizkusite svoje poznavanje Svetega pisma.

1. Iskanje mesta

A. Neposredni vpis iskanega svetopisemskega odlomka

Ukazno okno (veliko rumeno polje zgoraj desno z jezičkoma »Iskanje mesta« in »Iskanje besed«) vam omogoča, da greste naravnost na želeno mesto oziroma odlomek v Svetem pismu. Izbran mora biti jeziček »Iskanje mesta«.
 • V polje »Odlomek:« vpišite kratico svetopisemske knjige (če ne poznate kratic, si oglejte stran »Seznam kratic«), nato pa številko poglavja in številko vrstice – ločite ju z vejico (npr. Jn 3,16). Nato kliknite na gumb »Izpiši«.
 • Če bi radi izpisali celotno poglavje, navedite samo številko poglavja (npr. Jn 3).
 • Če bi radi poiskali več zaporednih vrstic ali več poglavij naenkrat, vpišite začetno in končno številko ter ju ločite z vezajem (npr. Jn 3,1-6 ali Jn 3-5).
 • Izpišete lahko tudi več različnih odlomkov hkrati – v tem primeru posamezne odlomke ločite med seboj s podpičjem (npr. Jn 3,16; Mt 4,12 itd.)

B. Izbiranje iskanega odlomka s pomočjo seznama svetopisemskih knjig na levi

Seznam svetopisemskih knjig na levi strani je namenjen prikazu vsebine svetopisemskih knjig. Ta vam pomaga odkriti kateri odlomek pravzaprav iščete.

 • V seznamu knjig na levi najprej kliknite na izbrano knjigo (npr. »Jozue« v SSP).
 • V prostoru na desni se vam po prikazala vsebina te knjige – razdelitev odlomkov ustreza vmesnim naslovom v svetopisemskem besedilu.
 • Ko ste našli odlomek, ki ga želite prebrati, preprosto kliknite nanj (npr. »Prehod čez Jordan«). Številke za naslovom odlomka označujejo za katera poglavja in katere vrstice gre.

Opombi:
-
Seznam knjig na levi strani prikaže razčlenjeno vsebino samo pri Slovenskem standardnem prevodu (SSP) in Ekumenski izdaji (EKU) Svetega pisma. Drugi prevodi ter tudi opombe in reference k SSP namreč ne vsebujejo vmesnih naslovov. V teh primerih program izpiše trak s seznamom poglavij, ki obstajajo v izbrani knjigi, pod njim pa vsebino prvih vrstic vseh poglavij v knjigi. S klikom na posamezno številko poglavja se premaknemo na izpis tega poglavja.
- Če je vklopljeno stikalo »Kompaktni izpis«, se zaradi varčevanja s prostorom seznam knjig ne izpiše.

2. Iskanje besed

Program BIBLIJA.net vam omogoča, da poiščete, kje vse v Svetem pismu se nahaja določena beseda ali stavek.

 • Na ukaznem oknu najprej kliknite na jeziček »Iskanje besed«. Ukazno okno bo pokazalo funkcije, ki jih potrebujete za iskanje besed. Tudi seznam svetopisemskih knjig na levi se bo spremenil – pred naslovom vsake knjige oziroma pred vsakim razdelkom (Stara zaveza, Nova zaveza, Devterokanonične knjige itd.) se bo pojavilo stikalo za vklop ali izklop.
 • S pomočjo stikal na levi izberite v katerih delih Svetega pisma oziroma v katerih posameznih knjigah boste iskali želeno besedo. Na začetku so izbrane vse knjige – celotno Sveto pismo. Kadar vklopite ali izklopite stikalo pred razdelki, se samodejno vklopijo ali izklopijo tudi vse posamezne svetopisemske knjige, ki jim pripadajo.
 • V polje »Besede:« na ukaznem oknu vpišite iskano besedo, npr. evangelij.
 • Nato kliknite na gumb »Izpiši«.
 • Program vam bo izpisal prvih 20 vrstic, v katerih je našel besedo »evangelij«. Beseda bo označena, da bi jo lahko takoj našli. Če je besedo našel več kakor dvajsetkrat, se vam bo spodaj, na dnu strani, izpisala vrstica »Rezultati:« s podatki, koliko krat je bila beseda najdena v posameznih svetopisemskih knjigah: najprej je navedena kratica knjige (glej seznam kratic), potem pa v oklepajih število zadetkov v tej knjigi. Če v kateri knjigi ni nobenega zadetka, program preprosto ne izpiše njene kratice.
  Po kliku na posamezno kratico vam program prikaže zadetke v tisti knjigi (po 20 naenkrat).
  S klikom na gumb [Naprej >>] (oziroma pozneje tudi [<< Nazaj]) se pomaknete za 20 zadetkov naprej (oziroma nazaj).
 • Če želite hkrati izpisati 100 najdenih vrstic ali pa kar vse vrstice, v katerih se nahaja iskana beseda, na ukaznem oknu uporabite meni »Število zadetkov:« ter izberite vrednost »100« ali »Vse«. Če iščete besedo, ki se pojavlja pogosto, upoštevajte, da bo to upočasnilo čas nalaganja strani.

Za kompleksnejše možnosti iskanja besed ali stavkov glej »Zahtevnejše funkcije«, točko 5.

3. Prilagajanje izpisa

A. Kompaktni izpis

Če na ukaznem oknu vklopite stikalo »Kompaktni izpis«, program izpiše samo najnujnejše stvari, ki jih potrebujete za delo s programom. Tako vam ostane več prostora za izpis svetopisemskega besedila.

V kompaktnem izpisu program ne izpiše:

 • seznama svetopisemskih knjig na levi (pri »Iskanju besed« je seznam v vsakem primeru potreben za vklop in izklop knjig oziroma razdelkov, v katerih želimo iskati, zato so v tem primeru uporabljene kratice),
 • traku s seznamom poglavij, ki se nahajajo v trenutni knjigi,
 • pri »Vzporednem izpisu« (glej »Zahtevnejše funkcije«, točko 4) ne izpiše posebnega traku za izbiranje vrstnega reda prevodov.

B. Nastavitev velikosti pisave

Če se vam zdi, da so črke premajhne in zato težko berljive ali pa prevelike in zato težko izpišete več stolpcev besedila, vam priporočamo, da v vašem spletnem brskalniku spremenite velikost pisave.

V programu Internet Explorer spremenite velikost pisave takole:

 • Odprite meni »View« (»Pogled«) in izberite »Text Size« (»Velikost besedila«).
 • Na desni se vam bo odprl nov krajši meni, na katerem lahko izberete eno od petih možnosti: Largest, Larger, Medium, Smaller ali Smallest (slovensko: Največja, Večja, Srednja, Manjša ali Najmanjša). Na začetku je ponavadi nastavljena možnost »Medium« (»Srednja«).

Opomba: Nastavljena velikost pisave bo delovala tudi na vseh drugih spletnih straneh, ki nimajo izrecno določene velikosti pisave.

C. Izbira pisave (tipografije)

Strani BIBLIJA.net so zasnovane tako, da si vsak uporabnik po lastni izbiri lahko nastavi pisavo (font, tipografijo), v kateri se bodo izpisovale. Uporabljena je privzeta pisava spletnega brskalnika, ki je na začetku največkrat »Times New Roman«. Postopek spremembe je zelo enostaven.

V programu Internet Explorer spremenite privzeto pisavo takole:

 • Odprite meni »Tools« (»Orodja«) in izberite »Internet Options ...« (»Internetne nastavitve ...«).
 • Odprlo se vam bo pogovorno okno z različnimi internetnimi nastavitvami. Na spodnjem delu okna kliknite na gumb »Fonts ...« (»Pisave ...«) .
 • Odprlo se bo novo pogovorno okno. Preverite, če je v polju »Language Script:« (»Jezik/pisava:«) izbrano »Latin based« (»Latinične pisave«). Če ni, potem izberite to možnost s padajočega seznama.
 • V seznamu na levi spodaj, nad katerim piše »Web page font:« (»Pisava spletne strani:«), izberite želeno pisavo. Posebej priporočamo, da poleg Times New Roman poskusite pisave Arial, Book Antiqua, Bookman Old Style, Garamond, Tahoma in Verdana – seveda, če jih imate nameščene na svojem računalniku.
 • Ko ste izbrali svojo pisavo, kliknite »OK«, tako da se vam zapre trenutno pogovorno okno, in še enkrat »OK«, da se vam zapre še prejšnje pogovorno okno. Odprta spletna stran se vam bo takoj prikazala v novi pisavi.

Opomba: Privzeta pisava bo delovala tudi na vseh drugih spletnih straneh, ki nimajo izrecno določene pisave.

~

Zdaj, ko ste natančno pregledali osnovna navodila, vas vabimo, da si ogledate tudi stran »Zahtevnejše funkcije«, kjer boste izvedeli, kaj drugega lahko še počnete s programom BIBLIJA.net.


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats