Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

232. dan branja:

Pismo Rimljanom 1,1-15

PISMO RIMLJANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih Pismih, za evangelij o njegovem Sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.
Pavel je želel obiskati Rim
Najprej se po Jezusu Kristusu zahvaljujem svojemu Bogu za vas vse, ker gre glas o vaši veri po vsem svetu. Bog, ki mu služim v svojem duhu, v evangeliju njegovega Sina, mi je priča, kako se vas nenehoma spominjam 10 v vseh svojih molitvah. Prosim, da bi se mi nekako posrečilo priti kdaj do vas, če je to Božja volja. 11 Hrepenim namreč po tem, da bi vas videl in vam posredoval kakšen duhoven dar milosti, ki naj vas utrdi, 12 še več, da bi se sam okrepil med vami, ko bom z vami sodoživljal vero, ki je skupna vam in meni. 13 Védite, bratje, da sem se že večkrat namenil priti k vam, da bi tudi med vami dosegel kaj sadu kakor med drugimi narodi, a mi je bilo do danes to onemogočeno. 14 Dolžnik sem, tako Grkom kakor barbarom, tako modrim kakor neumnim, 15 zato sem pripravljen, kar zadeva mene, ponesti evangelij tudi vam, ki živite v Rimu.

1. kroniška knjiga 16,7-43

Davidova hvalnica
Takrat, tisti dan, je David prvič izročil Asáfu in njegovim bratom tole hvalnico GOSPODU:

Slavite GOSPODA, kličite njegovo ime,
oznanjajte med ljudstvi njegova dela.
Pojte mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih.
10 Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce tistih, ki iščejo GOSPODA!
11 Iščite GOSPODA in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje.
12 Spominjajte se čudežev, ki jih je storil,
njegovih znamenj in sodb njegovih ust,
13 vi, zarod njegovega služabnika Izraela,
vi, Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci.

14 On je GOSPOD, naš Bog,
on vlada po vsej zemlji.
15 Na veke se spominjajte njegove zaveze,
besede, ki jo je dal tisoč rodovom,
16 zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je izrekel Izaku
17 in jo postavil za Jakoba kot trden zakon,
za Izraela kot večno zavezo,
18 ko je dejal: »Tebi bom dal kánaansko deželo,
delež, ki ga boste podedovali.«

19 Ko vas je bilo malo po številu,
le peščica, ki ste bili tujci v deželi,
20 ko so potovali od naroda do naroda,
od enega kraljestva do drugega ljudstva,
21 nikomur ni dopustil, da bi jih stiskal,
zaradi njih je posvaril kralje:
22 »Ne dotikajte se mojih maziljencev,
mojim prerokom ne delajte nič hudega!«

23 Pojte GOSPODU, vsa zemlja,
oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
24 Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!
25 Zares, GOSPOD je velik in deležen velike hvale,
on zbuja večji strah kakor vsi bogovi.
26 Zares, vsi bogovi ljudstev so slepilo,
GOSPOD pa je naredil nebesa.
27 Pred njim sta veličastvo in dostojanstvo,
moč in veselje sta v njegovem bivališču.

28 Priznajte GOSPODU, družine ljudstev,
priznajte GOSPODU slavo in moč,
29 priznajte GOSPODU slavo njegovega imena,
prinesite jedilno daritev in stopite predenj!
Padite na kolena pred GOSPODOM v svetem okrasju,
30 drhtite pred njim, vsa zemlja!
Zares trden je svet, ne bo se majal.
31 Naj se veselijo nebesa, zemlja naj vriska.
Naj govorijo med narodi: »GOSPOD kraljuje.«
32 Naj buči morje in kar ga napolnjuje,
naj se raduje polje in vse, kar je na njem.
33 Tedaj naj vriska drevje v gozdu
pred GOSPODOM, ker prihaja sodit zemljo.
34 Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota.

35 Recite:
»Reši nas, Bog naše rešitve!
Zberi nas in reši izmed narodov,
da se bomo zahvaljevali tvojemu svetemu imenu,
se ponašali s tvojo hvalnico.
36 Slavljen GOSPOD, Izraelov Bog,
od začetka do konca časov!«
Tedaj je vse ljudstvo reklo: »Amen« in »Slava GOSPODU
Začetek rednega bogočastja
37 Tam pred skrinjo GOSPODOVE zaveze je pustil Asáfa in njegove brate, da bi ves čas, kot bo narekoval sleherni dan, opravljali službo pred skrinjo. 38 Pa še Obéd Edóma in oseminšestdeset njegovih bratov, Obéd Edóma, Jedutúnovega sina, in Hosája kot vratarja. 39 Duhovnika Cadóka in njegove brate duhovnike je poslal pred GOSPODOVO prebivališče na višini, ki je bila v Gibeónu, 40 da bi ves čas, zjutraj in zvečer, darovali GOSPODU žgalne daritve na žgalnem oltarju, v skladu z vsem, kar je pisano v GOSPODOVI postavi, ki jo je zapovedal Izraelu. 41 Pri njih sta bila Hemán in Jedutún in drugi, ki so bili izbrani in poimensko določeni, da »hvalijo GOSPODA, ker vekomaj traja njegova dobrota«. 42 Hemán in Jedutún sta imela pri sebi trobente in cimbale za godce ter glasbila za nabožne pesmi. Jedutúnovi sinovi pa so bili določeni za vrata.
43 Potem je vse ljudstvo odšlo, vsak na svoj dom. Tudi David se je vrnil, da bi blagoslovil svojo hišo.

Zaharija 5

Šesto videnje: Leteči zvitek
5
Tedaj sem se obrnil, povzdignil oči in pogledal, glej, bil je leteči knjižni zvitek. Rekel mi je: »Kaj vidiš?« Rekel sem: »Vidim knjižni zvitek, ki leti, dvajset komolcev je njegova dolžina in deset komolcev njegova širina.« Rekel mi je: »To je prekletstvo, ki prihaja nad vso deželo: kajti vsak, ki krade, bo po njem pokončan, in vsak, ki prisega, bo po njem pokončan. Dal sem mu, da izide, govori GOSPOD nad vojskami, da pride v hišo tatu in v hišo tistega, ki krivo prisega pri mojem imenu: V njegovi hiši se bo naselil in jo pokončal z njenim tramovjem in njenim kamenjem.«
Sedmo videnje: Ženska v škafu
Angel, ki je govoril z menoj, je prišel in mi rekel: »Povzdigni vendar oči in poglej, kaj prihaja!« Rekel sem: »Kaj je to?« Rekel je: »To, kar prihaja, je škaf.« Nato je rekel: »To je njihova pokvarjenost po vsej deželi.« In glej, svinčeni pokrov se je vzdignil in tu je bila ženska, ki je sedela v škafu. Rekel je: »To je krivičnost,« in jo potisnil nazaj v škaf, potem je položil svinčeni kamen na njegovo odprtino. Nato sem povzdignil oči in pogledal, glej, dve ženski sta odhajali in veter je bil v njunih perutnicah – perutnice pa sta imeli, kakor jih ima štorklja – in vzdignili sta škaf med zemljo in nebo. 10 Rekel sem angelu, ki je govoril z menoj: »Kam neseta škaf?« 11 Rekel mi je: »V deželo Šinár, da mu sezidajo hišo. Ko bo pripravljena, ga bosta položili na njegov podstavek.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats