Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

52. dan branja:

Evangelij po Mateju 10,26-11,1

Koga se moramo bati
26 »Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. 27 Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. 28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! 29 Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. 30 Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. 31 Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.«
Priznajmo Kristusa pred ljudmi
32 »Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. 33 Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«
Hoja za Kristusom
34 »Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem, da ločim
človeka od njegovega očeta,
hčer od njene matere,
snaho od njene tašče;
36 in človekovi sovražniki bodo njegovi domači.
37 Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. 38 Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«
Plačilo
40 »Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 41 Kdor sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. 42 Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.«
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus končal naročila svojim dvanajsterim učencem, je šel od tam naprej učit in oznanjat po njihovih mestih.

2. Mojzesova knjiga 24

Zaveza se slovesno sklene
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je rekel Mojzesu: »Stopite h GOSPODU, ti in Aron, Nadáb in Abihú ter sedemdeset izmed Izraelovih starešin, in od daleč molite! Mojzes naj se sam približa GOSPODU, oni pa naj se ne bližajo in ljudstvo ne sme iti gor z njim.«
Mojzes je prišel in povedal ljudstvu vse GOSPODOVE besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali.« Mojzes je zapisal vse GOSPODOVE besede.
Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za GOSPODA. Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotlico, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: »Vse, kar je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.« In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je GOSPOD po vseh teh besedah sklenil z vami.«
Nato so šli Mojzes, Aron, Nadáb in Abihú ter sedemdeset izmed Izraelovih starešin na goro. 10 In videli so Izraelovega Boga; pod njegovimi nogami je bil nekakšen tlak iz safirja, tako čist kakor sámo nebo. 11 In ni iztegnil roke zoper odličnike Izraelovih sinov; zrli so Boga, jedli so in pili.
Mojzes se sreča z Bogom na gori
12 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Pridi k meni na goro in ostani tukaj! Dal ti bom kamniti plošči, postavo in zapovedi, ki sem jih zapisal ljudstvu v poduk.« 13 Mojzes se je vzdignil in z njim njegov pomočnik Józue in Mojzes je šel na Božjo goro. 14 Starešinam pa je rekel: »Čakajte tukaj na naju, dokler se ne vrneva k vam! Glejte, pri vas sta Aron in Hur; če ima kdo pravdo, naj se obrne nanju.« 15 Ko je Mojzes odšel na goro, jo je pokril oblak. 16 GOSPODOVO veličastvo se je spustilo na Sinajsko goro in oblak jo je pokrival šest dni. Poklical je Mojzesa sedmi dan iz srede oblaka. 17 Prikazen GOSPODOVEGA veličastva je bila na vrhu gore pred očmi Izraelovih sinov kakor požirajoč ogenj. 18 Mojzes je šel v sredo oblaka in stopil na goro. Štirideset dni in štirideset noči je ostal na gori.

Pregovori 11

Dobra vaga v nebesa pomaga
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Goljufiva tehtnica je GOSPODU gnusoba,
pravična utež pa mu je všeč.
Kamor je prišel napuh, je prišla tudi sramota,
modrost pa prebiva s skromnimi.
Poštenost vodi pravične,
pokvarjenost ugonablja varljivce.
Bogastvo ne koristi na dan jeze,
pravičnost pa rešuje smrti.
Pravičnost ravna poštenemu njegovo pot,
krivični pa v svoji krivičnosti propade.
Pravičnost rešuje poštene,
varljivci pa se ujamejo v lastne spletke.
Ko krivičnik umre, propade njegovo pričakovanje,
zaupanje v bogastvo propade.
Pravični se reši iz stiske,
krivični pa stopi na njegovo mesto.
Izsiljevalec pogublja svojega bližnjega z usti,
pravični pa se rešujejo s spoznanjem.
10 Mesto se raduje sreče pravičnih,
nad pogubo krivičnih pa vriska.
11 Blagoslov poštenih povzdiguje mesto,
usta krivičnih pa ga podirajo.
12 Kdor je brez pameti, zaničuje svojega bližnjega,
razumen mož pa molči.
13 Kdor hodi kot obrekovalec, izdaja skrivnost,
kdor je zanesljivega duha, skriva besedo.
14 Kjer ni izvedenosti, ljudstvo propada,
kjer je veliko svetovalcev, je blaginja.
15 Kdor je porok za tujca, zaide v težave,
kdor pa ne mara poroštva, živi mirno.
16 Ljubezniva žena prinaša čast,
močni prinašajo bogastvo.
17 Dober človek dela dobro sam sebi,
kruti pa muči sam sebe.
18 Krivični pripravlja goljufiv zaslužek,
kdor seje pravičnost, pa resnično plačilo.
19 Kdor se drži pravičnosti, gre v življenje,
kdor se poganja za krivico, hiti v smrt.
20 Kdor je izkrivljenega srca, je GOSPODU gnusoba,
kdor hodi pošteno, mu je všeč.
21 Hudobnež gotovo ne ostane brez kazni,
rod pravičnih pa se reši.
22 Zlat obroček v prašičjem rilcu
je lepa ženska brez okusa.
23 Pravični lahko pričakujejo le srečo,
krivične čaka jeza.
24 Eden razsiplje in še bogatí,
drugi stiska čez mero, pa leze v revščino.
25 Kdor je radodaren, bo sit,
kdor daje piti, bo napojen.
26 Kdor zadržuje žito, ga ljudstvo preklinja,
blagoslov pa je nad glavo tega, ki ga prodaja.
27 Kdor si prizadeva za dobro, si pridobiva naklonjenost,
kdor pa snuje hudobijo, ga bo zadela.
28 Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade,
pravični pa poganjajo kakor zelenje.
29 Kdor žali svojo hišo, dobi v delež veter,
bedak bo hlapec modremu.
30 Sad pravičnega je drevo življenja,
duše pridobiva, kdor je moder.
31 Glej, pravični je v zemlji poplačan,
koliko bolj, kdor je krivičen in grešen!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats