Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

346. dan branja:

Razodetje (Apokalipsa) 2

Sporočilo Efezu
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Angelu Cerkve v Efezu piši:
›To govori on, ki drži v svoji desnici sedem zvezd in ki stopa med sedmimi zlatimi svečniki. Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost; vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa niso, in si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Spomni se torej, od kod si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela! Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta. Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal jesti z drevesa življenja, ki je v Božjem raju.‹«
Sporočilo Smirni
»Angelu Cerkve v Smirni piši:
›Tole govori Prvi in Zadnji, ki je bil mrtev, a je oživel. Vem za tvojo stisko in za tvoje uboštvo – vendar si bogat – ter za obrekovanje tistih, ki se razglašajo za Jude, pa to niso, marveč so satanova shodnica. 10 Nič se ne boj tega, kar ti je pretrpeti. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da bi vas preizkusil: deset dni boste v stiski. Bodi zvest vse do smrti in dal ti bom venec življenja. 11 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Kdor zmaga, ga druga smrt gotovo ne bo prizadela.‹«
Sporočilo Pêrgamonu
12 »Angelu Cerkve v Pêrgamonu piši:
›To govori on, ki ima ostri dvorezni meč. 13 Vem, kje prebivaš: tam, kjer ima satan svoj prestol. Vendar se držiš mojega imena in nisi zatajil vere vame niti v dneh, ko je bil Antípa, moj zvesti pričevalec, umorjen tam pri vas, kjer domuje satan. 14 Toda nekaj ti moram očitati: pri sebi imaš ljudi, privržence Bileámovega nauka. Ta je učil Baláka zavajati Izraelove sinove v greh, jesti malikom žrtvovane jedi in nečistovati. 15 Prav tako imaš tudi ljudi, ki sledijo nauku nikolajevcev. 16 Spreobrni se torej! Če pa se ne boš, bom prišel prav kmalu k tebi in se bojeval proti njim z mečem svojih ust. 17 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal od skrite mane. Dal mu bom tudi bel kamenček in na kamenčku bo napisano novo ime: tega ne pozna nihče, razen tistega, kdor ga prejme.‹«
Sporočilo Tiatiri
18 »Angelu Cerkve v Tiatiri piši:
›To govori Božji Sin, ki ima oči kakor ognjen plamen in noge, podobne razbeljenemu bronu. 19 Vem za tvoja dela, za tvojo ljubezen, za tvojo vero, za tvoje služenje in za tvojo stanovitnost. Tudi vem, da so tvoja poslednja dela številnejša od prejšnjih. 20 Vendar ti moram očitati, da trpiš Jezabelo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo ter uči in zavaja moje služabnike, naj se predajajo nečistovanju in uživajo malikom žrtvovane jedi. 21 Dal sem ji čas, da se spreobrne, a se noče odvrniti od svojega nečistovanja. 22 Glej, vržem jo na bolniško posteljo, tiste, ki so nečistovali z njo, pa v veliko stisko, če se ne bodo odvrnili od njenega početja. 23 Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse Cerkve spoznale, da sem jaz tisti, ki preiskuje obisti in srca, in vsakemu izmed vas bom povrnil po njegovih delih. 24 Drugim v Tiatiri, ki se ne držijo tega nauka in niso spoznali satanovih globočin, kakor pravijo, ne bom nalagal drugega bremena. 25 Obdržite pa to, kar imate, dokler ne pridem. 26 Kdor zmaga in vztraja do konca v mojih delih,
temu bom dal oblast nad narodi;
27 pasel jih bo z železno palico,
kakor se drobijo lončene posode.
28 Tako sem tudi jaz prejel oblast od svojega Očeta. Tistemu, ki zmaga, bom dal tudi zvezdo danico. 29 Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.‹«

Ezekiel 18

Osebna odgovornost
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Kaj vam je, da v Izraelovi deželi uporabljate ta pregovor: »Očetje jedo kislo grozdje, zobje otrok pa so skominasti?« Kakor jaz živim, govori Gospod BOG, ne uporabljajte več tega pregovora v Izraelu! Glejte, vse duše so moje: tako očetova duša kakor sinova duša, moji sta. Duša, ki greši, umre.
Če je človek pravičen in ravna po pravu in pravičnosti, ne pojeda na gorah, ne vzdiguje oči k malikom Izraelove hiše, ne oskrunja žene svojega bližnjega, se ne približuje ženi, ko je obredno nečista, nikogar ne izkorišča, temveč vrača, kar mu je bilo zastavljeno za dolg; če ne ropa, če daje svoj kruh lačnemu, oblači nagega, ne posoja na obresti in ne odira, odvrača roko od krivice, pošteno razsoja med možem in možem, živi po mojih zakonih, se drži mojih odlokov in jih v resnici izpolnjuje – tak je pravičen in bo zagotovo živel, govori Gospod BOG.
10 Če pa ima nasilnega sina, ki preliva kri in počenja katero tehle reči – 11 medtem ko sam vsega tega ne dela: pojeda na gorah, oskrunja ženo svojega bližnjega, 12 izkorišča revnega in ubogega, ropa, ne vrača zastavljenega, vzdiguje oči k malikom, počenja gnusobo, 13 posoja na obresti in odira – bo mar živel? Ne bo živel! Ker je počenjal vse te gnusobe, bo zagotovo umrl: njegova kri je nad njim.
14 Če pa ima sina, ki vidi vse grehe, ki jih je storil oče – vidi, pa ne dela tako, 15 ne pojeda na gorah, ne vzdiguje oči k malikom Izraelove hiše, ne oskrunja žene svojega bližnjega, 16 nikogar ne izkorišča, ne jemlje zastavljenega, ne ropa, daje svoj kruh lačnemu, oblači nagega, 17 odvrača roko od krivice, ne jemlje obresti in ne odira, izpolnjuje moje odloke, živi po mojih zakonih – tak ne bo umrl zaradi očetove krivde; zagotovo bo živel. 18 Njegov oče pa, ki je zatiral in ropal brata ter delal med svojim ljudstvom, kar ni dobro, bo zaradi svoje krivde umrl.
19 Vi pa pravite: »Zakaj tudi sin ne nosi očetove krivde?« Sin je vendar ravnal po pravu in pravičnosti, držal se je vseh mojih zakonov in jih izpolnjeval: zagotovo bo živel. 20 Duša, ki greši, umre. Sin ne bo nosil očetove krivde in oče ne bo nosil sinove krivde. Pravičnost pravičnega ostane na njem in krivičnost krivičnega ostane na njem.
21 Če pa se krivični odvrne od vseh grehov, ki jih je storil, se drži vseh mojih zakonov in ravna po pravu in pravičnosti, bo zagotovo živel, ne bo umrl. 22 Nobeno njegovih hudodelstev, ki jih je zagrešil, ne bo ostalo v spominu: zaradi svojih pravičnih del, ki jih je storil, bo živel. 23 Ali si res želim krivičneževe smrti, govori Gospod BOG, mar nimam rajši, da se spreobrne od svojih poti in živi! 24 In če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in počne hudobijo, posnema vse gnusobe, ki jih počenja krivični, bo mar živel? Nobeno njegovih pravičnih del, ki jih je storil, ne ostane v spominu. Zaradi nezvestobe, ki jo je zakrivil, in zaradi greha, ki ga je zagrešil, bo umrl.
25 Vi pa pravite: »Gospodova pot ni pravilna!« Slišite vendar, Izraelova hiša: Moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? 26 Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. 27 Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. 28 Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. 29 Kljub temu pravi Izraelova hiša: »Gospodova pot ni pravilna!« Moje poti da niso pravilne, Izraelova hiša? Mar niso vaše poti nepravilne?
Poziv k spreobrnjenju
30 Zato bom vsakega izmed vas, Izraelova hiša, sodil po njegovih potih, govori Gospod BOG. Spreobrnite in odvrnite se od vseh svojih upornosti, da si ne boste nakopavali krivde z njimi! 31 Vrzite od sebe vse upornosti, s katerimi ste se upirali, in si naredite novo srce in novega duha! Zakaj hočete umreti, Izraelova hiša? 32 Saj nimam veselja nad smrtjo tistega, ki mora umreti, govori Gospod BOG. Spreobrnite se torej in boste živeli!

Izaija 47

Spev o padcu Babilona
47 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopi dol in sedi v prah,
devica, hči babilonska!
Sedi na tla, brez prestola,
hči kaldejska!
Kajti ne bodo te več imenovali
mehka in nežna.
Vzemi mlin in melji moko,
odgrni si tančico,
vzdigni krilo, razgali stegno,
bredi čez reke!
Naj se odkrije tvoja nagota,
naj se pokaže tvoja sramota!
Maščeval se bom
in nikomur ne bom prizanesel.
Naš odkupitelj, njegovo ime je GOSPOD nad vojskami,
je Sveti Izraelov.

Tiho sédi in pojdi v temò,
hči kaldejska!
Kajti ne bodo te več imenovali
vladarica kraljestev.
Razsrdil sem se na svoje ljudstvo,
oskrunil sem svojo dediščino,
dal sem jih tebi v roke:
nisi jim izkazovala usmiljenja,
starcu si nalagala
svoj silno težki jarem.
Rekla si: »Na veke ostanem, vladarica za vselej.«
Nisi si vzela k srcu teh reči,
nisi se spominjala njihovega konca.

Zdaj torej poslušaj to, razvajenka,
ki brez skrbi sediš na prestolu,
ki praviš v svojem srcu:
»Jaz in nihče drug,
ne bom sedela kot vdova,
ne poznala izgube.«
Nadte pa bo prišlo oboje,
nenadoma, v enem dnevu,
izguba vseh otrok in vdovstvo
bosta prišla nadte,
kljub tvojim številnim čarovnijam,
kljub zelo veliki moči tvojih zarotitev.

10 Čutila si se varno v svoji hudobiji,
rekla si: »Nihče me ne vidi.«
Tvoja modrost in tvoja učenost
sta te zapeljali,
da si rekla v svojem srcu:
»Jaz in nihče drug.«
11 Prišlo pa bo nadte húdo,
ne boš ga znala odvrniti,
zadela te bo poguba,
ne boš je mogla zaustaviti,
hipoma bo prišlo nadte uničenje,
ki ga ne poznaš.

12 Nastopi vendar s svojimi zarotitvami
in s svojimi številnimi čarovnijami,
ki si se z njimi trudila od svoje mladosti,
morda si utegneš opomoči,
morda boš vlila strah.
13 Utrujena si od svojih številnih posvetov:
naj vendar nastopijo in naj te rešijo,
ki razdeljujejo nebo,
gledajo zvezde,
oznanjajo ob mlajih,
kaj bo prišlo nadte.

14 Glej, postali so kakor strnje,
ogenj jih bo požgal,
ne morejo si rešiti življenja
iz oblasti plamena.
To ni žerjavica, da bi se človek ogrel,
ne ogenj, da bi kdo sedel ob njem.
15 Takšni so ti postali tisti, s katerimi si se trudila,
ki so s tabo trgovali od tvoje mladosti:
vsak bo zavil na svojo stran,
nihče te ne bo rešil.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats