Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

142. dan branja: Apd 4,1-22; 1 Sam 3; Ps 51

Apostolska dela 4,1-22

Peter in Janez pred vélikim zborom
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Medtem ko sta govorila ljudstvu, so k njima pristopili duhovniki in poveljnik templja in saduceji. Bili so vznemirjeni, ker sta učila ljudstvo in oznanjala, da je v Jezusu vstajenje od mrtvih. Zgrabili so ju in ju zadržali v ječi do naslednjega dne, zakaj večerilo se je že. Mnogi od tistih, ki so slišali besedo, pa so sprejeli vero in njihovo število je naraslo na kakih pet tisoč.
Drugi dan so se v Jeruzalemu zbrali poglavarji, starešine in pismouki. Bili so tam véliki duhovnik Hana, Kajfa, Janez, Aleksander in vsi drugi iz rodu vélikih duhovnikov. Dali so ju privesti predse in ju zasliševali: »Kako sta to naredila? S kakšno močjo? V čigavem imenu?« Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, odgovoril: »Poglavarji ljudstva in starešine! Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta ozdravel? 10 Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. 11 On je
kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli,
a je postal vogalni kamen.
12 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« 13 Videli so Petrovo in Janezovo pogumno odkritost; opazili so, da sta preprosta človeka in brez izobrazbe. Čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. 14 Toda ker so videli človeka, ki je stal ozdravljen poleg njiju, jima niso mogli ugovarjati. 15 Veleli so jima, naj se umakneta iz zbornice, ter se posvetovali. 16 »Kaj naj storimo z njima?« so govorili. »Po njiju se je zgodil očiten čudež. Stvar se je razvedela med vsemi jeruzalemskimi prebivalci; tega ne moremo tajiti. 17 Da pa se glas o tem ne bi še bolj raznesel med ljudstvom, jima bomo zabičali, da ne smeta pred nikomer več govoriti o tem imenu.« 18 In poklicali so ju nazaj in jima zapovedali, da nikakor ne smeta več govoriti in učiti v Jezusovem imenu. 19 Toda Peter in Janez sta jim odvrnila: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: poslušati vas ali Boga? 20 Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala.« 21 Nato so jima še huje grozili. Ker pa niso našli nobenega razloga, da bi ju kaznovali, so ju odpustili zaradi ljudi, saj so vsi poveličevali Boga spričo tega, kar se je zgodilo; 22 zakaj človek, ki je bil po tem znamenju ozdravljen, je imel že čez štirideset let.

1. Samuelova knjiga 3

Bog se razodene Samuelu
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Deček Samuel pa je služil GOSPODU pred Élijevim obličjem. Tiste dni je bila GOSPODOVA beseda redka, videnje ni prodrlo skozi.
Tistega dne je Éli spal na svojem prostoru; njegove oči so začele pešati, ni mogel videti. Božja svetilka še ni ugasnila in Samuel je spal v GOSPODOVEM svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je GOSPOD poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. GOSPOD pa je spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč še ni poznal GOSPODA in GOSPODOVA beseda se mu še ni razodela. GOSPOD pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj je Éli spoznal, da GOSPOD kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri, GOSPOD, kajti tvoj hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.
10 Tedaj je prišel GOSPOD, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.« 11 In GOSPOD je rekel Samuelu: »Glej, storil bom v Izraelu nekaj, da bo vsakomur, ki bo o tem slišal, zvenelo v obeh ušesih. 12 Tisti dan bom izpolnil nad Élijem od začetka do konca vse, kar sem govoril proti njegovi hiši. 13 Povedal sem mu, da bom za vedno kaznoval njegovo hišo zaradi pregrehe, za katero je vedel, kajti njegova sinova sta prezirala Boga, pa ju ni grajal. 14 Zato sem prisegel Élijevi hiši: Nikdar ne bo izbrisana krivda Élijeve hiše ne s klavnimi ne z jedilnimi daritvami!«
15 Samuel je spal do jutra, nato je odprl vrata GOSPODOVE hiše. A Samuel se je bal Éliju povedati o videnju. 16 Éli je poklical Samuela in rekel: »Samuel, moj sin!« Rekel je: »Tukaj sem.« 17 Pa je rekel: »Kakšna je beseda, ki ti jo je govoril? Nikar mi ne prikrivaj! Tako naj ti stori Bog in tako doda, če mi prikriješ kaj od besede, ki ti jo je govoril!« 18 Samuel mu je povedal vse besede in mu ni nič prikril. Éli je rekel: »On je GOSPOD. Naj stori, kar je dobro v njegovih očeh.«
19 Samuel pa je rastel in GOSPOD je bil z njim in ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla na tla. 20 Ves Izrael od Dana do Beeršébe je spoznal, da je Samuel potrjen za GOSPODOVEGA preroka.
21 GOSPOD se je ponovno prikazoval v Šilu, kajti v Šilu se je GOSPOD razodeval Samuelu po GOSPODOVI besedi.

Psalmi 51

PSALM 51 (50)
Grešnikova izpoved
51 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm, ko je prišel k njemu prerok Natán, ker je šel k Batšébi.
Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti!

Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh je vedno pred mano.
Zoper tebe, tebe samega, sem grešil,
hudobijo v tvojih očeh sem storil,
da se izkažeš pravičnega, kadar govoriš,
neoporečnega, kadar sodiš.

Glej, v krivdi sem bil rojen,
v grehu me je spočela moja mati.
Glej, veseliš se zvestobe v notranjosti,
v skrivnostih mi daješ spoznanje modrosti.
Očisti me greha s hizopom, da postanem čist,
operi me, da postanem bel bolj kot sneg.

10 Daj, da bom slišal radost in veselje,
naj se radujejo kosti, ki si jih potrl.
11 Skrij svoje obličje pred mojimi grehi,
vse moje krivde izbriši.
12 Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti.

13 Ne poženi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha ne vzemi od mene.
14 Vrni mi veselje svojega odrešenja,
z voljnim duhom me podpiraj.

15 Upornike bom učil tvojih poti,
da se grešniki vrnejo k tebi.
16 Reši me krvi, o Bog, Bog moje rešitve:
moj jezik bo vzklikal tvoji pravičnosti.
17 Gospod, odpri moje ustnice,
in moja usta bodo oznanjala tvojo hvalo.

18 Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
19 Moja daritev Bogu je potrt duh,
potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš.

20 Po svoji volji stori dobro Sionu,
pozidaj jeruzalemske zidove.
21 Tedaj boš imel veselje nad daritvami pravičnosti,
nad žgalno in celostno daritvijo;
tedaj bodo darovali junce na tvojem oltarju.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats