Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Branje Psalmov (v enem mesecu)

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

16. dan branja: Ps 79-81; Ps 82-85

Psalmi 79-81

PSALM 79 (78)
Tožba nad razdejanjem Jeruzalema
79 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Asáfov psalm.
O Bog, narodi so prišli v tvojo dediščino,
oskrunili so tvoj sveti tempelj,
Jeruzalem so spremenili v kup razvalin.
Trupla tvojih služabnikov so dali
za hrano pticam neba,
meso tvojih zvestih zverem zemlje;
prelivali so njihovo kri kakor vodo
okrog Jeruzalema, ni bilo pogrebca.
Postali smo sramotenje našim sosedom,
v zasmehovanje in posmeh tistim, ki nas obkrožajo.

Doklej, GOSPOD? Se boš jezil za vedno?
Bo gorela kakor ogenj tvoja gorečnost?
Izlij svojo srditost nad narode,
ki te ne poznajo,
nad kraljestva,
ki ne kličejo tvojega imena.
Zakaj požrli so Jakoba,
njegov pašnik so opustošili.

Ne spominjaj se proti nam krivd prednikov.
Hitro naj pride pred nas tvoje usmiljenje.
Zakaj postali smo zelo slabotni.
Pomagaj nam, Bog naše rešitve,
zaradi slave svojega imena.
Reši nas, izbriši naše grehe
zaradi svojega imena.
10 Zakaj bi narodi govorili:
»Kje je njihov Bog?«
Naj narodi spoznajo pred našimi očmi
maščevanje za prelito kri tvojih služabnikov.
11 Naj pride do tebe ujetnikovo vzdihovanje,
po velikosti svojega lakta naredi, da bodo na smrt obsojeni preživeli.
12 Povrni našim sosedom sedemkrat v naročje
njihovo zasramovanje, s katerim so te sramotili, o Gospod.

13 Mi pa, tvoje ljudstvo, ovce tvoje paše,
se ti bomo zahvaljevali na veke,
od roda do roda bomo pripovedovali tvojo hvalnico.
PSALM 80 (79)
Prošnja za obnovitev Izraela
80 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po napevu Lilije. Asáfovo pričevanje. Psalm.
Izraelov pastir, poslušaj!
Ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo,
ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Pred Efrájimom, Benjaminom in Manásejem
zbudi svojo silo, pridi nas rešit.
O Bog, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

GOSPOD, Bog nad vojskami,
doklej boš kadil jezo proti molitvi tvojega ljudstva?
S kruhom solza si jih hranil,
s trojno mero solza si jih napajal.
Postavil si nas za spor našim sosedom,
naši sovražniki se nam posmehujejo.
O Bog nad vojskami, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

Trto si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasadil.
10 Pred njo si pospravil,
pognala je svoje korenine
in napolnila zemljo.
11 Gore so bile pokrite z njeno senco,
božanske cedre z njenimi vejami.
12 Svoje mladike je poslala do morja,
svoje poganjke do veletoka.
13 Zakaj si podrl njene ograde,
da jo skubejo vsi, ki gredo po poti?
14 Merjasec iz gozda jo grize,
poljske živali jo popasejo.
15 O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej,
obišči to trto,
16 grebenico, ki jo je zasadila tvoja desnica,
nad sinom, ki si ga okrepil zase.
17 Požgana je z ognjem, posekana,
naj izginejo pred grožnjo tvojega obličja.
18 Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice,
nad sinom človekovim, ki si ga okrepil zase.
19 Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo klicali tvoje ime.
20 O GOSPOD, Bog nad vojskami, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.
PSALM 81 (80)
Pesem ob prazniku
81 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po »Gitít«. Asáfov psalm.
Vriskajte Bogu, naši môči,
vzklikajte Jakobovemu Bogu.
Dvignite pesem, dajte boben,
milo doneče citre skupaj s harfo.
Trobite na rog ob mlaju,
ob polni luni na dan našega praznika.
Zakaj to je zakon za Izraela,
pravo za Jakobovega Boga.
Kot pričevanje ga je postavil v Jožefu,
ko je nastopil zoper egiptovsko deželo.

Jezik, ki ga nisem poznal, sem slišal:
»Odtegnil sem njegovo ramo od bremena,
njegove roke so se odmaknile od košare.
V stiski si klical, pa sem te rešil,
odgovoril sem ti v skrivališču grmenja,
preizkušal sem te pri vodah Meríbe.
Sela.
Poslušaj, moje ljudstvo, pričeval bom zoper tebe;
o Izrael, ko bi me poslušal!
10 Naj ne bo tujega boga pri tebi,
ne padaj na kolena pred drugim bogom.
11 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele;
široko odpri usta, da jih napolnim.

12 Toda moje ljudstvo ni poslušalo mojega glasu,
Izrael ni maral zame.
13 Zato sem ga poslal v zakrknjenost njihovega srca:
naj hodijo po svojih načrtih.
14 O, da bi me moje ljudstvo poslušalo!
Izrael, naj hodijo po mojih potih.
15 Skoraj bi ponižal njihove sovražnike,
zoper njihove nasprotnike bi obrnil svojo roko.
16 GOSPODOVI sovražniki bi pred njim klečeplazili,
njihov čas bi bil končan za vedno.
17 Hranil bi ga s srčiko pšenice,
nasičeval bi ga z medom iz skale.«

Psalmi 82-85

PSALM 82 (81)
Obsodba krivičnih sodnikov
82 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Asáfov psalm.
Bog vstane v Božjem zboru,
sredi bogov sodi:
»Doklej boste sodili napačno,
dajali prednost krivičnim?
Sela.
Sodite za slabotnega in siroto,
odločajte prav za nesrečnega in revnega.
Osvobajajte slabotnega in ubogega,
rešujte ga iz rok krivičnih.«

Ne spoznajo, ne razumejo,
v temi tavajo,
majejo se vsi temelji zemlje.

Jaz sem rekel: »Bogovi ste,
sinovi Najvišjega vi vsi;
toda kakor človek morate umreti,
kakor kateri izmed knezov morate pasti.«

Vzdigni se, o Bog, sodi zemljo,
zakaj ti imaš v lasti vse narode.
PSALM 83 (82)
Zoper Izraelove sovražnike
83 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem. Asáfov psalm.
O Bog, ne bodi tiho,
ne molči in ne miruj, o Bog!
Zakaj glej, tvoji nasprotniki hrumijo,
tvoji sovražniki vzdigujejo glave.
Zoper tvoje ljudstvo kujejo naklep,
posvetujejo se zoper tvoje varovance.
Pravijo: »Pojdite, iztrebimo jih iz naroda,
da se Izraelovo ime ne bo več spominjalo!«
Zares, enodušno se skupaj posvetujejo,
zoper tebe sklepajo zavezo:
šotori Edóma in Izmaelci,
Moáb in Hagárovci,
Gebál, Amón in Amálek,
Filisteja s prebivalci Tira,
tudi Asúr se jim je pridružil,
bili so laket Lotovim sinovom.
Sela.
10 Stori jim kakor Midjánu,
kakor Siseráju, kakor Jabínu ob potoku Kišónu.
11 Bili so pokončani pri En Doru,
postali so gnoj za zemljo.
12 Stori jim, njihovim knezom, kakor Orébu in Zeébu,
kakor Zebahu in Calmunáju, vsem njihovim voditeljem,
13 ki so rekli: »Osvojiti si hočemo
pašnike Božje.«

14 Moj Bog, naredi jih kakor vrtinec,
kakor slamo pred vetrom.
15 Kakor ogenj, ki vžiga gozd,
kakor plamen, ki ožarja gore,
16 tako jih preganjaj s svojim viharjem,
s svojo nevihto jih zmedi.
17 Napolni njihove obraze s sramoto,
da bodo iskali tvoje ime, o GOSPOD!
18 Naj bodo osramočeni in zmedeni do vekov,
naj se sramujejo in naj izginejo.
19 In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD,
edini Najvišji nad vso zemljo.
PSALM 84 (83)
Veselje nad svetiščem
84 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po »Gitít«. Psalm Korahovih sinov.
Kako ljuba so tvoja prebivališča,
GOSPOD nad vojskami!
Moja duša hrepeni, celo medli
po GOSPODOVIH dvorih,
moje srce in moje meso vriskata
k živemu Bogu.

Celo ptica najde hišo,
lastovka gnezdo zase,
kamor položi svoje mladiče,
pri tvojih oltarjih, GOSPOD nad vojskami,
moj Kralj in moj Bog.
Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši:
še te bodo smeli hvaliti.
Sela.
Blagor človeku, čigar moč je v tebi,
v njegovem srcu so ceste.
Ko hodijo po dolini joka,
jo spreminjajo v kraj s studencem,
tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi.
Hodijo od hrabrosti do hrabrosti,
Bog bogov se pokaže na Sionu.

GOSPOD, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Sela.
10 Naš ščit, glej, o Bog,
ozri se na obraz svojega maziljenca!

11 Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih;
raje ostanem na pragu hiše svojega Boga,
kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti.
12 Zares, sonce in ščit je GOSPOD Bog,
milost in slavo daje GOSPOD,
ne odreka dobrine
tistim, ki hodijo pošteno.
13 GOSPOD nad vojskami,
blagor človeku, ki zaupa vate.
PSALM 85 (84)
Blizu je Božje odrešenje
85 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Psalm Korahovih sinov.
GOSPOD, dobrohoten si bil svoji deželi,
omogočil si Jakobovo vrnitev.
Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu,
pokril si vse njihove grehe.
Sela.
Zadržal si vso svojo besnost,
odvrnil si se od svoje srdite jeze.

Spreobrni nas, Bog, naš rešitelj,
odstrani svojo nejevoljo, ki jo imaš z nami.
Se boš vekomaj srdil nad nami,
boš podaljševal svojo jezo od roda do roda?
Nas ne boš znova poživil,
da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi?
Pokaži nam, GOSPOD, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje!

Poslušam, kaj govori GOSPOD Bog:
Zares, govori o miru
svojemu ljudstvu in svojim zvestim
in naj se ne obračajo k norosti.
10 Zares, blizu je njegova rešitev tistim, ki se ga bojijo,
da bo slava prebivala v naši deželi.
11 Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
12 Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z nebes bo gledala pravičnost.
13 GOSPOD bo tudi dal, kar je dobro,
naša dežela bo dajala pridelek.
14 Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats