Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

264. dan branja:

Pismo Filipljanom 1,12-30

Življenje je zame Kristus
12 Hočem, da veste, bratje, da je to, kar se godi z mano, veliko prispevalo k razmahu evangelija: 13 v vsem pretoriju in tudi vsem drugim je postalo očitno, da nosim svoje verige zaradi Kristusa. 14 In večina bratov je zaradi mojih verig opogumljena v Gospodu in si upa še bolj brez strahu oznanjati Božjo besedo.
15 Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz zavisti in iz tekmovalnosti, nekateri pa tudi z dobrim namenom. 16 Ti delajo to iz ljubezni, saj vedo, da sem bil določen za obrambo evangelija, 17 oni pa oznanjajo Kristusa iz stremuštva in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s tem povečujejo bridkost mojih verig. 18 A kaj za to! Da se le, pa naj bo na kakršen koli način že, iz preračunljivosti ali v resnici, oznanja Kristus. To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje. 19 Vem namreč, da se bo ta moja zadeva iztekla v mojo rešitev, ker boste zame molili in ker mi bo pomagal Duh Jezusa Kristusa. 20 Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo. 21 Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. 22 Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. 23 Razpet sem namreč med dvojim: po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, 24 po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem mesu. 25 Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej pri vas vseh, tako da boste napredovali in se veselili v svoji veri 26 in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi mene, ko spet pridem k vam.
27 Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija! Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija, 28 ne da bi se dali v čem ustrahovati nasprotnikom. V tem je zanje znamenje pogube, za vas pa rešitve, in to od Boga. 29 Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite, 30 saj prenašate isti boj, ki ste ga videli na meni in ki ga, kakor zdaj slišite, še prenašam.

2. kroniška knjiga 32

Sanheríb grozi Ezekíju
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po teh dejanjih zvestobe je prišel asirski kralj Sanheríb, vdrl v Juda, oblegal utrjena mesta in jih hotel zavzeti. Ko je Ezekíja videl, da je Sanheríb prišel z namenom, da napade Jeruzalem, se je posvetoval s svojimi poveljniki in junaki, da bi zasuli studence zunaj mesta. Ko so ga podprli, se je zbralo veliko ljudi in zasuli so vse studence in potok, ki je tekel sredi dežele; dejali so: »Čemu naj bi asirski kralji pri svojem prihodu našli obilo vode?« Odločno se je spravil na delo, pozidal vse obzidje, kolikor je bilo porušeno, zgradil na njem stolpe in drug zid od zunaj, utrdil Miló v Davidovem mestu in naredil veliko orožja in ščitov. Postavil je tudi vojne poveljnike nad ljudstvom in jih zbral pri sebi na trgu pri mestnih vratih ter jim govoril na srce: »Bodite močni in hrabri, ne bojte se in se ne plašite pred asirskim kraljem in pred vso to množico, ki je pri njem. Kajti z nami je večji kakor z njim! Z njim je le mesena roka, z nami pa je GOSPOD, naš Bog, da nam pomaga in vodi naše boje.« In ljudstvo se je po besedah Judovega kralja Ezekíja opogumilo.
Za tem je asirski kralj Sanheríb, ko je bil sam z vsem svojim vojaštvom pred Lahíšem, poslal svoje služabnike v Jeruzalem k Judovemu kralju Ezekíju in k vsem Judovcem, ki so bili v Jeruzalemu, s sporočilom: 10 »Tako govori asirski kralj Sanheríb: Na kaj se zanašate, da vztrajate v obleganem Jeruzalemu? 11 Ali vas ne vara Ezekíja, da bi vas izročil v smrt od lakote in žeje, ko pravi: ›GOSPOD, naš Bog, nas bo rešil iz rok asirskega kralja?‹ 12 Mar ni to tisti Ezekíja, ki je odpravil njegove višine in oltarje ter ukazal Judu in Jeruzalemu: ›Pred enim edinim oltarjem molite in na njem zažigajte kadilo?‹ 13 Ali ne veste, kaj sem storil jaz in moji očetje vsem narodom po deželah? So mar bogovi narodov po deželah res mogli rešiti svojo deželo iz mojih rok? 14 Kateri med vsemi bogovi teh narodov, ki so jih moji očetje z zakletvijo pokončali, je mogel rešiti svoje ljudstvo iz mojih rok, pa bi vas vaš Bog mogel rešiti iz mojih rok? 15 Naj vas zdaj Ezekíja ne zavaja in ne vara, nikar mu ne verjemite! Kajti noben bog katerega koli naroda ali kraljestva ni mogel rešiti svojega ljudstva iz mojih rok in iz rok mojih očetov. Koliko manj vas bodo vaši bogovi rešili iz mojih rok!«
16 Njegovi služabniki so še več govorili zoper GOSPODA Boga in zoper njegovega služabnika Ezekíja. 17 Tudi pisma je pisal, da bi sramotil GOSPODA, Izraelovega Boga, in je takole govoril zoper njega: »Kakor bogovi narodov po deželah niso rešili svojega ljudstva iz mojih rok, tako tudi Ezekíjev Bog ne bo rešil svojega ljudstva iz mojih rok.« 18 To so klicali po judovsko z močnim glasom tudi jeruzalemskemu ljudstvu, ki je bilo na obzidju, da bi jih oplašili in prestrašili in tako zavzeli mesto. 19 In govorili so o jeruzalemskem Bogu kakor o bogovih ljudstev na zemlji, ki so delo človeških rok.
Ezekíja in prerok Izaija molita v stiski
20 Zaradi tega sta kralj Ezekíja in Amócov sin prerok Izaija molila in vpila k nebesom. 21 In GOSPOD je poslal angela, ta je pobil vse vojne junake, kneze in poveljnike v taboru asirskega kralja, da se je s sramoto vrnil v svojo deželo. Ko je stopil v hišo svojega boga, sta ga tam njegova lastna sinova podrla z mečem. 22 Tako je rešil GOSPOD Ezekíja in jeruzalemske prebivalce iz rok asirskega kralja Sanheríba in iz rok vseh drugih ter jim naklonil mir krog in krog. 23 Mnogi so tedaj prinašali darila za GOSPODA v Jeruzalem in dragocenosti za Judovega kralja Ezekíja, ki je bil odslej zelo ugleden pri vseh narodih.
Ezekíja zboli
24 Tiste dni je Ezekíja zbolel na smrt. Molil je h GOSPODU in ta mu je govoril in mu dal znamenje. 25 Ezekíja pa ni bil hvaležen za izkazano dobroto, ker se je njegovo srce prevzelo. Zato se je vnel gnev nanj, na Juda in Jeruzalem. 26 Toda Ezekíja se je za prevzetnost svojega srca ponižal z jeruzalemskimi prebivalci vred. V Ezekíjevih dneh GOSPODOV gnev ni prišel nadnje.
Ezekíjeva slava
27 Ezekíja je bil zelo bogat in slaven. Naredil si je zakladnice srebra, zlata, dragih kamnov, dišav, ščitov in vsakovrstnega dragocenega posodja. 28 Imel je tudi skladišča za pridelke žita, vina in olja, hleve za vsakovrstne živali in staje za črede. 29 Napravil si je tudi mesta in imel obilo drobnice in goveda. Bog mu je dal silno dosti imetja. 30 Isti Ezekíja je zasul zgornji iztok gihonske vode in jo usmeril navzdol proti zahodu Davidovega mesta. Uspeval je pri vseh svojih podjetjih. 31 Toda ob poslancih babilonskih knezov, ki so jih poslali k njemu, da bi poizvedeli o znamenju, ki se je zgodilo v deželi, ga je Bog zapustil, da bi ga preizkusil in spoznal vse, kar je v njegovem srcu.
32 Druga Ezekíjeva dela in njegova dobra dejanja, glej, so zapisana v videnju Amócovega sina preroka Izaija in v Knjigi Judovih in Izraelovih kraljev. 33 Ezekíja je legel k svojim očetom; pokopali so ga zgoraj ob poti h grobovom Davidovih sinov. Ves Juda in jeruzalemski prebivalci so mu izkazali čast ob njegovi smrti. Namesto njega je postal kralj njegov sin Manáse.

Psalmi 88

PSALM 88 (87)
Molitev v skrajni stiski
88 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem. Psalm Korahovih sinov. Zborovodju, po »Mahalát« za odgovor. Pouk Ezráhovca Hemána.
GOSPOD, Bog moje rešitve,
podnevi vpijem, ponoči sem pred tabo.
Naj pride pred tebe moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu ječanju.

Zakaj moja duša se je nasitila z nesrečami,
moje življenje je prispelo do podzemlja.
Prištet sem med tiste, ki se pogrezajo v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.
Med mrtve pripuščen,
sem kakor prebodeni, ki ležijo v grobu,
ki se jih več ne spominjaš,
saj oni so odrezani od tvoje roke.
Položil si me v spodnjo jamo,
v temine, v globine.
Vame se je uprla tvoja srditost,
vsem svojim valovom si dal udarjati obme.
Sela.
Moje znance si oddaljil od mene,
postavil si me, da sem jim v gnus,
zaprt sem, ne morem iti ven.
10 Moje oko je postalo motno zaradi bede,
GOSPOD, ves dan te kličem,
svoje roke iztegujem proti tebi.
11 Boš mar delal čudeže za mrtve,
bodo mar vstale sence, da bi te slavile?
Sela.
12 Mar pripovedujejo o tvoji dobroti v grobu,
o tvoji zvestobi v pogubi?
13 Se v temi spoznava tvoj čudež,
tvoja pravičnost v deželi pozabljenja?
14 Jaz pa, GOSPOD, k tebi kličem na pomoč,
zjutraj prihaja moja molitev pred tebe.
15 Zakaj, GOSPOD, zavračaš mojo dušo,
skrivaš svoje obličje pred mano?
16 Nesrečen sem in na robu smrti od mladosti,
prenašal sem tvoje grozote, obupan sem.
17 Prek mene gredo tvoji srdi,
tvoje strahote me uničujejo.
18 Ves dan me obkrožajo kakor povodenj,
vsi skupaj me obdajajo.
19 Oddaljil si od mene prijatelja in tovariša,
samo temà je še moja znanka.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats