Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

108. dan branja: Lk 8,1-25; 5 Mz 29-30; Job 18

Evangelij po Luku 8,1-25

Nekaj žená spremlja Jezusa
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žená, ki jih je ozdravil zlih duhov in bolezni: Marija, imenovana Magdalena, iz katere je odšlo sedem demonov, Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, Suzana in veliko drugih, ki so jim stregle iz svojega premoženja.
Prilika o sejalcu
Ko se je zbirala velika množica in so ljudje iz raznih mest prihajali k njemu, je spregovoril v priliki: »Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Pohodili so ga in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo, in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo med trnje, in trnje, ki je zrastlo z njim, ga je zadušilo. In spet drugo je padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo stoteren sad.« Ko je to povedal, je zaklical: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«
Namen prilik
Njegovi učenci so ga spraševali, kaj pomeni ta prilika. 10 Rekel jim je: »Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah, da
gledajo, pa ne vidijo,
in poslušajo, pa ne doumejo
Razlaga prilike o sejalcu
11 »Prilika pa pomeni tole: Seme je Božja beseda. 12 Ob poti so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo iz njihovih src, da ne bi verovali in ne bi bili rešeni. 13 Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, ko jo slišijo, vendar ti nimajo korenine: nekaj časa verujejo, v trenutku preizkušnje pa odpadejo. 14 Seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, vendar se zaradi skrbi, bogastva in naslad življenja na svoji poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov. 15 Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo ter v stanovitnosti obrodijo sad.«
Prilika o svetilki
16 »Nihče svetilke, potem ko jo prižge, ne pokriva s posodo ali jo postavlja pod posteljo, ampak jo daje na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč. 17 Nič ni namreč skrito, kar se ne bi razodelo, in nič zakrito, kar se ne bi spoznalo in prišlo na dan. 18 Pazíte vendar, kako poslušate! Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.«
Jezusova mati in bratje
19 Prišli pa so k njemu njegova mati in bratje, toda zaradi množice se niso mogli srečati z njim. 20 Sporočili so mu: »Tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in te želijo videti.« 21 On pa jim je odgovoril: »Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.«
Jezus pomiri vihar
22 Nekega dne je s svojimi učenci tudi on stopil v čoln in jim rekel: »Prepeljimo se na drugo stran jezera!« In so odrinili. 23 Medtem ko so se peljali, je zaspal. In nad jezero je prihrumel silen vihar. Čoln je napolnila voda in bili so v nevarnosti. 24 Pristopili so torej, ga prebudili in rekli: »Učenik, Učenik, izgubljeni smo!« In vstal je ter zapretil vetru in razburkani vodi. Ponehala sta in nastala je tišina. 25 Rekel jim je: »Kje je vaša vera?« Obšel jih je strah, začudili so se in govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da ukazuje celo vetrovom in vodi in so mu pokorni?«

5. Mojzesova knjiga 29-30

MOJZESOV ZADNJI GOVOR
Mojzes o velikih Božjih delih
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mojzes je sklical ves Izrael in jim rekel: Videli ste vse, kar je GOSPOD v egiptovski deželi pred vašimi očmi storil faraonu, vsem njegovim služabnikom in vsej njegovi deželi: velike preizkušnje, ki so jih videle tvoje oči, znamenja in tiste velike čudeže. Toda GOSPOD vam do tega dne ni dal srca, da bi umeli, oči, da bi videli, in ušes, da bi slišali. Štirideset let sem vas vodil po puščavi. Vaša oblačila niso razpadla na vas in tvoje obuvalo ni razpadlo na nogi. Kruha niste jedli in vina in opojne pijače niste pili, da bi spoznali, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog. Ko ste prišli v ta kraj, sta šla proti vam v boj hešbónski kralj Sihón in bašánski kralj Og, pa smo ju pobili. Zavzeli smo njuno deželo in jo dali v dedno posest Rúbenovcem, Gádovcem in polovici Manásejevega rodu. Držite se besed te zaveze in jih izpolnjujte, da boste imeli uspeh pri vsem, kar delate!
Zaveza je resna stvar
Vi vsi stojite danes pred GOSPODOM, svojim Bogom: vaši rodovni poglavarji, starešine, nadzorniki, vsi Izraelovi možje, 10 vaši otroci, vaše žene in tvoj tujec, ki je sredi tvojega tabora, od tega, ki ti seka drva, do tistega, ki ti nosi vodo, 11 da stopiš v zavezo GOSPODA, svojega Boga, in v njegovo zakletev, ki jo GOSPOD, tvoj Bog, danes sklepa s teboj, 12 da te danes postavi za svoje ljudstvo in da bo on tvoj Bog, kakor ti je obljubil in kakor je prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu. 13 Toda te zaveze in te zakletve ne sklepam samo z vami, 14 ampak tako s tem, ki stoji danes tu z nami pred GOSPODOM, našim Bogom, kakor tudi s tistim, ki ga danes ni tukaj z nami. 15 Saj veste, kako smo prebivali v egiptovski deželi in kako smo hodili sredi narodov, mimo katerih ste šli. 16 Videli ste njihove ostudnosti in malike, les in kamen, srebro in zlato, ki so pri njih. 17 Naj ne bo med vami moškega ali ženske ali družine ali rodu, katerega srce bi se danes odvrnilo od GOSPODA, našega Boga, da bi šel služit bogovom tistih narodov. Naj ne bo med vami korenine, ki rodi strup in pelin. 18 Naj se nihče, ki sliši besede te zakletve, ne blagoslavlja v svojem srcu in naj ne reče: »Srečen bom, čeprav bom hodil v zakrknjenosti svojega srca.« To bi pogubilo namakano in suho hkrati. 19 GOSPOD mu ne bo hotel odpustiti, ampak se bo vnela GOSPODOVA jeza in njegova gorečnost proti temu človeku, in vse prekletstvo, zapisano v tej knjigi, se bo zgrnilo nadenj in GOSPOD bo izbrisal njegovo ime izpod neba. 20 GOSPOD ga bo v njegovo nesrečo izločil iz vseh Izraelovih rodov po prekletstvih zaveze, ki je zapisana v tej knjigi postave.
Bog uresničuje grožnje
21 Prihodnji rod, vaši sinovi, ki nastopijo za vami, in tujec, ki pride iz daljne dežele, bodo rekli, ko bodo videli nadloge te dežele in bolezni, s katerimi jo je udaril GOSPOD: 22 »Vsa zemlja je žveplo in sol in pogorišče; nihče je ne obseja, nič ne poganja, nobena trava ne raste na njej, kakor po razdejanju Sódome in Gomóre, Adme in Cebojíma, ki jih je GOSPOD razrušil v svoji jezi in srdu.« 23 In vsi narodi bodo rekli: »Zakaj je GOSPOD tako storil tej deželi? Kaj pomeni razvnetje te velike jeze?« 24 In rekli bodo: »Ker so zapustili zavezo GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jo je sklenil z njimi, ko jih je izpeljal iz egiptovske dežele. 25 Šli so in služili drugim bogovom in se jim priklanjali, bogovom, ki jih niso poznali in ki jim jih ni določil. 26 Zato se je vnela GOSPODOVA jeza proti tej deželi, da je spravil nadnjo vse prekletstvo, ki je zapisano v tej knjigi. 27 V jezi in srdu in veliki togoti jih je GOSPOD izruval iz njihove zemlje in jih pahnil v drugo deželo, kakor je danes.«
28 Skrivne reči pripadajo GOSPODU, našemu Bogu, kar pa je razodeto, je na veke za nas in za naše sinove, da bi izpolnjevali vse besede te postave.
Izrael naj se vrne k Bogu
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kadar pridejo nadte vse te reči, blagoslov in prekletstvo, ki sem ju položil predte, in si jih boš vzel k srcu med vsemi narodi, med katere te je pregnal GOSPOD, tvoj Bog, in se povrneš h GOSPODU, svojemu Bogu, in boš poslušal njegov glas, ti in tvoji sinovi, natanko tako, kakor vam danes zapovedujem, z vsem srcem in vso dušo, tedaj bo GOSPOD obrnil tvojo usodo in se te usmilil in te spet zbral izmed vseh ljudstev, med katera te je razkropil GOSPOD, tvoj Bog. Četudi bi bil razkropljen do konca neba, te bo GOSPOD, tvoj Bog, zbral in te vzel od tam. GOSPOD, tvoj Bog, te bo pripeljal v deželo, ki so jo imeli v lasti tvoji očetje, in jo boš vzel v last; naredil te bo srečnejšega in številnejšega od tvojih očetov.
GOSPOD, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce in srce tvojega zaroda, da boš z vsem srcem in vso dušo ljubil GOSPODA, svojega Boga, da boš živel. In GOSPOD, tvoj Bog, bo naložil vsa ta prekletstva na tvoje nasprotnike in tiste, ki te sovražijo, ki so te preganjali. Ti pa boš spet poslušal GOSPODOV glas in izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem. GOSPOD, tvoj Bog, te bo obsul z obiljem dobrega pri vsem delu tvojih rok, pri sadu tvojega telesa, pri sadu tvoje živine in pri sadu tvoje zemlje. Kajti GOSPOD se te bo v tvojo srečo spet veselil, kakor se je veselil tvojih očetov, 10 če boš poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in izpolnjeval njegove zapovedi in zakone, zapisane v tej knjigi postave, če se z vsem srcem in vso dušo povrneš h GOSPODU, svojemu Bogu.
Božja beseda je blizu
11 Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ni oddaljena. 12 Ni na nebu, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti?« 13 Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti?« 14 Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.
Izberi si življenje!
15 Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo, 16 ko sem ti danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, da hôdi po njegovih poteh in izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. Tako boš živel in se množil, in GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da jo vzameš v last. 17 Če pa se tvoje srce obrne in ne boš poslušal in se boš dal zapeljati, da bi se priklanjal drugim bogovom in jim služil, 18 vam danes naznanjam, da boste gotovo uničeni; ne boste podaljšali dni v deželi, v katero greš, ko greš čez Jordan, da jo vzameš v last. 19 Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, 20 tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.

Job 18

Drugi Bildádov govor: Bildád dokazuje
Zakon o pravičnem povračilu drži
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Bildád Suhéjec in rekel:
Kdaj boste nehali govoričiti?
Premislite, nato bomo govorili!
Zakaj nas imate za živali
in si v vaših očeh prikrivamo,
da si nekdo trga dušo v svoji jezi?
Mar naj se zaradi tebe zemlja izprazni
ali naj se skala zvali s svojega mesta!
Krivičnik se ujame in propade
Luč krivičnikov vendar ugasne,
plamen njegovega ognjišča ne žari.
Luč v njegovem šotoru se utrne,
svetilka ugasne nad njim.
Čvrsti koraki se mu zapletejo,
njegov načrt ga podre.
Njegove noge ga pripeljejo v mrežo,
stopi na prikrito jamo.
Past ga zgrabi za peto,
klada ga močno pritiska.
10 Zanka je skrita zanj na zemlji,
past je pripravljena zanj na stezi.
11 Povsod ga strašijo grozote
in se mu zaganjajo pod noge.
12 Lakota oslabi njegovo moč,
ob njegovi strani je pripravljena poguba.
13 Lakota požre ude v njegovi koži,
njegove ude požre prvorojenec smrti.
14 Izgnan je iz svojega šotora, ki vanj zaupa,
smrt ga vodi h kralju strahov.
15 Ona prebiva v njegovem šotoru brez njegovih ljudi,
po njegovem bivališču se raztrosi žveplo.
16 Spodaj se mu posušijo korenine,
zgoraj se mu osuje krošnja.
17 Spomin nanj izgine z zemlje,
na ulicah ni več njegovega imena.
18 Pahnejo ga s svetlobe v temo,
preženejo ga z zemeljskega kroga.
19 Nima potomstva ne nasledstva med svojim ljudstvom,
nihče ne ostane v njegovem bivališču.
20 Nad njegovim dnevom strmijo na zahodu,
ljudem na vzhodu se ježijo lasje.
21 Da, tako je s krivičnikovim bivališčem,
tako je s krajem, ki ne pozna Boga.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats