Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

326. dan branja:

Evangelij po Janezu 14,1-14

Jezus je pot k Očetu
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 10 Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. 11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 12 Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. 13 Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. 14 Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.«

Jeremija 39-40

Padec Jeruzalema in osvoboditev Jeremija
39 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V devetem letu Judovega kralja Sedekíja, v desetem mesecu, je prišel babilonski kralj Nebukadnezar z vso svojo vojsko pred Jeruzalem in ga oblegal. V enajstem letu Sedekíja, v četrtem mesecu, devetega v mesecu, so prebili mestno obzidje. Tedaj so prišli vsi višji uradniki babilonskega kralja in se ustavili pri osrednjih vratih: Nergál Sarécer, Samgár Nebú, Sar Sehím, načelnik dvornikov, Nergál Sarécer, veliki mag, in vsi drugi višji uradniki babilonskega kralja. Ko so jih Judov kralj Sedekíja in vsi vojaki zagledali, so zbežali. Odšli so ponoči iz mesta po poti ob kraljevem vrtu skozi vrata med zidovoma in se napotili proti Arábi. Toda kaldejska vojska jih je zasledovala in dohitela Sedekíja v jerihonskih stepah. Prijeli so ga in pripeljali k babilonskemu kralju Nebukadnezarju v Riblo, v deželi Hamát, da mu je izrekel sodbo. Babilonski kralj je zaklal Sedekíjeve sinove v Ribli pred njegovimi očmi; tudi vse Judove veljake je babilonski kralj zaklal. Sedekíju je iztaknil oči, ga vklenil v dve bronasti verigi in ga odpeljal v Babilon. Kaldejci so požgali kraljevo hišo in hiše ljudstva in podrli jeruzalemsko obzidje. Ostanek ljudstva, kar jih je še preostalo v mestu, prebežnike, ki so prestopili k njemu, in ostanek ljudstva je poveljnik telesne straže Nebuzaradán odpeljal v izgnanstvo v Babilon. 10 Nekaj najrevnejšega ljudstva, ki ni imelo ničesar, je poveljnik telesne straže Nebuzaradán pustil v Judovi deželi in jim dal tisti dan vinograde in njive.
11 Babilonski kralj Nebukadnezar je ukazal poveljniku telesne straže Nebuzaradánu glede Jeremija in rekel: 12 »Pojdi ponj, glej nanj in mu ne stôri nič hudega! Ravnaj z njim, kakor bo govoril s tabo!« 13 Poveljnik telesne straže Nebuzaradán, Nebušazbán, načelnik dvornikov, Nergál Sarécer, veliki mag, in vsi velikaši babilonskega kralja 14 so poslali po Jeremija v stražni dvor in ga izročili Gedaljáju, Ahikámovemu sinu in Šafánovemu vnuku, da ga spusti domov. Tako je ostal med ljudstvom.
Prerokova obljuba Ebed Melehu
15 Ko je bil Jeremija zaprt v stražnem dvoru, se mu je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 16 Pojdi in reci Kušíjcu Ebed Melehu: Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Glej, izpolnil bom svoje besede nad tem mestom v nesrečo, ne v srečo; izpolnile se bodo tisti dan pred tvojimi očmi. 17 Tebe pa bom rešil tisti dan, govori GOSPOD, da ne boš izročen možem, ki se jih bojiš. 18 Gotovo te bom rešil, ne boš padel pod mečem. Tvoje življenje bo tvoj vojni plen, ker si zaupal vame, govori GOSPOD.
Še o Jeremijevi usodi
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, potem ko ga je poveljnik telesne straže Nebuzaradán odpustil iz Rame. Preden ga je osvobodil, je bil Jeremija vklenjen v verige sredi vseh izgnancev iz Jeruzalema in Juda, ki so jih vodili v izgnanstvo v Babilon. Poveljnik telesne straže je vzel Jeremija in mu rekel: »GOSPOD, tvoj Bog, je napovedal to nesrečo temu kraju. Zdaj jo je GOSPOD pripeljal in uresničil, kakor je rekel. Kajti pregrešili ste se proti GOSPODU in niste poslušali njegovega glasu, zato vas je to doletelo. Zdaj pa glej, danes te oproščam verig na roki. Če ti je prav, da greš z mano v Babilon, pojdi. Pazil bom nate. Če ti ni prav, da greš z mano v Babilon, pa ne hodi. Glej, vsa dežela ti je odprta. Kamor se ti zdi dobro in prav, da greš, tja pojdi. Ker GOSPOD ne bo več odstopil od svojega, pojdi h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu in Šafánovemu vnuku, ki ga je babilonski kralj postavil čez Judova mesta, in ostani pri njem med ljudstvom; ali pa kamor koli se ti zdi prav, da greš, tja pojdi!« Poveljnik telesne straže mu je dal živeža in darilo ter ga odpustil. Tako je prišel Jeremija h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu, v Micpo in ostal pri njem med ljudstvom, ki je še ostalo v deželi.
Upravitelj Gedaljá
Tedaj so slišali vsi vojaški poveljniki, ki so bili s svojimi možmi na deželi, da je babilonski kralj postavil za upravitelja v deželi Gedaljája, Ahikámovega sina, in da mu je izročil može, žene, otroke in najrevnejše v deželi, ki jih niso odpeljali v izgnanstvo v Babilon. Tako so prišli h Gedaljáju v Micpo Netanjájev sin Jišmaél, Karéahova sinova Johanán in Jonatan, Tanhúmetov sin Serajá, sinovi Efája Netófčana in Jaazanjá, sin Maahčána, s svojimi možmi vred. Gedaljá, Ahikámov sin in Šafánov vnuk, je prisegel njim in njihovim možem in rekel: »Nikar se ne bojte služiti Kaldejcem! Ostanite v deželi, bodite podložni babilonskemu kralju, pa vam bo dobro. 10 Jaz sam bom ostal tu v Micpi kot namestnik pri Kaldejcih, ki pridejo k nam. Vi pa pridelujte vino, sadje in olje ter jih spravljajte v svoje posode in ostanite v mestih, ki jih naseljujete.« 11 Tudi vsi Judovci, ki so bili v Moábu, pri Amóncih, v Edómu in v kateri koli deželi, so slišali, da je babilonski kralj pustil ostanek Judovcev in da je za upravitelja nad njimi postavil Gedaljája, Ahikámovega sina in Šafánovega vnuka. 12 Tedaj so se vrnili vsi Judovci iz vseh krajev, kamor so bili razkropljeni, in prišli v Judovo deželo h Gedaljáju v Micpo. Pridelali so zelo veliko vina in sadja.
Gedaljája umorijo
13 Karéahov sin Johanán in vsi vojaški poveljniki, ki so bili na deželi, so prišli h Gedaljáju v Micpo. 14 Rekli so mu: »Ali sploh veš, da je Baalís, kralj Amóncev, poslal Netanjájevega sina Jišmaéla, da ti vzame življenje?« Toda Gedaljá, Ahikámov sin, jim ni verjel. 15 Karéahov sin Johanán je Gedaljáju v Micpi na skrivnem rekel: »Šel bom in ubil Netanjájevega sina Jišmaéla. Nihče ne bo tega izvedel. Zakaj naj bi te ubil in bi se vsi Judovci, ki so se zbrali pri tebi, spet razkropili in bi propadel Judov ostanek?« 16 Gedaljá, Ahikámov sin, pa je rekel Karéahovemu sinu Johanánu: »Nikar ne delaj tega, kajti ni res, kar praviš o Jišmaélu.«

Psalmi 138

PSALM 138 (137)
Zahvala za Božjo dobroto in zvestobo
138 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
pred bogovi ti prepevam.
Padam na kolena k tvojemu svetemu templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu
za tvojo dobroto in tvojo zvestobo,
ker si poveličal svoj izrek
nad vse svoje ime.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.

GOSPOD, vsi kralji na zemlji te bodo slavili,
ker so slišali izreke tvojih ust.
Peli bodo o GOSPODOVIH poteh,
kajti velika je GOSPODOVA slava.
Zakaj GOSPOD je vzvišen in vidi nizkega,
ošabnega pa spozna od daleč.

Če hodim sredi stiske,
me ohranjaš pri življenju.
Zoper jezo mojih sovražnikov
izteguješ svojo roko
in tvoja desnica mi pomaga.
GOSPOD bo izpolnil načrt v moje dobro.
GOSPOD, tvoja dobrota traja na veke,
ne zapústi dela svojih rok.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats