Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

114. dan branja:

Evangelij po Luku 11,1-28

O molitvi
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
in odpústi nam naše grehe,
saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne vpelji nas v skušnjavo!«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 10 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. 11 Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? 12 Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? 13 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
Jezus in Bélcebub
14 Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se začudile, 15 nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Bélcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.« 16 Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. 17 On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. 18 Če pa je tudi satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Bélcebubom izganjam demone? 19 Če namreč jaz z Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. 20 Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. 21 Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje. 22 Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen. 23 Kdor ni z menoj, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, raztresa.«
Nečisti duh se vrne
24 »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹ 25 Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. 26 Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.«
Pravi blagor
27 Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« 28 On pa je rekel: »Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.«

Jozue 7-8

Prekršitev zakletve in posledice
7
Izraelovi sinovi pa so prekršili zapoved glede zakletve. Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, ta pa sin Zeraha iz Judovega rodu, si je vzel od predmetov zakletve. In vnela se je GOSPODOVA jeza proti Izraelovim sinovom.
Józue je odposlal može iz Jerihe v Aj, ki je pri Bet Avenu, vzhodno od Betela. Rekel jim je: »Pojdite in oglejte si deželo!« Možje so odšli in si ogledali Aj. Potem so se vrnili k Józuetu in mu rekli: »Naj ne hodi vse ljudstvo; le kakih dva ali tri tisoč mož naj gre in premaga Aj. Ne pošiljaj tja vsega ljudstva, kajti malo jih je.« Kakih tri tisoč mož iz ljudstva je šlo torej tja, vendar so morali pobegniti pred možmi Aja. Od teh so možje Aja pobili šestintrideset mož. Podili so jih od mestnih vrat do Šebaríma in jih na pobočju pomorili. Ljudstvu je upadlo srce in postalo kakor voda.
Józue je tedaj raztrgal svoja oblačila. Padel je z obrazom na zemljo in tako ostal pred GOSPODOVO skrinjo do večera, on in Izraelovi starešine; in potresali so si pepel na glave. Józue je rekel: »Oh, Gospod BOG, čemu si dovolil, da pojde to ljudstvo čez Jordan, in nas dal v roke Amoréjcem, da nas pokončajo. O, ko bi bili vendar sklenili, da se naselimo onkraj Jordana. Prosim, Gospod, kaj naj še rečem potem, ko je Izrael pokazal hrbet svojim sovražnikom? Kánaanci in vsi prebivalci dežele so slišali in obrnili se bodo proti nam in izbrisali naše ime iz dežele. Kaj boš zdaj storil za svoje veliko ime?«
10 GOSPOD je Józuetu rekel: »Vstani! Zakaj si padel na svoj obraz? 11 Izrael je grešil. In tudi mojo zavezo, ki sem jim jo zapovedal, so prekršili. Da, vzeli so si od zakletih reči; ukradli so jih, jih utajili in dali med svojo opravo. 12 Zato Izraelovi sinovi ne morejo obstati pred svojimi sovražniki; hrbet bodo obrnili svojim sovražnikom, kajti polastili so se predmetov zakletve. Ne bom več z vami, dokler ne odstranite zakletih reči iz svoje srede. 13 Zdaj vstani in posveti ljudstvo! Rekel jim boš: ›Posvetite se za jutrišnji dan!‹ Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Zaklete reči so v tvoji sredi, Izrael. Ne boš mogel obstati pred svojimi sovražniki, dokler ne odstranite zakletih reči iz svoje srede.‹ 14 Zjutraj se zvrstite po svojih rodovih. Rod, ki ga bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po rodbinah; rodbina, ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po hišah; in hiša, ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po možeh. 15 Tisti, ki ga najdete s predmetom zakletve, naj zgori v ognju z vsem, kar ima, kajti prestopil je GOSPODOVO zavezo in storil gnusno dejanje v Izraelu.«
16 Józue je vstal zgodaj zjutraj in ukazal, naj Izrael pristopi po svojih rodbinah. Zaznamovan je bil Judov rod. 17 Judov rod je pristopil in zaznamovana je bila Zerahova rodbina. Zerahova rodbina je pristopila po možeh in zaznamovan je bil Zabdí. 18 Pristopila je njegova hiša po možeh in zaznamovan je bil Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, Zabdí pa sin Zeraha iz Judovega rodu. 19 Józue je tedaj rekel Ahánu: »Moj sin, daj čast GOSPODU, Izraelovemu Bogu, in izkaži mu slavo! Povej mi, kaj si storil! Ničesar mi ne prikrivaj!« 20 Ahán je Józuetu odgovoril in rekel: »Res je, grešil sem zoper GOSPODA, Izraelovega Boga; tako in tako sem storil: 21 med plenom sem videl lep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak. Zahlepel sem po vsem in vzel. Glej, zakopano je v zemlji, sredi mojega šotora, s srebrom spodaj.«
22 Potem je Józue odposlal sle. Tekli so v šotor in glej, zakopano je bilo v njegovem šotoru in srebro spodaj pod njim. 23 Vzeli so jih iz šotora in jih prinesli k Józuetu in vsem Izraelovim sinovom ter jih položili pred GOSPODA. 24 Potem je Józue in z njim ves Izrael vzel Zerahovega sina Ahána, srebro, plašč, zlati jeziček, njegove sinove in njegove hčere, njegovega vola in njegovega osla, njegovo drobnico, njegov šotor in vse, kar je bilo njegovega, in odpeljali so jih v dolino Ahór. 25 Józue je rekel: »Zakaj si nas spravil v nesrečo? GOSPOD te bo spravil v nesrečo ta dan.« Tedaj ga je ves Izrael kamnal s kamenjem. Nato so jih zažgali z ognjem in jih zasuli s kamni. 26 Nanj pa so nanosili veliko gomilo kamnov, ki je tam do tega dne. Takrat se je polegla GOSPODOVA huda jeza in tisti kraj se do tega dne imenuje Dolina Ahór.
Zavzetje Aja
8
GOSPOD je rekel Józuetu: »Ne boj se in se ne plaši! Vzemi s seboj vse bojevnike, vstani ter pojdi nad Aj! Glej, v tvoje roke dajem ajskega kralja, njegovo ljudstvo, njegovo mesto in njegovo deželo. Storil boš Aju in njegovemu kralju, kakor si storil Jerihi in njenemu kralju; le nekaj od njegovega plena in njegove živine vzemite zase. Zadaj za mestom pa postavi zasedo!«
Józue se je tedaj vzdignil in z njim vsi bojevniki, da bi šli nad Aj. Józue je izbral trideset tisoč mož, krepkih junakov, in jih ponoči odposlal. Naročil jim je in rekel: »Glejte, ostali boste v zasedi zadaj za mestom. Ne oddaljujte se preveč od mesta in vsi bodite pripravljeni. Jaz in vse ljudstvo, ki bo z menoj, se bomo približali mestu. Ko bodo prišli nad nas kakor prvič, bomo bežali pred njimi. Udrli jo bodo za nami. Ko jih odrežemo od mesta, spet porečejo: ›bežijo pred nami kakor prvič‹ – in bežali bomo pred njimi. Vi takrat vstanete iz zasede, da zavzamete mesto. GOSPOD, vaš Bog, vam ga daje v roke. Ko boste zasedli mesto, pokončajte mesto z ognjem, po GOSPODOVI besedi storite! Pazite, tako sem vam ukazal.« Józue jih je tedaj odposlal; šli so v zasedo in se postavili med Betelom in Ajem, na zahodni strani Aja. Tisto noč je Józue prebil sredi med ljudstvom.
10 Naslednje jutro je zgodaj vstal in pregledal ljudstvo. Potem so šli, on in Izraelovi starešine, ljudstvu na čelu nad Aj. 11 Vsi bojevniki, ki so bili z njim, so šli in se približali. Prišli so pred mesto in se utaborili severno od Aja. Med njim in Ajem pa je bila globel. 12 Nato je vzel kakih pet tisoč mož in jih postavil v zasedo med Betelom in Ajem, na zahodni strani mesta. 13 Razmestili so ljudstvo; celoten tabor severno od mesta in njegovo peto zahodno od mesta. Józue pa se je tisto noč umaknil v sredino doline. 14 Ko je ajski kralj to videl, so mestni možje pohiteli; zgodaj zjutraj so se odpravili ter šli v boj proti Izraelu. On in vse njegovo ljudstvo so bili ob določenem času pred Arábo, toda niso vedeli, da je zadaj zaseda. 15 Józue in ves Izrael so se tedaj umaknili pred njimi in bežali proti puščavi. 16 Sklicali so vse ljudstvo, ki je bilo v mestu, da bi jih zasledovali. Tekli so za Józuetom in se tako oddaljili od mesta. 17 Ni bilo moža, ki bi ostal v Aju in Betelu in bi ne šel za Izraelom; mesto so pustili odprto in tekli za Izraelci.
18 GOSPOD je nato rekel Józuetu: »Iztegni kopje, ki je v tvoji roki, proti Aju, kajti dajem ti ga v roke.« Józue je tedaj iztegnil kopje, ki ga je imel v svoji roki, proti mestu. 19 Zaseda se je v hipu vzdignila s svojega mesta. Medtem ko je Józue držal iztegnjeno roko, so tekli in stopili v mesto, ga zavzeli ter mesto brž zažgali z ognjem. 20 Ko so se možje iz Aja obrnili in pogledali nazaj, glej, se je iz mesta vzdigoval dim proti nebu. In takrat ni bilo mogoče bežati v to ali ono smer, saj se je ljudstvo, ki je bilo teklo proti puščavi, v hipu obrnilo proti zasledovalcem. 21 Ko so Józue in ves Izrael videli, da je zaseda zavzela mesto in da se iz njega vzdiguje dim, so se obrnili, da bi pobili može iz Aja. 22 Tudi oni iz mesta so jim prišli naproti, tako da so bili sredi med Izraelci; eni na tej strani in drugi na drugi strani; pobijali so jih in ni ga bilo, ki bi utekel ali pobegnil. 23 Ajskega kralja so živega ujeli in odpeljali k Józuetu.
24 Ko so Izraelci pobili vse prebivalce Aja, ki so bili na polju ali v puščavi, kamor so jih zasledovali, in so vsi do zadnjega padli pod ostrim mečem, se je ves Izrael vrnil v Aj in ga do kraja potolkel z ostrim mečem. 25 Vseh, ki so tisti dan padli, je bilo dvanajst tisoč mož in žena; vsi meščani Aja. 26 Józue ni potegnil nazaj svoje roke, ki je vihtela kopje, dokler niso z zakletvijo pokončali vseh prebivalcev Aja. 27 Izraelci so si zadržali le živino in plen tega mesta, po GOSPODOVI besedi, ki jo je zapovedal Józuetu. 28 Józue je potem zažgal Aj in ga spremenil v ruševino na veke, v kraj, opustošen do tega dne. 29 Ajskega kralja pa je obesil na drevo do večera. Ob sončnem zahodu pa je Józue ukazal, naj snamejo njegovo truplo z drevesa in ga odvržejo pred vhodom mestnih vrat. Nametali so nanj veliko gomilo kamenja, ki je tam do tega dne.
Postavitev oltarja na gori Ebál in branje Božje postave
30 Takrat je Józue zgradil oltar GOSPODU, Izraelovemu Bogu, na gori Ebál, 31 kakor je bil naročil GOSPODOV služabnik Mojzes Izraelovim sinovom in kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave. Oltar je bil iz neobdelanih kamnov, ki se jih ni dotaknilo železo. Nanj so prinašali žgalne daritve GOSPODU in darovali mirovne daritve. 32 Tam je na kamne drugič prepisal Mojzesovo postavo, ki jo je bil ta napisal pred Izraelovimi sinovi. 33 Ves Izrael, njegovi starešine in nadzorniki, njegovi sodniki, pa so stali na obeh straneh skrinje, nasproti duhovnikom levitom, ki so nosili skrinjo GOSPODOVE zaveze: tako tujec kakor domorodec, polovica ob vznožju gore Garizím in polovica ob vznožju gore Ebál, kakor je bil na začetku naročil Mojzes, GOSPODOV služabnik, da bi bilo blagoslovljeno izraelsko ljudstvo. 34 Potem je prebral vse besede postave – blagoslov in prekletstvo – vse, kakor je zapisano v knjigi postave. 35 Ni bilo besede od vsega, kar je ukazal Mojzes, ki je Józue ne bi bil prebral pred vso Izraelovo občino, pred ženami, otroki in tujci, ki so hodili med njimi.

Job 24

Razpravljavci ropajo drug drugega
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zakaj kljub temu,
da Mogočnemu časi niso prikriti,
tisti, ki ga poznajo,
ne dočakajo njegovih sodnih dni?
Mejnike prestavljajo,
ropajo in pasejo črede.
Osla odganjajo sirotam,
vdovi rubijo vola.
Ubožce suvajo s poti,
ponižani v deželi so skupaj zakriti.
Glej, prikazali so se divji osli v pustinji,
s svojim delom se pehajo za hrano,
v puščavi iščejo kruh za otroke.
Žanjejo na polju, ki ni njihovo,
trgajo v vinogradu, ki si ga prisvajajo po krivici.
Nagi prenočujejo, brez obleke,
v mrazu nimajo odeje.
Premočeni so od naliva z gora,
brez zavetja se stiskajo k pečini.

Siroto trgajo od materinih prsi,
jemljejo v zastavo, kar ubožec potrebuje.
10 Nagi hodijo, brez obleke,
lačni nosijo snope.
11 V svojih ogradah počivajo opoldne,
mastijo v stiskalnicah, pa so žejni.
12 Iz mesta se vzdigujejo vzdihi smrtnikov,
duša ranjenih vpije na pomoč,
a Bog se ne zmeni za pritožbe.
Prijatelji imajo radi temo
13 Oni so med nasprotniki svetlobe,
ne poznajo njenih poti
in ne stojijo na njenih stezah.
14 Pred zoro vstaja morilec,
ki ubija ponižanega in ubožca,
in ponoči oživi kakor tat!
15 Tudi prešuštnikovo oko čaka na somrak
in pravi: »Nobeno oko me ne sme videti,«
in si zakrinka obraz.
16 Ponoči vdirajo v hiše,
podnevi pa se zaklepajo,
saj ne marajo svetlobe.
Bog jim ne bo dolgo prizanašal
17 Kajti z jutrom bo nastopila zanj smrtna senca
in bo spoznal strahove smrtne sence.
18 Hitro bo splaval na površje:
preklet bo njihov delež v deželi,
ne bo zahajal na pot v vinograde.
19 Suša in vročina bosta pustošili,
snežnica bo izginila v podzemlje.
20 Njegova sladka postelja ga bo pozabila,
ne bo se več spominjala črva,
krivica se bo zrušila kakor drevo.
21 Popasel bo jalovo ženo, da ne bo rodila,
in vdove ne bo razveselil.
22 Čeprav je močan kakor bik,
bo vstajal, ne da bi imel upanje v življenje.
23 Misli, da je na varnem in se zanaša,
toda njegove oči so na njegovih poteh.
24 Vzdignejo se za malo časa in izginejo,
zrušijo se, skrčijo se do kraja,
zmanejo se kakor rese pri klasu.
25 Če ni res tako, kdo me postavi na laž
in razveljavi moj govor!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats