Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

241. dan branja:

Pismo Rimljanom 9,1-29

Bog je izvolil Izraelce
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v Svetem Duhu: v svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke, amen.
Vendar pa Božja beseda ni odpovedala. Saj niso Izraelci vsi, ki so se rodili iz Izraela. In tisti, ki so potomci Abrahama, niso vsi otroci. Ampak: Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. To se pravi: za Božje otroke ne veljajo otroci po mesu, marveč se štejejo za potomstvo otroci po obljubi. Obljuba se namreč glasi takole: Ob tem času bom prišel in Sara bo imela sina. 10 Pa ne samo to, tudi Rebeka je zanosila z enim možem, z našim očetom Izakom. 11 Njena otroka se še nista rodila in še nista naredila nič dobrega ali slabega, ko ji je bilo rečeno – da bi ostal Božji načrt po izvolitvi, 12 ker se ne opira na dela, ampak nanj, ki kliče: Starejši bo služil mlajšemu, 13 kakor je pisano:
Jakoba sem ljubil,
Ezava pa sovražil.
14 Kaj bomo torej rekli? Je mar pri Bogu krivica? Nikakor ne! 15 Saj pravi Mojzesu:
Usmilil se bom, kogar se usmilim,
in milosrčen bom, s komer sem milosrčen.
16 Torej ni odvisno od tistega, ki hoče, niti od tistega, ki teče, ampak od Boga, ki izkazuje usmiljenje. 17 Saj pravi Pismo faraonu: Prav zato sem te obudil, da na tebi pokažem svojo moč in da se moje ime razglasi po vsej zemlji. 18 Bog se torej usmili, kogar se hoče, in zakrkne, kogar hoče.
Božja jeza in usmiljenje
19 Vendar mi boš lahko rekel: »Zakaj torej še graja? Kajti kdo se more upirati njegovi volji?« 20 O človek, kdo si vendar ti, da bi se prerekal z Bogom? Bo mar lončenina rekla tistemu, ki jo je naredil: »Zakaj si me naredil takšno?« 21 Mar lončar ne razpolaga z glino tako, da lahko iz iste mešanice naredi eno posodo v čast, drugo v nečast? 22 Bog pa, ki je hotel pokazati svojo jezo in razodeti svojo mogočnost, je z veliko potrpežljivostjo prenašal posode jeze, že pripravljene za pogubljenje, 23 da bi razodel bogastvo svoje slave posodam usmiljenja, ki jih je vnaprej določil za slavo, 24 se pravi nam, ki nas je poklical ne samo izmed Judov, ampak tudi izmed poganov. 25 Tako pravi tudi pri Ozeju:
Ljudstvo, ki ni moje, bom imenoval svoje ljudstvo,
in njo, ki ni ljubljena, ljubljeno.
26 In zgodilo se bo: na kraju, kjer jim je bilo rečeno: »Niste moje ljudstvo,«
tam se bodo imenovali sinovi živega Boga.
27 In glede Izraela kliče Izaija: Tudi če bi bilo število Izraelovih sinov kakor peska ob morju, se bo rešil samo ostanek; 28 kajti Gospod bo temeljito in naglo uresničil svojo besedo na zemlji. 29 In kakor je napovedal Izaija:
Ko bi nam Gospod nad vojskami ne zapustil potomstva,
bi postali kakor Sódoma
in Gomóri bi bili podobni.

2. kroniška knjiga 1-2

DRUGA KRONIŠKA KNJIGA
SALOMONOVO KRALJEVANJE
Salomon si izprosi modrost
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Salomon, Davidov sin, si je utrdil kraljevo oblast; GOSPOD, njegov Bog, je bil z njim in ga je visoko povzdignil.
Salomon je sklical vse Izraelce, poveljnike tisočnij in stotnij, sodnike in vse vojvode po vsem Izraelu, družinske poglavarje. In šli so, Salomon in ves zbor z njim, na višino, ki je bila v Gibeónu. Tam je bil namreč Božji shodni šotor, ki ga je bil naredil GOSPODOV služabnik Mojzes v puščavi. – Skrinjo zaveze pa je David prenesel iz Kirját Jearíma na mesto, ki ga je sam pripravil zanjo: postavil je namreč zanjo šotor v Jeruzalemu. – Tudi bronasti oltar, ki ga je naredil Becalél, Uríjev sin in Hurov vnuk, je bil tam pred GOSPODOVIM prebivališčem; tega sta Salomon in zbor poiskala. Salomon je tam na bronastem oltarju, ki je bil pred GOSPODOM, pri shodnem šotoru, daroval tisoč žgalnih daritev.
Tisto noč se je Bog prikazal Salomonu in mu rekel: »Prosi, kaj naj ti dam!« Salomon je rekel Bogu: »Ti si mojemu očetu Davidu izkazoval veliko naklonjenost, mene pa si postavil za kralja namesto njega. O GOSPOD Bog, naj se zdaj uresniči tvoja obljuba mojemu očetu Davidu. Postavil si me namreč za kralja čez ljudstvo, ki je številno kakor prah zemlje. 10 Daj mi zdaj modrost in znanje, da bom znal odhajati in prihajati pred tem ljudstvom! Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu velikemu ljudstvu?« 11 Bog je rekel Salomonu: »Ker ti je bilo to pri srcu in nisi prosil bogastva, premoženja in slave, ne smrti svojih sovražnikov, in tudi nisi prosil dolgega življenja, temveč si prosil zase modrosti in znanja, da bi mogel vladati mojemu ljudstvu, kateremu sem te postavil za kralja, 12 ti bosta dana modrost in znanje. Pa tudi bogastvo, premoženje in slavo ti bom dal, kakršnih niso imeli kralji, ki so bili pred teboj, in tudi za tabo ne bo takšnega.« 13 Nato se je Salomon z višine v Gibeónu, izpred shodnega šotora, vrnil v Jeruzalem in kraljeval nad Izraelom.
Salomonova vojaška in trgovska dejavnost
14 Salomon si je nabral bojnih voz in konjenikov: imel je tisoč štiristo voz in dvanajst tisoč konjenikov. Nastanil jih je v mestih za bojne vozove in pri kralju v Jeruzalemu. 15 Kralj je dosegel, da je bilo v Jeruzalemu srebra in zlata kakor kamenja; dosegel je tudi, da je bilo ceder toliko kakor divjih smokev v Šéfeli. 16 Konje za Salomona so dobivali iz Egipta in iz Koéja. Kraljevi kupci so jih dobavljali iz Koéja za določeno ceno. 17 Voz, ki so ga pripeljali iz Egipta, je stal šeststo šeklov srebra, konj pa sto petdeset. Tako so jih posredovali tudi vsem hetejskim in arámskim kraljem.
Priprave na zidanje templja
18 Salomon je sklenil zidati hišo GOSPODOVEMU imenu, sebi pa kraljevo hišo.
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je Salomon nabral sedemdeset tisoč nosačev, osemdeset tisoč kamnosekov v gorovju in tri tisoč šeststo nadzornikov nad njimi.
Zaveza s Hirámom iz Tira
Salomon je tirskemu kralju Hirámu poslal sporočilo in rekel: »Kakor si sodeloval z mojim očetom Davidom in mu poslal cedrovino, da si je sezidal hišo za stanovanje ... Glej, jaz pa nameravam zidati hišo imenu GOSPODA, svojega Boga, in mu jo posvetiti, da bodo pred njim zažigali dišeče kadilo, redno polagali položene hlebe in opravljali žgalne daritve zjutraj in zvečer, ob sobotah, mlajih in praznikih GOSPODA, našega Boga; to je Izraelcem naloženo na veke. Hiša, ki jo nameravam zidati, bo velika; naš Bog je namreč večji kakor vsi bogovi. A kdo bi mu mogel sezidati hišo, saj ga nebo in nebes nebesa ne morejo obseči? In kdo sem jaz, da mu zidam hišo? A saj jo le zato, da se bo pred njim zažigalo kadilo. Pošlji mi zdaj moža, izurjenega za dela v zlatu, srebru, bronu, železu, rdečem škrlatu, karmezinu in višnjevem škrlatu. Naj zna tudi rezbariti, da se bo pridružil umetnikom, ki so pri meni v Judu in v Jeruzalemu in jih je pripravil že moj oče David. Pošlji mi tudi cedrovega, cipresovega in sándalovega lesa z Libanona! Vem namreč, da znajo tvoji služabniki sekati les na Libanonu; glej, moji služabniki pa bodo delali s tvojimi služabniki, da mi bodo pripravili obilo lesa, ker bo hiša, ki jo nameravam zidati, velika in čudovita. Glej, gozdnim delavcem, ki bodo sekali les, tvojim služabnikom, bom dajal za prehrano dvajset tisoč kadi pšenice, dvajset tisoč kadi ječmena, dvajset tisoč čebrov vina in dvajset tisoč čebrov olja.«
10 Tirski kralj Hirám je odgovoril v pismu, ki ga je poslal Salomonu: »Ker GOSPOD ljubi svoje ljudstvo, te je postavil za kralja nad njim.« 11 Hirám je še rekel: »Slavljen GOSPOD, Izraelov Bog, ki je naredil nebo in zemljo in dal kralju Davidu modrega sina, obdarjenega z razumnostjo in razsodnostjo, da bo sezidal hišo GOSPODU, sebi pa kraljevo hišo.
12 Zdaj ti torej pošiljam modrega in z razsodnostjo obdarjenega moža Hirám Abíja, 13 ki je sin ene izmed Danovih hčera, njegov oče pa je Tirec. Izurjen je za dela v zlatu, srebru, bronu, železu, kamnu, lesu, v rdečem in višnjevem škrlatu, bisusu in karmezinu. Zna tudi rezljati vsakršne rezbarije in uresničiti vsakršno zamisel, ki mu jo predložijo, skupaj s tvojimi umetniki in z umetniki mojega gospoda Davida, tvojega očeta. 14 Zdaj naj moj gospod pošlje svojim služabnikom pšenice, ječmena, olja in vina, kakor je govoril. 15 Mi bomo posekali les z Libanona, kolikor ga boš potreboval, in ti ga v splavih spravili po morju v Jafo. Ti pa boš poskrbel, da ga prepeljejo gor v Jeruzalem.«
16 Potem je Salomon preštel vse tujce, ki so bivali v izraelski deželi, podobno kot jih je preštel njegov oče David; našlo se jih je sto triinpetdeset tisoč šeststo. 17 Sedemdeset tisoč izmed njih je določil za nosače, osemdeset tisoč za kamnoseke v gorovju, tri tisoč šeststo pa za nadzornike, da bi ljudi priganjali k delu.

Zaharija 14

Poslednji boji
14
Glej, pride dan za GOSPODA in tvoj plen bodo delili v tvoji sredi. Zbral bom vse narode v boj proti Jeruzalemu. Mesto bo zavzeto, hiše oplenjene, žene oskrunjene. Polovica mesta pojde v izgnanstvo, ostanek ljudstva pa ne bo iztrebljen iz mesta. Tedaj bo nastopil GOSPOD in se bojeval proti vsem narodom, kakor se bojuje na dan bitke. Njegove noge stopijo tisti dan na Oljsko goro, ki je nasproti Jeruzalemu na jutranji strani, in Oljska gora se bo razklala po sredi od vzhoda proti zahodu. Velikanska dolina bo: polovica gore se bo umaknila proti severu in polovica proti jugu. Bežali boste po dolini med mojima gorama, kajti dolina med gorama bo segala do Jasóla, bežali boste, kakor ste bežali pred potresom v dneh Uzíja, Judovega kralja. Tedaj bo prišel GOSPOD, moj Bog, in vsi sveti bodo s teboj.
Tisti dan se bo zgodilo: luči ne bo malo in ne bo medla. Tedaj bo samo dan, ki bo znan GOSPODU, ne dan in ne noč; in zgodilo se bo: ob večernem času bo svetloba.
Tisti dan se bo zgodilo: iz Jeruzalema bodo privrele žive vode: polovica jih bo tekla proti vzhodnemu morju in polovica proti zahodnemu morju. Tako bo poleti in pozimi.
GOSPOD bo kralj nad vso zemljo, tisti dan bo en GOSPOD in njegovo ime bo edino.
10 Vsa dežela se bo spremenila v ravnino od Gebe do Rimóna južno od Jeruzalema, ki bo dvignjen stal na svojem mestu, od Benjaminovih vrat do kraja, kjer so bila prva vrata, do Vogalnih vrat, od Hananélovega stolpa do Kraljevih stiskalnic. 11 Prebivali bodo v njem in prekletstva ne bo več, v Jeruzalemu bo bivanje varno.
Poraženi sovražniki
12 To pa bo nadloga, s katero bo GOSPOD udaril vsa ljudstva, ki so se bojevala proti Jeruzalemu: segnilo jim bo meso, ko bodo še stali na nogah, strohnele jim bodo oči v očesnih jamicah in posušil se jim bo jezik v ustih. 13 Tisti dan se bo zgodilo: velika zmešnjava od GOSPODA bo med njimi, da bodo drug drugega popadali za roke in vzdignili svoje pesti drug proti drugemu. 14 Tudi Juda se bo bojeval v Jeruzalemu, bogastvo vseh narodov naokrog se bo kopičilo, zlato, srebro in zelo veliko oblačil. 15 Enaka nadloga, kakor je ta, bo zadela tudi konje, mule, kamele, osle in vso drugo živino, ki bo v šotoriščih.
Vsi preostali bodo častili Izraelovega Boga
16 Zgodilo se bo: Vsi preostali iz vseh narodov, ki so prišli nad Jeruzalem, bodo iz leta v leto hodili častit Kralja, GOSPODA nad vojskami, in praznovat šotorski praznik. 17 Zgodilo se bo: Če katera izmed rodbin dežele ne bo hotela prihajati v Jeruzalem častit Kralja, GOSPODA nad vojskami, zanjo ne bo dežja. 18 In če egiptovska rodbina ne vstane in ne pride, ga tudi zanjo ne bo, temveč jo bo zadela nadloga, s katero GOSPOD udarja narode, ki ne prihajajo obhajat šotorskega praznika: 19 to bo kazen za greh Egipta in kazen za greh vseh narodov, ki ne bodo prihajali obhajat šotorskega praznika.
20 Tisti dan bo na konjskih kraguljčkih zapisano: »Sveto GOSPODU,« in lonci v GOSPODOVI hiši bodo kakor daritvene čaše pred oltarjem. 21 Vsak lonec v Jeruzalemu in na Judovem bo svet GOSPODU nad vojskami. Vsi, ki bodo prišli darovat, jih bodo jemali in kuhali v njih. Tisti dan ne bo več kramarjev v hiši GOSPODA nad vojskami.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats