Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

299. dan branja: Jn 1,35-51; Iz 23-24; Ps 116

Evangelij po Janezu 1,35-51

Prvi učenci
35 Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. 36 Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« 37 Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom. 38 Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« 39 Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. 40 Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41 Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar v prevodu pomeni Maziljenec). 42 Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar se prevaja Peter).
Jezus pokliče Filipa in Natánaela
43 Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel: »Hôdi za menoj!« 44 Filip pa je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega mesta. 45 Našel je Natánaela in mu rekel: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki: Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta.« 46 Natánael mu je dejal: »Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu je rekel: »Pridi in poglej!« 47 Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, je rekel o njem: »Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 48 Natánael mu je dejal: »Od kod me poznaš?« Jezus mu je odvrnil: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.« 49 Natánael mu je odgovoril: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 50 In Jezus je odgovoril in mu rekel: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« 51 In rekel mu je: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebesa odprta in Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim.«

Izaija 23-24

Grožnja Tiru in Sidónu
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Tiru:

Tulite, taršíške ladje,
kajti Tir je porušen in brez hiš.
Ko so prišli iz dežele Kitéjcev,
jim je bilo to razodeto.
Umolknite, prebivalci otoka,
trgovec sidónski,
ki so te potniki čez morje napolnjevali.
Po širokih vodah sta prihajali k njemu
Šihórjeva setev in Nilova žetev,
v njem so trgovali narodi.
Sramuj se, Sidón, kajti morje pravi,
morska trdnjava pravi:
»Nisem imela porodnih bolečin in nisem rodila,
nisem vzredila mladeničev,
ne povzdignila devic.«
Ko bo novica prišla v Egipt,
se bodo tresli ob novici o Tiru:
prepeljite se v Taršíš,
tulite, prebivalci otoka.
Ali je to vaše radostno mesto,
ki izvira iz pradavnih dni,
ki so ga njegove noge prinašale,
da se je od daleč naseljevalo?
Kdo je tako odločil
zoper Tir, ki je delil krone,
ki so mu bili trgovci prvaki,
najbogatejši prekupčevalci na zemlji?
GOSPOD nad vojskami je tako odločil,
da poniža vsako prevzetno slavo,
da osramoti vse bogataše na zemlji.
10 Razlij se po svoji deželi
kakor Nil, hči taršíška,
tu ni več pristanišča.
11 Iztegnil je svojo roko čez morje,
potresel je kraljestva,
GOSPOD je ukazal zoper Kánaan,
naj zrušijo njegove utrdbe.
12 Rekel je:
Ne raduj se več,
ponižana devica, hči sidónska,
vstani, prepelji se h Kitéjcem,
tudi tam ne bo pokoja zate.

13 Glej, dežela Kaldejcev je kakor ljudstvo, ki ga ni bilo, Asirci so jo utemeljili za suhe kraje: postavili so svoje stolpe, razdejali njene zgradbe, jo spremenili v ruševine.
14 Tulite, taršíške ladje,
ker je vaša utrdba porušena.
Pozabljeni Tir bo obnovljen
15 Tisti dan bo Tir pozabljen za sedemdeset let, za dobo enega kralja. Po sedemdesetih letih se bo hčeri tirski godilo, kakor pravi pesem o vlačugi:
16 »Vzemi citre,
hodi po mestu,
pozabljena vlačuga!
Lepo igraj,
pridno poj,
da se te spomnijo.«
17 Po sedemdesetih letih bo GOSPOD obiskal hčer tirsko, ki bo spet prišla do svojega zaslužka in trgovala z vsemi kraljestvi sveta na površju zemlje. 18 Njen dobiček in njen zaslužek pa bosta posvečena GOSPODU. Ne bo se kopičil in ne shranjeval, temveč bo njen dobiček pripadal tistim, ki prebivajo pred GOSPODOVIM obličjem, da bodo jedli do sitega in se lepo oblačili.
Grožnja vsemu svetu
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glej, GOSPOD bo razoral zemljo in jo razril,
spačil bo njeno površje in razkropil njene prebivalce.
In godilo se bo: kakor ljudstvu tako duhovniku,
kakor hlapcu tako njegovemu gospodarju,
kakor dekli tako njeni gospodinji,
kakor kupcu tako prodajalcu,
kakor najemalcu tako posojevalcu,
kakor dolžniku tako njegovemu upniku.
Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena,
kajti GOSPOD je izrekel to besedo.

Zemlja vene in omahuje,
svet se suši in omahuje,
sušita se višava in zemlja.
Zemlja je oskrunjena
pod njenimi prebivalci,
ker so prestopali postave,
kršili predpise,
razdrli večno zavezo.
Zato prekletstvo žre zemljo,
njeni prebivalci se morajo pokoriti,
zato se prebivalci zemlje redčijo,
le malo ljudi je ostalo.
Žalostinka nad prestolnico
Grozdje vene,
trta se suši,
vzdihujejo vsi, ki so bili veselega srca.
Prenehala je radost bobnov,
minilo je bučanje pojočih,
prenehala je radost citer.
Pri petju ne pijejo vina,
pivcem je grenka opojna pijača.
10 Zmedeno mesto je potrto,
vsi vhodi v hiše so zaprti.
11 Po ulicah tarnajo zaradi vina,
vse veselje je minilo,
pregnana je radost iz dežele.
12 V mestu je ostala le puščoba,
vrata so razbita na drobne koščke.
Ostanek se bo rešil
13 Kajti tako bo na zemlji
med ljudstvi,
kakor tedaj, ko otresejo oljke,
kakor ob paberkovanju, ko je končana trgatev.

14 Povzdignili bodo svoj glas in zavriskali,
nad GOSPODOVIM veličastvom bodo šumeli kakor morje:
15 »Zato slavite GOSPODA na vzhodu,
na morskih obrežjih ime GOSPODA, Boga Izraelovega.«
16 S konca sveta slišimo petje:
»Slava Pravičnemu!«
Nihče ne uide Bogu
Jaz pa pravim: Poguba prihaja nadme,
poguba prihaja nadme, gorje mi!
Varljivci varajo,
varljivci varajo s prevarami.

17 Groza, jama in zanka
so pred teboj, prebivalec zemlje.
18 Kdor zbeži pred krikom groze,
pade v jamo,
kdor zleze iz jame,
se ujame v zanko,
kajti zapornice neba so odprte
in temelji zemlje se tresejo.
19 Zemlja poka in se trga,
zemlja se drobi in razpada,
zemlja se maje in omahuje.
20 Zemlja se opoteka kakor pijanec,
se ziblje kakor koliba.
Hudo jo teži njena krivda,
padla je in ne more več vstati.

21 Tisti dan bo GOSPOD kaznoval
vojsko višave na višavi
in kralje zemlje na zemlji.
22 Zbrani bodo
kakor ujetniki v jami,
zaprti bodo v ječi
in po mnogih dneh kaznovani.
23 Luna bo zardela
in sonce bo obledelo,
kajti zavladal bo GOSPOD nad vojskami,
na gori Sion in v Jeruzalemu
in pred njegovimi starešinami bo njegovo veličastvo.

Psalmi 116

PSALM 116 (114–115)
Zahvalna pesem
116 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljubim GOSPODA, ker posluša
moj glas, mojo prošnjo za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
v svojih dneh ga bom klical.
Objele so me vezi smrti,
dosegle so me stiske podzemlja,
dosegel sem stisko in žalost.
GOSPODOVO ime kličem:
»O GOSPOD, osvobodi mojo dušo!«
Milostljiv je GOSPOD in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
GOSPOD varuje preproste,
bil sem slaboten, pa me je rešil.
Vrni se k svojemu počitku, duša moja,
kajti GOSPOD ti je povrnil dobro.
Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami,
moje noge pred padcem.
Hodil bom pred GOSPODOM
v deželah živih.

10 Verujem, tudi če pravim:
»Zelo sem nesrečen.«
11 Rekel sem v svojem nemiru:
»Vsak človek je lažnik.«
12 Kaj naj vrnem GOSPODU
za vse njegove dobrote nad mano?
13 Čašo odrešenja bom vzdignil
in klical bom ime GOSPODOVO.
14 Svoje zaobljube GOSPODU bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom.
15 Dragocena je v očeh GOSPODOVIH
smrt njegovih zvestih.
16 O GOSPOD, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje služabnice,
razvozlal si moje vezi.
17 Tebi bom daroval zahvalno daritev
in klical bom ime GOSPODOVO.
18 Svoje zaobljube GOSPODU bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom,
19 v dvorih GOSPODOVE hiše,
v tvoji sredi, Jeruzalem.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats