Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

304. dan branja:

Evangelij po Janezu 4,27-42

27 Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel: »Kaj bi rad od nje?« ali »Zakaj govoriš z njo?« 28 Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: 29 »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija?« 30 Odšli so iz mesta in se napotili k njemu.
31 Medtem so ga učenci prosili in govorili: »Rabi, jej!« 32 On pa jim je rekel: »Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate.« 33 Učenci so tedaj govorili med seboj: »Mar mu je kdo prinesel jesti?« 34 Jezus jim je rekel: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo. 35 Ali ne pravite vi: ›Še štiri mesece in žetev bo tu.‹ Glejte, jaz pa vam pravim: Povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. 36 Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. 37 V tem je namreč resničen izrek, da ›eden seje, drugi žanje‹. 38 Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud.«
39 Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed: »Vse mi je povedal, kar sem storila.« 40 Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. 41 Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. 42 Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«

Izaija 34-35

Bog bo sodil narode
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Približajte se, narodi, da boste slišali,
prisluhnite, o ljudstva!
Naj posluša zemlja in vse, kar jo napolnjuje,
svet in vse, kar se na njem poraja.
Kajti GOSPOD se je razsrdil na vse narode,
se razjezil na vso njihovo vojsko,
zaklel jih je, dal jih je v klanje.
Njihovi pobiti bodo razmetani,
iz njihovih trupel se bo dvigal smrad,
gore bodo prepojene z njihovo krvjo.
Vsa nebesna vojska bo izginila,
nebo se bo zvilo kakor knjižni zvitek,
vsa njegova vojska bo popadala,
kakor pade listje s trte,
kakor pade s smokve.

Kajti na nebu se je opil moj meč,
glej, spušča se nad Edóm,
nad ljudstvo, ki sem ga z zakletvijo izročil sodbi.
GOSPODOV meč je poln krvi,
zamaščen je s tolščo,
s krvjo jagnjet in kozlov,
z ledvično tolščo ovnov.
Kajti GOSPODOVO je klanje v Bocri,
veliki pokol v deželi Edóm.
Nosorogi bodo padli z njimi,
junci z junaki.
Njihova dežela se bo napojila z njihovo krvjo,
njihova zemlja bo mastna od tolšče.

Kajti to je dan GOSPODOVEGA maščevanja,
leto povračila za pravdo Siona.
Njegovi potoki se bodo spremenili v smolo,
njegova zemlja v žveplo,
njihova dežela bo goreča smola.
10 Ne podnevi ne ponoči ne bo ugasnila,
njen dim se bo dvigal na veke.
Iz roda v rod bo ostajala pusta,
na vekov veke ne bo nihče hodil po njej.
11 Polastila se je bosta pelikan in jež,
sova in vran bosta prebivala v njej.
GOSPOD bo potegnil čeznjo vrvico zmešnjave
in grezilo praznote.
12 Njihovi plemiči bodo razglašali, da ni več kraljestva,
in vseh njenih prvakov bo konec.
13 Njene palače bo preraslo trnje,
v njenih trdnjavah bosta kopriva in osat.
Postala bo brlog za šakale,
ograda za noje.
14 Zbirale se bodo divje mačke in hijene,
kozjenogi bo srečaval svojega tovariša.
Tam bo ždela vešča,
našla si bo kraj počitka.
15 Tam bo gnezdila kača skakalka in odlagala,
zalegala in varovala v njeni senci.
Tam se bodo zbirali jastrebi,
vsak s svojim tovarišem.
16 V GOSPODOVI knjigi poiščite in preberite:
Nobena izmed njih ni odsotna,
nobena ne pogreša svoje tovarišice,
kajti poklicala so jih GOSPODOVA usta,
njegov duh jih je zbral.
17 On sam je zanje vrgel žreb,
njegova roka jim je z vrvico odmerila delež.
Na vekomaj jo bodo imele v lasti,
iz roda v rod bodo prebivale v njej.
Vrnitev na Sion
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Naj vriskata puščava in goljava,
raduje naj se pustinja
in naj cvete kakor narcisa.
Bujno naj cvete,
naj se raduje in radostna vriska.
Dano ji bo veličastvo Libanona,
krasota Karmela in Šaróna.
Gledali bodo GOSPODOVO veličastvo,
krasoto našega Boga.

Okrepíte utrujene roke,
utrdíte klecava kolena.
Recite njim, ki so plahega srca:
»Bódite močni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog!
Maščevanje prihaja,
Božje povračilo,
on prihaja, da vas reši!«

Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Tedaj bo hromi skakal kakor jelen,
jezik nemega bo vriskal.
Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci,
v pustinji potoki.
Goljava bo postala jezero,
žejna dežela vrelci vodá,
počivališče v pokrajini šakalov
bo trata za trstje in bičje.

Tam bo utrjena pot,
imenovali jo bodo Sveta pot,
nečisti ne bo hodil po njej.
GOSPOD jim bo utiral pot,
niti bedni ne bodo zašli.
Tam ne bo leva,
huda zver ne bo stopila nanjo,
ne bo je najti,
tam bodo hodili le odrešeni.
10 GOSPODOVI osvobojenci se bodo vrnili
in prišli s pesmijo na Sion.
Nad njihovo glavo bo večno veselje,
dosegli bodo radost in veselje,
žalost in vzdihovanje bosta zbežala.

Psalmi 119,65-96


Tet
65 Dobro si storil s svojim služabnikom,
po svoji besedi, o GOSPOD.
66 Úči me dobrohotnosti, razsodnosti in vednosti,
ker zaupam v tvoje zapovedi.
67 Ko še nisem bil nesrečen, sem blodil,
zdaj pa se držim tvojega izreka.
68 Dober si in delaš dobro,
uči me svojih zakonov.
69 Prevzetneži so me z lažjo umazali,
jaz pa z vsem srcem čuvam tvoje ukaze.
70 Njihovo srce je brez čuta kakor mast,
jaz se naslajam ob tvoji postavi.
71 Dobro je zame, da so me zadele nadloge,
da se učim tvojih zakonov.
72 Postava tvojih ust je zame boljša
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.

Jod
73 Tvoje roke so me naredile in utrdile,
daj mi razumnosti, da se bom učil tvojih zapovedi.
74 Tisti, ki se te bojijo, me vidijo in se veselijo,
kajti pričakujem tvoje besede.
75 Vem, GOSPOD, da so tvoje sodbe pravične,
da si me v zvestobi ponižal.
76 Naj bo vendar tvoja dobrota tista, ki me tolaži,
po tvojem izreku svojemu služabniku.
77 Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom živel,
kajti tvoja postava je moja naslada.
78 Osramočeni naj bodo prevzetneži, ker me z lažjo varajo,
jaz pa bom premišljal o tvojih ukazih.
79 K meni naj se obrnejo tisti, ki se te bojijo,
tisti, ki poznajo tvoja pričevanja.
80 Moje srce naj bo popolno v tvojih zakonih,
da ne doživim sramote.

Kaf
81 Moja duša hrepeni po tvojem odrešenju,
pričakujem tvojo besedo.
82 Moje oči hrepenijo po tvojem izreku,
pravim: »Kdaj me boš potolažil?«
83 Zakaj postal sem kakor meh v dimu,
tvojih zakonov nisem pozabil.
84 Koliko je dni tvojega služabnika?
Kdaj boš izvršil sodbo nad mojimi preganjalci?
85 Prevzetneži so mi izkopali jame,
tisti, ki ne ravnajo po tvoji postavi.
86 Vse tvoje zapovedi so zvestoba;
z lažjo me preganjajo, pomagaj mi.
87 Skoraj bi me bili pokončali na zemlji,
toda jaz nisem zapustil tvojih ukazov.
88 Po svoji dobroti me oživi,
pa se bom držal pričevanja tvojih ust.

Lamed
89 GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda,
trdno stoji v nebesih.
90 Za vse rodove traja tvoja zvestoba,
utrdil si zemljo, ona je stala.
91 Po tvojih sodbah danes stojijo reči,
kajti vse so tvoji služabniki.
92 Ko bi ne bila tvoja postava moja naslada,
tedaj bi bil v svoji bedi že propadel.
93 Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov,
kajti z njimi si me poživil.
94 Tvoj sem, reši me,
kajti iskal sem tvoje ukaze.
95 Krivičniki so prežali name, da bi me pogubili,
tvoja pričevanja hočem razumeti.
96 K vsaki popolnosti sem videl mejo,
tvoja zapoved je zelo široka.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats