Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

178. dan branja:

Apostolska dela 26,1-23

Pavel se zagovarja pred Agripom
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Agripa je rekel Pavlu: »Dovoljeno ti je, da govoriš o svoji zadevi.« Pavel je vzdignil roko in začel svoj zagovor:
»Mislim, da sem lahko srečen, ker se lahko zaradi vsega, kar mi Judje očitajo, danes zagovarjam pred tabo, kralj Agripa, saj temeljito poznaš vse judovske postave in sporna vprašanja. Zato te prosim, da me potrpežljivo poslušaš!
Vsi Judje vedo, kako sem živel od začetka, od svoje mladosti naprej, med svojim ljudstvom v Jeruzalemu. Ker me že od prej poznajo, lahko potrdijo, če hočejo, da sem živel po naši najstrožji verski ločini, kot farizej. Zdaj pa stojim pred sodiščem zaradi upanja v obljubo, ki jo je Bog dal našim očetom. Dvanajst naših rodov noč in dan časti Boga, ker vztrajno pričakujejo izpolnitev te obljube, mene pa Judje ravno zaradi tega upanja tožijo, o kralj. Zakaj se vam zdi neverjetno, da Bog obuja mrtve?
Jaz sem sam pri sebi mislil, da moram z vso močjo nasprotovati imenu Jezusa Nazarečana. 10 In tako sem res ravnal v Jeruzalemu. S pooblastilom vélikih duhovnikov sem veliko svetih zapiral v ječe; in ko so jih pobijali, sem glasoval za to. 11 Po vseh shodnicah sem se pogosto znašal nad njimi in jih silil k bogokletstvu. Neizmerno sem divjal in jih preganjal celó po tujih mestih.«
Pavel pripoveduje, kako se je spreobrnil
12 »S takšnim namenom sem po pooblastilu vélikih duhovnikov in z njihovim dovoljenjem potoval tudi v Damask. 13 Na poti tja sem opoldne zagledal luč, o kralj, svetlejšo od sončne svetlobe, ki je z neba posijala čezme in čez moje sopotnike. 14 Vsi smo popadali na tla in zaslišal sem glas, ki mi je v hebrejskem jeziku govoril: ›Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Težkó ti je, da se upiraš ostnu.‹ 15 Vprašal sem: ›Kdo si, Gospod?‹ Gospod pa je rekel: ›Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. 16 Zdaj pa vstani in postavi se na nóge! Zato sem se ti prikazal, da bi te izvolil za svojega služabnika in za pričo tega, kar si videl in kar ti bom še pokazal. 17 Zato te bom rešil iz rok tvojega ljudstva in iz rok poganov, h katerim te pošiljam, 18 da jim odpreš oči, da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi.‹
19 Zato, kralj Agripa, nisem bil neposlušen nebeški prikazni, 20 ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo, obrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna spreobrnjenja. 21 Zato so me Judje prijeli v templju in me poskušali umoriti. 22 Toda vse do danes mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in velikim. Nič drugega ne govorim kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesa: 23 da mora Mesija trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom.«

2. Samuelova knjiga 20-21

Joáb zatre upor Benjaminovca Ševája
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tam pa se je našel ničvrednež, po imenu Ševá, Bihríjev sin, Benjaminovec. Zatrobil je v rog in rekel:
»Nimamo deleža z Davidom,
nimamo dediščine z Jesejevim sinom;
vsak v svoj šotor, Izrael!«
In vsi Izraelovi možje so odšli proč od Davida za Bihríjevim sinom Ševájem, Judovi možje pa so se držali svojega kralja od Jordana do Jeruzalema.
David je prišel v svojo hišo v Jeruzalemu. Vzel je deset stranskih žen, ki jih je bil pustil, da bi varovale hišo, in jih spravil v zavarovano hišo. Oskrboval jih je z živežem, k njim pa ni več šel. Bile so zaprte do dneva svoje smrti in so živele kot vdove.
Nato je kralj rekel Amasáju: »Skliči mi v treh dneh Judove može in bodi sam tu na mestu.« Amasá je šel, da bi sklical Juda, pa se je zamudil prek časa, ki mu je bil določen. Tedaj je David rekel Abišáju: »Zdaj nam bo Bihríjev sin Ševá storil več hudega kot Absalom. Vzemi hlapce svojega gospoda in pojdi za njim, da si ne najde utrjenih mest in se ne skrije našim očem.« Šli so torej za njim Joábovi možje, Keretéjci, Péletovci in vsi junaki. Šli so iz Jeruzalema, da bi zasledovali Bihríjevega sina Ševája. Ko so bili pri velikem kamnu, ki je v Gibeónu, je prišel prednje Amasá. Joáb je bil oblečen v vojaško suknjo, čeznjo pa je imel ob boku na pas pritrjen meč v nožnici. Ta se je izdrl in padel. Joáb je rekel Amasáju: »Ti gre dobro, moj brat?« In Joáb je z desnico prijel Amasája za brado, da bi ga poljubil. 10 Amasá pa ni pazil na meč v Joábovi roki. In zabodel ga je z njim v trebuh, da mu je čreva izsul na zemljo. Umrl je, ne da bi ga zabodel še drugič.
Joáb in njegov brat Abišáj sta se pognala za Bihríjevim sinom Ševájem. 11 Eden izmed Joábovih hlapcev pa je stal ob Amasáju in klical: »Kdor je Joábov privrženec in kdor je za Davida, naj gre za Joábom.« 12 Amasá pa je ležal v krvi sredi ceste. Ko je tisti mož videl, da se vse ljudstvo ustavlja, je spravil Amasája s ceste na polje ter vrgel nanj oblačilo, ker je videl, da se vsakdo, ki pride do njega, ustavi. 13 Ko ga je odstranil s ceste, so šli vsi za Joábom zasledovat Bihríjevega sina Ševája.
14 Ta je obhodil vse Izraelove rodove do Abél Bet Maáhe. Zbrali so se vsi Bihríjevci in tudi šli za njim. 15 Oni so prišli in ga oblegali v Abél Bet Maáhi. Nasuli so proti mestu nasip, ki je segal do obzidja, in vse ljudstvo, ki je bilo z Joábom, je izpodkopavalo zid, da bi ga podrli. 16 Tedaj je neka modra žena zaklicala iz mesta: »Poslušajte, poslušajte! Recite Joábu: ›Pridi sem, da bom govorila s teboj.‹« 17 Ko se ji je približal, je žena rekla: »Si ti Joáb?« Rekel je: »Sem.« Rekla mu je: »Poslušaj besede svoje dekle!« Rekel je: »Poslušam.« 18 Rekla je: »Včasih so imeli navado reči: ›Naj vendar vprašajo za svèt v Abélu.‹ In tako so stvar končali. 19 Jaz sem med najbolj miroljubnimi in zvestimi v Izraelu, ti pa hočeš pokončati materno mesto v Izraelu. Zakaj hočeš pogubiti GOSPODOVO dediščino?« 20 Joáb je odgovoril in rekel: »Nikakor ne! Bog ne daj, da bi jo pogubil ali uničil. 21 Ne gre za to, temveč mož z Efrájimskega pogorja, Ševá po imenu, je vzdignil roko zoper kralja Davida. Izročite samo njega in odidem izpred mesta.« Žena je rekla Joábu: »Glej, njegovo glavo ti bomo vrgli čez obzidje.« 22 V svoji modrosti je žena šla k vsemu ljudstvu. In Bihríjevemu sinu Ševáju so odsekali glavo ter jo vrgli Joábu. Zatrobil je v rog in razpršili so se izpred mesta vsak v svoj šotor. Joáb pa se je vrnil h kralju v Jeruzalem.
Davidovi visoki uradniki
23 Joáb je bil poveljnik vse Izraelove vojske, Jojadájev sin Benajá pa Keretéjcev in Péletovcev. 24 Adonirám je nadzoroval tlačane, Ahilúdov sin Józafat pa je bil letopisec. 25 Ševá je bil pisar. Cadók in Abjatár sta bila duhovnika. 26 Tudi Jaírovec Irá je bil duhovnik pri Davidu.
DODATKI
David izroči Savlove sinove Gibeóncem
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V Davidovih dneh je bila tri leta lakota, leto za letom. David je iskal GOSPODOVO obličje in GOSPOD je rekel: »Na Savlu in na njegovi hiši je krvna krivda, ker je dal pobiti Gibeónce.« Kralj je poklical Gibeónce in jim govoril. Gibeónci niso pripadali Izraelovim sinovom, ampak ostanku Amoréjcev. Čeprav so se jim Izraelci s prisego zavezali, jih je Savel v svoji gorečnosti za Izraelove in Judove sinove skušal pobiti. David je torej rekel Gibeóncem: »Kaj naj storim za vas in s čim naj izvršim poravnavo, da boste blagoslovili GOSPODOVO dediščino?« Gibeónci so mu rekli: »Med Savlom in njegovo hišo ter nami ne gre za srebro ali zlato. Tudi nam ni do tega, da bi bil kdo v Izraelu usmrčen.« Rekel je: »Kar koli porečete, vam storim.« Rekli so kralju: »Od moža, ki nas je zatiral in ki nas je nameraval uničiti, da ne bi ostali v nobeni Izraelovi pokrajini, naj se nam dá sedem mož izmed njegovih sinov, da jih obesimo GOSPODU v Gíbei Savla, izvoljenca GOSPODOVEGA.« Kralj je rekel: »Dal jih bom.«
Kralj je prizanesel Mefibóšetu, sinu Savlovega sina Jonatana, zaradi prisege pri GOSPODU, ki je bila med njima, med Davidom in Savlovim sinom Jonatanom. Kralj je torej vzel dva sinova Ajájeve hčere Ricpe, ki ju je rodila Savlu, Armoníja in Mefibóšeta, ter pet sinov Savlove hčere Merábe, ki jih je rodila Adriélu, sinu Mehólčana Barzilája. Dal jih je Gibeóncem v roke in obesili so jih na gori pred GOSPODOM. Tako jih je padlo sedem hkrati. Bili so usmrčeni v prvih dneh žetve, ko se je začela ječmenova žetev.
10 Ajájeva hči Ricpa pa je vzela raševnik in si ga razgrinjala na skali od začetka žetve, dokler nanje ni padel dež z neba. In ni pustila pticam neba, da bi se spuščale nanje podnevi, ne poljskim zverem ponoči. 11 Sporočili so Davidu, kaj je storila Savlova stranska žena, Ajájeva hči Ricpa. 12 David je šel in vzel Savlove kosti in kosti njegovega sina Jonatana od meščanov Jabéš Gileáda, ki so jih na skrivaj vzeli s ploščadi v Bet Šeánu, kjer so ju Filistejci obesili na dan, ko so Filistejci pobili Savla na Gilbói. 13 Odnesel je od tam Savlove kosti in kosti njegovega sina Jonatana. Priložili so tudi kosti obešencev. 14 In pokopali so Savlove kosti in kosti njegovega sina Jonatana v grobu njegovega očeta Kiša v Celi v Benjaminovi pokrajini. Storili so vse, kar je kralj zapovedal. Potem je Bog uslišal prošnjo za deželo.
Davidovi junaki se bojujejo s Filistejci
15 Spet je bila vojska med Filistejci in Izraelom. David je šel s svojimi služabniki in se bojeval proti Filistejcem. Tedaj se je David upehal. 16 Jišbí Benób, ki je bil iz rodu velikanov in je njegova sulica tehtala tristo šeklov brona in je bil opasan z novim mečem, je rekel, da bo Davida ubil. 17 Toda Cerújin sin Abišáj je Davidu pomagal, zadel Filistejca in ga usmrtil. Tedaj so ga Davidovi možje rotili: »Ne hôdi več z nami v boj, da ne ugasiš Izraelove svetilke.«
18 Potem je bila spet vojna s Filistejci v Gobu. Takrat je Hušán Sibeháj ubil Sipája, ki je bil iz rodu Rafájevcev.
19 Spet je bila vojna s Filistejci v Gobu. Jaaré Orgímov sin Elhanán, Betlehemec, je ubil Gitéjca Goljata, čigar kopjišče je bilo kakor tkalsko vratilo.
20 Ko je bila spet vojna v Gatu, je bil tam velik mož, ki je imel na rokah in nogah šest prstov, skupaj štiriindvajset. Tudi ta je bil Rafájev potomec. 21 Ko je sramotil Izraela, ga je ubil Jonatan, sin Davidovega brata Šimája.
22 Ti štirje so bili Rafájevi potomci v Gatu in so padli od Davidove roke in od rok njegovih služabnikov.

Ozej 1,1-2,3

OZEJ
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPODOVA beseda, ki se je zgodila Ozeju, Beeríjevemu sinu, v dneh Uzíja, Jotáma, Aháza in Ezekíja, Judovih kraljev, in v dneh Jerobeáma, Joáševega sina, Izraelovega kralja.
Dve ranjeni ljubezni
Začetek GOSPODOVEGA govora Ozeju. GOSPOD je rekel Ozeju: »Pojdi, vzemi si vlačugarsko ženo in vlačugarske otroke, kajti dežela se vlačuga, vlačuga stran od GOSPODAŠel je torej in vzel Gómero, Diblájimovo hčer, ta je spočela in mu rodila sina.
GOSPOD mu je rekel: »Daj mu ime Jezreél, kajti le še malo in kaznoval bom kri Jezreélovo na hiši Jehújevi in naredil bom konec kraljestvu hiše Izraelove. Tisti dan bom zlomil Izraelov lok v dolini Jezreél.«
Spet je spočela in rodila hčer. GOSPOD mu je rekel: »Daj ji ime Nepomiloščena, kajti ne bom več usmiljen z Izraelovo hišo, da bi jih še prenašal in jim prizanašal. Usmiljen pa bom z Judovo hišo: rešil jih bom po GOSPODU, njihovem Bogu, ne bom jih reševal z lokom ne z mečem ne z orožjem ne s konji in ne s konjeniki.«
Ko je odstavila Nepomiloščeno, je spočela in rodila sina. GOSPOD mu je rekel: »Daj mu ime Ne-moje-ljudstvo, kajti vi niste moje ljudstvo in jaz ne bom vaš.«
Bog bo zbral svoje ljudstvo
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovih otrok bo po številu kakor morskega peska, ki ga ni mogoče premeriti in ne prešteti. Na kraju, kjer so jim rekli: »Vi niste moje ljudstvo,« jim bodo rekli: »Otroci živega Boga.« Judovi sinovi in Izraelovi sinovi se bodo združili, postavili si bodo enega poglavarja in prestopili svoje ozemlje, kajti Jezreélov dan bo velik. Recite svojemu bratu: »Moje ljudstvo« in svoji sestri: »Pomiloščena«.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats