Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

58. dan branja:

Evangelij po Mateju 13,24-58

Prilika o ljuljki med pšenico
24 Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. 25 Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. 26 Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. 27 Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ 28 Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ 29 ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. 30 Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Prilika o gorčičnem zrnu in kvasu
31 Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. 32 To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«
33 In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«
Namen prilik
34 Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, 35 da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Odprl bom svoja usta v prilikah,
izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.
Razlaga prilike o ljuljki
36 Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: »Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.« 37 Odgovoril je in rekel: »Sejalec dobrega semena je Sin človekov. 38 Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča. 39 Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. 40 Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. 41 Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. 42 Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. 43 Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.«
Tri prilike
44 »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
45 Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. 46 Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
47 Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. 48 Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. 49 Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. 50 Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
Novi in stari zaklad
51 »Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« 52 Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
V Nazaretu Jezusa zavržejo
53 Ko je Jezus končal te prilike, je šel od tam. 54 Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? 55 Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda? 56 In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu vse to?« 57 In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.« 58 In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.

2. Mojzesova knjiga 37-38

Skrinja zaveze
37 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Becalél je naredil skrinjo iz akacijevega lesa; dva komolca in pol je bila dolga, poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka. Prevlekel jo je znotraj in zunaj s čistim zlatom in ji naredil okrog in okrog zlat venec. Ulil je zanjo štiri zlate obroče za njene štiri noge: dva obroča na eni strani in dva obroča na drugi. Naredil je drogova iz akacijevega lesa in ju pozlatil. In vtaknil je drogova v obroče ob straneh skrinje, da so skrinjo lahko nosili.
Potem je naredil spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol je bil dolg in poldrugi komolec širok. Naredil je dva keruba iz zlata; s kovanim delom ju je naredil na obeh koncih spravnega pokrova, enega keruba na enem koncu, drugega pa na drugem; tako je naredil keruba, da sta se dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih. Razprostirala sta peruti navzgor in z njimi zaslanjala spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov sta gledala na spravni pokrov.
Miza za hlebe obličja
10 Naredil je mizo iz akacijevega lesa; dva komolca je bila dolga, en komolec široka in poldrugi komolec visoka. 11 Prevlekel jo je s čistim zlatom in ji naredil zlat venec okrog in okrog. 12 Okrog ji je naredil za dlan širok okvir in napravil na okviru zlat venec. 13 Ulil je zanjo štiri zlate obroče in dal obroče na štiri vogale pri njenih štirih nogah. 14 Tik ob okviru so bili obroči, da so vanje vtikali drogova in so mizo lahko nosili. 15 Naredil je drogova iz akacijevega lesa in ju pozlatil, da se je miza mogla nositi. 16 Iz čistega zlata je naredil tudi posode za mizo: sklede, torilca, vrče in kozarce, s katerimi so se izlivale pitne daritve.
Sedmerorami svečnik
17 Potem je naredil svečnik iz čistega zlata; s kovanjem ga je naredil, njegovo nogo in deblo; z njim vred so bile iz celega njegove čaše, popki in cveti. 18 Šest vej je izhajalo iz njegovih strani: tri veje svečnika z ene strani in tri veje z druge. 19 Po tri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popkom in cvetom so bile na vsaki veji; tako je bilo na šestih vejah, ki so izhajale iz svečnika. 20 Na svečniku samem so bile štiri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popki in cveti. 21 In sicer je bil popek pod dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika, in popek pod drugima dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika, in popek pod zadnjima dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika; tako je bilo pri šestih vejah, izhajajočih iz svečnika. 22 Ti popki in te veje so bili z njim vred iz celega; vse je bilo eno samo kovano delo iz čistega zlata. 23 Naredil je zanj sedem svetilk, utrinjače in skledice iz čistega zlata. 24 Naredil ga je iz enega talenta čistega zlata z vsemi njegovimi napravami vred.
Kadilni oltar
25 Potem je naredil kadilni oltar iz akacijevega lesa; en komolec je bil dolg, en komolec širok, štirioglat, in dva komolca visok; rogovi so bili z njim vred iz celega. 26 Prevlekel ga je s čistim zlatom: ploščo, stene okrog in okrog in rogove; in napravil mu je okrog zlat venec. 27 Naredil je zanj dva zlata obroča pod vencem na obeh straneh, na obeh nasprotnih koncih, da so vanju vtikali drogova, da so ga na njiju nosili. 28 Drogova je naredil iz akacijevega lesa in ju pozlatil.
29 Napravil je tudi olje za sveto maziljenje in čisto dišeče kadilo, kakor ga dela mazilar.
Žrtveni oltar in umivalnik
38 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je naredil oltar za žgalne daritve iz akacijevega lesa: pet komolcev dolg, pet komolcev širok, štirioglat, in tri komolce visok. Naredil mu je rogove na štirih vogalih, tako da so bili rogovi z njim vred iz celega, in ga prevlekel z bronom. Naredil je vse priprave pri oltarju: lonce, lopate, kotlice, vilice in ponve; vse te priprave je naredil iz brona. Za oltar je naredil tudi rešetko, mrežast izdelek iz brona, in jo dal pod obrobek, da je segala do polovice višine oltarja. Ulil je štiri obroče na štirih vogalih bronaste rešetke, da so vanje vtikali drogova. Drogova je naredil iz akacijevega lesa in ju prevlekel z bronom. Vtaknil je drogova v obroče ob straneh oltarja, da so ga z njima lahko nosili. Naredil ga je votlega, iz desk.
Potem je naredil bronast umivalnik z bronastim stojalom iz ogledal službujočih žena, ki so služile pri vhodu v shodni šotor.
Dvorišče svetega šotora
Potem je naredil dvorišče. Za poldansko stran, proti jugu, so bile zavese za dvorišče iz sukane tančice, sto komolcev dolge; 10 zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi pa so bili iz srebra. 11 Za severno stran so bile zavese dolge sto komolcev; zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi pa so bili iz srebra. 12 Na zahodni strani so bile zavese dolge petdeset komolcev; zanje je bilo deset stebrov z desetimi podstavki; kavlji stebrov in njihove vezi so bili iz srebra. 13 Na vzhodni strani pa petdeset komolcev: 14 petnajst komolcev zaves na enem krilu, zanje trije stebri s tremi podstavki; 15 in enako za drugo krilo. Z ene in druge strani vrat na dvorišče je bilo petnajst komolcev zaves, zanje trije stebri s tremi podstavki. 16 Vse zavese okrog in okrog dvorišča so bile iz sukane tančice, 17 podstavki za stebre iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi iz srebra in prevleka njihovih glavičev iz srebra; vsi stebri dvorišča so imeli srebrne vezi.
18 Zagrinjalo vrat na dvorišče je bilo umetelno vezenje iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; bilo je dvajset komolcev dolgo in pet komolcev visoko po širini, v skladu z zavesami na dvorišču. 19 Njihovi štirje stebri s štirimi podstavki so bili iz brona; njihovi kavlji so bili iz srebra in prevleka njihovih glavičev in njihove vezi iz srebra. 20 Vsi količki za prebivališče in za dvorišče okrog in okrog so bili iz brona.
Stroški za sveti šotor
21 To je obračun za prebivališče, prebivališče pričevanja, ki ga je dal izračunati Mojzes. To je bilo opravilo levitov pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona. 22 Becalél, sin Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu, je naredil vse, kar je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 23 Z njim je bil Oholiáb, Ahisamáhov sin iz Danovega rodu: rezbar, tkalski mojster in vezilec na višnjevem in rdečem škrlatu, karmezinu in sukani tančici.
24 Vsega zlata, kar so ga porabili za delo pri vseh delih pri svetišču – darovanega zlata –, je bilo devetindvajset talentov in sedemsto trideset šeklov, po svetiščnem šeklu.
25 Srebra teh, ki so bili v skupnosti prešteti, je bilo sto talentov in tisoč sedemsto petinsedemdeset šeklov, po svetiščnem šeklu: 26 pol šekla na glavo, polovica šekla – po svetiščnem šeklu – od vsakega, ki je prešel k preštetim, od dvajset let starih in čez, torej od šeststo tri tisoč petsto petdeset mož. 27 Za ulivanje podstavkov za svetišče in podstavkov za zagrinjalo so porabili sto talentov srebra, sto podstavkov iz stotih talentov, torej talent za podstavek. 28 Iz tisoč sedemsto petinsedemdesetih šeklov je naredil kavlje za stebre, posrebril njihove glaviče in jih opremil z vezmi.
29 Darovanega brona je bilo sedemdeset talentov in dva tisoč štiristo šeklov. 30 Iz njega je naredil podstavke pri vhodu v shodni šotor, bronasti oltar, njegovo bronasto rešetko, vse priprave pri oltarju, 31 podstavke dvorišča okrog in okrog, podstavke pri vratih na dvorišče, vse količke prebivališča in vse količke dvorišča okrog in okrog.

Pregovori 17

Kjer ljudje v miru žive, jim rajske ptice žvrgole
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Boljši je zalogaj suhega kruha v miru
kakor hiša, polna mesa, v prepiru.
Dojemljiv hlapec bo gospodar ostudnemu sinu,
dediščino bo delil z brati.
Plavž je za srebro, peč je za zlato,
srca pa preizkuša GOSPOD.
Hudobnež rad prisluhne varljivim ustnicam,
lažnivec rad posluša zloben jezik.
Kdor žali reveža, sramoti njegovega stvarnika,
kdor se veseli pogube drugih, ne ostane brez kazni.
Krona starih so otrok otroci,
slava otrok so njihovi očetje.
Mlahavemu ne pristoji slovesen govor,
plemenitemu človeku še manj lažnivo govorjenje.
Drag kamen je dar v očeh njegovega lastnika,
kamor koli se obrne, je dojemljiv.
Kdor prikriva prekršek, išče ljubezni,
kdor ga z besedo podvaja, ločuje prijatelje.
10 Razumnega bolj prizadene grožnja
kakor sto udarcev norca.
11 Hudobnež išče le upor,
krut sel bo poslan proti njemu.
12 Bolje je srečati medvedko, oropano mladičev,
kakor norca v njegovi bednosti.
13 Kdor vrača húdo za dobro,
mu húdo ne odide iz hiše.
14 Začeti prepir je kakor odjeziti vodo,
opústi pravdo, preden se sproži.
15 Kdor oprošča krivega in kdor obsoja pravičnega,
oba sta gnusoba GOSPODU.
16 Čemú denar v norčevi roki?
Da si kupi modrost, če pa nima razuma?
17 Prijatelj ljubi v vsakršnih časih
in brat se izkaže v stiski.
18 Kdor je brez razuma, daje roko,
sprejema poroštvo za svojega bližnjega.
19 Kdor ljubi pregreho, ljubi prepir,
kdor povišuje svoja vrata, išče razdejanja.
20 Kdor je zvijačnega srca, ne bo našel sreče,
kdor je lažnivega jezika, bo padel v hudobijo.
21 Kdor rodi norca, mu bo v žalost,
oče mlahavega ne bo imel veselja.
22 Veselo srce podarja zdravje,
potrt duh pa suši kosti.
23 Krivičnik sprejema podkupnino iz naročja,
da prevrača poti pravice.
24 Modrost je pred obličjem razumnega,
norčeve oči pa so na koncu sveta.
25 Ponoreli sin je v žalost svojemu očetu,
grenkoba svoji materi.
26 Ni pošteno denarno kaznovati pravičnega,
tepsti plemenite ni primerno.
27 Kdor brzda svoje besede, ljubi spoznanje,
kdor je mirnega duha, je razumen človek.
28 Tudi bedak velja za modrega, kadar molči,
za razumnega, kadar drži svoje ustnice zaprte.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats