Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

123. dan branja:

Evangelij po Luku 16

Prilika o krivičnem oskrbniku
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je govoril svojim učencem: »Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: ›Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kajti ne boš več mogel biti moj oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva.‹ Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹ Ta je rekel: ›Sto čebrov olja.‹ On pa mu je dejal: ›Vzemi svojo zadolžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹ Spet drugemu je rekel: ›Koliko pa si ti dolžan?‹ Rekel mu je: ›Sto kadi žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi zadolžnico in zapiši: osemdeset.‹ In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim: Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. 10 Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. 11 Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? 12 In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? 13 Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«
Postava in Božje kraljestvo
14 Vse to so poslušali tudi farizeji, ki so bili lakomni na denar, in so se mu posmehovali. 15 On pa jim je rekel: »Vi sebe opravičujete pred ljudmi, toda Bog pozna vaša srca. Kar je pred ljudmi visoko, je pred Bogom gnusoba. 16 Postava in preroki so do Janeza; od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo in vsak si vanj s silo utira pot. 17 Laže bi prešla nebo in zemlja, kakor da bi bila izbrisana ena črtica postave. 18 Vsak, kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje, in kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
Bogataš in ubogi Lazar
19 »Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. 20 Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. 21 Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. 22 Revež je umrl, in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. 23 In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. 24 Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem plamenu.‹ 25 Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. 26 Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹ 27 Nato mu je bogataš rekel: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. 28 Imam namreč pet bratov in posvari naj jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 29 Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ 30 Ta pa mu je odvrnil: ›Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ 31 On pa mu je dejal: ›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹«

Sodniki 1

SODNIKI
I. UVOD
Uspehi in neuspehi izvoljenega ljudstva
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po Józuetovi smrti so Izraelovi sinovi vprašali GOSPODA, rekoč: »Kdo izmed nas pojde prvi na vojsko proti Kánaancem?« GOSPOD je rekel: »Juda naj gre! Glejte, dal sem deželo v njegove roke.« Tedaj je rekel Juda svojemu bratu Simeonu: »Pojdi z menoj v moj delež na vojsko proti Kánaancem; potem grem tudi jaz s teboj v tvoj delež.« In Simeon je šel z njim. Juda je krenil in GOSPOD jima je dal v roke Kánaance in Perizéjce. Tako sta pobila deset tisoč mož v Bezeku. V Bezeku sta naletela na Adoní Bezeka, se z njim bojevala in porazila Kánaance in Perizéjce. Adoní Bezek pa je zbežal; tekla sta za njim, ga ujela in mu odsekala palce na njegovih rokah in njegovih nogah. Tedaj je rekel Adoní Bezek: »Sedemdeset kraljev z odsekanimi palci na svojih rokah in svojih nogah je pobiralo ostanke pod mojo mizo. Kar sem jaz storil, to mi je Bog povrnil.« Potem sta ga odpeljala v Jeruzalem in je tam umrl.
Judovi sinovi so se bojevali tudi proti Jeruzalemu, ga zavzeli, udarili z ostrim mečem in mesto požgali z ognjem. Potem so Judovi sinovi odšli in se bojevali s Kánaanci, ki so prebivali na pogorju, v Negebu in Šéfeli. 10 Nato je Juda šel nad Kánaance, ki so prebivali v Hebrónu. Hebrón se je prej imenoval Kirját Arba. Tam so ubili Šešája, Ahimána in Talmája.
11 Od tod je šel nad prebivalce Debírja. Debír se je prej imenoval Kirját Sefer. 12 Tedaj je rekel Kaléb: »Tistemu, ki udari Kirját Sefer in ga zavzame, bom dal svojo hčer Ahso za ženo.« 13 Zavzel ga je Otniél, Kenázov sin, mlajši Kalébov brat; in dal mu je svojo hčer Ahso za ženo. 14 Ko je ta prišla k njemu, jo je nagovarjal, naj prosi svojega očeta za polje. Spustila se je z osla in Kaléb ji je rekel: »Kaj ti je?« 15 Rekla mu je: »Daj mi blagoslov! Ker si me oddal v južno deželo, mi daj tudi studence z vodo!« In Kaléb ji je dal studence na višini in studence v nižini.
16 Sinovi Mojzesovega tasta Kenéjca so odšli z Judovimi sinovi iz Palmovega mesta v judovsko puščavo, južno od Aráda, in se naselili med ljudstvom. 17 Juda pa je s svojim bratom Simeonom šel dalje in udarila sta Kánaance, ki so prebivali v Cefátu. Pokončala sta mesto po zakletvi in mesto poimenovala Horma. 18 Nato je Juda zavzel Gazo in njeno ozemlje, Aškelón in njegovo ozemlje ter Ekrón in njegovo ozemlje. 19 GOSPOD je bil z Judom in zavzel je tudi pogorje. Ni pa mogel pregnati prebivalcev v dolini, kajti imeli so železne vozove.
20 Hebrón so dali Kalébu, kakor je govoril Mojzes, in ta je od tam pregnal tri Anákove sinove. 21 Benjaminovi sinovi pa niso mogli pregnati Jebusejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu; tako so Jebusejci prebivali z Benjaminovimi sinovi do tega dne.
22 Tudi Jožefova hiša je šla, in sicer v Betel, in GOSPOD je bil z njimi. 23 Jožefova hiša je dala Betel ogledati; Betel pa se je prej imenoval Luz. 24 Stražarji so tedaj zagledali moža, ki je prihajal iz mesta. Rekli so mu: »Pokaži nam, prosimo, pot v mesto, pa ti izkažemo naklonjenost.« 25 Pokazal jim je vhod v mesto. Tedaj so udarili mesto z ostrim mečem, tistega moža in vso njegovo družino pa so izpustili. 26 Mož je odšel v deželo Hetejcev, tam sezidal mesto in ga poimenoval Luz. Tako se imenuje do tega dne.
27 Manáse pa ni mogel premagati Bet Šeána in njegovih naselij, Taanáha in njegovih naselij, prebivalcev iz Dora in njegovih naselij, prebivalcev iz Jibleáma in njegovih naselij ter prebivalcev iz Megída in njegovih naselij. Tako so Kánaanci še naprej prebivali v tej deželi. 28 Ko se je Izrael okrepil, je Kánaance podvrgel tlaki; popolnoma pa jih ni mogel pregnati.
29 Tudi Efrájim ni mogel pregnati Kánaancev, ki so prebivali v Gezerju. Tako so Kánaanci prebivali sredi med njimi v Gezerju.
30 Zábulon ni mogel pregnati prebivalcev Kitróna in prebivalcev Nahalóla. Kánaanci so prebivali sredi med njimi; bili pa so podvrženi tlaki.
31 Aser ni mogel pregnati prebivalcev Aka in prebivalcev Sidóna, Mahaléba, Ahzíba, Helbe, Aféke ter Rehóba. 32 Tako so Áserjevci prebivali med Kánaanci, prebivalci dežele, kajti niso jih pregnali.
33 Neftáli ni mogel pregnati prebivalcev Bet Šemeša in prebivalcev Bet Anáta. Tako je prebival med Kánaanci, prebivalci dežele. Toda prebivalci Bet Šemeša in prebivalci Bet Anáta so bili podvrženi tlaki.
34 Amoréjci so potisnili Danove sinove nazaj na pogorje in jim niso dovolili, da bi se spustili v dolino. 35 Tako se je Amoréjcem posrečilo, da so prebivali v Har Heresu, v Ajalónu in v Šaalbímu. Ko pa se je roka Jožefove hiše okrepila, so bili podvrženi tlaki. 36 Meja Amoréjcev je tekla od vzpona pri Akrabímu ter od Sele navzgor.

Job 33

Tudi Elihújeva modrost je človeku dojemljiva
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušaj torej, Job, moj govor,
prisluhni vsem mojim besedam!
Glej, odprl sem svoja usta,
moj jezik naj govori pred mojim grlom.
Moje besede prihajajo iz iskrenega srca,
moje ustnice govorijo čisto resnico.
Božji duh me je ustvaril,
dih Mogočnega me je oživil.
Če moreš, mi odgovôri,
pripravi se, postavi se mi nasproti!
Glej, pred Bogom sem toliko vreden kakor ti,
tudi jaz sem upodobljen iz ila.
Glej, strah pred menoj te ne plaši,
moje prigovarjanje te ne izsiljuje.

Govoril si na moja ušesa,
slišal sem glas tvojih besed:
»Čist sem, brez greha,
čeden in brez krivde.
10 Glej, pretveze išče proti meni,
ima me za svojega nasprotnika.
11 Moje noge polaga v klado,
vse moje steze nadzoruje.«
Trpljenje je Božja odrešilna govorica
12 Glej, v tem nimaš prav, ti odgovarjam:
Bog je večji kakor človek!
13 Zakaj se pritožuješ proti njemu,
da ne odgovori z nobeno besedo?
14 Bog namreč govori na svoj način,
drugače pa se na to ne ozira.
15 V sanjah, v nočnem videnju,
ko ljudi objema trdno spanje,
v spancu na ležišču:
16 tedaj odpira ljudem uho
in jih straši v njihovih vezeh,
17 da bi človeka odvrnil od dejanj,
ki skrivajo moževo ošabnost.
18 Njegovo dušo zadržuje pred pogubo,
njegovo življenje pred odhodom v usmrtitev.
19 Na njegovem ležišču ga opominja z bolečino,
boj v njegovih kosteh se podaljšuje.
20 Njegovo življenje zavrača hrano,
njegova slast prej želeno jed.
21 Njegovo meso upada, da ga ni moč videti,
njegove kosti, ki jih ni bilo videti, so gole.
22 Njegova duša se bliža pogubi,
njegovo življenje prinašalcem smrti.
23 Čeprav je proti njemu kak angel,
eden izmed tisočerih poslancev,
ki naznanjajo človeku, kaj je prav,
24 se ga usmili in reče:
»Izpusti ga, da se ne pogrezne v jamo,
dobil sem odkupnino!«
25 Meso se mu napne kakor v mladosti,
vrne se v svoje mlade dni.
26 Prosi Boga, ki mu je milostljiv,
z vzklikanjem gleda njegovo obličje,
ker vrača človeku njegovo pravičnost.
27 Pokaže se ljudem in reče:
»Motil sem se in kršil pravico,
a Bog mi ni povrnil.
28 Rešil je mojo dušo, da se ni pogreznila v jamo,
moje življenje se veseli svetlobe.«

29 Glej, vse to dela Bog
po dvakrat, trikrat na človeku,
30 da mu dušo odvrne od pogube,
da mu sije svetloba živih.
31 Pazi, Job, poslušaj me,
mólči, dokler govorim!
32 Če imaš razloge, odgovôri mi,
govôri, rad ti bom dal prav!
33 Če ne, me poslušaj,
mólči, učil te bom modrosti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats