Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

268. dan branja:

Pismo Filipljanom 4,2-23

Spodbude
Opominjam Evodíjo in opominjam tudi Sintího, naj isto mislita v Gospodu. Pa tudi tebe, zvesti sodelavec, prosim, da jima pomagaš, saj sta se z menoj bojevali za evangelij, s Klemenom in z drugimi mojimi sodelavci, katerih imena so v knjigi življenja. Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.
Zahvala za darove Filipljanov
10 Močno sem se razveselil v Gospodu, da se je končno le razcvetela vaša skrbnost do mene. Sicer ste jo imeli že prej, a manjkala vam je priložnost. 11 Tega ne pravim, ker bi mi česa manjkalo, saj sem se navadil, da sem zadovoljen v vsakršnem položaju. 12 Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. 13 Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 14 A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski.
15 Sicer pa prav vi, Filipljani, veste, da na začetku oznanjevanja evangelija, ko sem odpotoval iz Makedonije, nobena Cerkev ni odprla z mano računa o izdatkih in prejemkih, če izvzamem vas. 16 Pa tudi v Tesaloníko ste mi več kot enkrat poslali, kar sem potreboval. 17 Tega ne govorim, ker bi si želel vašega daru, ampak si želim čim obilnejšega sadu v vaše dobro. 18 Sicer pa imam vsega dovolj: živim v obilju, odkar sem dobil od Epafrodita to, kar ste mi poslali v blago dišeč vonj, v prijetno žrtev, ki je Bogu všeč. 19 Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. 20 Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen.
Sklepni pozdravi
21 Pozdravite vse svete v Kristusu Jezusu. Pozdravljajo vas bratje, ki so z menoj. 22 Pozdravljajo vas vsi sveti, posebno tisti iz cesarjeve hiše. 23 Milost Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vašim duhom!

2. kroniška knjiga 36

Joaház
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljudstvo dežele je vzelo Jošíjevega sina Joaháza in ga namesto njegovega očeta postavilo za kralja v Jeruzalemu. Joaház je imel triindvajset let, ko je postal kralj, in tri mesece je kraljeval v Jeruzalemu. Egiptovski kralj ga je odstavil v Jeruzalemu, deželi pa je naložil globo sto talentov srebra in talent zlata. Potem je egiptovski kralj postavil za kralja nad Judom in Jeruzalemom njegovega brata Eljakíma ter ga preimenoval v Jojakíma. Njegovega brata Joaháza pa je Neho vzel in ga odpeljal v Egipt.
Jojakím
Jojakím je imel petindvajset let, ko je postal kralj, in enajst let je kraljeval v Jeruzalemu. Delal je, kar je hudo v očeh GOSPODA, njegovega Boga. Nadenj je prišel babilonski kralj Nebukadnezar in ga zvezal z bronastima verigama, da bi ga odpeljal v Babilon. Tudi del opreme iz GOSPODOVE hiše je Nebukadnezar spravil v Babilon in ga postavil v svoj tempelj v Babilonu. Druga Jojakímova dela, gnusobe, ki jih je počel, in kaj se mu je pripetilo, glej, je zapisano v Knjigi Izraelovih in Judovih kraljev. Namesto njega je postal kralj njegov sin Jojahín.
Jojahín
Jojahín je imel osem let, ko je postal kralj, in tri mesece in deset dni je kraljeval v Jeruzalemu. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. 10 Ko se je leto obrnilo, ga je dal kralj Nebukadnezar pripeljati v Babilon z dragoceno opremo iz GOSPODOVE hiše. Za kralja nad Judom in Jeruzalemom pa je postavil njegovega brata Sedekíja.
Sedekíja
11 Sedekíja je imel enaindvajset let, ko je postal kralj, in enajst let je kraljeval v Jeruzalemu. 12 Delal je, kar je hudo v očeh GOSPODA, njegovega Boga. Ni se ponižal pred prerokom Jeremijem, ki je govoril iz GOSPODOVIH ust. 13 Vrh tega se je uprl kralju Nebukadnezarju, ki ga je zaprisegel pri Bogu. Otrdil je svoj tilnik in zakrknil srce, da se ni povrnil h GOSPODU, Izraelovemu Bogu. 14 Tudi vsi vodilni duhovniki in ljudstvo so kopičili nezvestobo, posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili GOSPODOVO hišo, ki si jo je dal posvetiti v Jeruzalemu.
Padec Jeruzalema
15 GOSPOD, Bog njihovih očetov, jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine, ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče. 16 Toda zasmehovali so Božje poslance, zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke, dokler ni GOSPODOV srd na ta narod tako vzkipel, da ni bilo več ozdravljenja.
17 Tedaj je pripeljal nadnje kralja Kaldejcev in ta je v hiši njihovega svetišča z mečem pobil njihove mladeniče. Prizanesel ni ne mladeniču ne mladenki, ne staremu ne sivolasemu; vse mu je dal v roke. 18 Tudi vse posode Božje hiše, velike in majhne, zaklade GOSPODOVE hiše ter zaklade kralja in njegovih velikašev, vse je spravil v Babilon. 19 Zažgali so Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje in požgali z ognjem vse palače v njem, da so pokončali vso dragoceno opremo v njih. 20 Kar jih je preostalo meču, je odpeljal v ujetništvo v Babilon. Bili so sužnji njemu in njegovim sinovom do začetka perzijskega kraljestva, 21 da se je izpolnila GOSPODOVA beseda v Jeremijevih ustih: Dokler dežela ni zadostila za svoje sobote, je morala vse dni, ko je bila opustošena, počivati, dokler se ni dopolnilo sedemdeset let.
Kirovo dovoljenje za vrnitev
22 V prvem letu perzijskega kralja Kira je GOSPOD – da se je izpolnila GOSPODOVA beseda v Jeremijevih ustih – obudil duha perzijskega kralja Kira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil: 23 »Tako govori perzijski kralj Kir: Vsa kraljestva na zemlji mi je dal GOSPOD, Bog nebes, in mi naročil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji. Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva, naj bo z njim GOSPOD, njegov Bog, in naj gre ...«

Psalmi 90

ČETRTA KNJIGA
PSALM 90 (89)
Minljiv človek pred večnim Bogom
90 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Molitev Božjega moža Mojzesa.
Gospod, ti si bil naše prebivališče
od roda do roda.
Preden so bile rojene gore
in si rodil zemljo in svet,
od vekov in na veke si ti Bog.
Ti vračaš človeka k prsti
in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.«
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil,
kakor nočna straža.
Ti jih razliješ, spanec bodo zjutraj,
kakor trava, ki poganja:
zjutraj vzcvete in poganja,
zvečer ovene in usahne.

Zares, zaradi tvoje jeze ginevamo,
zaradi tvoje srditosti smo zmedeni.
Naše krivde postavljaš predse,
našo skrivnost v luč svojega obličja.
Zares, vsi naši dnevi se obračajo v tvoji besnosti,
svoja leta končujemo kakor vzdih.
10 Dni naših let je sedemdeset let,
če smo krepki, osemdeset let,
in njihova vihravost je muka in zlo,
hitro mine in mi odletimo.
11 Kdo pozna moč tvoje jeze,
kako se te je treba bati, tvojo besnost?
12 Tako nam daj spoznati štetje naših dni,
da pridemo do srčne modrosti.

13 Vrni se, GOSPOD! Doklej?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov!
14 Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje dni.
15 Razveseli nas kakor ob dneh, ko si nas tepel,
ob letih, ko smo videli nesrečo.
16 Naj se pokaže tvoje delo tvojim služabnikom,
tvoj sijaj nad njihovimi sinovi.
17 Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami!
Delo naših rok utrdi nad nami,
delo naših rok, utrdi ga!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats