Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

234. dan branja: Rim 2,1-3,8; 1 Krn 18-19; Zah 7

Pismo Rimljanom 2,1-3,8

Pravična Božja sodba
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, kdor koli že si. Kajti s tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, delaš isto. Vemo pa, da Bog v skladu z resnico izvaja svojo sodbo nad tistimi, ki počenjajo takšne stvari. Mar misliš, o človek, ki sodiš tiste, ki počenjajo takšne stvari, pa jih tudi sam počenjaš, da boš ubežal Božji sodbi? Ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog s svojo dobroto navaja k spreobrnjenju? Toda s svojo zakrknjenostjo in z nespreobrnjenim srcem si nakopavaš srd za dan jeze in razodetja Božje pravične jeze. On bo vsakemu povrnil po njegovih delih, in sicer z večnim življenjem tistim, ki z vztrajanjem v dobrih delih iščejo slavo, čast in nesmrtnost; z jezo in srdom pa tistim, ki so sebični in ne sledijo resnici, ampak se pokoravajo krivici. Stiska in bridkost naj se zgrneta nad dušo vsakega človeka, ki dela zlo, najprej nad Juda, potem nad Grka; 10 slava, čast in mir pa nad vsakogar, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka. 11 Kajti Bog ne gleda na osebo. 12 Vsi, ki so grešili brez postave, se bodo tudi pogubili brez postave; in vsi, ki so grešili pod postavo, bodo sojeni po postavi. 13 Pred Bogom namreč niso pravični tisti, ki postavo slišijo, ampak bodo opravičeni tisti, ki postavo izpolnjujejo. 14 Kajti kadar pogani, ki nimajo postave, po naravi izpolnjujejo to, kar veleva postava, so sami sebi postava, čeprav so brez postave. 15 Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih: o tem pričuje tudi njihova vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. 16 To se bo pokazalo na dan, ko bo Bog v skladu z mojim evangelijem po Jezusu Kristusu sodil temu, kar se skriva v ljudeh.
Judje in postava
17 Če pa se ti imenuješ Jud, če se brezskrbno opiraš na postavo, če se ponašaš z Bogom 18 in poznaš njegovo voljo, če poučen o postavi znaš razločevati, kaj je boljše, 19 če si prepričan, da si vodnik slepim, luč tistim, ki so v temi, 20 vzgojitelj neumnih, učitelj nedoraslih, ker imaš v postavi utelešenje spoznanja in resnice, 21 če torej poučuješ druge, kako to, da ne poučiš sam sebe? Kako to, da oznanjaš: »Ne kradi«, pa kradeš? 22 Da praviš: »Ne prešuštvuj«, pa prešuštvuješ? Da s studom zavračaš malike, obenem pa ropaš svetišča? 23 Da se ponašaš s postavo, pa žališ Boga s kršenjem postave? 24 Kajti zaradi vas se preklinja Božje ime med pogani, kakor je pisano. 25 Obreza je namreč v korist, če izpolnjuješ postavo; če pa postavo prelamljaš, tvoja obreza postane neobreza. 26 Če se torej neobrezani drži tega, kar predpisuje postava, mar ne bo njegova neobreza veljala za obrezo? 27 In tisti, ki je po naravi neobrezan, pa izpolnjuje postavo, bo sodil tebe, ki kršiš postavo kljub Pismu in obrezi. 28 Jud namreč ni tisti, ki je to v očitnem, pa tudi obreza ni tista, ki je to v očitnem, v mesu; 29 ampak Jud je tisti, ki je to na skrivnem, in obreza je obreza srca, po duhu in ne po črki. Priznanja ne dobiva od ljudi, temveč od Boga.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V čem je torej prednost Judov? Ali kakšna je korist obreze? Velika, in sicer vsestransko. Najprej zato, ker so jim bile zaupane Božje besede. Kaj zato, če nekateri niso verovali? Bo mar njihova nevera uničila Božjo zvestobo? Nikakor ne. Naj se rajši pokaže, da je Bog resničen, vsak človek pa lažniv, kakor je pisano:
Da se izkažeš pravičnega v svojih besedah
in zmagaš, kadar te sodijo.
Kaj pa bomo rekli, če se ob naši krivičnosti še bolj pokaže Božja pravičnost? Morda to, da je Bog krivičen, ko nas udarja s svojo jezo? Govorim pač po človeško. Nikakor ne! Kajti kako naj bi sicer Bog sodil svet? Če pa se je Božja resnica povečala zaradi moje laži, v njegovo slavo, le kako me zadeva obsodba, da sem grešnik? Ali naj bi počenjali zlo, da bi iz tega prišlo dobro, kakor nam obrekljivo podtikajo nekateri? Obsodba takih je pravična.

1. kroniška knjiga 18-19

Davidove zmage
18
Zatem je David porazil Filistejce in jih podjarmil. Vzel je iz rok Filistejcev Gat in okoliška naselja.
Tudi Moábce je porazil in Moábci so postali podložni Davidu in prinašali davek.
David je porazil tudi Hadadézerja, kralja v Cobi pri Hamátu, ko je šel, da si vzpostavi oblast na veletoku Evfratu. David mu je vzel tisoč bojnih voz, sedem tisoč konjenikov in dvajset tisoč pešcev. Vse konje pa je David ohromil, le za sto voz jih je pustil. Ko so Arámci iz Damaska prišli na pomoč Hadadézerju, kralju v Cobi, je David pobil med Arámci dvaindvajset tisoč mož. Nato je David postavil namestnike v Arámu na področju Damaska. Arámci so postali podložni Davidu in prinašali davek. Tako je GOSPOD pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel. David je vzel zlate ščite, ki so jih nosili Hadadézerjevi služabniki, in jih prinesel v Jeruzalem. Iz Hadadézerjevih mest Tibháta in Kuna pa je David vzel zelo veliko brona, iz njega je Salomon naredil bronasto morje, stebra in bronaste posode.
Ko je Toí, kralj v Hamátu, slišal, da je David porazil vso vojsko Hadadézerja, kralja v Cobi, 10 je poslal svojega sina Hadoráma h kralju Davidu, da bi ga pozdravil in mu čestital, da se je bojeval s Hadadézerjem in ga porazil; Hadadézer se je namreč venomer bojeval s Toíjem. S seboj je prinesel vsakovrstne zlate, srebrne in bronaste posode. 11 Tudi te je kralj David posvetil GOSPODU s srebrom in z zlatom vred, ki ga je odnesel od vseh narodov, od Edómcev, Moábcev, Amóncev, Filistejcev in Amalečanov.
12 Cerújin sin Abišáj je pobil osemnajst tisoč Edómcev v Ge Melahu. 13 V Edómu je postavil namestnike in vsi Edómci so postali podložni Davidu. GOSPOD je namreč pomagal Davidu povsod, kamor koli je šel.
Davidova uprava
14 David je kraljeval nad vsem Izraelom; vsemu svojemu ljudstvu je sodil in delil pravico. 15 Cerújin sin Joáb je bil poveljnik vojske. Ahilúdov sin Józafat je bil letopisec. 16 Ahitúbov sin Cadók in Abjatárjev sin Abiméleh sta bila duhovnika, Šavšá pa je bil pisar. 17 Jojadájev sin Benajá je bil vodja Keretéjcev in Péletovcev. Davidovi sinovi pa so bili prvi kralju pri roki.
Poraz Amóncev in Arámcev
19
Potem ko je kralj Amóncev Naháš umrl, je namesto njega zavladal njegov sin. David je rekel: »Naklonjen hočem biti Naháševemu sinu Hanúnu, ker je bil njegov oče naklonjen meni.« Zato je David poslal sle, da bi ga potolažil zaradi njegovega očeta. Ko so Davidovi služabniki prišli v deželo Amóncev tolažit Hanúna, so amónski knezi rekli Hanúnu: »Misliš, da želi David častiti tvojega očeta, ker ti pošilja tolažnike? Ali niso prišli njegovi služabniki k tebi zato, da bi preiskali, si ogledali in razdejali deželo?« Zato je dal Hanún Davidove služabnike prijeti, jih obriti in jim odrezati pol oblačila, do sedala, nato jih je odslovil; in so šli. Ko so Davidu sporočili o teh možeh, jim je poslal sle naproti; možje so bili namreč zelo osramočeni. Kralj je rekel: »Ostanite v Jerihi, dokler vam ne zraste brada, potem se vrnite!«
Amónci so videli, da so se Davidu zamerili, zato so Hanún in Amónci poslali tisoč talentov srebra, da bi si najeli bojnih voz in konjenikov od Arámcev iz Mezopotamije in od Arámcev v Maáhi in Cobi. Najeli so dvaintrideset tisoč voz in kralja iz Maáhe z ljudstvom. Ti so prišli in se utaborili pred Médebo. Tudi Amónci so se zbrali iz svojih mest in prišli na boj. Ko je David to slišal, je poslal Joába z vso vojsko junakov. Amónci so prišli ven in se pred vhodom v mesto postavili v bojno vrsto; kralji, ki so prišli, so bili posebej na polju.
10 Ko je Joáb videl, da ima bojno vrsto spredaj in zadaj, je izbral nekaj izvrstnih Izraelcev in se postavil Arámcem nasproti. 11 Preostalo vojsko je izročil svojemu bratu Abišáju, da so se postavili nasproti Amóncem. 12 Rekel je: »Če bodo Arámci močnejši od mene, mi bodi ti v pomoč. Če pa bodo Amónci močnejši od tebe, pridem jaz tebi na pomoč. 13 Bodi pogumen in hrabro se bojujva za naše ljudstvo in za mesta našega Boga! GOSPOD pa naj stori, kar je dobro v njegovih očeh.« 14 Ko je tedaj Joáb z ljudstvom, ki je bilo z njim, krenil v boj z Arámci, so ti zbežali pred njim. 15 Ko pa so Amónci videli, da so Arámci zbežali, so tudi sami zbežali pred njegovim bratom Abišájem in se umaknili v mesto. Joáb je tedaj prišel v Jeruzalem.
16 Ko so Arámci videli, da so jih Izraelci porazili, so poslali sle in pripeljali Arámce, ki so bili onkraj veletoka; načeloval jim je Šobáh, poveljnik Hadadézerjeve vojske. 17 Ko so to sporočili Davidu, je zbral vse Izraelce, prekoračil Jordan, prišel k njim in se jim postavil nasproti. Ko se je David postavil v boj proti Arámcem, so se ti bojevali z njim. 18 Toda Arámci so zbežali pred Izraelom. David je pobil izmed Arámcev sedem tisoč bojevnikov na bojnih vozeh in štirideset tisoč pešcev, tudi poveljnika vojske Šobáha je usmrtil. 19 Hadadézerjevi služabniki so videli, da so jih Izraelci porazili, zato so sklenili mir z Davidom in se mu podredili. Arámci pa niso več hoteli pomagati Amóncem.

Zaharija 7

Spominski post
7
V četrtem letu kralja Dareja se je zgodila GOSPODOVA beseda Zahariju, četrti dan devetega meseca, to je kisléva. Betel-Sarécer je poslal Regem Meleha in njegove može, da bi pomirili GOSPODOVO obličje, naj povejo duhovnikom v hiši GOSPODA nad vojskami in prerokom in rečejo: »Ali naj še žalujem in se vzdržujem v petem mesecu, kakor sem delal že toliko let?« Zgodila se mi je beseda GOSPODA nad vojskami, rekoč: »Povej vsemu ljudstvu dežele in duhovnikom in reci: Ko ste se postili in žalovali v petem in sedmem mesecu teh sedemdeset let, mar ste se postili zame? In ko jeste ali pijete, mar ne jeste in ne pijete zase? Mar niso to tiste besede, ki jih je GOSPOD oznanjal po prejšnjih prerokih, ko je bil Jeruzalem še naseljen in je živel v miru s svojimi mesti okrog sebe in sta bila naseljena Negeb in Šéfela?«
Zahariju se je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Tako govori GOSPOD nad vojskami: Izrekajte pravične sodbe in ravnajte dobrotno in usmiljeno vsak s svojim bratom! 10 Vdove in sirote, tujca in ubožca ne stiskajte in nihče naj v svojem srcu ne kani zlega zoper svojega brata! 11 Oni pa niso hoteli poslušati, temveč so uporno obračali hrbet in si mašili ušesa, da niso slišali. 12 Svoje srce so naredili trdo kakor diamant, da ne bi slišali za postavo in za besede, ki jih je GOSPOD nad vojskami pošiljal s svojim duhom po prejšnjih prerokih. Zato je nastala velika jeza GOSPODA nad vojskami. 13 In bilo je tako: Kakor sem jaz klical, pa niso poslušali, tako naj oni kličejo, pa ne bom poslušal, govori GOSPOD nad vojskami. 14 Razgnal sem jih med vse narode, ki jih niso poznali, in dežela je bila za njimi opustošena, da nihče ni hodil čeznjo ali se vračal vanjo. Iz dežele blaginje so naredili pustinjo.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats