Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

352. dan branja:

Razodetje (Apokalipsa) 8

Sedmi pečat in zlata kadilnica
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jagnje odtrgalo sedmi pečat, je v nebesih za kake pol ure nastala tišina. Videl sem, da je bilo sedmim angelom, ki stojijo pred Bogom, izročenih sedem trobent.
Nato je prišel drug angel in obstal pri oltarju, držeč zlato kadilnico. Dano mu je bilo veliko kadil, da bi jih pridal molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, ki je pred prestolom. In dim kadil se je po angelovi roki vzdignil pred Boga skupaj z molitvami svetih. Nato je angel vzel kadilnico, jo napolnil z ognjem z oltarja ter jo vrgel na zemljo. In nastali so gromi in glasovi, bliski in potres.
Trobente
Sedem angelov, ki so imeli sedem trobent, se je pripravilo, da zatrobijo.
Zatrobil je prvi: in nastala sta toča in ogenj, pomešana s krvjo, ter se usula na zemljo. Zgorela je tretjina zemlje, zgorela je tretjina dreves in zgorela je vsa zelena trava.
Zatrobil je drugi angel: in v morje je bila vržena kakor velika ognjena gora. Tretjina morja se je spremenila v kri, tretjina živih bitij, ki živijo v morju, je poginila, in tretjina ladij je bila uničena.
10 Zatrobil je tretji angel: in z neba je padla velika zvezda, plameneča kakor bakla, ter strmoglavila v tretjino rek in v izvirke vodá. 11 Zvezdi je ime Pelin. Tretjina vodá se je spremenila v pelin in veliko ljudi je umrlo od vodá, ker so ogrenele.
12 Zatrobil je četrti angel: in udarjena je bila tretjina sonca, tretjina lune in tretjina zvezd, tako da so za tretjino potemnele. Dan je bil ob tretjino svoje svetlobe in prav tako noč.
13 Nato sem videl in slišal orla, ko je letel po sredi neba in klical z močnim glasom: »Gorje, gorje, gorje prebivalcem zemlje zaradi preostalih glasov treh angelov, ki še morajo trobentati.«

Ezekiel 25-26

GOVORI PROTI SEDMIM NARODOM
Proti Amóncem
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti Amóncem in prerokuj proti njim! Reci Amóncem: Poslušajte besedo Gospoda BOGA. Tako govori Gospod BOG: Ker si privoščil mojemu svetišču, da je bilo oskrunjeno, in Izraelovi deželi, da je bila opustošena, pa Judovi hiši, da je šla v izgnanstvo, glej, te bom izročil v posest sinovom Vzhoda. V tebi si bodo ogradili svoja šotorišča, v tebi bodo postavili svoja bivališča. Oni bodo uživali tvoje sadove in pili tvoje mleko. Rabo bom napravil za pašnik kamelam in amónsko deželo za počivališče drobnici. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD. Tako namreč govori Gospod BOG: Ker si ploskal z rokama, topotal z nogami in se poln zaničevanja v srcu veselil nad Izraelovo deželo, zato, glej, bom iztegnil roko zoper tebe, te dal v plen narodom, te iztrebil izmed ljudstev, pregnal iz dežel in te uničil. Tedaj boš spoznal, da sem jaz GOSPOD.
Proti Moábcem
Tako govori Gospod BOG: Ker sta Moáb in Seír rekla: »Glejte, Judova hiša je taka kot vsi drugi narodi,« zato, glej, bom izropal moábsko pobočje, njegova mesta vse do meje, ki so kras dežele: Bet Ješimót, Báal Meón in Kirjatájim. 10 Z Amónci vred jih bom dal v posest sinovom Vzhoda, da se Amónci ne bodo več omenjali med narodi. 11 Nad Moábom bom izvršil sodbo. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Proti Edómcem
12 Tako govori Gospod BOG: Ker je Edóm maščevalno ravnal z Judovo hišo in se hudo pregrešil z maščevanjem nad njimi, 13 zato tako govori Gospod BOG: Iztegnil bom roko nad Edóm, iztrebil iz njega ljudi in živino ter ga spremenil v puščavo: od Temána do Dedána bodo padli pod mečem. 14 Svoje maščevanje nad Edómom bom opravil po roki svojega ljudstva Izraela. Z Edómom bodo ravnali po moji jezi in po mojem srdu. Tako bodo spoznali moje maščevanje, govori Gospod BOG.
Proti Filistejcem
15 Tako govori Gospod BOG: Ker so Filistejci maščevalno ravnali, se s prezirom v duši bridko maščevali in iz večnega sovraštva uničevali, 16 zato bom, tako govori Gospod BOG, iztegnil roko nad Filistejce in iztrebil Keretéjce in uničil ostanek na morskem obrežju. 17 Hudo se bom maščeval nad njimi, s srditimi kaznimi. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko spravim svoje maščevanje nanje.
Proti Tiru
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V enajstem letu, prvega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, ker je Tir rekel Jeruzalemu:
»Juhej, vrata ljudstev so se razbila:
spet se vračajo k meni!
Jaz se bom napolnil,
ker je on opustošen.«
Zato tako govori Gospod BOG:
Glej, proti tebi sem, Tir,
nadte vzdignem veliko narodov,
kakor morje vzdigne svoje valove.
Razdejali bodo tirsko obzidje,
podrli njegove stolpe.
Pometem iz njega njegov prah
in ga spremenim v golo skalo.
Prostor za razpenjanje mrež
bo sredi morja.
Da, jaz sem rekel, govori Gospod BOG.
Narodom bo v plen.
Njegova naselja, ki so po deželi,
bodo uničena z mečem.
Tako bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Tako namreč govori Gospod BOG: Glej, s severa pripeljem nad Tir babilonskega kralja Nebukadnezarja, kralja kraljev, s konji in z bojnimi vozovi, z jezdeci in množico in številnim ljudstvom.
Tvoja naselja po deželi
uniči z mečem.
Zoper tebe zgradi okope,
nasuje zoper tebe nasip
in postavi zaščitno streho.
Udar svojega ovna usmeri proti tvojemu obzidju,
tvoje stolpe podre s svojimi kopačami.
10 Zaradi povodnji njegovih konj
te pokrije prah.
Od ropota jezdecev, koles in bojnih voz
se strese tvoje obzidje,
ko pojde skozi tvoja vrata,
kakor tisti, ki stopajo v osvojeno mesto.
11 S kopiti svojih konj
potepta vse tvoje ceste,
tvoje ljudstvo pobije z mečem
in tvoje mogočno stebrovje popada na tla.
12 Tvoje bogastvo zasežejo,
tvoje trgovsko blago zaplenijo,
tvoje obzidje podrejo
in tvoje prelepe palače razdenejo.
Tvoje kamne, tvoj les in tvoje ostanke
zmečejo v sredo morja.
13 Tedaj napravim konec donenju tvojih pesmi
in zvoka tvojih citer ne bo več slišati.
14 Spremenim te v golo skalo;
prostor za razpenjanje mrež postaneš.
Ne boš več pozidan.
Da, jaz, GOSPOD, sem rekel,
govori Gospod BOG.
15 Tako govori Gospod BOG o Tiru: Mar se ne bodo tresli otoki od trušča ob tvojem padcu, ko bodo stokali ranjenci in bo v tvoji sredi divjal pokol? 16 Tedaj bodo stopili s svojih prestolov vsi knezi morja, odložili plašče in slekli vezena oblačila. Oblekli se bodo v trepet, sedli na tla in se venomer tresli v grozi zaradi tebe. 17 Zapeli bodo žalostinko o tebi s temle besedilom:
Kako si izginila, prebivalka morij,
o sloveče mesto,
ki je bilo mogočno na morju,
sámo in njegovi prebivalci,
ki so zbujali strah
vsem svojim sosedom!
18 Zdaj se tresejo otoki
ob dnevu tvojega padca.
Osupli so otoki, ki so v morju,
zaradi tvojega propada.
19 Tako govori Gospod BOG: Ko te spremenim v opustošeno mesto, kakor mesta, ki niso naseljena; ko pripeljem nadte brezdanje vodovje, da te pokrijejo velike vode, 20 te potisnem dol k njim, ki so že šli v jamo k nekdanjim rodovom. Nastanim te v spodnjem svetu, v večnih razvalinah, pri njih, ki so že v jami, tako da ne boš več naseljen in ne boš slovel v deželi živih. 21 Strahotam te predam in ne bo te več: iskali te bodo, pa te na veke ne bodo več našli, govori Gospod BOG.

Izaija 53

53 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kdo bo veroval, kar smo slišali,
nad kom se je razodel GOSPODOV laket?
Pognal je kakor mladika pred njim,
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.

V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
GOSPOD pa je naložil nanj
krivdo nas vseh.

Bil je mučen, a se je uklonil
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo,
in ne odpre svojih ust.
Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet,
kdo premišlja o njegovem rodu?
Kajti bil je odrezan iz dežele živih,
zadet zaradi prestopka mojega ljudstva.
Dali so mu grob pri krivičnih,
gomilo pri bogatem,
čeprav ni storil nobenega nasilja
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.

10 GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo:
če dá svoje življenje v daritev za greh,
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,
GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi roki.
11 Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil,
s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik
opravičil številne,
njihove krivde bo naložil nase.
12 Zato mu bom številne dal v delež,
mogočne bo delil kot plen,
ker je dal svoje življenje v smrt
in bil prištet med prestopnike,
nosil pa je grehe številnih
in prosil za prestopnike.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats