Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Siràcida 3

Siràcida :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Honrar el pare i la mare
3
Fills meus, escolteu els consells del vostre pare,
seguiu-los i sereu salvats de tot mal pas;
perquè el Senyor dóna honor al pare en els fills
i confirma l'autoritat de la mare damunt d'ells.
Qui honra el pare expia els pecats,
qui fa honor a la mare és com qui aplega un tresor.
Qui honra el pare rebrà moltes satisfaccions dels fills,
i la seva pregària serà escoltada.
Qui honra el seu pare tindrà llarga vida,
qui obeeix el Senyor dóna tranquil·litat a la seva pròpia mare.
Qui venera el Senyor honra el seu pare ,
serveix els pares com si fossin els seus amos.
Honra el teu pare d'obra i de paraula
i obtindràs la seva benedicció.
La benedicció del pare fa forta la casa dels seus fills,
però la maledicció de la mare enderroca els fonaments.
10 No et gloriegis del deshonor del teu pare;
el seu descrèdit no és per a tu cap motiu de glòria.
11 La glòria d'un home depèn de l'honor del seu pare,
una mare deshonrada és la vergonya dels fills.
12 Fill meu, acull el teu pare quan sigui vell,
no l'entristeixis durant tota la seva vida.
13 Si perd el seny, sigues comprensiu;
no el tractis amb menyspreu,
tu que et trobes en la plenitud de les forces.
14 Déu no oblidarà que t'hagis apiadat del teu pare,
no et tindrà en compte els pecats i mantindrà la teva casa.
15 Quan vinguin tribulacions es recordarà de tu,
i els teus pecats es fondran com el glaç quan fa sol.
16 Qui abandona el pare és com qui blasfema,
qui fa desesperar la seva mare serà maleït pel Senyor.
Ser humil
17 Fill meu, actua amb dolcesa en tot el que facis
i seràs més estimat que un home generós.
18 Com més important siguis, més humil t'has de fer,
i llavors el Senyor et donarà els seus favors.
19 Els orgullosos i els superbs són molts,
però el Senyor només revela als humils els seus secrets.
20 En efecte, el Senyor és molt poderós,
però són els humils els qui el glorifiquen.
21 No busquis coses massa altes per a tu,
no investiguis el que està per damunt de les teves forces.
22 Reflexiona sobre els manaments que has rebut,
perquè no tens cap necessitat de doctrines amagades.
23 No t'ocupis en va d'allò que et sobrepassa;
ja t'han ensenyat més coses de les que l'home pot comprendre.
24 Les especulacions han esgarriat molta gent;
falses suposicions han fet errar els seus pensaments.
25 Sense pupil·les, no tens llum per a veure-hi;
si no tens coneixement, no vulguis ensenyar.
26 L'home obstinat acabarà malament,
qui estima el perill hi deixarà la vida.
27 L'home obstinat es carrega de penes,
el pecador acumula pecat sobre pecat.
28 La desgràcia de l'orgullós no té remei,
la mala herba ja hi ha fet arrels.
29 L'home intel·ligent medita els proverbis,
el desig del savi és saber escoltar.
Fer caritat
30 Com l'aigua apaga un foc abrandat,
l'almoina esborra els pecats.
31 Qui fa favors pensa en el que pot passar,
el dia que cau troba qui l'aguanta.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020