United Bible Societies

Stari zavjet
Petoknjižje
Knjiga Postanka
Knjiga Izlaska
Levitski zakonik
Knjiga Brojeva
Ponovljeni zakon
Povijesne knjige
Jošua
Knjiga o Sucima
Ruta
1. knjiga o Samuelu
2. knjiga o Samuelu
1. knjiga o Kraljevima
2. knjiga o Kraljevima
1. knjiga Ljetopisa
2. knjiga Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Tobija
Judita
Estera
1. knjiga o Makabejcima
2. knjiga o Makabejcima
Mudrosne knjige
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik (Kohelet)
Pjesma nad pjesmama
Knjiga Mudrosti
Knjiga Sirahova
Proročke knjige
Izaija
Jeremija
Tužaljke
Baruh
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Novi zavjet
Evanđelje po Mateju
Evanđelje po Marku
Evanđelje po Luki
Evanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. poslanica Korinćanima
2. poslanica Korinćanima
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. poslanica Solunjanima
2. poslanica Solunjanima
1. poslanica Timoteju
2. poslanica Timoteju
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva poslanica
1. Petrova poslanica
2. Petrova poslanica
1. Ivanova poslanica
2. Ivanova poslanica
3. Ivanova poslanica
Judina poslanica
Otkrivenje


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Poslanica Efežanima 4,30 - 5,2

Poslanica Efežanima :1 2 3 4 5 6

30 I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! 31 Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! 32 Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

5
Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Nemajte dakle ništa s njima! Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite - plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina - 10 i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. 11 A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, 12 jer što potajno čine, sramota je i govoriti. 13 A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. 14 Zato veli:
"Probudi se, ti što spavaš,
ustani od mrtvih
i zasvijetljet će ti Krist."
15 Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! 16 Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! 17 Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! 18 I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom! 19 Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Obiteljsko ćudoređe
21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22 Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. 24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26 da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29 Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30 Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32 Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33 Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

6
Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca. Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju; dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Duhovni boj
10 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19 i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
OSOBNE OBAVIJESTI I POZDRAVI
21 A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu. 22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24 Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.

© 1994 Kršćanska sadašnjostFeedback ]


Last update of the program: 1-11-2019