United Bible Societies

Stari zavjet
Petoknjižje
Knjiga Postanka
Knjiga Izlaska
Levitski zakonik
Knjiga Brojeva
Ponovljeni zakon
Povijesne knjige
Jošua
Knjiga o Sucima
Ruta
1. knjiga o Samuelu
2. knjiga o Samuelu
1. knjiga o Kraljevima
2. knjiga o Kraljevima
1. knjiga Ljetopisa
2. knjiga Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Tobija
Judita
Estera
1. knjiga o Makabejcima
2. knjiga o Makabejcima
Mudrosne knjige
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik (Kohelet)
Pjesma nad pjesmama
Knjiga Mudrosti
Knjiga Sirahova
Proročke knjige
Izaija
Jeremija
Tužaljke
Baruh
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Novi zavjet
Evanđelje po Mateju
Evanđelje po Marku
Evanđelje po Luki
Evanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. poslanica Korinćanima
2. poslanica Korinćanima
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. poslanica Solunjanima
2. poslanica Solunjanima
1. poslanica Timoteju
2. poslanica Timoteju
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva poslanica
1. Petrova poslanica
2. Petrova poslanica
1. Ivanova poslanica
2. Ivanova poslanica
3. Ivanova poslanica
Judina poslanica
Otkrivenje


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  CEV  GNB  WEB  ASV  KJV  DHH  DHHn  RVR95  RVR95n  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Evanđelje po Ivanu 6,24-35

Evanđelje po Ivanu :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

24 Kada dakle mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. 25 Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: "Učitelju, kad si ovamo došao?" 26 Isus im odgovori:
"Zaista, zaista, kažem vam:
tražite me,
ali ne stoga što vidjeste znamenja,
nego stoga što ste jeli od onih kruhova
i nasitili se.

27 Radite,
ali ne za hranu propadljivu,
nego za hranu koja ostaje za život vječni:
nju će vam dati Sin Čovječji
jer njega Otac - Bog - opečati."
28 Rekoše mu dakle: "Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?" 29 Odgovori im Isus: "Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao." 30 Rekoše mu onda: "Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? 31 Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim."
32 Reče im Isus:
"Zaista, zaista, kažem vam:
nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba,
kruh istinski;
33 jer kruh je Božji
Onaj koji silazi s neba
i daje život svijetu."
34 Rekoše mu nato: "Gospodine, daj nam uvijek toga kruha." 35 Reče im Isus:
"Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.

© 1994 Kršćanska sadašnjostFeedback ]


Last update of the program: 1-11-2019