United Bible Societies

Stari zavjet
Petoknjižje
Knjiga Postanka
Knjiga Izlaska
Levitski zakonik
Knjiga Brojeva
Ponovljeni zakon
Povijesne knjige
Jošua
Knjiga o Sucima
Ruta
1. knjiga o Samuelu
2. knjiga o Samuelu
1. knjiga o Kraljevima
2. knjiga o Kraljevima
1. knjiga Ljetopisa
2. knjiga Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Tobija
Judita
Estera
1. knjiga o Makabejcima
2. knjiga o Makabejcima
Mudrosne knjige
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik (Kohelet)
Pjesma nad pjesmama
Knjiga Mudrosti
Knjiga Sirahova
Proročke knjige
Izaija
Jeremija
Tužaljke
Baruh
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Novi zavjet
Evanđelje po Mateju
Evanđelje po Marku
Evanđelje po Luki
Evanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. poslanica Korinćanima
2. poslanica Korinćanima
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. poslanica Solunjanima
2. poslanica Solunjanima
1. poslanica Timoteju
2. poslanica Timoteju
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva poslanica
1. Petrova poslanica
2. Petrova poslanica
1. Ivanova poslanica
2. Ivanova poslanica
3. Ivanova poslanica
Judina poslanica
Otkrivenje


BIBLIJA.net   - the Bible on the Internet
Place Search     Word Search
Passage:   

Compact display
Versions:  GNB  CEV  WEB  ASV  KJV  GNB-UK  CEV-UK  SEG  L45  RUS  HKS  RCB  VLC  LIT Choose from all versions   About versions Help
Language

Psalmi 7,1-18

Psalmi :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Molitva progonjena pravednika
7
Tužaljka. Davidova.
Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.
O Jahve, Bože moj, tebi se utječem,
od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
da mi dušu ne zgrabe kao lav
što razdire, a nema tko da izbavi.

Jahve, Bože moj, ako to učinih,
ako je nepravda na rukama mojim,
ako zlom uzvratih prijatelju,
ili oplijenih nepravedna tužitelja:
neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je,
neka mi život u zemlju satre
i jetru u prašinu baci.

Ustani, Jahve, u svom gnjevu,
digni se na bijes tlačitelja mojih.
Probudi se! Sud mi sazovi!
Neka te okruži skupština narodna,
nad njom sjedni visoko!
O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj
i po nevinosti koja je u meni.
10 Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni,
pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.

11 Meni je štit Bog
koji spasava čestita srca.
12 Bog je pravedan sudac,
on povazdan prijeti:
13 ako se ne obrate, mač će naoštriti,
luk će svoj zapet' i pravo smjerit'.
14 Spremit će za njih smrtonosno oružje,
strijele će svoje užariti.

15 Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću
i podlost rodi.
16 Iskopa jamu i prodube;
sam u jamu svoju pade!
17 Pakost će njegova pasti njemu na glavu,
njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.
18 A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove
i pjevat ću imenu Jahve višnjega.

© 1994 Kršćanska sadašnjostFeedback ]


Last update of the program: 4-7-2020