Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 10,1-11,1

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Svarilo pred malikovanjem
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nočem, bratje, da bi vi ne vedeli, da so bili vsi naši očetje pod oblakom, da so šli vsi skozi morje in da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa. Vsi so jedli isto duhovno jed in vsi so pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. In ta skala je bil Kristus. Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji. Popadali so zatorej v puščavi. To se je zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni. Ne postanite malikovalci, kot so bili nekateri izmed njih, kakor je pisano: Ljudje so sedli jest in pit in so vstali, da bi se zabavali. Tudi ne nečistujmo, kakor so nečistovali nekateri izmed njih in jih je padlo v enem dnevu triindvajset tisoč. Ne preizkušajmo Kristusa, kakor so ga nekateri izmed njih preizkusili in so jih pomorile kače. 10 Ne godrnjajte, kakor so nekateri izmed njih godrnjali in jih je pomoril pokončevalec. 11 To se je onim zgodilo, da bi bili za zgled, zapisano pa je bilo v svarilo nam, nad katere je prišel konec vekov.
12 Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. 13 Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.
14 Zato, ljubi, bežite od malikovanja. 15 Govorim vam kot preudarnim ljudem. Sami pa presodite, kaj govorim. 16 Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? 17 Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha. 18 Glejte Izrael po mesu. Mar niso tisti, ki jedo od žrtev, deležni oltarja? 19 Kaj hočem reči? Da je kaj to, kar se žrtvuje malikom, ali da je morda malik sam kaj? 20 Nikakor! Povedati hočem, da to, kar žrtvujejo, žrtvujejo demonom in ne Bogu. Nočem pa, da bi vi postali družabniki demonov. 21 Ne morete piti Gospodovega keliha in keliha demonov, ne morete biti deležni Gospodove mize in mize demonov. 22 Ali hočemo izzivati Gospoda, da bo postal ljubosumen? Ali smo močnejši od njega?
Vse v Božjo slavo
23 »Vse je dovoljeno,« vendar ni vse koristno! »Vse je dovoljeno,« toda vse ne izgrajuje. 24 Nihče naj ne išče svoje koristi, temveč korist drugega. 25 Vse, kar je v mesnici naprodaj, jejte in se nič ne sprašujte glede vesti, 26 kajti Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. 27 Če vas kdo izmed nevernikov povabi in bi radi šli, jejte vse, kar postavijo pred vas, in se nič ne sprašujte glede vesti! 28 Če pa bi vam kdo rekel: »To je sveta žrtev,« ne jejte zaradi tistega, ki vas je opozoril, in zaradi vesti. 29 Tu pa ne mislim na vašo vest, ampak vest drugega. Le čemu bi druga vest sodila o moji svobodi? 30 Če se hvaležno udeležim pojedine, zakaj bi me kdo preklinjal zaradi tega, zaradi česar se zahvaljujem? 31 Najsi torej jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. 32 Ne bodite v spotiko ne Judom ne Grkom ne Božji Cerkvi. 33 Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili.
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

2. knjiga kraljev 3

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Izraelov kralj Jorám
3
Ahábov sin Jorám je postal kralj nad Izraelom v Samariji v osemnajstem letu Judovega kralja Józafata; kraljeval je dvanajst let. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, vendar ne kakor njegov oče in mati; odstranil je namreč Báalov spominski steber, ki ga je postavil njegov oče. Vendar je vztrajal v grehih Nebátovega sina Jerobeáma, ki je bil Izraela zapeljal v greh, in se ni odvrnil od njih.
Vojna z Moábci
Moábski kralj Meša je imel črede ovc in je moral Izraelovemu kralju dajati sto tisoč jagnjet in sto tisoč strižnih ovnov. Ko pa je Aháb umrl, se je moábski kralj uprl Izraelovemu kralju. Kralj Jorám je tisti dan krenil iz Samarije in vpoklical vse Izraelce. Šel je in poslal sle k Judovemu kralju Józafatu, da so rekli: »Moábski kralj se mi je uprl. Ali pojdeš z menoj v boj proti Moábcem?« Rekel je: »Pojdem; jaz sem kakor ti, moje ljudstvo je kakor tvoje ljudstvo, moji konji so kakor tvoji konji.« Potem je rekel: »Po kateri poti pojdemo?« Rekel je: »Po poti skoz edómsko puščavo.«
Izraelov kralj je torej z Judovim in edómskim kraljem krenil na pot. Ko so bili na pohodu sedem dni, je zmanjkalo vode za vojsko in za živino, ki je šla z njimi. 10 Izraelov kralj je rekel: »Gorje, GOSPOD je poklical te tri kralje, da bi jih dal Moábcem v roke!« 11 Józafat pa je rekel: »Mar ni tu nobenega GOSPODOVEGA preroka, da bi po njem mogli vprašati GOSPODA?« Eden izmed služabnikov Izraelovega kralja je odgovoril in rekel: »Šafátov sin Elizej je tu, ki je Eliju zlival vodo na roke.« 12 Józafat je rekel: »Pri njem je GOSPODOVA beseda.« In šli so k njemu Izraelov kralj in Józafat in edómski kralj.
13 Elizej je rekel Izraelovemu kralju: »Kaj imam s teboj? Pojdi k prerokom svojega očeta in k prerokom svoje matere!« Izraelov kralj pa mu je rekel: »Nikakor! Saj je vendar GOSPOD sklical te tri kralje, da bi jih dal Moábcem v roke.« 14 Elizej je rekel: »Kakor živi GOSPOD nad vojskami, pred katerim stojim: Ko bi se ne oziral na Judovega kralja Józafata, bi se ne zmenil zate in te še pogledal ne bi. 15 Zdaj pa mi pripeljite brenkača!« Ko je brenkač brenkal na strune, je bila nad njim GOSPODOVA roka. 16 In je rekel: »Tako govori GOSPOD: Naredite v tej dolini vse polno bazenov! 17 Kajti tako govori GOSPOD: Ne boste čutili vetra ne videli dežja, vendar se bo ta dolina napolnila z vodo, da boste pili vi, vaše črede in vaša živina. 18 A to je še premalo v GOSPODOVIH očeh: tudi Moábce vam bo dal v roke! 19 Zavzeli boste vsa utrjena mesta, posekali vse sadno drevje, zasuli vse studence in s kamenjem uničili vso rodovitno zemljo.« 20 Drugo jutro je ob času, ko se opravlja jedilna daritev, pritekla voda iz edómske smeri in pokrajina se je napolnila z vodo.
21 Ko so vsi Moábci slišali, da so se prišli kralji vojskovat z njimi, so vpoklicali vse, od tistih, ki so se komaj zmogli opasovati z orožjem, in navzgor ter so se razpostavili na meji. 22 Ko so zjutraj zgodaj vstali in je sonce žarelo nad vodami, so Moábci videli pred sabo vodo, rdečo kot kri. 23 Rekli so: »To je kri! Gotovo so se spopadli kralji in drug drugega pobili. Zdaj torej po plen, Moábci!« 24 Ko pa so prišli do izraelskega tabora, so se Izraelci vzdignili in udarili po Moábcih, da so zbežali pred njimi. Prodirali so v notranjost in pobijali Moábce. 25 Razrušili so mesta in posuli vso rodovitno zemljo, ker je sleherni vrgel kamen nanjo. Zasuli so vse studence in posekali vse sadno drevje. Ostalo je le še obzidje Kir Heresa, ki so ga obkolili pračarji in ga obstreljevali. 26 Ko je moábski kralj videl, da jim v boju ni kos, je vzel s sabo sedemsto z mečem oboroženih mož, da bi se prebil do edómskega kralja, pa se jim ni posrečilo. 27 Tedaj je vzel svojega prvorojenca, ki naj bi kraljeval za njim, in ga žrtvoval na obzidju v žgalno daritev. Velik gnev je bil nad Izraelci: ustavili so boje z njim in se vrnili v svojo deželo.

Amos 8

Amos :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Četrto videnje: Košara zrelega sadja
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To mi je dal videti Gospod BOG: Glej, bila je košara zrelega sadja. Rekel je: »Kaj vidiš, Amos?« Rekel sem: »Košaro zrelega sadja.« GOSPOD pa mi je rekel:
»Za moje ljudstvo Izraela je prišla dozoritev,
ne bom mu več prizanašal.
Tisti dan bodo v templju tulili pesmi,
govori Gospod BOG,
mnogo bo trupel,
povsod jih bodo metali v tišino.«
Goljufivi trgovci
Poslušajte to vi, ki teptate ubožca,
pokončujete reveže v deželi
in pravite: »Kdaj bo pretekel mlaj,
da bomo prodajali žito,
in sobota,
da bomo odprli žitnice;
da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel
in podtaknili varljivo tehtnico;
da bomo za denar kupili siromake,
za par čevljev ubožca,
za zrnje prodali tudi presevek?«

GOSPOD prisega pri Jakobovem ponosu:
Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del.
Mar naj se zaradi tega ne trese dežela
in naj ne žaluje vsak prebivalec v njej?
Vsa bo narasla kakor Nil,
se pognala in upadla kakor Nil v Egiptu.

Tisti dan se bo zgodilo, govori Gospod BOG:
storil bom, da bo sonce zašlo opoldne
in zatemnil bom zemljo pri svetlem dnevu.
10 Vaša praznovanja bom spremenil v žalovanje
in vse vaše pesmi v žalostinko;
na vsa ledja bom potegnil raševnik
in na vsako glavo plešo;
spremenil jo bom v žalovanje za edincem
in njen konec bo kakor grenek dan.

11 Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod BOG,
ko bom poslal v deželo lakoto;
ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi,
temveč po poslušanju GOSPODOVE besede.
12 Tavali bodo od morja do morja
in od severa do vzhoda,
blodili bodo, da bi iskali GOSPODOVO besedo,
pa je ne bodo našli.

13 Tisti dan bodo lepe device
in mladeniči omedlevali od žeje,
14 tisti, ki prisegajo pri samarijskem maliku
in pravijo: »Kakor živi tvoj bog v Danu!«
in: »Kakor živi pot v Beeršébo!«
Padli bodo in ne bodo več vstali.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.337.583, danes: 14.040
Čas izvajanja programa: 0.05s