Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 11,17-34

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zlorabe pri Gospodovi večerji
17 Ko vam to naročam, vas ne hvalim. Ne shajate se namreč tako, da bi se poboljšali. Slabši postajate. 18 Najprej tole: slišim, da so med vami razprtije, kadar se zberete kot Cerkev. In deloma verjamem. 19 Med vami pač morajo biti ločine, da se bodo med vami razkrili tisti, ki so preizkušeni. 20 Vi se res zberete, a temu se ne reče jesti Gospodovo večerjo, 21 saj se vsem mudi pojesti svojo večerjo – in tako je eden lačen, drugi pa pijan. 22 Mar nimate domov, da bi jedli in pili? Ali zaničujete Božjo Cerkev in sramotite tiste, ki nimajo? Kaj naj vam rečem? Naj vas hvalim? Glede tega vas ne hvalim.
Postavitev Gospodove večerje
(Mt 26,26–29; Mr 14,22–25; Lk 22,14–20)
23 Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh 24 in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« 25 Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.« 26 Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
Nevredna udeležba
27 Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. 28 Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, 29 kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa. 30 Zato pa je med vami veliko slabotnih in bolehnih in precej jih je že zaspalo. 31 Ko bi mi presojali sami sebe, bi ne bili sojeni. 32 Ker pa nas sodi Gospod, nas vzgaja, da ne bi bili obsojeni s svetom vred. 33 Zato, bratje moji, kadar se shajate k jedi, počakajte drug drugega. 34 Če je kdo lačen, naj jé doma, da se ne boste shajali v obsodbo. Drugo bom uredil, ko pridem.

2. knjiga kraljev 5

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Naamán ozdraví
5
Naamán, vojskovodja arámskega kralja, je bil velik mož pri svojem gospodarju in zelo ugleden, kajti po njem je GOSPOD naklonil Arámcem zmago. Toda mož, hraber vojščak, je postal gobav. Ko so Arámci šli na vojni pohod, so pripeljali iz izraelske dežele majhno deklico, da je stregla Naamánovi ženi. Pa je rekla svoji gospodarici: »O, ko bi bil moj gospod pri preroku, ki je v Samariji! Tedaj bi ga ozdravil njegove gobavosti.« Prišel je, sporočil svojemu gospodarju in rekel: »To in to je rekla deklica, ki je iz izraelske dežele.« Arámski kralj je rekel: »Le pojdi, jaz pa bom poslal pismo izraelskemu kralju.«
Odpravil se je torej na pot, vzel s seboj deset talentov srebra, šest tisoč zlatnikov in deset prazničnih oblačil. Izraelskemu kralju je izročil pismo s tole vsebino: »Zdaj torej, ko pride to pismo do tebe, glej, sem poslal k tebi svojega služabnika Naamána, da ga ozdraviš njegove gobavosti.« Ko je izraelski kralj pismo prebral, je pretrgal svoja oblačila in rekel: »Sem mar jaz Bog, da bi mogel usmrtiti in oživiti, ko ta pošilja k meni nekoga, da ga ozdravim gobavosti! Spoznajte vendar in sprevidite, da se hoče spreti z menoj!«
Ko pa je Božji mož Elizej slišal, da je izraelski kralj pretrgal svoja oblačila, je kralju poslal sporočilo in rekel: »Zakaj si pretrgal oblačila? Naj pride k meni pa bo vedel, da je prerok v Izraelu!« Prišel je torej Naamán s svojimi konji in z vozovi in se ustavil pri vratih Elizejeve hiše. 10 Elizej je poslal k njemu sla z naročilom: »Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se ti meso povrne in boš čist.« 11 Toda Naamán se je razjezil, odšel in rekel: »Glej, rekel sem si, da bo gotovo prišel ven, se ustopil in klical ime GOSPODA, svojega Boga, mahal z roko nad bolnim mestom in tako ozdravil gobavost. 12 Mar nista damaščanski reki Abána in Parpár boljši kot vse izraelske vode? Ali se ne bi mogel v njiju umiti in se tako očistiti?« Obrnil se je in razburjen odšel. 13 Njegovi služabniki pa so pristopili in mu govorili; rekli so: »Oče, ko bi ti prerok ukazal kaj težkega, mar ne bi tega storil? Koliko bolj, ko ti je naročil: Umij se in boš čist!« 14 Tedaj je šel in se sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka; bil je čist.
15 Potem se je z vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil predenj in rekel: »Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika!« 16 Elizej je rekel: »Kakor živi GOSPOD, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem!« In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. 17 Potem je Naamán rekel: »Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za dva mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom razen GOSPODU. 18 Tole pa naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku: Kadar bo šel moj gospodar v Rimónovo hišo molit in se bo opiral na mojo roko, se bom tudi jaz poklonil v Rimónovi hiši. Da se bom poklonil v Rimónovi hiši, to naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku.« 19 Elizej mu je rekel: »Pojdi v miru!«
Gehazíjeva lakomnost
Ko je od njega napravil že kos poti, 20 si je Gehazí, služabnik Božjega moža Elizeja, rekel: »Poglej, moj gospodar je prizanesel temu Arámcu Naamánu, da ni vzel iz njegove roke, kar je prinesel. Kakor živi GOSPOD, stekel bom za njim in bom kaj vzel od njega.« 21 Gehazí je torej pohitel za Naamánom. Ko je Naamán videl, da nekdo teče za njim, je skočil z voza, mu šel naproti in rekel: »Je mir s teboj?« 22 Oni je rekel: »Mir. Moj gospodar me pošilja s sporočilom: ›Glej, pravkar sta prišla k meni z Efrájimskega pogorja dva mladeniča izmed preroških sinov. Daj jima, prosim, talent srebra in dvoje prazničnih oblačil!‹« 23 Naamán je rekel: »Izvoli vzeti dva talenta!« Prisilil ga je in zavezal dva talenta srebra v dve vreči in še dvoje prazničnih oblačil. Dal jih je dvema svojima hlapcema, da sta jih nosila pred njim. 24 Ko je prišel do griča, je to vzel iz njunih rok in shranil v hiši. Odslovil je moža in sta odšla.
25 Potem je prišel in se postavil pred svojega gospodarja. Elizej mu je rekel: »Od kod prihajaš, Gehazí?« Rekel je: »Tvoj služabnik ni šel nikamor.« 26 Tedaj mu je rekel: »Mar nisem bil v duhu poleg, ko je nekdo stopil s svojega voza in ti šel naproti? Je mar čas, da jemlješ denar, da jemlješ obleke pa oljčne nasade in vinograde, ovce in vole, hlapce in dekle? 27 Naamánove gobe naj se držijo tebe in tvojih potomcev na veke!« In odšel je od njega gobav kakor sneg.

Abdija 1

Abdija :Uvod 1

ABDIJA
Bog bo sodil Edómu
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Abdíjevo videnje.

Tako govori Gospod BOG o Edómu.
Sporočilo smo slišali od GOSPODA,
glasnik je bil poslan med narode:
»Vzdignite se! Vzdignimo se v boj proti njemu!«
Glej, naredil te bom majhnega med narodi,
silno boš zaničevan.
Prevzetnost tvojega srca te je zapeljala –
njega, ki prebiva v skalnatih votlinah,
ki ima visoko svoj sedež,
ki pravi v svojem srcu:
»Kdo me bo potegnil na zemljo?«
Čeprav bi se vzdignil kakor orel,
čeprav bi postavil svoje gnezdo med zvezde,
bi te od tam potegnil dol,
govori GOSPOD.

Če bi prišli k tebi tatovi
ali nočni razbojniki,
kako bi onemel:
mar ne bi pokradli le, kolikor bi jim zadostovalo?
In če bi prišli k tebi trgači,
mar ne bi pustili paberka?
Kako pa so preiskali Ezava,
iztaknili njegove zaklade!
Preganjali so te do meje,
vsi ljudje v zavezi s teboj, so te prevarali,
premagali so te ljudje, ki so v miru s teboj,
tisti pri kruhu s teboj so ti nastavili past,
razumnosti ni v njem.
Mar ne bom tisti dan, govori GOSPOD,
pogubil modrih iz Edóma,
razumnosti z Ezavovega pogorja?
Tvoji junaki se bodo zbali, o Temán,
tako da bo vsak iztrebljen z Ezavovega pogorja.
Edómova krivda
10 Zaradi nasilja nad tvojim bratom Jakobom
te bo zagrnila sramota
in iztrebljen boš za vselej.
11 Na dan, ko si stal ob strani,
na dan, ko so tujci plenili njegovo imetje,
ko so drugorodci vstopali skozi njegova vrata
in za Jeruzalem metali žreb,
si bil tudi ti kakor eden izmed njih.
12 Ne bi bil smel gledati na dan svojega brata,
na dan njegovega zloma;
ne se veseliti nad sinovi Juda
na dan njihove pogube;
ne se širokoustiti
na dan stiske.
13 Ne bi bil smel iti skozi vrata mojega ljudstva
na dan njegove pogube,
ne še ti gledati njegove bede
na dan njegovega propada,
ne segati po njegovem imetju
na dan njegovega propada.
14 Ne bi se bil smel postavljati na razpotja,
da bi iztrebljal njegove begunce,
ne izročati njegovih preživelih
na dan stiske.
GOSPODOV dan
15 Kajti dan GOSPODOV je blizu nad vsemi narodi.
Kakor si storil ti, se bo storilo tebi,
tvoje ravnanje se bo obrnilo na tvojo glavo.
16 Kakor ste na moji sveti gori pili vi,
bodo vztrajno pili vsi narodi,
pili, požirali
in postajali, kakor da jih ni.
17 Na gori Sion pa bodo ubežniki,
to bo sveti kraj,
hiša Jakobova bo dobila v last tiste,
ki so jo imeli v lasti.
18 Hiša Jakobova bo postala ogenj,
hiša Jožefova plamen,
hiša Ezavova pa strnje:
požgali jo bodo in požrli,
od hiše Ezavove ne bo nihče preživel,
kajti GOSPOD je govoril.
Novi Izrael
19 Podedovali bodo Negeb, Ezavovo pogorje,
in Šéfelo, Filistejo,
podedovali bodo ozemlje Efrájima in ozemlje Samarije,
Benjamin in Gileád:
20 izgnanci tukajšnje vojske Izraelovih sinov
bodo zasedli Kánaan do Sarepte,
izgnanci iz Jeruzalema, ki so v Sefarádu,
pa bodo zasedli mesta v Negebu.
21 Rešitelji bodo šli na goro Sion,
da bodo vladali Ezavovi gori.
In kraljestvo bo GOSPODOVO.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 74.580.993, danes: 32.429
Čas izvajanja programa: 0.04s