Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 15,35-58

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vstalo telo
35 Pa bo kdo vprašal: »Kako so lahko mrtvi obujeni? S kakšnim telesom pridejo?« 36 Neumnež! Kar ti seješ, ne oživi, če ne umre. 37 In to, kar vseješ, ni telo, ki bo nastalo, ampak golo zrno, bodisi pšenice ali česa drugega. 38 Bog pa mu da telo, kakor je določil, in sicer vsakemu semenu lastno telo. 39 Niso vsa živa bitja iz istega mesa, ampak je drugo meso pri ljudeh, drugo pri živini, drugo pri pticah in drugo pri ribah. 40 So nebesna in zemeljska telesa. Toda drugo je veličastvo nebesnih teles, drugo zemeljskih. 41 Drugo je veličastvo sonca in drugo veličastvo lune in drugo veličastvo zvezd. Zvezda se namreč od zvezde razlikuje po veličastvu.
42 Tako je tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v propadljivosti, obuja pa v nepropadljivosti. 43 Kar se seje v nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se seje v slabosti, vstaja v moči. 44 Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če obstaja duševno telo, obstaja tudi duhovno. 45 Tako je tudi pisano: Prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. 46 Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno, potem to, kar je duhovno. 47 Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz nebes. 48 Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. 49 In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega.
50 To pa povem, bratje: meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva pa tudi propadljivost ne podeduje nepropadljivosti. 51 Glejte, skrivnost vam povem: vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni, 52 hipoma, kakor bi trenil z očesom, ob glasu poslednje trobente. Zadonela bo namreč in mrtvi bodo vstali nepropadljivi in mi bomo spremenjeni. 53 Kajti to, kar je propadljivo, si mora obleči nepropadljivost, in kar je umrljivo, obleči neumrljivost. 54 Ko pa si bo to, kar je propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:
Smrt je použita v zmagi.
55 Smrt, kje je tvoja zmaga?
Smrt, kje je tvoje želo?
56 Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. 57 Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 58 Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

2. knjiga kraljev 11

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Judova kraljica Atalja
(2 Krn 22,10–12)
11
Ko je Ahazjájeva mati Atalja videla, da je njen sin mrtev, je vstala in hotela pobiti vse králjeve potomce. Jošéba, hči kralja Joráma in Ahazjájeva sestra, pa je vzela Ahazjájevega sina Joáša, ga kradoma odnesla izmed kraljevih sinov, ko so bili na tem, da bodo usmrčeni, in ga z dojiljo vred odvedla v spalnico. Tako ga je skrila pred Ataljo, da ni bil usmrčen. Pri njej je ostal šest let, skrit v GOSPODOVI hiši, medtem ko je Atalja kraljevala nad deželo.
Jojadá mazili dečka Joáša
(2 Krn 23,1–11)
V sedmem letu pa je Jojadá razposlal sle in sklical stotnike Karéjcev in stražarjev ter jih povabil k sebi v GOSPODOVO hišo. Sklenil je z njimi zavezo, jih zaprisegel v GOSPODOVI hiši in jim pokazal kraljevega sina. Potem jim je ukazal, rekoč: »Tole morate storiti: Tretjina izmed vas, ki prihaja v službo v soboto in straži kraljevo hišo – tretjina pri Surskih vratih in tretjina pri mestnih vratih za stražarji –, naj straži hišo; druga dva vaša oddelka, vsi, ki v soboto odhajajo iz službe v GOSPODOVO hišo, obkrožite kralja, vsak z orožjem v roki! Kdor pride do vrst, naj bo usmrčen. Bodite s kraljem, ko bo odhajal in prihajal!«
Stotniki so storili vse, kar je ukazal duhovnik Jojadá. Vsak je vzel svoje može, ki so v soboto prihajali v službo, in tiste, ki so v soboto odhajali iz službe, ter prišel k duhovniku Jojadáju. 10 Duhovnik je dal stotnikom sulice in ščite kralja Davida, ki so bili v GOSPODOVI hiši. 11 Stražarji so se postavili, vsak z orožjem v svoji roki, od južne strani hiše do severne strani okoli oltarja in hiše, da bi zaščitili kralja. 12 Nato je pripeljal kraljevega sina, mu nadel načelek in mu izročil listino. Tako so ga postavili za kralja in ga mazilili. Ploskali so in rekli: »Živel kralj!«
Ataljina smrt
(2 Krn 23,12–21)
13 Ko je Atalja slišala vzklikanje stražarjev in ljudstva, je prišla k ljudstvu v GOSPODOVO hišo. 14 Videla je: glej, kralj je stal pri stebru, kakor je bila navada, in ob kralju častniki in trobentači; vse ljudstvo dežele se je veselilo in trobilo na trobente. Tedaj je Atalja pretrgala svoja oblačila in zavpila: »Zarota, zarota!« 15 Duhovnik Jojadá pa je ukazal stotnikom, ki so bili postavljeni čez vojsko; rekel jim je: »Odpeljite jo ven med vrstami in vsakega, ki bi šel za njo, usmrtite z mečem!« Duhovnik je bil namreč rekel: »Naj ne bo usmrčena v GOSPODOVI hiši.« 16 Prijeli so jo, in ko je prišla skozi Konjski vhod v kraljevo hišo, je bila tam usmrčena.
17 Nato je Jojadá sklenil zavezo med GOSPODOM in kraljem in ljudstvom, da bi bili GOSPODOVO ljudstvo; pa tudi med kraljem in ljudstvom. 18 Vse ljudstvo dežele je vdrlo v Báalovo hišo in jo razdejalo; popolnoma so razbili njegove oltarje in podobe, Báalovega duhovnika Matána pa ubili pred oltarji. Potem je duhovnik postavil straže pri GOSPODOVI hiši. 19 Vzel je stotnike, Karéjce, stražarje in vse ljudstvo dežele. Pripeljali so kralja iz GOSPODOVE hiše in prišli skozi Vrata stražarjev v kraljevo hišo; sédel je na prestol kraljev. 20 Vse ljudstvo dežele se je veselilo in mesto je ostalo mirno. Ataljo pa so usmrtili z mečem v kraljevi hiši.

Mihej 2

Mihej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7

Gorje grabežljivcem
2
Gorje njim, ki si izmišljajo zlo
in počenjajo húdo na svojih ležiščih;
ob jutranji svetlobi ga naredijo,
ker imajo za to moč v rokah.
Poželijo polja in jih pograbijo,
hiše in jih vzamejo;
stiskajo moža in njegovo hišo,
človeka in njegovo dediščino.
Zato tako govori GOSPOD:
Glej, zoper to rodbino nameravam húdo,
ki mu ne boste izmaknili svojega vratu;
ne boste hodili ošabno,
kajti to bo hud čas.
Tisti dan bo nastal o vas pregovor,
žalovali bodo z žalno žalostinko
in rekli: »Uničeni smo, uničeni,
delež mojega ljudstva prodaja;
kako mi ga odnaša,
naša polja dodeljuje odpadniku!«
Zato ne bo nikogar, ki bi zate potegnil merilno vrv
ob žrebanju v GOSPODOVEM zboru.
Prerokovi nasprotniki
»Ne tvezite,« bodo tvezili,
naj ne tvezijo o teh rečeh –
sramota se ne bo umaknila.
Ali lahko rečejo, hiša Jakobova:
»Mar je GOSPODOV duh nepotrpežljiv?
Ali so njegova dela takšna?«
Mar niso moje besede dobrohotne
tistemu, ki hodi naravnost?
Toda vi se dvigate proti mojemu ljudstvu kakor sovražnik;
z oblačila snemate ogrinjalo,
s tistih, ki zaupljivo hodijo
in zavračajo vojno.
Žene mojega ljudstva preganjate
iz domov, ki jih ljubijo;
njihovim otročičem jemljete
moj okras za vselej.
10 Vstanite in odidite,
kajti to ni kraj za počitek,
zaradi nečistosti, ki pogublja
s presunljivim pogubljanjem.
11 Ko bi bil kdo, ki bi se obračal po vetru
in trosil laži: »Tvezil ti bom o vinu in opojni pijači« –
takšen bi bil pravi tvezec za to ljudstvo.
Bog bo zbral ostanek
12 Zbral te bom, zbral te bom vsega, Jakob,
združil bom, združil bom Izraelov ostanek;
spravil jih bom skupaj
kakor ovce v stajo,
kakor čreda na sredo pašnika
bodo privreli izmed ljudstev.
13 Pred njimi bo šel on in utiral pot,
podrli in pohodili bodo vrata
in šli ven,
pred njimi bo stopal njihov kralj,
GOSPOD jim bo na čelu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.229, danes: 23.247
Čas izvajanja programa: 0.05s