Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 8

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Malikom žrtvovano meso
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glede malikom žrtvovanega mesa – vemo, da imamo vsi spoznanje. Spoznanje napihuje, ljubezen pa izgrajuje. Če si kdo domišlja, da je kaj spoznal, še ni spoznal, kakor bi bilo treba spoznati. Če pa kdo ljubi Boga, ga je on spoznal.
Glede jedil, ki se žrtvujejo malikom, vemo tole: v svetu ni nobenega malika in nobenega boga ni razen enega. Če pa tako imenovani bogovi na nebu ali na zemlji obstajajo – in res obstaja veliko bogov in gospodov – je vendar za nas en Bog, Oče, iz katerega je vse, mi pa zanj, in en Gospod Jezus Kristus, po katerem je vse in mi po njem.
Vendar tega spoznanja nimajo vsi. Nekateri so namreč še zmeraj navezani na malike pa jedo meso žrtve kot zares malikom žrtvovano. In tako omadežujejo svojo vest, ki je pač slabotna. Toda Bogu nas ne bo približala jed. Če namreč ne jemo, nismo nič slabši, in če jemo, nismo nič boljši. Pazite pa, da ta vaša svoboda ne bo v spotiko slabotnim! 10 Če namreč kdo opazi tebe, ki imaš spoznanje, kako sediš v malikovalnici za mizo, ali ne bo njegova vest spodbujena, da bo jedel, kar je žrtvovano malikom, ker je pač slaboten? 11 Tako bo zaradi tvojega spoznanja propadel slabotni brat, ki je zanj Kristus umrl. 12 Če tako grešite proti bratom in s tem zadajate rane njihovi slabotni vesti, grešite proti Kristusu. 13 Zato pa: če jed pohujšuje mojega brata, nikoli več ne bom jedel mesa, da ne bi pohujšal svojega brata.

1. knjiga kraljev 22

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Novi boji z Arámci
(2 Krn 18,1–11)
22
Tri leta so minila brez vojne med Arámom in Izraelom. V tretjem letu pa je prišel Judov kralj Józafat k Izraelovemu kralju. Izraelov kralj je rekel svojim služabnikom: »Ali veste, da je Ramót Gileád naš? Mi pa smo tiho, namesto da bi ga vzeli iz rok arámskega kralja!« Rekel je Józafatu: »Boš šel z mano v vojno za Ramót Gileád?« Józafat je rekel Izraelovemu kralju: »Jaz sem kakor ti, moje ljudstvo je kakor tvoje ljudstvo, moji konji so kakor tvoji konji.«
Nato je Józafat rekel Izraelovemu kralju: »Povprašaj, prosim, še danes za GOSPODOVO besedo!« Izraelov kralj je torej zbral preroke, kakih štiristo mož, in jim rekel: »Ali naj grem v boj za Ramót Gileád ali naj to opustim?« Rekli so: »Pojdi, Gospod ga bo dal kralju v roke!« A Józafat je rekel: »Mar ni tu nobenega GOSPODOVEGA preroka več, da bi ga mogli povprašati?« Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Še nekdo je, po katerem bi mogli vprašati GOSPODA, vendar ga jaz sovražim, ker o meni nikoli ne prerokuje nič dobrega, temveč le húdo: Jimlájev sin Miha.« Józafat pa je rekel: »Kralj naj ne govori tako.« Izraelov kralj je torej poklical nekega dvornika in rekel: »Hitro pojdi po Jimlájevega sina Miha!« 10 Izraelov kralj in Judov kralj Józafat sta v slavnostnih oblačilih sedela, vsak na svojem prestolu, na trgu pri Samarijskih vratih; vsi preroki pa so prerokovali pred njima. 11 Kenaanájev sin Cidkijá pa si je naredil železna rogova in rekel: »Tako govori GOSPOD: S tema boš prebodel Arámce in jih pokončal.« 12 In vsi preroki so prerokovali tako: »Pojdi v Ramót Gileád in bodi uspešen; GOSPOD ga bo dal kralju v roke.«
Miha napove polom
(2 Krn 18,12–27)
13 Odposlanec, ki je šel klicat Miha, mu je govoril in rekel: »Glej vendar, preroki so kralju soglasno napovedali uspeh. Naj bo tudi tvoja beseda kakor katerega izmed njih; napovej uspeh!« 14 Miha pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD: kar mi poreče GOSPOD, to bom govoril!«
15 Ko je prišel h kralju, mu je kralj rekel: »Miha, ali naj gremo v boj za Ramót Gileád ali naj to opustimo?« Rekel mu je: »Pojdi in bodi uspešen; GOSPOD ga bo dal kralju v roke.« 16 Kralj pa mu je rekel: »Kolikokrat naj te še rotim, da mi povej samo resnico v GOSPODOVEM imenu!« 17 Tedaj je rekel: »Videl sem, da je ves Izrael razkropljen po gorah kakor ovce, ki nimajo pastirja. In GOSPOD je rekel: ›Ti so brez gospodarja, vsak naj se v miru vrne na svoj dom.‹«
18 Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Ti nisem rekel, da o meni ne prerokuje nič dobrega, temveč le húdo?« 19 Oni pa je nadaljeval: »Zato poslušaj GOSPODOVO besedo! Videl sem GOSPODA sedeti na njegovem prestolu in vso nebeško vojsko stati ob njem na njegovi desnici in na njegovi levici. 20 In GOSPOD je rekel: ›Kdo bo premotil Ahába, da bo šel in padel pri Ramót Gileádu?‹ Eden je rekel tako, drugi drugače. 21 Tedaj je prišel duh, se postavil pred GOSPODA in rekel: ›Jaz ga bom premotil.‹ GOSPOD mu je rekel: ›S čim?‹ 22 Rekel je: ›Pojdem in bom lažniv duh v ustih vseh njegovih prerokov.‹ Rekel je: ›Ti ga moraš premotiti, ti boš to tudi zmogel; pojdi in stori tako!‹ 23 Zdaj vidiš, da je GOSPOD dal lažnivega duha v usta vseh teh tvojih prerokov; GOSPOD je govoril húdo zoper tebe.«
24 Tedaj je pristopil Kenaanájev sin Cidkijá, udaril Miha po licu in rekel: »Kako pa je GOSPODOV duh odšel od mene, da govori s teboj?« 25 Miha je rekel: »Glej, videl boš tisti dan, ko boš begal iz izbe v izbo, da bi se skril.« 26 Izraelov kralj pa je rekel: »Primi Miha in ga spet pelji k mestnemu poglavarju Amónu in kraljeviču Joášu 27 ter reci: ›Tako je rekel kralj: Denita tegale v ječo in ga hranita z malo kruha in vode, dokler v miru ne pridem!‹« 28 Miha pa je rekel: »Če se res vrneš v miru, potem GOSPOD ni govoril po meni.« Dalje je rekel: »Poslušajte, vsa ljudstva!«
Ahábov poraz in smrt
(2 Krn 18,28–34)
29 Izraelov kralj in Judov kralj Józafat sta torej krenila nad Ramót Gileád. 30 Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Jaz se preoblečem in grem v bitko, ti pa bodi oblečen v svoja oblačila!« Izraelov kralj se je torej preoblekel in šel v boj. 31 Arámski kralj pa je ukazal dvaintridesetim poveljnikom svojih voz in rekel: »Ne napadajte ne majhnega ne velikega, marveč samo Izraelovega kralja!« 32 Ko so poveljniki bojnih voz zagledali Józafata, so rekli: »To je gotovo Izraelov kralj.« Obrnili so se proti njemu, da bi ga napadli; Józafat pa je zavpil. 33 Ko so poveljniki bojnih voz opazili, da ni Izraelov kralj, so ga nehali zasledovati. 34 Nekdo pa je na slepo srečo napel lok in zadel Izraelovega kralja med pas in oklep. Tedaj je rekel svojemu vozniku: »Obrni in odpelji me z bojišča, ker sem ranjen!« 35 Ker pa se je bitka tisti dan razvnela, je kralj vendarle ostal na vozu stojé Arámcem nasproti. Zvečer je umrl; kri iz rane pa je tekla na dno voza. 36 Ko je sonce zahajalo, se je razlegal klic po taboru: »Vsak v svoje mesto, vsak v svojo deželo, 37 kajti kralj je umrl!«
Prišli so v Samarijo in v Samariji kralja pokopali. 38 Ko so pri samarijskem ribniku umivali voz, so psi lizali njegovo kri in vlačuge so se kopale, po GOSPODOVI besedi, ki jo je bil govoril.
39 Druga Ahábova dela in vse, kar je napravil, slonokoščena hiša, ki jo je sezidal, in vsa mesta, ki jih je zgradil – mar niso zapisani v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 40 Ko je Aháb legel k svojim očetom, je namesto njega postal kralj njegov sin Ahazjá.
Judov kralj Józafat
(2 Krn 20,31–21,1)
41 Asájev sin Józafat je zakraljeval nad Judom v četrtem letu Izraelovega kralja Ahába. 42 Petintrideset let je imel Józafat, ko je postal kralj, in petindvajset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Azúba; bila je Šilhíjeva hči. 43 Hodil je povsem po poti svojega očeta Asája in ni krenil z nje; delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh. 44 Le višin niso odpravili; ljudstvo je še vedno opravljalo klavne in kadilne daritve na višinah. 45 Z Izraelovim kraljem je Józafat živel v miru.
46 Druga Józafatova dela, njegovo junaštvo, ki se je z njim izkazal, in vojne, ki jih je vojeval – mar niso zapisani v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 47 Zadnje obredne vlačugarje, ki so še ostali izza časa njegovega očeta Asája, je iztrebil iz dežele.
48 Takrat ni bilo kralja v Edómu; namestnik je veljal za kralja. 49 Józafat je naredil taršíške ladje, da bi šel v Ofír po zlato; pa ni šel tja, ker so se ladje razbile v Ecjón Geberju. 50 Tedaj je Ahábov sin Ahazjá rekel Józafatu: »Naj gredo moji služabniki s tvojimi služabniki na ladjah.« Józafat pa ni bil za to. 51 Ko je Józafat legel k svojim očetom, je bil pokopan pri svojih očetih v mestu svojega očeta Davida. Namesto njega je postal kralj njegov sin Jorám.
Izraelov kralj Ahazjá
52 Ahábov sin Ahazjá je zakraljeval nad Izraelom v Samariji v sedemnajstem letu Judovega kralja Józafata, kraljeval pa je nad Izraelom dve leti. 53 Delal je húdo v GOSPODOVIH očeh. Hodil je po poti svojega očeta, po poti svoje matere in po poti Nebátovega sina Jerobeáma, ki je bil zapeljal Izraela v greh. 54 Služil je Báalu in ga molil. Jezil je GOSPODA, Izraelovega Boga, povsem kakor je delal njegov oče.

Amos 6

Amos :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bog grozi veljakom
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje vam, lahkomišljenci na Sionu,
brezskrbneži na samarijski gori,
veljaki prvega med narodi,
ki k vam prihaja hiša Izraelova!
Pojdite v Kalne in poglejte,
od tam pojdite v Hamát Rabo
in se spustite v Gat Filistejcev:
Mar ste boljši od teh kraljestev,
če je njihovo ozemlje večje od vašega ozemlja?
Vi, ki bežite proč od hudega dneva,
a prinašate blizu stol nasilja.

Poležavajo na slonokoščenih posteljah
in se pretegujejo na svojih ležiščih,
jedo jagnjeta od drobnice
in teleta iz hleva.
Derejo se ob brenkanju na harfe,
mislijo, da igrajo na glasbila kakor David.
Pijejo vino iz vrčev
in se mazilijo z izbranimi olji,
ne boli pa jih Jožefov polom.
Zato bodo zdaj korakali na čelu izgnancev
in rezgetanje veseljakov bo odstranjeno.

Gospod BOG je prisegel pri sebi,
govori GOSPOD, Bog nad vojskami:
Studi se mi Jakobov napuh
in njegove dvorce sovražim,
v plen bom dal mesto in vse, kar ga napolnjuje.

In zgodilo se bo: Če ostane deset mož v eni hiši, bodo umrli. 10 In ko bo koga vzdignil njegov sorodnik in pogrebec, da bi odstranil kosti iz hiše, bo rekel tistemu, ki bo v skrajnem kotu hiše: »Je še kdo pri tebi?« In rekel bo: »Nihče.« Pa bo rekel: »Molči, kajti ne smeš spominjati GOSPODOVEGA imena.«

11 Kajti, glej, GOSPOD ukazuje
in sesul bo veliko hišo v ruševine
in majhno hišo na drobce.
12 Mar po skalovju dirjajo konji
ali orjejo z voli,
kajti spremenili ste pravico v strup
in sad pravičnosti v pelin.
13 Veselite se brez razloga
in pravite: »Mar si nismo z lastno močjo
pridobili rogov?«
14 Glejte, vzdignil bom proti vam,
hiša Izraelova, govori GOSPOD, Bog nad vojskami,
narod, ki vas bo stiskal od Lebó Hamáta
do potoka Arába.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.730, danes: 22.748
Čas izvajanja programa: 0.07s