Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 9

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Apostolove pravice
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mar nisem svoboden? Mar nisem apostol? Mar nisem videl Jezusa, našega Gospoda? Ali niste vi moje delo v Gospodu? Če nisem apostol drugim, sem pa vsaj vam. Vi ste namreč pečat mojega apostolstva v Gospodu.
Moj zagovor pred tistimi, ki me obsojajo, je ta: Ali res nimamo pravice jesti in piti? Ali nimamo pravice s seboj vzeti verujočo ženo kakor drugi apostoli in Gospodovi bratje in Kefa? Ali samo jaz in Barnaba ne smeva biti oproščena dela? Kdo je že kdaj služil vojaščino na svoje stroške? Kdo nasadi vinograd in ne uživa njegovega sadu? Kdo pase čredo in ne uživa mleka od črede? Mar govorim po človeško? Mar ne pravi tega tudi postava? V Mojzesovi postavi je namreč pisano: Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito. Pa je Bog res za vole v skrbeh? 10 Mar ne govori predvsem o nas? Da, zaradi nas je bilo zapisano, da mora orač orati v upanju in mlatič upati na delež. 11 Če smo torej mi vam sejali duhovne dobrine, ali bi bilo preveč, če bi želi vaše snovne? 12 Če so pri vas drugi deležni te pravice, ali je nismo toliko bolj mi?
Vendar nismo izkoristili te pravice. Nasprotno, vse prenašamo, da le ne bi povzročili kakšne ovire Kristusovemu evangeliju. 13 Ali ne veste, da tisti, ki skrbijo za bogoslužje, živijo od svetišča, in da od oltarja dobijo delež tisti, ki delajo pri oltarju? 14 Tako je tudi Gospod določil, naj tisti, ki oznanjajo evangelij, živijo od evangelija. 15 Jaz pa nobene od teh pravic nisem uporabil. Tudi tega ne pišem zato, da bi to uveljavljal še jaz. Raje umrem kakor ... No, nihče mi ne bo izvotlil tega ponosa! 16 Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal! 17 Ko bi namreč to delal na lastno pobudo, bi imel plačilo. Če pa tega ne delam na lastno pobudo, mi je bilo zaupano oskrbništvo. 18 Kaj je torej moje plačilo? To, da zastonj oznanjam evangelij in da pri tem ne izkoriščam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija.
19 Čeprav sem osvobojen vseh, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil. 20 Judom sem postal kakor Jud, da bi pridobil Jude; tistim, ki so pod postavo, kakor bi bil pod postavo, čeprav sam nisem pod postavo, da bi pridobil tiste, ki so pod postavo. 21 Tistim, ki so brez postave, kakor bi bil sam brez postave, čeprav nisem brez Božje postave, ampak sem pod Kristusovo postavo, da bi pridobil tiste brez postave. 22 Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. 23 Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.
24 Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo boste dosegli. 25 Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da prejmejo venec, ki ovene, mi pa nevenljivega. 26 Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. 27 Nasprotno, trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem, da ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam drugim.

2. knjiga kraljev 1-2

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DRUGA KNJIGA KRALJEV
DOGODKI V ELIZEJEVEM ČASU
Izraelov kralj Ahazjá in prerok Elija
1
Po Ahábovi smrti se je Moáb uprl Izraelu.
Ahazjá je padel skozi pregrado ob svoji zgornji izbi v Samariji in se poškodoval. Odposlal je sle in jim rekel: »Pojdite in poizvedite pri Báalu Zebúbu, bogu v Ekrónu, ali bom ozdravel od te poškodbe!« GOSPODOV angel pa je rekel Tišbéjcu Eliju: »Vstani, pojdi naproti slom samarijskega kralja in jim govori: ›Mar ni Boga v Izraelu, da greste poizvedovat k ekrónskemu bogu Báalu Zebúbu? Zato tako govori GOSPOD: S postelje, na katero si legel, ne boš vstal, temveč boš zagotovo umrl.‹« Potem je Elija odšel.
Ko so se sli vrnili k njemu, jim je rekel: »Kako da ste se že vrnili?« Rekli so mu: »Neki mož nam je prišel naproti in nam rekel: ›Pojdite, vrnite se h kralju, ki vas je poslal, in mu povejte: Tako govori GOSPOD: Mar ni Boga v Izraelu, da pošiljaš poizvedovat k ekrónskemu bogu Báalu Zebúbu? Zato ne boš vstal s postelje, na katero si legel, temveč boš zagotovo umrl.‹« On pa jim je rekel: »Kakšen je bil mož, ki vam je prišel naproti in vam to povedal?« Rekli so mu: »Mož je nosil obleko iz dlake in bil opasan z usnjenim pasom okoli ledij.« Oni pa je rekel: »To je Tišbéjec Elija!«
Kralj je poslal k njemu petdesetnika in z njim petdeset mož. Ko je prišel do njega – glej, sedèl je vrh gore – mu je govoril: »Božji mož, kralj govori: Pridi dol.« 10 Elija je petdesetniku odvrnil in govoril: »Če sem Božji mož, naj pride ogenj z neba in použije tebe in tvoje petdesetere.« In prišel je ogenj z neba in použil njega in njegove petdesetere.
11 Poslal je k njemu še drugega petdesetnika in z njim petdeset mož. Ta se je povzpel in mu govoril: »Božji mož, tako govori kralj: Hitro pridi dol!« 12 Elija pa je odvrnil in jim govoril: »Če sem Božji mož, naj pride ogenj z neba in použije tebe in tvoje petdesetere.« In prišel je ogenj z neba in použil njega in njegove petdesetere.
13 Kralj je poslal še tretjega petdesetnika in z njim petdeset mož. Ko se je tretji petdesetnik povzpel in prišel gor, je padel pred Elijem na kolena, ga milo prosil in mu govoril: »Božji mož, naj bo, prosim, moje življenje in življenje teh petdesetih tvojih hlapcev dragoceno v tvojih očeh. 14 Glej, prišel je ogenj z neba ter použil oba prejšnja petdesetnika in njune petdesetere. Zdaj pa naj bo moje življenje dragoceno v tvojih očeh.« 15 Tedaj je GOSPODOV angel govoril Eliju: »Pojdi z njim! Nikar se ga ne boj!« Vstal je in šel z njim h kralju 16 ter mu govoril: »Tako govori GOSPOD: Ker si poslal sle poizvedovat k ekrónskemu bogu Báalu Zebúbu – kot da bi ne bilo Boga v Izraelu, da bi poizvedel za njegovo besedo – ne boš vstal s postelje, na katero si legel, temveč boš zagotovo umrl.«
17 In umrl je, po GOSPODOVI besedi, ki jo je govoril Elija. Namesto njega je postal kralj Jorám, v drugem letu Józafatovega sina Joráma, Judovega kralja; ni namreč imel sina. 18 Druga Ahazjájeva dela, ki jih je napravil – mar niso zapisana v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev?
Elija se vzdigne v nebo
2
Ko je GOSPOD že hotel Elija v viharju vzdigniti v nebo, sta se Elija in Elizej odpravila iz Gilgála. Elija je rekel Elizeju: »Ostani tu, prosim, GOSPOD me namreč pošilja v Betel.« Elizej pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD in kakor živiš ti, ne zapustim te!« Šla sta torej v Betel. Preroški sinovi, ki so bili v Betelu, so prišli k Elizeju in mu rekli: »Ali veš, da bo GOSPOD danes vzel tvojega gospodarja od tebe?« Rekel je: »Tudi jaz vem; molčite!«
Potem mu je rekel Elija: »Elizej, ostani tu, prosim, GOSPOD me namreč pošilja v Jeriho.« Pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD in živiš ti, ne zapustim te!« Prišla sta torej v Jeriho. Preroški sinovi, ki so bili v Jerihi, so pristopili k Elizeju in mu rekli: »Ali veš, da bo GOSPOD danes vzel tvojega gospodarja od tebe?« Rekel je: »Tudi jaz vem; molčite!«
Tedaj mu je rekel Elija: »Ostani tu, prosim, GOSPOD me namreč pošilja k Jordanu.« Pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD in živiš ti, ne zapustim te!« Šla sta torej oba. Tudi petdeset preroških sinov je šlo; obstali so nedaleč stran, ona dva pa sta se ustavila pri Jordanu. Elija je vzel svoj plašč, ga zvil in udaril po vodi. In razdelila se je na dvoje, da sta oba lahko šla po suhem čez.
Ko sta prišla čez, je Elija rekel Elizeju: »Prosi, kaj naj storim zate, preden bom vzet od tebe!« Elizej je rekel: »Naj mi pripade, prosim, dvojni delež tvojega duha.« 10 Pa je rekel: »Težke reči prosiš. Če me boš videl, ko bom vzet od tebe, se ti bo tako zgodilo; če pa ne, se ne bo zgodilo.« 11 Ko sta šla naprej in se grede pogovarjala, glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji ter so ju ločili; in Elija se je v viharju vzdignil v nebo. 12 Elizej je to videl in je klical: »Moj oče, moj oče, Izraelovo bojno vozovje in njegovi konjeniki!« Potem ga ni več videl; zgrabil je svoja oblačila in jih pretrgal na dva kosa.
Elizej nasledi Elija
13 Pobral je Elijev plašč, ki je zdrknil z njega, se vrnil in obstal na bregu Jordana. 14 Vzel je Elijev plašč, ki je zdrknil z njega, udaril po vodi in rekel: »Kje je GOSPOD, Elijev Bog?« In ko je udaril po vodi, se je razdelila na dvoje, da je Elizej lahko šel čez.
15 Ko so ga z nasprotne strani videli preroški sinovi, ki so bili v Jerihi, so rekli: »Elijev duh počiva na Elizeju.« Prišli so mu naproti, se mu do tal priklonili 16 in mu rekli: »Glej, med tvojimi služabniki je petdeset vrlih mož. Naj gredo in poiščejo tvojega gospodarja. Morda ga je odnesel GOSPODOV duh in ga vrgel na kako goro ali v kako dolino.« Pa je rekel: »Nikar jih ne pošiljajte!« 17 A silili so vanj, dokler ga ni postalo sram in je rekel: »Pa jih pošljite!« Poslali so torej petdeset mož; ti so ga iskali tri dni, pa ga niso našli. 18 Ko so se vrnili k njemu – mudil se je v Jerihi – jim je dejal: »Kaj vam nisem rekel: ›Nikar ne hodite!‹?«
Elizejeva čudežna moč
19 Meščani so tedaj rekli Elizeju: »Glej, lega tega mesta je, kakor vidi moj gospod, dobra, voda pa je slaba, zato je dežela nerodovitna.« 20 Rekel je: »Prinesite mi novo skodelo in denite soli vanjo!« In prinesli so mu to. 21 Šel je k studencu, vrgel vanj sol in rekel: »Tako govori GOSPOD: Ozdravljam to vodo. Odslej naj ne pride iz nje niti smrt niti nerodovitnost!« 22 In voda je zdrava do tega dne po besedi, ki jo je govoril Elizej.
23 Od tam se je povzpel v Betel. Ko se je vzpenjal po poti, so iz mesta prišli fantiči, se norčevali iz njega in mu rekli: »Pojdi gor, plešec; pojdi gor, plešec!« 24 Obrnil se je, in ko jih je videl, jih je preklel v GOSPODOVEM imenu. Iz gozda sta prišli dve medvedki in raztrgali dvainštirideset dečkov. 25 Od tod je šel na goro Karmel, od tam pa se je vrnil v Samarijo.

Amos 7

Amos :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VIDENJA
Prvo videnje: Kobilice
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To mi je dal videti Gospod BOG: Glej, upodobil je jato kobilic, ko je začela poganjati otava, to je otava po kraljevi košnji. Zgodilo se je: Ko so pokončale in požrle zelenje v deželi, sem rekel:
»Gospod BOG, odpusti, prosim.
Kako bo Jakob obstal,
kajti majhen je!«
GOSPOD se je tega kesal:
»Ne bo se zgodilo!« je rekel GOSPOD.
Drugo videnje: Suša
To mi je dal videti Gospod BOG: Glej, Gospod BOG je klical k sodbi z ognjem, požrl je veliko pravodovje in požrl je polje. Rekel sem:
»Gospod BOG, odnehaj, prosim.
Kako bo Jakob obstal,
kajti majhen je!«
GOSPOD se je tega kesal:
»Tudi to se ne bo zgodilo!« je rekel Gospod BOG.
Tretje videnje: Svinčnica
To mi je dal videti: Glej, Gospod je stal na navpičnem zidu in v njegovi roki je bila svinčnica. GOSPOD mi je rekel: »Kaj vidiš, Amos?« Rekel sem: »Svinčnico.« Gospod pa je rekel:
»Glej, nastavljam svinčnico
v sredo svojega ljudstva Izraela,
ne bom mu več prizanašal.
Opustošene bodo Izakove višine
in Izraelova svetišča bodo razdejana,
z mečem se bom vzdignil nad Jerobeámovo hišo.«
Amos in duhovnik Amacjá
10 Tedaj je Amacjá, duhovnik v Betelu, poslal sporočilo k Izraelovemu kralju Jerobeámu in rekel: »Amos sredi hiše Izraelove snuje zaroto proti tebi, dežela ne more več prenašati vseh njegovih besed. 11 Kajti tako pravi Amos:
›Jerobeám bo umrl pod mečem
in Izrael bo izgnan,
izgnan bo s svoje zemlje.‹«
12 Nato je Amacjá rekel Amosu: »Videc, pojdi, bêži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! 13 V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!«
14 Amos pa je odgovoril in rekel Amacjáju: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, bil sem govedorejec in gojilec smokev. 15 GOSPOD me je vzel izza črede in GOSPOD mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹
16 Zdaj pa poslušaj GOSPODOVO besedo:
Ti praviš: ›Ne prerokuj proti Izraelu
in ne kapljaj proti hiši Izakovi!‹
17 Zato tako govori GOSPOD:
Tvoja žena se bo v mestu vlačugala,
tvoji sinovi in tvoje hčere bodo padli pod mečem,
tvojo zemljo bodo razdelili z vrvico,
ti boš umrl na oskrunjeni zemlji
in Izrael bo izgnan, izgnan bo s svoje zemlje.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.575, danes: 21.889
Čas izvajanja programa: 0.07s