Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. Petrovo pismo 3

1. Petrovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Žene in možje
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prav tako bodite, žene, podrejene svojim možem. Tako bodo tisti, ki niso pokorni besedi, pridobljeni že po vedênju svojih žena, brez besede, ker bodo opazovali vaše strahospoštljivo, čisto življenje. Vaš okras naj ne bo zunanji, v spletanju las, v navešanju zlatega nakita in oblačil, ampak naj bo to rajši skriti človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Tako so se namreč nekoč krasile tudi svete žene, ki so upale v Boga in so bile podrejene svojim možem. Tako je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imela za gospodarja. Postale ste njeni otroci, če delate dobro in se ne pustite prestrašiti nobeni grožnji.
Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto.
Trpljenje zaradi pravičnosti
Končno, bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni. Ne vračajte hudega za húdo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova.
10 Kajti kdor hoče ljubiti življenje
in videti dobre dni,
naj zadržuje svoj jezik od zla
in ustnice od zvijačnega govorjenja.
11 Ogiblji se zla in delaj dobro,
išči mir in hodi za njim.
12 Zakaj Gospodove oči so uprte v pravične
in njegova ušesa v njihovo prošnjo,
Gospodovo obličje pa je zoper hudodelce.
13 Le kdo vam bo škodil, če boste vneti za dobro? 14 Nasprotno, tudi če bi zaradi pravičnosti trpeli, blagor vam! Česar se oni bojijo, se ne bojte in ne plašite. 15 Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. 16 Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. 17 Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del.
18 Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. 19 V tem Duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi, 20 tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno osem duš. 21 Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne odstranjuje madežev z mesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. 22 Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči.

Jeremija 35-36

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zvestoba Rehábovcev
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA v dnevih Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja: Pojdi k družini Rehábovcev, govôri z njimi in jih pripelji v GOSPODOVO hišo, v eno od sob, in jim daj piti vina. Vzel sem Jaazanjája, Jirmejájevega sina in Habacinjájevega vnuka, njegove brate, vse njegove sinove in vso družino Rehábovcev. Peljal sem jih v GOSPODOVO hišo, v sobo sinov Hanána, Jigdaljájevega sina, Božjega moža, ki je poleg sobe višjih uradnikov nad sobo Šalúmovega sina Maasejája, čuvaja na pragu. Postavil sem pred družino Rehábovcev polne vrče vina in kozarce in jim rekel: »Pijte vino.« Pa so rekli: »Ne pijemo vina; kajti naš praded Jonadáb, Rehábov sin, nam je zapovedal: ›Ne pijte vina, ne vi ne vaši sinovi na veke. Ne zidajte hiše in ne sejte semena, ne zasajajte vinograda in ga ne imejte, temveč vse svoje dni prebivajte v šotorih, da boste dolgo živeli na zemlji, na kateri ste le gostje.‹ Pokorni smo glasu Jonadába, Rehábovega sina, svojega pradeda, v vsem, kar nam je zapovedal, da vse svoje dni ne pijemo vina, ne mi ne naše žene ne naši sinovi in hčere, da ne zidamo hiš, da bi v njih prebivali, in da nimamo vinogradov, njiv in setve. 10 Prebivamo v šotorih in pokorno delamo vse, kar nam je zapovedal naš praded Jonadáb. 11 Ko pa je babilonski kralj Nebukadnezar prodiral v deželo, smo rekli: ›Pridite, pojdimo pred vojsko Kaldejcev in Arámcev v Jeruzalem.‹ Tako zdaj živimo v Jeruzalemu.«
12 Tedaj se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 13 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Pojdi, povej Judovim možem in jeruzalemskim prebivalcem: Ali ne boste sprejeli opomina in poslušali moje besede? govori GOSPOD. 14 Zapoved Rehábovega sina Jonadába, ki je svojim sinovom prepovedal piti vino, se izpolnjuje. Vse do tega dne ne pijejo vina, kajti pokorni so zapovedi svojega pradeda. Jaz pa sem vam nenehno govoril, a mi niste bili pokorni. 15 Pošiljal, nenehno pošiljal sem vam vse svoje služabnike preroke in govoril: Odvrnite se vendar vsak s svoje hudobne poti, poboljšajte svoja hudobna dejanja in ne hodite za drugimi bogovi, da bi jim služili. Tako boste ostali na zemlji, ki sem jo dal vam in vašim očetom. A niste nastavili ušesa in me niste ubogali. 16 Da, sinovi Rehábovega sina Jonadába so se držali zapovedi svojega pradeda, ki jim jo je dal; to ljudstvo pa me ne uboga. 17 Zato tako govori GOSPOD, Bog nad vojskami, Izraelov Bog: Glejte, nad Juda in nad vse jeruzalemske prebivalce spravim vso nesrečo, s katero sem jim zagrozil, ker sem jim govoril, pa me niso poslušali; ker sem jih klical, pa niso odgovorili.
Jeremijevo priznanje Rehábovcem
18 Hiši Rehábovcev pa je Jeremija rekel: »Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Ker ste bili pokorni zapovedi Jonadába, svojega pradeda, in ste se držali vseh njegovih zapovedi in delali vse, kakor vam je zapovedal, 19 zato tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Rehábovemu sinu Jonadábu naj vse dni ne zmanjka potomca, ki bi ne stal pred menoj.«
USODA JEREMIJEVE PREROŠKE SLUŽBE
Zapis prerokovanj prebran v templju
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V četrtem letu Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja, se je zgodila Jeremiju ta beseda od GOSPODA, rekoč: Vzemi si zvitek knjige in zapiši vanj vse besede, ki sem ti jih govoril o Izraelu in o Judu in o vseh narodih od dneva, ko sem te ogovoril, od Jošíjevih dni do tega dne. Morda bo Judova hiša prisluhnila vsej nesreči, ki jim jo nameravam storiti, in se bodo vrnili vsak s svoje hudobne poti, da jim bom mogel odpustiti krivdo in greh.
Tedaj je Jeremija poklical Nerijájevega sina Baruha. Baruh je po Jeremijevem nareku zapisal v zvitek knjige vse GOSPODOVE besede, ki mu jih je govoril. Nato je Jeremija Baruhu ukazal: »Mene ovirajo, ne morem iti v GOSPODOVO hišo. Zato pojdi ti in na postni dan beri iz zvitka, ki si ga napisal po mojem nareku, GOSPODOVE besede, na ušesa ljudstva v GOSPODOVI hiši. Beri, da bodo slišali tudi vsi Judovci, ki so prišli iz svojih mest. Njihova prošnja morda pride pred GOSPODA in se vrnejo vsak s svoje hudobne poti. Velika je namreč jeza in togota, s katero je GOSPOD govoril proti temu ljudstvu.« Nerijájev sin Baruh je storil vse, kar mu je prerok Jeremija ukazal, in bral iz knjige GOSPODOVE besede v GOSPODOVI hiši.
V petem letu Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja, v devetem mesecu, so razglasili post pred GOSPODOM za vse ljudstvo v Jeruzalemu in za vse ljudstvo, ki je prišlo iz Judovih mest v Jeruzalem. 10 Baruh je bral iz knjige Jeremijeve besede v GOSPODOVI hiši v dvorani Šafánovega sina Gemarjája, pisarja, v gornjem dvoru pri vhodu Novih vrat GOSPODOVE hiše, na ušesa vsega ljudstva.
Baruh prebere zvitek na dvoru
11 Miha, Gemarjájev sin in Šafánov vnuk, je slišal vse GOSPODOVE besede iz knjige. 12 Šel je v kraljevo hišo v pisarjevo sobo. Tam so bili ravno vsi višji uradniki na seji: pisar Elišamá, Šemajájev sin Delajá, Ahbórjev sin Elnatán, Šafánov sin Gemarjá, Hananjájev sin Cidkijá in vsi drugi višji uradniki. 13 Miha jim je povedal vse besede, ki jih je slišal, ko je Baruh bral iz knjige na ušesa ljudstva. 14 Tedaj so vsi višji uradniki poslali k Baruhu Jehudíja, Netanjájevega sina, Šelemjájevega vnuka, Kušíjevega pravnuka, s pozivom: »Zvitek, iz katerega si bral na ušesa ljudstva, vzemi s seboj in pridi!« Nerijájev sin Baruh je vzel zvitek s seboj in prišel k njim. 15 Rekli so mu: »Sédi in nam ga beri na ušesa.« In Baruh jim je bral na ušesa. 16 Ko so slišali vse besede, so se prestrašeni spogledali in rekli Baruhu: »Vse te besede moramo sporočiti kralju.« 17 Baruha pa so vprašali in rekli: »Povej nam vendar, kako si mogel zapisati vse te besede iz njegovih ust?« 18 Baruh jim je rekel: »Narekoval mi je vse te besede in jaz sem jih s črnilom napisal v knjigo.« 19 Nato so višji uradniki rekli Baruhu: »Pojdi, skrij se, ti in Jeremija; nihče naj ne ve, kje sta.«
Jojakím zažge zvitek
20 Potem so šli h kralju na dvor. Zvitek so shranili v sobi pisarja Elišamája in sporočili kralju na ušesa vso zadevo. 21 Kralj je poslal Jehudíja, naj gre po zvitek. Ta ga je vzel iz sobe pisarja Elišamája; potem ga je Jehudí bral na ušesa kralja in na ušesa vseh višjih uradnikov, ki so stali ob kralju. 22 Kralj je takrat stanoval v jesenski palači – bilo je v devetem mesecu – in ogenj je gorel pred njim. 23 Brž ko je Jehudí prebral tri do štiri stolpce, jih je kralj s pisarskim nožem odrezal in jih vrgel v ogenj na žerjavici; vse dotlej, dokler ni ves zvitek zgorel v ognju na žerjavici. 24 Ne kralj ne njegovi služabniki se niso zbali in pretrgali oblačil, ko so slišali vse te besede. 25 Elnatán, Delajá in Gemarjá so sicer rotili kralja, naj ne sežiga zvitka, pa jih ni maral poslušati. 26 Kralj je ukazal kraljevemu sinu Jerahmeélu, Azriélovemu sinu Serajáju in Abdeélovemu sinu Šelemjáju, naj primejo pisarja Baruha in preroka Jeremija. A GOSPOD ju je skril.
Nov zvitek
27 Potem ko je kralj sežgal zvitek z besedilom, ki ga je zapisal Baruh po Jeremijevem nareku, se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 28 Vzemi drug zvitek in zapiši vanj vse poprejšnje besede, ki so bile v prvem zvitku, katerega je Judov kralj Jojakím sežgal. 29 O Judovem kralju Jojakímu pa reci: Tako govori GOSPOD: Ti si sežgal ta zvitek, češ: Zakaj si zapisal v njem: Gotovo pride babilonski kralj in uniči to deželo ter iztrebi ljudi in živino? 30 Zato tako govori GOSPOD o Judovem kralju Jojakímu: Ne bo imel nikogar, ki bi sedèl na Davidovem prestolu; in njegovo truplo bo prepuščeno dnevni vročini in nočnemu mrazu. 31 Kaznoval bom na njem, na njegovem potomstvu in na njegovih služabnikih njihovo krivdo in spravil nadnje, nad jeruzalemske prebivalce in nad Judovce vso nesrečo, s katero sem jim zagrozil, a niso hoteli poslušati.
32 Jeremija je torej vzel drug zvitek in ga dal pisarju Baruhu, Nerijájevemu sinu; ta je vanj zapisal po Jeremijevem nareku vse besede knjige, ki jo je Judov kralj Jojakím sežgal. Tem je bilo dodanih še veliko podobnih besed.

Psalmi 136

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 136 (135)
Božja dobrota traja vekomaj
136 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Bogu bogov,
ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Gospodu gospodov,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je sam storil velike čudeže,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je z razumnostjo naredil nebesa,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je zemljo razprostrl nad vodami,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je naredil velike luči,
ker na veke traja njegova dobrota;
sonce za gospodovanje podnevi,
ker na veke traja njegova dobrota;
luno in zvezde za gospodovanje ponoči,
ker na veke traja njegova dobrota;
10 njemu, ki je udaril Egipt po njegovih prvorojencih,
ker na veke traja njegova dobrota;
11 njemu, ki je Izraela izpeljal iz njihove srede,
ker na veke traja njegova dobrota;
12 z močno roko in z iztegnjenim laktom,
ker na veke traja njegova dobrota;
13 njemu, ki je razdelil Trstično morje na dvoje,
ker na veke traja njegova dobrota;
14 in je odpeljal Izraela po njegovi sredini,
ker na veke traja njegova dobrota;
15 in je stresel faraona in njegovo vojsko v Trstično morje,
ker na veke traja njegova dobrota;
16 njemu, ki je vodil svoje ljudstvo skozi puščavo,
ker na veke traja njegova dobrota;
17 njemu, ki je udaril velike kralje,
ker na veke traja njegova dobrota;
18 ki je pobil mogočne kralje,
ker na veke traja njegova dobrota;
19 Sihóna, amorêjskega kralja,
ker na veke traja njegova dobrota;
20 in Oga, bašánskega kralja,
ker na veke traja njegova dobrota;
21 in dal je njihovo deželo v dediščino,
ker na veke traja njegova dobrota;
22 v last Izraelu, svojemu služabniku,
ker na veke traja njegova dobrota;
23 ki se nas je spomnil v naši nizkosti,
ker na veke traja njegova dobrota;
24 in nas je iztrgal našim nasprotnikom,
ker na veke traja njegova dobrota;
25 ki daje kruha vsemu mesu,
ker na veke traja njegova dobrota;
26 zahvaljujte se Bogu nebes,
ker na veke traja njegova dobrota.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.694, danes: 8.929
Čas izvajanja programa: 0.07s