Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Tesaloničanom 1

1. pismo Tesaloničanom :Uvod 1 2 3 4 5

PRVO PISMO TESALONIČANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost vam in mir.
Vera in zgled Tesaloničanov
Zmeraj se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo. Saj veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro. In vi ste začeli posnemati nas in Gospoda: besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha, tako da ste postali zgled vsem verujočim v Makedoniji in v Ahaji. Kajti od vas je Gospodova beseda odjeknila ne samo po Makedoniji in po Ahaji, ampak se je vaša vera v Boga razširila po vseh krajih, tako da nam o ničemer ni treba govoriti. Sami namreč govorijo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu: odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu 10 ter pričakovali iz nebes njegovega Sina. Tega je obudil od mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo.

Izaija 14-16

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Izraelci se bodo vrnili
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD se bo usmilil Jakoba, ponovno bo izvolil Izraela in jih pripeljal v njihovo deželo. Pridružili se jim bodo tudi tujci in se bodo držali Jakobove hiše. Sprejemala jih bodo ljudstva in jih pripeljala v njihovo deželo. In Izraelova hiša si jih bo podredila v GOSPODOVI deželi za hlapce in dekle: podjarmili bodo svoje osvajalce, gospodovali bodo svojim zatiralcem.
Satira o babilonskem kralju
Ko ti potem GOSPOD podeli mir po tvoji muki, po tvojem trepetanju in po tvojem trdem suženjstvu, ki te je pritiskalo, tedaj zapoj to zbadljivko zoper babilonskega kralja in reci:
Kako je končal zatiralec,
končala predrznost!
GOSPOD je zlomil palico krivičnikov,
žezlo vladarjev,
ki je togotno udarjalo ljudstva,
udarjalo brez odnehanja,
v jezi podjarmljalo narode,
preganjalo brez postanka.
Vsa zemlja miruje in počiva,
zagnala je vrisk.
Zaradi tebe se veselijo celo ciprese,
libanonske cedre:
»Odkar si mrtev, ne pride nihče,
da bi nas posekal.«
Spodnje podzemlje vzdrhteva zaradi tebe,
pred srečanjem ob tvojem prihodu.
Zaradi tebe prebuja pokojne,
vse zemeljske veljake,
vzdiguje z njihovih prestolov
vse kralje narodov.
10 Vsi te nagovarjajo
in pravijo:
»Tudi ti si podlegel kakor mi,
postal si nam podoben.
11 V podzemlje se je pogreznilo tvoje veličastvo
in brnenje tvojih harf.
Pod seboj imaš postlano s črvi,
tvoja odeja so gliste.

12 Kako si padel z neba,
danica, sin zore,
zgrmel na zemljo,
zmagovalec narodov.
13 Ti pa si rekel v svojem srcu:
›Povzpel se bom v nebo,
nad Božje zvezde
bom povzdignil svoj prestol.
Na gori zborovanja bom sedèl,
na slemenih Cafóna.
14 Povzpel se bom nad višino oblakov,
meril se bom z Najvišjim.‹«
15 Pa si se pogreznil v podzemlje,
na dno jame.
16 Tisti, ki te vidijo, te pogledujejo
in te opazujejo:
»Mar je to mož, ki je pretresal zemljo
in rušil kraljestva,
17 spreminjal svet v puščavo
in podiral mesta,
ki svojim ujetnikom ni odpiral ječe?«
18 Vsi kralji narodov počivajo v slavi,
vsak v svoji grobnici.
19 Ti pa si vržen stran od svojega groba,
kakor ostuden izrodek,
pokrit si s pobitimi, z mečem prebodenimi,
ki se pogrezajo na kamnito dno jame,
kakor poteptano truplo.
20 Ne boš se jim pridružil s pogrebom,
ker si uničil svojo deželo,
pobil svoje ljudstvo.

Nikdar več ne bo omenjen
zarod hudodelcev.
21 Pripravite morišče za njegove otroke,
zaradi krivde njihovih očetov,
da ne bodo več vstali, dobili v last dežele
in napolnili sveta z mesti.

22 Vzdignil se bom proti njim, govori GOSPOD nad vojskami, in iztrebil Babilonu ime in ostanek, steblo in poganjek, govori GOSPOD nad vojskami. 23 Spremenil ga bom v prebivališče ježev in v močvirje, pometel ga bom z metlo uničenja, govori GOSPOD nad vojskami.
Asirija bo strta
24 GOSPOD nad vojskami je prisegel in rekel:
Kakor sem se namenil,
tako se bo zgodilo,
kakor sem sklenil,
tako se bo izpolnilo:
25 v svoji deželi bom zdrobil Asirca,
na svojih gorah ga bom poteptal,
odvzel jim bom njegov jarem,
njegovo breme jim bo padlo z ramen.
26 Tak je sklep, ki sem ga naredil
nad vso zemljo,
taka je roka, ki je iztegnjena
nad vse narode.
27 Kajti GOSPOD nad vojskami je sklenil,
in kdo bo to preprečil?
Njegova roka je iztegnjena,
in kdo jo bo zavrnil?
Grožnja Filistejcem
28 V letu, ko je umrl kralj Aház, je nastal tale izrek:

29 Ne veseli se, vsa Filisteja,
da se je zlomila palica, ki te je tepla,
kajti iz kačje korenine bo pognal modras,
njegov sad pa bo leteči zmaj.
30 Prvorojenci siromakov se bodo pasli na mojem pašniku,
revni bodo mirno ležali,
tvojo koreniko pa bom usmrtil z lakoto,
pobila bo tudi tvoj ostanek.
31 Tulite, vrata, vpij, mesto,
obupuj, vsa Filisteja!
Kajti od severa prihaja dim,
nobeden se ne izmakne iz njegovih čet.

32 Kakšen naj bo odgovor poslancem poganov?
»GOSPOD je utemeljil Sion,
k njemu se zatekajo
ubožci njegovega ljudstva.«
Grožnja Moábu
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Moábu:

Zares, v eni noči bo premagan,
Ar Moáb pokončan,
zares, v eni noči bo premagan,
Kir Moáb pokončan.
Vzpenjajo se v tempelj v Dibón,
da bi jokali na višinah,
nad Nebójem in nad Médebo
tuli Moáb.
Vse glave so ostrižene,
vse brade so obrite.
Po njihovih ulicah se opasujejo z raševnikom,
po njihovih strehah in trgih
vse tuli in se spušča v jok.
Vpijeta Hešbón in Elalé,
do Jahaca se sliši njihov glas,
zato trepetajo moábski junaki,
njihova duša jim trepeta.
Srce mi toži zaradi Moába,
njegovi prebivalci so bežali
do Coarja, do Eglát Šelišíja.
Na vzpetino Luhít
se vzpenjajo med jokom,
po poti v Horonájim
vzdigujejo vpitje zaradi propada.
Kajti vode v Nimrímu
so se spremenile v suhe struge,
trava se je posušila, zelí so ovenele,
zelenja ni več.
Zato nosijo čez Vrbov potok,
kar jim je ostalo
in kar so rešili.
Kajti vpitje
obkroža moábske meje,
njihovo tuljenje se razlega do Eglájima,
njihovo tuljenje se sliši do Beêr Elíma.
Kajti dibónske struge bodo napolnjene s krvjo,
poslal pa bom Dibónu še drugo zlo:
leva za ubežnike iz Moába
in za ostanek v deželi.
Moábci se bodo zatekli v Jeruzalem
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pošljite jagnjeta
vladarju dežele,
iz Sele skozi puščavo
na goro hčere sionske.
Kakor blodeče ptice,
vržene iz gnezda,
bodo hčere moábske
na brodovih čez Arnón.
»Dajte nasvet,
izdajte ukaz,
svojo senco razgrni kakor noč
sredi poldneva,
skrivaj pregnance,
ne izdajaj beguncev!«
Naj prebivajo pri tebi
moábski pregnanci,
bodi jim zavetje
pred pokončevalcem.

Kajti konec je zatiranja,
prenehalo je pustošenje,
tlačitelj je odšel iz dežele.
Prestol je postavljen v milosti
in na njem sedi v zvestobi
sodnik v šotoru Davidovem,
ki si prizadeva za pravico
in je hiter za pravičnost.
Žalostinka nad Moábom
Slišali smo o Moábovi ošabnosti,
o njegovi silni ošabnosti,
o njegovem napuhu, ošabnosti in predrznosti,
o njegovem praznem bahanju.
Zato bodo Moábci tulili nad Moábom,
vsi bodo tulili.
Zaradi grozdnih kolačev v Kir Heresu
bodo zdihovali do kraja pobiti.

Kajti uvela bodo hešbónska polja,
sibmanska trta,
gospodarji narodov
bodo pomendrali njene vitice.
Segale so do Jazêrja,
se vile po puščavi,
njene rozge so se bohotile,
se poganjale čez morje.
Zato objokujem sibmansko trto,
kakor jo objokuje Jazêr,
te zalivam s svojimi solzami,
Hešbón in Elalé,
kajti v tvojo letino in v tvojo trgatev
bo padel bojni krik.
10 Iz sadovnjaka bosta pobrana radost in veselje,
v vinogradih ne bodo vriskali in ne klicali,
mastilec ne bo več mastil vina v stiskalnicah,
vzklikanje bo prenehalo.
11 Zato trepeta moje osrčje nad Moábom kakor citre,
moja notranjost nad Kir Heresom.
12 Moáb se bo prikazoval in se trudil na višini, hodil bo v svoje svetišče molit, pa ne bo nič dosegel.
13 To je beseda, ki jo je GOSPOD že davno povedal o Moábu. 14 Zdaj pa govori GOSPOD in pravi: V treh letih, kakor so najemnikova leta, bo Moábova slava zaničevana z vsem številnim ljudstvom, ostanek bo majhen, skromen, neznaten.

Psalmi 113

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 113 (112)
Bog poviša ponižane
113 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Hvalite, GOSPODOVI služabniki,
hvalite ime GOSPODOVO.
Ime GOSPODOVO naj bo slavljeno
od zdaj in na veke;
od sončnega vzhoda do njegovega zahoda
naj bo hvaljeno ime GOSPODOVO.
GOSPOD je vzvišen nad vsemi narodi,
nad nebesa sega njegova slava.
Kdo je kakor GOSPOD, naš Bog,
ki ima prestol na višavi;
kakor tisti, ki gleda v nižave,
v nebesih in na zemlji?
Iz prahu vzdiguje slabotnega,
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni ženi daje bivati v hiši
kot veseli materi otrok.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.148, danes: 20.462
Čas izvajanja programa: 0.07s