Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Tesaloničanom 5

1. pismo Tesaloničanom :Uvod 1 2 3 4 5

5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči. Ko bodo govorili: »Mir in varnost,« tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Tisti namreč, ki spijo, spijo ponoči, in tisti, ki se opijajo, se opijajo ponoči. Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do rešitve po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 10 ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim. 11 Zato tolažíte drug drugega in drug drugega izgrajujte, kakor to že delate.
Sklepna navodila in pozdravi
12 Prosimo pa vas, bratje, zavedajte se, kdo so tisti, ki s trudom delajo med vami in so vaši predstojniki v Gospodu ter vas opominjajo; 13 zaradi njihovega dela imejte do njih največje spoštovanje in ljubezen. Živite v miru med seboj. 14 Opominjamo pa vas, bratje: opozarjajte tiste, ki nočejo delati, tolažite malodušne, podpirajte slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi. 15 Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse.
16 Zmeraj se veselite. 17 Neprenehoma molíte. 18 V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. 19 Duha ne ugašajte. 20 Preroštev ne zaničujte. 21 Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. 22 Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite.
23 Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. 24 On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.
25 Bratje, molíte tudi za nas.
26 Pozdravite s svetim poljubom vse brate.
27 Rotim vas pri Gospodu, da preberete to pismo vsem bratom.
28 Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z vami.

Izaija 23-24

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Grožnja Tiru in Sidónu
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Tiru:

Tulite, taršíške ladje,
kajti Tir je porušen in brez hiš.
Ko so prišli iz dežele Kitéjcev,
jim je bilo to razodeto.
Umolknite, prebivalci otoka,
trgovec sidónski,
ki so te potniki čez morje napolnjevali.
Po širokih vodah sta prihajali k njemu
Šihórjeva setev in Nilova žetev,
v njem so trgovali narodi.
Sramuj se, Sidón, kajti morje pravi,
morska trdnjava pravi:
»Nisem imela porodnih bolečin in nisem rodila,
nisem vzredila mladeničev,
ne povzdignila devic.«
Ko bo novica prišla v Egipt,
se bodo tresli ob novici o Tiru:
prepeljite se v Taršíš,
tulite, prebivalci otoka.
Ali je to vaše radostno mesto,
ki izvira iz pradavnih dni,
ki so ga njegove noge prinašale,
da se je od daleč naseljevalo?
Kdo je tako odločil
zoper Tir, ki je delil krone,
ki so mu bili trgovci prvaki,
najbogatejši prekupčevalci na zemlji?
GOSPOD nad vojskami je tako odločil,
da poniža vsako prevzetno slavo,
da osramoti vse bogataše na zemlji.
10 Razlij se po svoji deželi
kakor Nil, hči taršíška,
tu ni več pristanišča.
11 Iztegnil je svojo roko čez morje,
potresel je kraljestva,
GOSPOD je ukazal zoper Kánaan,
naj zrušijo njegove utrdbe.
12 Rekel je:
Ne raduj se več,
ponižana devica, hči sidónska,
vstani, prepelji se h Kitéjcem,
tudi tam ne bo pokoja zate.

13 Glej, dežela Kaldejcev je kakor ljudstvo, ki ga ni bilo, Asirci so jo utemeljili za suhe kraje: postavili so svoje stolpe, razdejali njene zgradbe, jo spremenili v ruševine.
14 Tulite, taršíške ladje,
ker je vaša utrdba porušena.
Pozabljeni Tir bo obnovljen
15 Tisti dan bo Tir pozabljen za sedemdeset let, za dobo enega kralja. Po sedemdesetih letih se bo hčeri tirski godilo, kakor pravi pesem o vlačugi:
16 »Vzemi citre,
hodi po mestu,
pozabljena vlačuga!
Lepo igraj,
pridno poj,
da se te spomnijo.«
17 Po sedemdesetih letih bo GOSPOD obiskal hčer tirsko, ki bo spet prišla do svojega zaslužka in trgovala z vsemi kraljestvi sveta na površju zemlje. 18 Njen dobiček in njen zaslužek pa bosta posvečena GOSPODU. Ne bo se kopičil in ne shranjeval, temveč bo njen dobiček pripadal tistim, ki prebivajo pred GOSPODOVIM obličjem, da bodo jedli do sitega in se lepo oblačili.
Grožnja vsemu svetu
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glej, GOSPOD bo razoral zemljo in jo razril,
spačil bo njeno površje in razkropil njene prebivalce.
In godilo se bo: kakor ljudstvu tako duhovniku,
kakor hlapcu tako njegovemu gospodarju,
kakor dekli tako njeni gospodinji,
kakor kupcu tako prodajalcu,
kakor najemalcu tako posojevalcu,
kakor dolžniku tako njegovemu upniku.
Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena,
kajti GOSPOD je izrekel to besedo.

Zemlja vene in omahuje,
svet se suši in omahuje,
sušita se višava in zemlja.
Zemlja je oskrunjena
pod njenimi prebivalci,
ker so prestopali postave,
kršili predpise,
razdrli večno zavezo.
Zato prekletstvo žre zemljo,
njeni prebivalci se morajo pokoriti,
zato se prebivalci zemlje redčijo,
le malo ljudi je ostalo.
Žalostinka nad prestolnico
Grozdje vene,
trta se suši,
vzdihujejo vsi, ki so bili veselega srca.
Prenehala je radost bobnov,
minilo je bučanje pojočih,
prenehala je radost citer.
Pri petju ne pijejo vina,
pivcem je grenka opojna pijača.
10 Zmedeno mesto je potrto,
vsi vhodi v hiše so zaprti.
11 Po ulicah tarnajo zaradi vina,
vse veselje je minilo,
pregnana je radost iz dežele.
12 V mestu je ostala le puščoba,
vrata so razbita na drobne koščke.
Ostanek se bo rešil
13 Kajti tako bo na zemlji
med ljudstvi,
kakor tedaj, ko otresejo oljke,
kakor ob paberkovanju, ko je končana trgatev.

14 Povzdignili bodo svoj glas in zavriskali,
nad GOSPODOVIM veličastvom bodo šumeli kakor morje:
15 »Zato slavite GOSPODA na vzhodu,
na morskih obrežjih ime GOSPODA, Boga Izraelovega.«
16 S konca sveta slišimo petje:
»Slava Pravičnemu!«
Nihče ne uide Bogu
Jaz pa pravim: Poguba prihaja nadme,
poguba prihaja nadme, gorje mi!
Varljivci varajo,
varljivci varajo s prevarami.

17 Groza, jama in zanka
so pred teboj, prebivalec zemlje.
18 Kdor zbeži pred krikom groze,
pade v jamo,
kdor zleze iz jame,
se ujame v zanko,
kajti zapornice neba so odprte
in temelji zemlje se tresejo.
19 Zemlja poka in se trga,
zemlja se drobi in razpada,
zemlja se maje in omahuje.
20 Zemlja se opoteka kakor pijanec,
se ziblje kakor koliba.
Hudo jo teži njena krivda,
padla je in ne more več vstati.

21 Tisti dan bo GOSPOD kaznoval
vojsko višave na višavi
in kralje zemlje na zemlji.
22 Zbrani bodo
kakor ujetniki v jami,
zaprti bodo v ječi
in po mnogih dneh kaznovani.
23 Luna bo zardela
in sonce bo obledelo,
kajti zavladal bo GOSPOD nad vojskami,
na gori Sion in v Jeruzalemu
in pred njegovimi starešinami bo njegovo veličastvo.

Psalmi 116

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 116 (114–115)
Zahvalna pesem
116 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljubim GOSPODA, ker posluša
moj glas, mojo prošnjo za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
v svojih dneh ga bom klical.
Objele so me vezi smrti,
dosegle so me stiske podzemlja,
dosegel sem stisko in žalost.
GOSPODOVO ime kličem:
»O GOSPOD, osvobodi mojo dušo!«
Milostljiv je GOSPOD in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
GOSPOD varuje preproste,
bil sem slaboten, pa me je rešil.
Vrni se k svojemu počitku, duša moja,
kajti GOSPOD ti je povrnil dobro.
Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami,
moje noge pred padcem.
Hodil bom pred GOSPODOM
v deželah živih.

10 Verujem, tudi če pravim:
»Zelo sem nesrečen.«
11 Rekel sem v svojem nemiru:
»Vsak človek je lažnik.«
12 Kaj naj vrnem GOSPODU
za vse njegove dobrote nad mano?
13 Čašo odrešenja bom vzdignil
in klical bom ime GOSPODOVO.
14 Svoje zaobljube GOSPODU bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom.
15 Dragocena je v očeh GOSPODOVIH
smrt njegovih zvestih.
16 O GOSPOD, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje služabnice,
razvozlal si moje vezi.
17 Tebi bom daroval zahvalno daritev
in klical bom ime GOSPODOVO.
18 Svoje zaobljube GOSPODU bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom,
19 v dvorih GOSPODOVE hiše,
v tvoji sredi, Jeruzalem.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.837, danes: 9.072
Čas izvajanja programa: 0.07s