Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 4,1-5,10

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaklad v lončenih posodah
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker imamo po usmiljenju, ki smo ga bili deležni, to službo, ne omagujemo. Odrekli smo se skrivnim, sramotnim delom, ki bi se jih morali sramovati. Ne ravnamo zvijačno, tudi ne pačimo Božje besede, marveč se z razodevanjem resnice pred Bogom priporočamo vsaki človeški vesti. Če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, za nevernike, ki jim je bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Saj ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa, Gospoda, sebe pa le kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Kajti Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,« je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa.
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. 10 Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. 11 Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt, da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem mesu. 12 Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje. 13 Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. 14 Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse. 15 Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.
Življenje iz vere
16 Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. 17 Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, 18 ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna. Zato tudi v tem svojem stanju vzdihujemo in si želimo kar povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes, seveda le, če se izkažemo, da nismo goli, ko se slečemo. Dokler namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je umrljivo. Tisti pa, ki nas je za to pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo Duha. Zato smo vedno pogumni, čeprav vemo, da smo zdoma in daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu, saj v veri hodimo in ne v gledanju. Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se priselili h Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, bodisi da smo priseljeni v telesu bodisi da smo izseljeni. 10 Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.

2. knjiga kraljev 17

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Izraelov kralj Hošéa
17
V dvanajstem letu Judovega kralja Aháza je postal kralj nad Izraelom Elájev sin Hošéa in kraljeval v Samariji devet let. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, vendar ne tako kakor Izraelovi kralji, ki so bili pred njim. Ko je šel nadenj asirski kralj Salmanasar, mu je Hošéa postal podložen in mu je moral plačevati davek. Asirski kralj pa je odkril zaroto pri Hošéu, ker je poslal odposlance k egiptovskemu kralju Soju in ni dal asirskemu kralju davka kakor vsako leto. Zato ga je asirski kralj prijel in ga vklenil v ječi.
Asirci zavzamejo Samarijo
Potem je asirski kralj krenil nad vso deželo, prišel do Samarije in jo tri leta oblegal. V devetem Hošéovem letu je asirski kralj Samarijo zavzel, odpeljal Izraelce v izgnanstvo v Asirijo in jih naselil v Haláhu, ob Habórju, reki v Gozánu, in po medijskih mestih.
Razmišljanje o vzrokih, da je Severno kraljestvo propadlo
To se je zgodilo, ker so Izraelovi sinovi grešili proti GOSPODU, svojemu Bogu, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele izpod oblasti egiptovskega kralja faraona, in častili druge bogove. Živeli so po zakonih narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov, in po razvadah, ki so jih vpeljali Izraelovi kralji. Izraelovi sinovi so počeli stvari, ki niso bile poštene do GOSPODA, njihovega Boga. Gradili so si višine v vseh mestih, od stražnega stolpa do utrjenega mesta. 10 Postavljali so si stebre in ašere na vsakem visokem griču in pod vsakim zelenim drevesom 11 in na vseh višinah zažigali kadilo kakor narodi, ki jih je GOSPOD pregnal izpred njih. Počenjali so hude stvari in jezili GOSPODA. 12 Služili so malikom, o katerih jim je GOSPOD rekel: »Ne delajte tega!« 13 GOSPOD je svaril Izraela in Juda po vseh svojih prerokih in po vseh vidcih ter rekel: »Odvrnite se od svojih hudobnih poti in se držite mojih zapovedi in zakonov po vsej postavi, ki sem jo zapovedal vašim očetom in vam jo poslal po svojih služabnikih prerokih!« 14 Pa niso poslušali; svoj tilnik so napravili trši, kakor je bil tilnik njihovih očetov, ki niso bili zvesti GOSPODU, svojemu Bogu. 15 Zavrgli so njegove zakone in zavezo, ki jo je sklenil z njihovimi očeti, in pričevanja, s katerimi jim je pričeval. Hodili so za praznimi maliki in postali prazni, in za narodi, ki so jih obdajali in glede katerih jim je GOSPOD ukazal, naj ne delajo kakor oni. 16 Zapustili so vse zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in si naredili uliti podobi – dve teleti; napravili so ašero, molili vso nebesno vojsko in služili Báalu. 17 Svoje sinove in hčere so žrtvovali v ognju in se ukvarjali z vedeževanjem in s čaranjem. Vdajali so se temu, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in ga jezili. 18 In GOSPOD se je silno razsrdil nad Izraelom; odpravil jih je izpred svojega obličja, tako da je preostal samo še Judov rod.
19 Tudi Juda se ni držal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, temveč so posnemali navade, ki jih je vpeljal Izrael. 20 Zato je GOSPOD zavrgel vse Izraelovo potomstvo, jih stiskal in jih dajal plenilcem v roke, dokler jih ni vrgel izpred svojega obličja.
21 Ko je bil GOSPOD odtrgal Izraela od Davidove hiše, so postavili za kralja Nebátovega sina Jerobeáma. Jerobeám je odvrnil Izraela od GOSPODA in jih zapeljal v velik greh. 22 Izraelovi sinovi so hodili v vseh grehih, ki jih je delal Jerobeám. Niso se odvrnili od njih, 23 dokler ni GOSPOD odpravil Izraela izpred svojega obličja, kakor je bil govoril po vseh svojih služabnikih prerokih. In Izrael je moral oditi s svoje zemlje v izgnanstvo v Asirijo do tega dne.
Začetek Samarijanov
24 Asirski kralj pa je iz Babilona, iz Kute, Avája, Hamáta in Sefarvájima pripeljal ljudi ter jih naselil po samarijskih mestih namesto Izraelovih sinov. Zasedli so Samarijo in bivali v njenih mestih. 25 Ko so se doselili tja, niso častili GOSPODA; zato je GOSPOD poslal mednje leve, da so jih ubijali. 26 Tedaj so rekli asirskemu kralju: »Narodi, ki si jih odpeljal in naselil po samarijskih mestih, ne vedo, kako naj prav častijo boga te dežele. Zato je poslal mednje leve; in glej, ti jih morijo, ker ne vedo, kako naj prav častijo boga te dežele.« 27 Asirski kralj je ukazal in rekel: »Peljite tja enega izmed duhovnikov, ki ste jih odpeljali od tam! Naj gre, se tam naseli in jih uči, kako naj prav častijo boga te dežele.« 28 Prišel je torej eden izmed duhovnikov, ki so jih bili odpeljali iz Samarije, se naselil v Betelu in jih učil, kako naj častijo GOSPODA.
29 Vendar si je vsak narod naredil svojega boga in ga postavil v svetiščih na višinah, ki so jih napravili Samarijani, vsak narod v mestih, kjer je prebival. 30 Ljudje iz Babilona so si naredili Sukót Benóta, ljudje iz Kute so naredili Nergála, ljudje iz Hamáta Ašimája, 31 Avéjci Nibháza in Tartáka, Sefarvéjci pa so sežigali svoje otroke v ognju sefarvájimskima bogovoma Adramélehu in Anamélehu. 32 Častili so tudi GOSPODA, vendar so si postavljali iz svoje srede duhovnike za višine, da so opravljali službo v svetiščih na višinah. 33 Častili so torej GOSPODA in služili svojim bogovom po običaju narodov, iz katerih so jih bili odpeljali. 34 Vse do tega dne se ravnajo po svojih nekdanjih običajih.
Ne častijo GOSPODA in se ne ravnajo po njegovih zakonih in odlokih, po postavi in zapovedi, ki jih je GOSPOD zapovedal sinovom Jakoba, kateremu je dal ime Izrael. 35 Z njimi je GOSPOD sklenil zavezo, jim zapovedal in rekel: »Ne častite drugih bogov, ne molite jih, ne služite jim in jim ne darujte, 36 marveč GOSPODA, ki vas je z veliko močjo in z iztegnjenim laktom izpeljal iz egiptovske dežele; njega častite, njega molite in njemu darujte! 37 Držite se zakonov in odlokov, postave in zapovedi, ki vam jih je zapisal, in jih izpolnjujte vse dni! Ne častite drugih bogov! 38 Ne pozabite na zavezo, ki sem jo sklenil z vami, in ne častite drugih bogov, 39 marveč GOSPODA, svojega Boga, častite in rešil vas bo iz rok vseh vaših sovražnikov.« 40 Pa niso poslušali, temveč so se ravnali po svojem nekdanjem običaju.
41 Ti narodi so torej častili GOSPODA in obenem služili malikom. Tudi njihovi otroci in otrok otroci do tega dne delajo tako, kakor so delali njihovi očetje.

Mihej 6

Mihej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7

Bog se pravda z ljudstvom
6
Poslušajte vendar, kar pravi GOSPOD:
»Vstani, pravdaj se vpričo gora
in hribi naj slišijo tvoj glas.«
Poslušajte, gore, GOSPODOVO pravdo,
in vi, večni temelji zemlje!
Kajti GOSPOD se pravda s svojim ljudstvom,
razpravlja z Izraelom:

»Ljudstvo moje, kaj sem ti storil
ali s čim sem te utrudil? Odgovori mi!
Kajti izpeljal sem te iz egiptovske dežele
in te rešil iz hiše sužnosti;
poslal sem pred teboj Mojzesa,
Arona in Mirjam.
Ljudstvo moje, spomni se vendar, kaj je svetoval Balák, moábski kralj,
in kaj mu je odgovoril Bileám, Beórjev sin,
kaj se je godilo od Šitíma do Gilgála,
da spoznaš GOSPODOVA odrešenjska dela.«

»S čim naj stopim pred GOSPODA,
se priklonim Bogu višave?
Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami,
z enoletnimi teleti?
Mar se bo GOSPOD veselil tisočev ovnov,
desettisočev potokov olja?
Naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe,
sad svojega telesa za greh svoje duše?«
Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro,
kaj GOSPOD hoče od tebe:
nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost
in ponižno hodiš s svojim Bogom.
Grožnja goljufom v prestolnici
GOSPODOV glas kliče mestu
– in uspeh je to, da se kdo boji tvojega imena:
»Poslušaj, srenja, in kdor jo ureja!
10 Še gori ogenj krivičnikove hiše,
krivičnih zakladov in škafa, polnega jeze.
11 Mar naj potrjujem krivično tehtnico
in vrečico z varljivimi utežmi?
12 Bogatini po mestu so polni nasilja,
njegovi prebivalci govore laži,
v njihovih ustih je varljiv jezik.
13 Zato sem te tudi jaz začel tepsti
in te pustošiti zaradi tvojih grehov.
14 Jedel boš, pa se ne boš nasitil,
tvoja notranjost bo ostala prazna;
dal boš na stran, pa ne boš ohranil,
in če boš kaj ohranil, bom izročil meču.
15 Sejal boš, pa ne boš žel,
mastil boš oljke, pa se ne boš mazilil z oljem,
in grozdje, pa ne boš pil vina.
16 Pazil si na Omrijeve predpise
in vsa dela Ahábove hiše;
hodil si po njihovih nasvetih,
da bi te izročil razdejanju in tvoje prebivalce zasmehu;
tako boste prenašali sramotenje mojega ljudstva.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.467.869, danes: 19.887
Čas izvajanja programa: 0.05s