Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 8

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Prostovoljni darovi
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bratje, radi bi vam poročali o Božji milosti, ki je bila dana Cerkvam v Makedoniji. Kljub veliki preizkušnji v stiski je njihovo prekipevajoče veselje in njihovo skrajno uboštvo preraslo v bogastvo njihove radodarnosti. Po svojih močeh in – to lahko pričujem – celo čez svoje moči so nas iz lastnega nagiba vneto prosili za uslugo, da bi smeli sodelovati pri služenju svetim. In to ne tako, kakor smo pričakovali, ampak so najprej sebe podarili Gospodu in po Božji volji nam. In tako smo prosili Tita, naj pri vas to miloščino tudi izpelje, kakor jo je bil že začel. No, kakor ste v vsem nadvse bogati – v veri, v besedi in spoznanju, v vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v tej miloščini.
Tega ne pravim kot ukaz. Rad bi pa ob gorečnosti drugih preveril tudi pristnost vaše ljubezni. Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. 10 Zato vam svetujem tole: prav je, da vi, ki lani niste le začeli tega dela, ampak ste se zanj tudi odločili, 11 zdaj delo tudi opravite do konca, tako da bo dobri volji, ki ste jo pokazali z odločitvijo, sledilo tudi dejanje iz tega, kar imate. 12 Kdor ima namreč dobro voljo, je dobrodošel s tistim, kar ima, ne glede na to, česar nima. 13 Ne gre namreč za to, da bi drugi dosegli olajšanje, vi pa bi živeli v stiski. Za enakost gre. 14 V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje, da bo tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomanjkanje. Tako bo prišlo do enakosti, 15 kakor je pisano:
Kdor je veliko nabral, ni imel preveč,
in kdor malo, ni imel premalo.
Tit in njegovi tovariši
16 Hvala Bógu, ki je Titu položil v srce enako vnemo za vas, 17 da je ustregel moji prošnji. Ker pa je bil že sam zelo vnet, je po svojem nagibu odšel k vam. 18 Z njim pošiljamo brata, ki ga zaradi evangelija hvalijo vse Cerkve. 19 Pa ne le to. Cerkve so nam ga tudi izvolile za sopotnika pri tej nabirki, ki ji služimo Gospodu samemu v čast in zaradi svoje dobre volje. 20 Seveda pa se varujemo, da nam ne bi kdo naprtil kakega očitka zaradi te obilne nabirke, ki ji služimo. 21 Za dobro pač ne skrbimo le v očeh Gospoda, ampak tudi v očeh ljudi. 22 Z njima pošiljamo našega brata, ki smo ga v mnogih stvareh večkrat preizkusili in spoznali za vnetega. Zdaj pa je še bolj vnet zaradi velikega zaupanja, ki ga ima do vas. 23 Če gre za Tita, je moj tovariš in sodelavec za vas. Če gre za naša brata, sta odposlanca Cerkvá, Kristusova slava. 24 Izkažite jim vpričo Cerkvá svojo ljubezen in potrdite, da sem na vas ponosen.

2. knjiga kraljev 20-21

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ezekíja zboli in ozdravi
(Iz 38,1–8; 2 Krn 32,24–26)
20
Tiste dni je Ezekíja zbolel na smrt. K njemu je prišel prerok Izaija, Amócov sin, in mu rekel: »Tako govori GOSPOD: Daj ukaze za svojo hišo, kajti umrl boš, ne boš preživel!« Ta pa je svoj obraz obrnil k steni in molil h GOSPODU: »Oh, GOSPOD, spomni se, da sem hodil pred tvojim obličjem v zvestobi in s celim srcem, da sem delal, kar je dobro v tvojih očeh!« In Ezekíja je glasno jokal. Izaija pa še ni odšel iz srednjega dvora, ko se mu je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Vrni se in reci Ezekíju, knezu mojega ljudstva: Tako govori GOSPOD, Bog tvojega očeta Davida: Slišal sem tvojo molitev, videl tvoje solze. Glej, ozdravil te bom; tretji dan boš šel gor v GOSPODOVO hišo. Tvojim dnem bom pridal petnajst let. Rešil bom tebe in to mesto iz rok asirskega kralja in branil to mesto zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika.« Nato je Izaija rekel: »Prinesite smokvino pogačo!« Prinesli so jo, jo položili na bulo in je oživel.
Ezekíja pa je rekel Izaiju: »Kaj je znamenje, da me bo GOSPOD ozdravil in bom tretji dan šel gor v GOSPODOVO hišo?« Izaija je rekel: »To naj ti bo znamenje od GOSPODA, da bo GOSPOD izpolnil, kar je rekel: ali naj se senca pomakne za deset stopnic naprej, ali naj gre deset stopnic nazaj?« 10 Ezekíja je dejal: »Senca se zlahka pomakne za deset stopnic naprej; a naj se rajši pomakne za deset stopnic nazaj!« 11 Prerok Izaija je tedaj klical h GOSPODU in ta je pomaknil senco na stopnicah, ki se spušča po Aházovem stopnišču, za deset stopnic nazaj.
Odposlanci iz Babilona
(Iz 39,1–8)
12 Tisti čas je poslal babilonski kralj Merodáh Baladán, Baladánov sin, Ezekíju pisma in dar, ker je slišal, da je bil Ezekíja bolan. 13 Ezekíja se je odposlancev razveselil in jim razkazal vso zakladnico, srebro in zlato, dišave in dragocena olja, hišno orožarno in vse, kar se je našlo v njegovih zakladnicah. Ni bilo stvari v njegovi hiši in po vsej njegovi oblasti, katere bi jim Ezekíja ne bil pokazal. 14 Tedaj je prišel h kralju Ezekíju prerok Izaija in mu rekel: »Kaj so rekli ti možje in od kod so prišli k tebi?« Ezekíja je rekel: »Iz daljne dežele so prišli, iz Babilona.« 15 Pa je rekel: »Kaj so videli v tvoji hiši?« Ezekíja je rekel: »Vse, kar je v moji hiši, so videli. Ni je stvari v mojih zakladnicah, katere jim ne bi bil pokazal.«
16 Tedaj je Izaija rekel Ezekíju: »Poslušaj GOSPODOVO besedo: 17 ›Glej, pridejo dnevi, ko bo vse, kar je v tvoji hiši in kar so tvoji očetje nabrali do tega dne, odneseno v Babilon. Nič ne bo ostalo, govori GOSPOD. 18 Nekaj tvojih sinov, ki se ti bodo rodili, bodo vzeli, da bodo za strežaje na dvoru babilonskega kralja.‹« 19 Ezekíja je rekel Izaiju: »GOSPODOVA beseda, ki si jo govoril, je dobra.« Rekel si je namreč: »Prav, da bosta le v mojih dneh mir in varnost!«
Ezekíjeva smrt
(2 Krn 32,32–33)
20 Druga Ezekíjeva dela, vse njegovo junaštvo, kako je napravil vodni zbiralnik in vodovod ter napeljal vodo v mesto – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 21 Ko je Ezekíja legel k svojim očetom, je namesto njega postal kralj njegov sin Manáse.
Judov kralj Manáse
(2 Krn 33,1–20)
21
Manáse je imel dvanajst let, ko je postal kralj, in petinpetdeset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Hefcí Bah. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in posnemal gnusobe narodov, ki jih je GOSPOD pregnal izpred Izraelovih sinov. Spet je pozidal višine, ki jih je bil razdejal njegov oče Ezekíja, postavil oltarje Báalu, napravil ašero, kakor je storil Izraelov kralj Aháb, molil vso nebesno vojsko in ji služil. Sezidal je oltarje v GOSPODOVI hiši, ki je o njej GOSPOD rekel: »V Jeruzalemu bom postavil svoje ime.« Vsej nebesni vojski je sezidal oltarje v obeh dvorih GOSPODOVE hiše. Svojega sina je žrtvoval v ognju, vedeževal je in vražaril, vpeljal zarotovalce duhov in razlagalce znamenj. Storil je veliko takega, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, da bi ga jezil. Kip Ašere, ki ga je naredil, je postavil v hišo, o kateri je GOSPOD rekel Davidu in njegovemu sinu Salomonu: »V tej hiši in v Jeruzalemu, ki sem ga izvolil med vsemi Izraelovimi rodovi, bom postavil svoje ime na veke. Ne bom dopustil, da bi se morale noge Izraelcev še kdaj umakniti z zemlje, ki sem jo dal njihovim očetom, če bodo le zvesto delali vse, kar sem jim zapovedal, v skladu z vso postavo, ki jim jo je zapovedal moj služabnik Mojzes.« Vendar niso poslušali in Manáse jih je zapeljal, da so počeli še hujše reči kakor narodi, ki jih je GOSPOD pokončal pred Izraelovimi sinovi.
10 Tedaj je govoril GOSPOD po svojih služabnikih prerokih in rekel: 11 »Ker je Judov kralj Manáse delal te gnusobe, hujše od vsega, kar so pred njim delali Amoréjci, in je še Juda zapeljal v greh s svojimi maliki, 12 zato tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Glej, nad Jeruzalem in nad Juda bom spravil tako nesrečo, da bo vsakomur, ki bo to slišal, zvenelo v obeh ušesih. 13 Razpel bom čez Jeruzalem merilno vrv kakor čez Samarijo, in svinčnico Ahábove hiše in zbrisal bom Jeruzalem, kakor se zbriše posoda: zbriše se in povezne. 14 Zavrgel bom ostanek svoje dediščine in jih dal v roke njihovih sovražnikov; tako bodo za rop in plen vsem svojim sovražnikom, 15 ker so delali, kar je hudo v mojih očeh, in me jezili od dneva, ko so njihovi očetje odšli iz Egipta, do tega dne.«
16 Manáse je tudi prelil silno veliko nedolžne krvi, dokler ni z njo napolnil Jeruzalema od enega do drugega konca, poleg greha, s katerim je Juda zapeljal v greh, da so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh.
17 Druga Manásejeva dela, vse, kar je še storil, in greh, s katerim se je pregrešil – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 18 Ko je Manáse legel k svojim očetom, je bil pokopan na vrtu svoje hiše, na Uzájevem vrtu. Namesto njega je postal kralj njegov sin Amón.
Judov kralj Amón
(2 Krn 33,21–25)
19 Amón je imel dvaindvajset let, ko je postal kralj, in dve leti je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Mešulémeta; bila je hči Harúca iz Jotbe. 20 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, kakor je delal njegov oče Manáse. 21 Hodil je po vsej poti, ki je po njej hodil njegov oče, služil je malikom, katerim je služil njegov oče, in jih molil. 22 Zapustil je GOSPODA, Boga svojih očetov, in ni hodil po GOSPODOVI poti. 23 Amónovi služabniki pa so se zarotili proti njemu in so kralja usmrtili v njegovi hiši. 24 Vendar je ljudstvo dežele pobilo vse, ki so se zarotili proti kralju Amónu; potem je ljudstvo dežele namesto njega postavilo za kralja njegovega sina Jošíja.
25 Druga Amónova dela, kar je še napravil – mar ni zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 26 Pokopali so ga v njegovi grobnici na Uzájevem vrtu. Namesto njega je postal kralj njegov sin Jošíja.

Nahum 2

Nahum :Uvod 1 2 3

2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glej, na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir!
Praznuj, Juda, svoje praznike,
izpolni svoje zaobljube!
Kajti ne bo več prišel k tebi zlobnež,
povsem je iztrebljen.

Razbijalec se je vzdignil proti tebi.
Bodi na preži,
nadzoruj pot,
imej opasana ledja,
silno utrjuj svojo moč!

Kajti GOSPOD vrne Jakobovo vzvišenost,
kakor Izraelovo vzvišenost,
kajti opustošili so ju pustošniki
in pokončali njune mladike.
Napadalec zavzema prestolnico Ninive
Ščit njegovih junakov je rdeč,
bojevniki so odeti v škrlat,
v ognju okovja so vozovi
na dan, ko jih pripravlja,
in cipresovina migeta.
Po cestah divjajo bojni vozovi,
zaletavajo se po trgih,
njihove podobe so kakor plamenice,
švigajo kakor bliski.
Spomni se svojih junakov,
ki so pripravljeni pasti na svojih potih,
poženejo se k njenemu obzidju
in zaščitna streha je postavljena.
Vrata rek so odprta
in palača se maje;
še stoječo vlačijo stran, odnašajo,
njene dekle stokajo,
kakor je glas golobov,
se bijejo po prsih.
Ninive so kakor ribnik vode,
njegove vode in oni sami bežijo:
»Stojte, stojte!«
a se nihče ne obrne.
10 Ropajte srebro,
ropajte zlato!
Ni konca zakladov,
bogastva vsakovrstnih dragocenih reči.
Bog grozi Asircu
11 Prazna, izpraznjena, opustošena!
Srce se krči, kolena se šibijo,
bolečina v vseh ledjih,
vsi obrazi postajajo rdeči.
12 Kje je levji brlog
in krmišče za leviče,
kjer se je sprehajal lev,
kjer je bila levinja z mladiči, ne da bi jih kdo strašil?
13 Lev je trgal za svoje mladiče
in davil za svoje levinje,
z ropom si je polnil brloge
in s plenom ležišča.

14 Glej, proti tebi sem, govori GOSPOD nad vojskami: tvoj bojni voz bom sežgal v dim in tvoje leviče bo požrl meč; končal bom tvoje ropanje po zemlji, ne bo več slišati glasu tvojih poslancev.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.488, danes: 31.723
Čas izvajanja programa: 0.07s