Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 9

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Darovi za svete
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ni potrebno, da bi vam pisal o službi svetim. Poznam namreč vašo dobro voljo, s katero se vam v čast hvalim pred Makedonci. Pravim jim, da je Ahaja že od lani pripravljena in vaša vnema je spodbudila tudi mnogo drugih. Vendar pošiljam brate zato, da se ne bi glede tega v prazno ponašal z vami in da bi bili, kakor sem že povedal, res pripravljeni, da glede tega ne bi doživel sramote, saj bi jo tudi vi, če bi namreč z menoj prišli Makedonci in bi vas dobili nepripravljene. Zato sem menil, da moram prositi brate, naj gredo pred nami k vam in vnaprej zberejo vaš obljubljeni dar, da bo nabran kot dar in ne kot izsiljevanje.
To pa rečem: kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Bog pa vas more presežno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj zase in boste imeli izobilje za vsako dobro delo, kakor je pisano:
Razsul je, dal je ubogim;
njegova pravičnost ostane na veke.
10 Tisti, ki sejalcu priskrbi seme in kruh za živež, bo pomnožil vaše seme in povečal sadove vaše pravičnosti. 11 Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po nas dajala Bogu zahvalo. 12 Kajti služenje v tem opravilu ni le dopolnjevanje tistega, kar svetim primanjkuje, temveč obogatitev z mnogimi zahvalami Bogu. 13 Če se namreč v tej službi izkažete, bodo Boga poveličevali zaradi vaše podrejenosti v izpovedovanju Kristusovega evangelija in zaradi radodarnosti vašega občestva z njimi in vsemi. 14 Pa še molili bodo za vas in vas imeli radi zaradi vsepresegajoče Božje milosti do vas. 15 Hvala Bogu za njegov neopisljivi dar!

2. knjiga kraljev 22,1-23,35

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Judov kralj Jošíja
(2 Krn 34,1–2)
22
Jošíja je imel osem let, ko je postal kralj, in enaintrideset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Jedída; bila je hči Adajája iz Bockáta. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh; hodil je v vsem po poti svojega očeta Davida in ni krenil ne na desno ne na levo.
Duhovnik Hilkijá najde knjigo postave
(2 Krn 34,8–28)
V osemnajstem letu kralja Jošíja je poslal kralj pisarja Šafána, Acaljájevega sina, Mešulámovega vnuka, v GOSPODOVO hišo in rekel: »Pojdi k vélikemu duhovniku Hilkijáju! Naj prešteje denar, ki je bil prinesen v GOSPODOVO hišo in so ga čuvaji na pragu nabrali od ljudstva. Naj ga izročijo delavcem, ki nadzorujejo v GOSPODOVI hiši; ti pa naj ga dajo delavcem, ki so v GOSPODOVI hiši, da bi popravili okvare v hiši: tesarjem, gradbincem in zidarjem, pa tudi za nakup lesa in obdelanega kamenja, da hišo popravijo. Vendar naj denarja, ki ga dajo v njihove roke, ne obračunavajo z njimi, ker delajo na zaupanje.«
Tedaj je véliki duhovnik Hilkijá rekel pisarju Šafánu: »Knjigo postave sem našel v GOSPODOVI hiši.« In Hilkijá je dal knjigo Šafánu, da jo je bral. Potem je pisar Šafán prišel h kralju; kralju je poročal o zadevi in rekel: »Tvoji služabniki so izsuli denar, ki se je našel v hiši, in ga izročili delavcem, ki nadzorujejo v GOSPODOVI hiši.« 10 Nato je pisar Šafán sporočil kralju in rekel: »Duhovnik Hilkijá mi je dal knjigo.« In Šafán jo je bral pred kraljem.
11 Ko je kralj slišal besede knjige postave, je pretrgal svoja oblačila. 12 Potem je kralj ukazal duhovniku Hilkijáju, Šafánovemu sinu Ahikámu, Mihajájevemu sinu Ahbórju, pisarju Šafánu in kraljevemu služabniku Asajáju in rekel: 13 »Pojdite in povprašajte GOSPODA zame, za ljudstvo in za vsega Juda o besedah te knjige, ki se je našla! Velik je namreč GOSPODOV srd, ki se je vnel zoper nas, ker naši očetje niso poslušali besed te knjige in delali v skladu z vsem, kar je napisano za nas.«
14 Duhovnik Hilkijá, Ahikám, Ahbór, Šafán in Asajá so šli k prerokinji Huldi, ženi Šalúma, Tikvájevega sina in Hasrájevega vnuka, varuha obrednih oblačil, ki je bivala v Jeruzalemu v drugem okraju, in so govorili z njo. 15 Rekla jim je: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Recite možu, ki vas je poslal k meni: 16 Tako govori GOSPOD: Glej, spravil bom nesrečo nad ta kraj in nad njegove prebivalce – vse besede te knjige, ki jo je bral Judov kralj. 17 Ker so me zapustili in zažigali kadilo drugim bogovom, da bi me jezili z vsakršnimi deli svojih rok, se bo vnel moj srd zoper ta kraj in se ne bo polegel. 18 Judovemu kralju, ki vas je poslal povprašat GOSPODA, recite takole: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Glede besed, ki si jih slišal: 19 Ker se je tvoje srce omečilo in si se ponižal pred GOSPODOM, ko si slišal, kar sem govoril zoper ta kraj in njegove prebivalce, da bodo postali groza in prekletstvo, in si pretrgal svoja oblačila in jokal pred menoj, sem te tudi jaz uslišal, govori GOSPOD. 20 Zato, glej, ko te bom pridružil tvojim očetom, boš v miru pridružen v svojem grobu. Tvoje oči ne bodo gledale vse nesreče, ki jo bom spravil nad ta kraj.« Potem so kralju sporočili odgovor.
Jošíjeva verska prenova
(2 Krn 34,29–33)
23
Kralj je poslal sle in pri njem so se zbrali vsi Judovi in jeruzalemski starešine. Potem je šel v GOSPODOVO hišo in z njim vsi Judovi možje in vsi jeruzalemski prebivalci, duhovniki in preroki ter vse ljudstvo od najmanjšega do največjega. Prebral je vpričo njih vse besede knjige zaveze, ki se je našla v GOSPODOVI hiši. Nato je kralj stopil k stebru in sklenil zavezo pred GOSPODOM, da bi hodili za GOSPODOM in se držali njegovih zapovedi, pričevanj in zakonov z vsem srcem in z vso dušo, da bi uresničevali besede zaveze, ki so zapisane v tej knjigi. In vse ljudstvo je privolilo v zavezo.
Potem je kralj ukazal vélikemu duhovniku Hilkijáju, drugim duhovnikom in čuvajem na pragu, naj spravijo iz GOSPODOVEGA templja vso opremo, narejeno za Báala, Ašero in vso nebesno vojsko. Sežgal jo je zunaj Jeruzalema na Cedronskih poljanah in njen pepel odnesel v Betel. Odpravil je svečenike, ki so jih postavili Judovi kralji, da so zažigali kadilo na višinah po Judovih mestih in v okolici Jeruzalema; pa tudi tiste, ki so zažigali kadilo Báalu, soncu in mesecu, ozvezdjem in vsej nebesni vojski. Tudi Ašero je spravil iz GOSPODOVE hiše, ven iz Jeruzalema k potoku Cedronu in jo v potoku Cedronu sežgal in zmlel v prah, njen prah pa raztresel po grobeh preprostega ljudstva. Podrl je tudi stanovanja obrednih vlačugarjev, ki so bila ob GOSPODOVI hiši in kjer so ženske tkale ogrinjala za Ašero.
Nadalje je odpravil vse duhovnike iz Judovih mest, oskrunil višine od Gebe do Beeršébe, kjer so duhovniki zažigali kadilo. Podrl je višine ob vhodih, ki so bili pred vrati mestnega poglavarja Jošúa na levi strani ob mestnih vratih. Duhovniki višin pa niso smeli pristopati h GOSPODOVEMU oltarju v Jeruzalemu, le nekvašeni kruh so lahko jedli med svojimi brati. 10 Oskrunil je Tofet, ki je v Ge Ben Hinómu, da ne bi nihče več žrtvoval Molohu sina ali hčere v ognju. 11 Odstranil je konje, ki so jih Judovi kralji postavili soncu ob vhodu v GOSPODOVO hišo pri sobi evnuha Netán Meleha, ki je v prizidku; sončne vozove pa je sežgal v ognju. 12 Oltarje, ki so bili na strehi Aházove gornje izbe in so jih bili napravili Judovi kralji, in oltarje, ki jih je bil napravil Manáse na obeh dvoriščih GOSPODOVE hiše, je kralj podrl, na mestu razdrobil in njihov prah stresel v potok Cedron. 13 Tudi višine, ki so vzhodno od Jeruzalema, južno od Gore razdejanja, ki jih je izraelski kralj Salomon sezidal Astarti, gnusobi Sidóncev, Kemošu, gnusobi Moábcev, in Milkómu, gnusobi Amóncev, je kralj oskrunil. 14 Razbil je stebre in posekal ašere in njihove kraje napolnil s človeškimi kostmi.
15 Tudi oltar v Betelu, višino, katero je bil postavil Nebátov sin Jerobeám, ki je zapeljal Izraela v greh, tudi ta oltar in višino je podrl; sežgal je višino, jo zmlel v prah in sežgal ašero. 16 Ko se je Jošíja obrnil, je zagledal grobove, ki so bili tam na gori. Poslal je ljudi in vzel kosti iz grobov, jih sežgal na oltarju in ga tako oskrunil, po GOSPODOVI besedi, ki jo je napovedal Božji mož, mož, ki je napovedal te reči. 17 Nato je rekel: »Kaj je tisti spomenik, ki ga vidim?« Meščani so mu rekli: »To je grob Božjega moža, ki je prišel z Judovega in napovedal te reči, ki si jih naredil nad oltarjem v Betelu.« 18 Tedaj je rekel: »Pustite ga počivati; nihče naj ne premika njegovih kosti!« Tako so rešili njegove kosti, skupaj s kostmi preroka, ki je prišel iz Samarije. 19 Tudi vsa svetišča in višine, ki so jih po samarijskih mestih napravili Izraelovi kralji in s tem jezili GOSPODA, je Jošíja odstranil; z njimi je storil prav tako, kakor je storil v Betelu. 20 Vse duhovnike višin, ki so bili tam, je žrtvoval na oltarjih in dal na njih sežgati človeške kosti. Potem se je vrnil v Jeruzalem.
Obhajanje pashe
(2 Krn 35,1–19)
21 Tedaj je kralj ukazal vsemu ljudstvu in rekel: »Obhajajte pasho GOSPODU, svojemu Bogu, kakor je pisano v tej knjigi zaveze!« 22 Takšna pasha se namreč ni obhajala od dni sodnikov, ki so sodili Izraela, in vse dni Izraelovih in Judovih kraljev. 23 Šele v osemnajstem letu kralja Jošíja se je obhajala ta pasha GOSPODU v Jeruzalemu.
24 Vrh tega je Jošíja iztrebil zarotovalce mrtvih in vedeževalce, hišne bogove in malike, vse gnusobe, ki jih je bilo mogoče videti v Judovi deželi in v Jeruzalemu, da bi tako izpolnil besede postave, zapisane v knjigi, ki jo je duhovnik Hilkijá našel v GOSPODOVI hiši. 25 Pred njim ni bilo kralja, ki bi mu bil enak in bi se bil vrnil h GOSPODU z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo, v celem zvest Mojzesovi postavi; tudi za njim ni vstal nobeden, ki bi mu bil enak.
26 Vendar se GOSPOD ni odvrnil od svoje srdite, velike jeze, ko se je vnela njegova jeza nad Judom zaradi vsega izzivanja, s katerim ga je jezil Manáse. 27 GOSPOD je rekel: »Tudi Juda bom odstranil izpred svojega obličja, kakor sem odstranil Izraela; zavrgel bom to mesto, ki sem ga izvolil, Jeruzalem, in hišo, o kateri sem rekel: Tam bo moje ime.«
Jošíja umre v bitki
(2 Krn 35,20–36,1)
28 Druga Jošíjeva dela in vse, kar je še napravil – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 29 V njegovih dneh je faraon Neho, egiptovski kralj, šel nad asirskega kralja proti reki Evfratu. Kralj Jošíja pa mu je šel nasproti. Ko ga je faraon zagledal v Megídu, ga je usmrtil. 30 Njegovi služabniki so ga mrtvega odpeljali iz Megída in ga pripeljali v Jeruzalem. Pokopali so ga v njegovi grobnici. Ljudstvo dežele pa je vzelo Jošíjevega sina Joaháza; mazilili so ga in postavili za kralja namesto njegovega očeta.
Judov kralj Joaház
(2 Krn 36,2–4)
31 Joaház je imel triindvajset let, ko je postal kralj, in tri mesece je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Hamutála; bila je hči Jirmejája iz Libne. 32 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor so delali njegovi očetje. 33 Faraon Neho ga je vklenil v Ribli v deželi Hamátu, da ne bi več kraljeval v Jeruzalemu, deželi pa je naložil globo sto talentov srebra in talent zlata. 34 Faraon Neho je postavil Jošíjevega sina Eljakíma za kralja namesto njegovega očeta Jošíja ter ga preimenoval v Jojakíma. Joaháza pa je vzel in odpeljal v Egipt; tam je tudi umrl. 35 Jojakím je oddal faraonu srebro in zlato, vendar je moral naložiti deželi davek, da je mogel oddati denar na faraonovo zahtevo. Od ljudstva je izterjal srebro in zlato, od vsakega, kolikor so mu določili, da bi ga dal faraonu Nehu.

Nahum 3

Nahum :Uvod 1 2 3

Krvoločna prestolnica bo izkrvavela
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje krvoločni prestolnici,
sama laž je v njej!
Polna je nasilja,
trganju ni konca!
Pokanje biča, škripanje kolesa,
konj dirja in voz poskakuje!
Jezdec se poganja,
meč se lesketa in sulica se bliska,
veliko je pobitih,
polno mrtvih,
trupel ni konca,
spotikajo se ob trupla!
Vse to zaradi silnega vlačugarstva vlačuge,
ljubko mile, spretne čarodejke,
ki je narode prodajala s svojim vlačuganjem
in s svojim čaranjem rodove.
Glej, proti tebi sem,
govori GOSPOD nad vojskami,
vzdignil ti bom krilo na obraz;
pokazal bom narodom tvojo nagoto,
kraljestvom tvojo sramoto.
Vrgel bom nate ostudnosti,
ognusil te bom
in te postavil na ogled.
Kdor te bo zagledal, se bo obrnil od tebe in rekel:
»Ninive so razdejane, kdo jih bo objokoval?
Od kod naj iščem tolažnike zate?«
Ninive bodo pokončane kakor Tebe
Si mar boljša kakor No Amón,
ki je prebivala ob Nilu,
obdajale so jo vode,
njen branik je bilo morje
in njeno obzidje voda.
Njena moč je bil Kuš
in Egipt, ki je bil neizčrpen,
Put in Libijci so ji bili v pomoč.

10 Tudi ona je morala v izgnanstvo,
šla je v ujetništvo;
tudi njeni otročiči so bili raztreščeni
po vogalih vseh ulic,
za njene odličnike so metali žreb,
vsi njeni velikaši so bili vkovani v verige.
11 Tudi ti se boš opila,
mrakotna boš postala,
tudi ti boš iskala
zavetje pred sovražnikom.
Ninive so v razsutju
12 Vse tvoje trdnjave so smokve
z zgodnjimi sadeži:
ko jih kdo potrese, padejo
v usta temu, ki jih hoče jesti.
13 Glej, tvoja vojska
so ženske v tvoji sredi.
Tvojim sovražnikom so na stežaj odprta
vrata tvoje dežele;
ogenj je požrl tvoje zapahe.

14 Pripravi si vode za čas, ko boš oblegana,
utrdi svoje branike,
stopi v glino
in gneti ilovico,
vzemi v roke okvir za opeko!
15 Tam te bo požrl ogenj,
posekal te bo meč,
požrl te bo kakor kobilica skakalka.

Razmnôži se kakor kobilica skakalka,
razmnôži se kakor kobilica rojivka!
16 Pomnožila si svoje trgovce bolj,
kakor je zvezd na nebu.
Kobilica skakalka dobi krila in odleti.
17 Tvoji varuhi so kakor kobilice rojivke,
tvoji častniki so kakor jata žuželk,
ki sedi na plotovih,
ko je mraz;
ko vstane sonce, odlete
in nihče ne ve za kraj, kjer so.
Žalostinka o asirskem kralju
18 Tvoji pastirji spijo,
asirski kralj;
tvoji junaki počivajo.
Tvoje ljudstvo je razkropljeno po gorah
in nikogar ni, ki bi ga zbral.
19 Za tvoje razsutje ni olajšave,
tvoja rana je huda.
Vsi, ki bodo slišali o tebi,
bodo z rokami ploskali nad teboj,
kajti le nad kom se ni vselej
znašala tvoja hudobija!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.865, danes: 8.100
Čas izvajanja programa: 0.06s