Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Timoteju 3

2. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4

Kakšni bodo ljudje v poslednjih dneh
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji. Mednje namreč spadajo tisti, ki se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih ženejo vsakovrstna poželenja in se vedno učijo, pa ne morejo nikoli priti do spoznanja resnice. Kakor sta se Janes in Jambrés uprla Mojzesu, tako se tudi ti upirajo resnici. Njihov um je pokvarjen in njihova vera nezanesljiva. Toda daleč ne bodo prišli, kajti vsem bo postala očitna njihova neumnost, kakor je postala očitna tudi neumnost onih dveh.
Timótejeva naloga
10 Ti pa si krenil za menoj v mojem nauku, vedênju, namenu, veri, potrpežljivosti, ljubezni, stanovitnosti, 11 v preganjanju, trpljenju, kakršno me je zadelo v Antiohiji, v Ikóniju, v Listri. Kakšna preganjanja sem pretrpel! Toda iz vseh me je rešil Gospod. 12 Sicer pa bodo preganjani vsi, ki hočejo res pobožno živeti v Kristusu Jezusu. 13 Hudobni ljudje in sleparji pa bodo prišli v vedno večje zlo, varali bodo in bodo varani. 14 Toda ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. 15 Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev. 16 Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, 17 da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.

Jeremija 9-10

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nezvestoba ljudstva
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O, da bi imel v puščavi
popotniško kočo:
zapustil bi svoje ljudstvo
in odšel od njih!
Kajti vsi so prešuštniki,
truma sleparjev.
Svoj jezik napenjajo kakor lok;
z lažjo in nezvestobo gospodujejo v deželi.
Letajo od hudobije do hudobije,
mene pa ne poznajo, govori GOSPOD.

Vsak naj se varuje svojega prijatelja,
naj ne zaupa nobenemu bratu,
kajti vsak brat na vso moč goljufa
in vsak prijatelj hodi okrog in obrekuje.
Drug drugega varajo,
nobeden ne govori resnice.
Svoj jezik so navadili na laž,
ne naveličajo se delati krivice.
Prebivaš sredi zvijačnosti,
zaradi zvijačnosti me nočejo poznati, govori GOSPOD.

Zato tako govori GOSPOD nad vojskami:
Glej, topil jih bom in preizkušal.
Kaj drugega naj bi storil zaradi hčere mojega ljudstva?
Njihov jezik je morilna puščica,
govori zvijačno;
z usti vsak miroljubno govori z bližnjim,
v srcu pa mu nastavlja past.
Mar naj jih ne kaznujem za vse to? govori GOSPOD.
Naj se ne maščujem
nad takim narodom?
Žalostinka o Sionu
Jok in žalovanje začnem zavoljo gorá,
žalostinko zavoljo pašnikov v puščavi.
Opusteli so, nihče ne hodi čeznje,
ne sliši se več glas črede.
Od ptic neba do živine,
vse je ubežalo, odšlo.
10 Iz Jeruzalema bom naredil kup razvalin,
brlog šakalov.
Judova mesta bom spremenil v pustinjo,
kjer nihče ne prebiva.

11 Kdo je tako moder, da bo to razumel, in komu so govorila GOSPODOVA usta, da bo to sporočil? Zakaj propada dežela in je opustela kakor puščava, da nihče ne hodi skoznjo? 12 GOSPOD govori: Ker so zapustili mojo postavo, ki sem jim jo predložil, in niso poslušali mojega glasu, ne po njem živeli, 13 ampak so sledili trmi svojega srca in Báalom, kakor so jih naučili njihovi očetje, 14 zato tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Glej, hranil jih bom, to ljudstvo, s pelinom in jih napajal z zastrupljeno vodo. 15 Razkropil jih bom med narode, ki jih niso poznali ne oni sami ne njihovi očetje, in bom za njimi poslal meč, dokler jih ne pokončam.

16 Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Dajte, pokličite žalovalke, da pridejo,
in pošljite po izurjene ženske.
17 Hitro naj pridejo in zapojejo žalostinko nad nami,
da se naše oči raztope v solzah
in prikaplja voda z naših trepalnic.
18 Čuj, glas žalostinke se sliši s Siona:
»Kako smo uničeni,
silno osramočeni,
ker moramo zapustiti deželo,
ker so podrli naše domove.«

19 Poslušajte torej, ženske, GOSPODOVO besedo!
Vaše uho naj sprejme besedo njegovih ust!
Učite svoje hčere žalostinko,
druga drugo pogrebno pesem:
20 »Smrt nam je prilezla skoz okna,
prišla v naše palače,
pobrala je otroka s ceste,
mladeniče s trgov.«
21 Govôri: »Tako govori GOSPOD:
Človeška trupla padajo
kakor gnoj na površje polja,
kakor požeto žito za žanjcem,
ki ga nihče ne pobira.«
Prava modrost
22 Tako govori GOSPOD: Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo, močni naj se ne hvali s svojo močjo, bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom. 23 Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz GOSPOD, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori GOSPOD.
Lažna obreza
24 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko bom kaznoval vse, ki so kljub obrezi neobrezani: 25 Egipt in Juda, Edóm, Amónce in Moáb ter vse ostrižene na sencih, ki bivajo v puščavi; kajti vsi ti narodi so neobrezani in vsa Izraelova hiša je neobrezanega srca.
Maliki in resnični Bog
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte besedo, ki vam jo govori GOSPOD, Izraelova hiša! Tako govori GOSPOD:
Ne učite se poti narodov
in ne bojte se znamenj na nebu,
kajti le pogani se jih bojijo.
Običaji ljudstev so namreč ničnost,
le les, ki ga posekajo v gozdu
in ga obrtnikova roka obdela s sekiro.
Okrasí ga s srebrom in z zlatom,
pritrdi z žeblji in s kladivom,
tako da ne omahne.
Maliki so kakor strašilo na polju s kumaricami,
ne morejo govoriti;
nositi jih morajo,
ker ne morejo hoditi.
Ne bojte se jih,
saj ne morejo škodovati,
a tudi dobro storiti ni v njihovi moči.

Nobeden ni tebi, GOSPOD, enak;
ti si velik in veliko je tvoje ime v môči.
Kdo bi se te ne bal, kralj narodov?
Zares, tebi to pritiče.
Saj med vsemi modreci narodov
in v vseh njihovih kraljestvih
ni nobeden tebi enak.
Vsi po vrsti so neumni in bedasti,
nauk o ničnostih: les je to.
Kovano srebro prinašajo iz Taršíša
in zlato iz Ufáza.
Delo kiparja in rok zlatarja so,
višnjev in rdeč škrlat je njihovo oblačilo,
vsi so delo spretnih obrtnikov.
10 GOSPOD pa je resnični Bog,
živi Bog in večni Kralj.
Od njegovega gneva se strese zemlja,
narodi ne vzdržijo njegovega srda.

11 Tako jim recite: »Bogovi, ki niso naredili neba in zemlje, naj izginejo z zemlje in izpod neba.«

12 On je naredil zemljo s svojo močjo,
utemeljil svet s svojo modrostjo
in s svojo razumnostjo razpel nebo.
13 Ko zadoni njegov glas, zašumijo vode na nebu,
on vzdiguje meglo od konca zemlje;
ob dežju dela bliske
in iz svojih shramb spušča veter.
14 Vsak človek je neumen, če tega ne ve;
osramočen je vsak podobar zaradi rezane podobe,
ker je njegova podoba prevara,
ker v njej ni duha.
15 Ničnost so, smešno delo;
ob času njih kaznovanja bodo uničene.
16 Jakobov delež ni kakor oni,
saj je stvarnik vsega;
in Izrael je rod njegove dediščine.
GOSPOD nad vojskami mu je ime.
Preplah v deželi
17 Poberi s tal svojo culo,
prebivalka obleganega kraja.
18 Tako namreč govori GOSPOD:
Glej, tokrat izženem prebivalce dežele
in jih spravim v stisko, da me najdejo.

19 Gorje mi zaradi mojega zloma,
strašen je moj udarec!
A rekel sem: To je moja bolečina,
ki jo bom moral prenesti.
20 Moj šotor je razdejan,
vse moje vrvi so potrgane,
moji otroci so odšli od mene
in jih ni več.
Nikogar ni, ki bi spet razpel moj šotor
in razgrnil moje zastore.
21 Pastirji so bili suroveži,
niso iskali GOSPODA,
zato niso imeli uspeha,
vsa njihova čreda se je razkropila.

22 Čuj, glas! Glej, prihaja:
silen hrup iz severne dežele,
da se Judova mesta spremene v pustinjo,
v brlog šakalov.
Jeremijeva molitev
23 Vem, GOSPOD: človek ne usmerja svoje poti,
popotnik ne določa svojih korakov.
24 Kaznuj me, GOSPOD, vendar kakor je prav,
nikar v svoji jezi, da me ne ponižaš preveč.

25 Razlij svoj srd nad narode, ki te ne poznajo,
nad rodove, ki ne kličejo tvojega imena.
Kajti požrli so Jakoba;
požrli so ga in pokončali
in opustošili njegov pašnik.

Psalmi 123

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 123 (122)
Oči preziranih se ozirajo k Bogu
123 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Svoje oči vzdigujem k tebi,
ki imaš prestol v nebesih.
Glej, kakor so oči hlapcev
uprte k roki svojih gospodarjev,
kakor oči dekle
k roki svoje gospodinje,
tako so naše oči
uprte h GOSPODU, našemu Bogu,
dokler nam ne izkaže milosti.

Izkaži nam milost, GOSPOD, izkaži nam milost,
ker smo prenasičeni z zaničevanjem.
Dovolj se je nasičevala naša duša
z zasmehovanjem samozavestnih,
z zaničevanjem prevzetnih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.374, danes: 22.392
Čas izvajanja programa: 0.07s