Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 14

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel in Barnaba v Ikóniju
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Podobno se je zgodilo v Ikóniju: šla sta v judovsko shodnico in govorila tako, da je velika množica Judov in Grkov sprejela vero. Tisti Judje pa, ki so vero zavračali, so začeli hujskati in ščuvati pogane proti bratoma. Kljub temu sta tam ostala precéj časa in pogumno pridigala z zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja in čudeži. Med mestnim prebivalstvom je nastal razdor: eni so držali z Judi, drugi z apostoloma. Tedaj so se pogani in Judje s svojimi voditelji namenili, da apostola mučijo in kamnajo. Apostola sta to izvedela, zato sta se zatekla v mesta Likaonije – v Listro, Derbo in sosedne kraje – in tam oznanjala evangelij.
Pavel in Barnaba v Listri in Derbi
V Listri je živel mož, ki ni imel moči v nogah; bil je že od rojstva hrom in nikoli ni mogel hoditi. Sedèl je in poslušal Pavlove besede. Pavel ga je premeril z očmi, in ko je videl, da ima vero, ki bi ga lahko rešila, 10 mu je zaklical z močnim glasom: »Vstani! Postavi se na noge!« In mož je poskočil in hodil. 11 Ko so množice videle, kaj je storil Pavel, so povzdignile glas in v likaonskem jeziku govorile: »Bogova v človeški podobi sta se spustila med nas.« 12 In Barnaba so imenovali Zevs, Pavla pa Hermes, ker je prvi spregovoril. 13 Svečenik Zevsovega svetišča, ki je bilo pred mestom, je dal pred vrata pripeljati bike in vence, ker je hotel z množico opraviti žrtvovanje. 14 Ko sta apostola Barnaba in Pavel to slišala, sta raztrgala svoja oblačila, planila med množico 15 in zavpila: »Možje, kaj počenjate? Tudi midva sva samo človeka, ki čutiva podobno kakor vi. Oznanjava vam evangelij, da bi se obrnili proč od teh ničevih reči k živemu Bogu, ki je naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. 16 V prejšnjih časih je dopuščal, da je vsak narod hodil svoja pota. 17 In vendar ob tem sebe ni pustil brez pričevanja, saj vam je izkazoval dobrote: z neba je pošiljal deževje in rodovitne čase, dajal vam je hrano in vam srca napolnjeval z veseljem.« 18 S temi besedami sta komaj ubranila množicam, da jima niso opravile žrtvenih daritev.
19 Tedaj pa so prišli Judje iz Antiohije in Ikónija; pridobili so množice ter kamnali Pavla in ga odvlekli iz mesta, ker so mislili, da je mrtev. 20 Toda ko so ga obstopili učenci, je vstal in šel v mesto. Naslednjega dne je z Barnabom odpotoval v Derbo.
Pavel in Barnaba se vrneta v Antiohijo
21 Ko sta v to mesto prinesla evangelij in pridobila veliko učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v Ikónij in v Antiohijo. 22 Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila. 23 V vsaki Cerkvi sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so verovali. 24 Prepotovala sta Pizidijo in prispela v Pamfilijo. 25 Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato spustila v Atálejo. 26 Od tod sta odplula v Antiohijo, kjer sta se bila priporočila Božji milosti za delo, ki sta ga zdaj opravila. 27 Ob svojem prihodu sta zbrala vso Cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere. 28 Nato sta precéj časa ostala med učenci.

Jozue 22

Jozue :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vrnitev transjordanskih rodov
22
Takrat je Józue sklical Rúbenovce, Gádovce in polovico Manásejevega rodu in jim rekel: »Izpolnili ste vse, kar vam je naročil GOSPODOV služabnik Mojzes. Prisluhnili ste mojemu glasu v vsem, kar sem vam zapovedal. Niste pozabili zapustiti svojih bratov te mnoge dni do tega dne. Popolnoma ste izpolnili zapoved GOSPODA, vašega Boga. Zdaj je GOSPOD, vaš Bog, naklonil mir vašim bratom, kakor jim je govoril. Obrnite se zdaj in pojdite v svoje šotore, v deželo svoje posesti, ki vam jo je dal GOSPODOV služabnik Mojzes onkraj Jordana. Samo dobro pazite, da boste izpolnjevali zapoved in postavo, ki vam jo je ukazal GOSPODOV služabnik Mojzes; da boste ljubili GOSPODA, svojega Boga, hodili po vseh njegovih potih, ohranili njegove zapovedi in se ga oklenili ter mu služili z vsem srcem in z vso dušo.« Potem jih je Józue blagoslovil in jih odpustil; in odšli so vsak v svoj šotor.
Polovici Manásejevega rodu je Mojzes dal posest v Bašánu, drugi njegovi polovici pa je Józue dal posest pri njihovih bratih onkraj Jordana, proti zahodu. Tudi njih je Józue odposlal v svoje šotore, jih blagoslovil in jim rekel: »Z velikim bogastvom se zdaj vračate v svoje šotore, z obilico drobnice, srebra, zlata, bakra, železa in s premnogimi oblačili. Razdelite si plen svojih sovražnikov s svojimi brati!«
Postavitev oltarja pri Jordanu
Rubenovi sinovi in Gadovi sinovi ter polovica Manásejevega rodu so se vrnili in odšli od Izraelovih sinov iz Šila v kánaanski deželi, da bi šli v gileádsko deželo, v deželo svoje posesti, ki so jo dobili v dedno last na GOSPODOVO povelje po Mojzesu. 10 Ko so pa prišli v Gelilót ob Jordanu, ki je v kánaanski deželi, so Rubenovi in Gadovi sinovi ter polovica Manásejevega rodu zgradili ob Jordanu oltar, velik, daleč viden oltar. 11 Izraelovi sinovi so to slišali in so rekli: »Glejte, Rubenovi in Gadovi sinovi ter polovica Manásejevega rodu so zgradili oltar nasproti kánaanske dežele pri Gelilótu ob Jordanu, onstran Izraelovih sinov.« 12 Izraelovi sinovi so to slišali in vsa občina Izraelovih sinov se je sešla v Šilu, da bi šli proti njim v boj.
13 Izraelovi sinovi so odposlali k Rubenovim sinovom in Gadovim sinovom ter polovici Manásejevega rodu v gileádsko deželo Pinhása, sina duhovnika Eleazarja, 14 in z njim deset knezov, po enega kneza za očetovsko hišo vsakega Izraelovega rodu; vsak izmed njih je bil poglavar svoje očetovske hiše med Izraelovimi tisočnijami. 15 Prišli so k Rubenovim sinovom in Gadovim sinovom ter polovici Manásejevega rodu v gileádsko deželo, da bi govorili z njimi. Rekli so: 16 »Tako pravi vsa GOSPODOVA občina: ›Kakšna hudobija je to, ki ste jo zakrivili pred Izraelovim Bogom, da ste danes proti GOSPODU? Danes ste si postavili oltar in se tako uprli GOSPODU. 17 Mar nam je premalo pregreha iz Peórja, ki se je še nismo očistili do tega dne in je nadloga za GOSPODOVO občino? 18 Vi ste se danes obrnili proč od GOSPODA; če se boste danes uprli GOSPODU, se bo on jutri razsrdil nad vso Izraelovo občino. 19 Če je zdaj dežela vaše posesti nečista, jo prečkajte in pojdite v deželo GOSPODOVE posesti, kjer je GOSPOD postavil prebivališče, in se nastanite med nami! GOSPODU pa se ne upirajte in ne bodite uporni do nas s tem, da si postavljate oltar poleg oltarja GOSPODA, našega Boga! 20 Ali ni prišla jeza nad vso Izraelovo občino, ko se je Zerahov sin Ahán pregrešil z nezvestobo do predmetov zakletve? In on ni bil edini mož, ki je umrl zaradi svoje pregrehe.‹«
21 Tedaj so odgovorili Rubenovi sinovi in Gadovi sinovi ter polovica Manásejevega rodu; govorili so poglavarjem Izraelovih tisočnij: 22 »Bog bogov, GOSPOD! Bog bogov, GOSPOD! On ve in Izrael naj izve: če smo se uprli ali storili hudobijo pred GOSPODOM, naj nas ta dan ne reši! 23 Če smo si zgradili oltar zato, da se obrnemo proč od GOSPODA, ali zato, da bi na njem darovali žgalne daritve, žgalno in jedilno daritev, ali zato, da bi darovali na njem mirovne daritve, naj GOSPOD sam razsodi. 24 Ne, temveč iz skrbi za stvar smo to storili, rekoč: ›Jutri naj porečejo vaši sinovi našim sinovom: Kaj imate vi opraviti z GOSPODOM, Izraelovim Bogom? 25 GOSPOD je določil Jordan za mejo med nami in vami, med Rubenovimi sinovi in Gadovimi sinovi; zato nimate deleža pri GOSPODU!‹ Tako bi vaši sinovi mogli odvrniti naše sinove, da bi se ne bali GOSPODA. 26 Zato smo rekli: ›Pojdimo in si naredimo oltar, ne za žgalne in ne za klavne daritve, 27 ampak da bo priča med nami in vami in med našimi rodovi za nami, da hočemo služiti GOSPODU pred njegovim obličjem s svojimi žgalnimi, s svojimi klavnimi in s svojimi mirovnimi daritvami.‹ Tako jutri ne porečejo vaši sinovi našim sinovom: ›Nimate deleža pri GOSPODU.‹ 28 Dalje smo dejali: ›Če jutri tako porečejo nam ali našim potomcem, bomo rekli: Poglejte na obliko GOSPODOVEGA oltarja, ki so ga naredili naši očetje ne za žgalno in ne za klavno daritev, ampak da bo priča med nami in vami!‹ 29 Daleč od nas bodi, da bi se uprli GOSPODU in se danes odvrnili od GOSPODA, ker smo zgradili oltar za žgalno, jedilno in klavno daritev poleg oltarja GOSPODA našega Boga, ki je pred njegovim svetiščem.«
30 Ko so duhovnik Pinhás, knezi občine in poglavarji Izraelovih tisočnij, ki so bili z njim, slišali besede, ki so jih govorili Rubenovi sinovi, Gadovi sinovi in Manásejevi sinovi, se je zdelo dobro v njihovih očeh. 31 Eleazerjev sin, duhovnik Pinhás, je tedaj rekel Rubenovim sinovom, Gadovim sinovom in Manásejevim sinovom: »Danes vemo, da je GOSPOD sredi med nami, kajti niste zagrešili te hudobije zoper GOSPODA; tako ste rešili Izraelove sinove pred GOSPODOVO roko.«
32 Potem so se vrnili Eleazarjev sin duhovnik Pinhás in knezi od Rubenovih sinov in Gadovih sinov iz gileádske dežele v kánaansko deželo k Izraelovim sinovom in jim prinesli sporočilo. 33 Sporočilo se je zdelo dobro v očeh Izraelovih sinov. In Izraelovi sinovi so slavili Boga in niso več rekli, da bi šli v vojno proti njim in pustošili deželo, v kateri so prebivali Rubenovi in Gadovi sinovi. 34 Rubenovi in Gadovi sinovi so poimenovali oltar Priča: »Kajti priča je med nami, da je GOSPOD zares Bog.«

Job 31

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job priseže Bogu
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sklenil sem zavezo s svojimi očmi,
in kako sem pazil nanjo kakor na devico!
Kakšen delež bi sicer imel od Boga od zgoraj,
dediščino od Mogočnega z višav?
Mar ne pogubo za krivičnika,
izgon za zlobneža?
Mar ne vidi mojih poti,
ne šteje vseh mojih korakov?

Mar sem hodil za goljufijo,
je hitela moja noga za prevaro?
Naj me pretehta na pravični tehtnici
in Bog bo spoznal moje poštenje!

Mar je moj korak skrenil s poti
in mi je srce hodilo za mojimi očmi,
da se je madež prijel mojih rok?
Naj drugi pojé, kar posejem,
naj porujejo moje sadike!

Mar mi je oko uhajalo za žensko,
da sem prežal na vrata svojega soseda?
10 Naj moja žena melje za drugega,
tujci naj legajo k njej.
11 Kajti to bi bila sramota,
krivda za obsodbo.
12 To bi bil ogenj, ki požira do uničenja,
in bi izkoreninil vse moje imetje.

13 Mar sem preziral pravico svojega hlapca
ali svoje dekle, ko sta prišla v spor z menoj?
14 Kaj bi storil, ko bi se vzdignil Bog,
mu odgovoril, ko bi preiskoval?
15 Ali ni moj Stvarnik v materinem telesu naredil tudi njega,
ali naju ni isti v materinem naročju obeh upodobil?

16 Mar sem odrekel revežem, kar so želeli,
sem pustil, da so vdovi ugašale oči?
17 Sem svoj zalogaj pojedel sam
in sirotek ni jedel od njega?
18 Kakor je bilo v mojem otroštvu,
mi je rastel kot očetu,
kakor sem bil v telesu svoje matere,
sem ga vodil.

19 Mar sem gledal, ko je kdo ginil brez obleke,
ko je bil ubožec brez odeje?
20 Kaj me niso blagoslavljala njegova ledja,
ko se je grel pod volno z mojih ovac?

21 Mar sem kdaj s svojo roko zamahnil proti siroti,
ker sem videl pri vratih korist zase?
22 Naj mi pleča odpadejo s hrbta,
naj se mi roka odtrga z ramena!
23 Kajti bal sem se, da me udari Bog,
pred njegovim veličastvom ne vzdržim.

24 Mar sem imel zlato za svoje zatočišče
in sem suhemu zlatu govoril: Moje upanje?
25 Mar sem se veselil, da imam veliko premoženje,
da je moja roka veliko pridobila?

26 Mar sem gledal k soncu, ki sije,
ali k luni, ki svetla potuje,
27 in mi je srce uhajalo na skrivnem,
da sem jima z roko pošiljal poljube?
28 Tudi to bi bila krivda za obsodbo,
saj bi zatajil Boga tam zgoraj.

29 Mar sem se veselil, če je moj sovražnik padel,
vriskal, da ga je zadelo zlo?
30 Saj nisem pustil, da bi se bila zmotila moja usta
in bi mu bil s kletvijo privoščil smrt.

31 Mar niso ljudje v mojem šotoru govorili:
Kdo se ni nasitil z njegovim mesom?
32 Tujec ni smel prenočevati zunaj,
popotniku sem odpiral svoja vrata.

33 Mar kot človek prikrivam svoje grehe,
skrivam krivdo v svojih prsih?
34 Ker se bojim velike množice
in me je strah pred prezirom rodov,
bi molčal in ne prišel skozi vrata!
Job podpiše prisego
35 O, da bi me kdo poslušal!
Glejte, tu je moj podpis!
Mogočni naj mi odgovori
in listino naj napiše moj nasprotnik!
36 Kako jo bom nosil na ramenih,
si jo nadel kot častno krono!
37 Razkazoval jo bom z lahkim korakom,
kot knez jo bom dajal na ogled.

38 Če je moja njiva vpila name
in so z njo vred jokale njene brazde,
39 če sem njen sad užival brez plačila
in žalil njenega lastnika:
40 naj trnje požene namesto pšenice,
namesto ječmena plevel!

Konec Jobovih govorov.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.751, danes: 8.986
Čas izvajanja programa: 0.07s