Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 19,21-40

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vznemirjenje v Efezu
21 Po teh dogodkih se je Pavel namenil, da skozi Makedonijo in Ahajo odpotuje v Jeruzalem. »Potem ko bom tam,« je rekel, »moram obiskati tudi Rim.« 22 Dva izmed svojih sodelavcev, Timóteja in Erásta, je poslal v Makedonijo, sam pa je še nekaj časa ostal v provinci Aziji.
23 V tistem času je nastalo nemajhno razburjenje zaradi Poti. 24 Neki zlatar z imenom Demetrij je izdeloval srebrne odlitke Artemidinega templja in s tem omogočal rokodelcem nemajhen zaslužek. 25 Sklical je svoje sodelavce in druge, ki so se ukvarjali s takšno obrtjo, in jim rekel: »Možje! Dobro veste, da je naša dejavnost vir naše blaginje. 26 Zdaj pa vidite in slišite, kaj počenja ta Pavel: govori, da bogovi, ki jih naredijo roke, niso pravi bogovi. Posrečilo se mu je, da je s tem zavêdel že precéj ljudi, ne samó v Efezu, ampak skoraj v vsej provinci Aziji. 27 Toda nismo samó mi v nevarnosti, da pride naše delo na slab glas. Tudi tempelj velike boginje Artemide bo izgubil veljavo. Ogrožena je veličina boginje, ki jo časti vsa Azija in ves obljudeni svet.«
28 Po teh besedah so kot pobesneli začeli vzklikati: »Velika je Artemida Efeška!« 29 V mestu je vse vrelo, trumoma so drveli v gledališče; s sabo so vlekli Makedonca Gaja in Aristarha, ki sta Pavla spremljala na njegovi poti. 30 Pavel je hotel nastopiti med množico, pa mu učenci niso pustili. 31 Tudi nekateri visoki provincialni uradniki, ki so mu bili naklonjeni, so mu poslali sporočilo in mu odsvetovali, da bi se napotil v gledališče. 32 Tam pa so kričali drug čez drugega, vladala je velika zmešnjava in večina sploh ni vedela, po kaj so prišli. 33 Nekateri iz množice so mislili, da je kriv Aleksander, ki so ga Judje potiskali pred sabo. Aleksander je dajal z roko znamenje, ker se je hotel zagovarjati pred množico. 34 Ko pa so spoznali, da je Jud, se je iz vseh grl dvignil en sam krik, ki skoraj dve uri ni ponehal: »Velika je Artemida Efeška!« 35 Nazadnje je mestni pisar množico pomiril z besedami: »Možje Efežani! Vsemu svetu je znano, da mesto Efez časti in váruje tempelj velike Artemide in njeno podobo, ki je padla z neba. 36 Tega ne more nihče zanikati. Zato ostanite mirni in se ne prenaglite! 37 Privlekli ste ta dva človeka, čeprav nista oskrunila templja in nista preklinjala naše boginje. 38 Če Demetrij in njegovi rokodelci menijo, da jih je kdo oškodoval, so za to sodni dnevi in cesarski namestniki: tam naj se tožijo med sabo! 39 Če pa zahtevate kaj drugega, naj se to razčisti na redni skupščini. 40 Obstaja nevarnost, da nas zaradi današnjih dogodkov obtožijo za upor, saj ni nobenega razloga, s katerim bi lahko opravičili te nemire.« Po teh besedah je razpustil zborovanje.

Sodniki 11,29-12,15

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jeftejeva zaobljuba
29 GOSPODOV duh pa je bil z Jeftejem in prehodil je Gileád in Manáseja. Potem je šel v Micpo v Gileádu in iz Micpe v Gileádu prišel k Amónovim sinovom. 30 Jefte pa se je GOSPODU zaobljubil in rekel: »Če mi res daš Amónove sinove v roke, 31 bodi GOSPODOV tisti, ki mi pride prvi naproti skozi vrata moje hiše, ko se v miru vrnem od Amónovih sinov. Daroval ga bom kakor žgalno daritev.«
32 Jefte je šel nad Amónove sinove, da bi se bojeval z njimi. GOSPOD mu jih je dal v roke. 33 Pobijal jih je od Aroêrja do vhoda v Minít in popolnoma porazil dvajset mest do Abél Keramíma. Tako so bili Amónovi sinovi ponižani pred Izraelovimi sinovi.
34 Ko pa je Jefte prišel na svoj dom v Micpo, glej, mu je prišla naproti njegova hči z bobni in s plesom. Bila je edinka; razen nje ni imel ne sina ne hčere. 35 Ko jo je zagledal, je pretrgal svoja oblačila in rekel: »Gorje mi, moja hči! Prav hudo si me potrla. Tudi ti si me pahnila v nesrečo. Odprl sem usta h GOSPODU in tega ne morem preklicati.« 36 Rekla mu je: »Moj oče, odprl si usta h GOSPODU, stori mi, kakor je prišlo iz tvojih ust, potem ko ti je GOSPOD storil, da si se maščeval nad svojimi sovražniki, Amónovimi sinovi.« 37 Nadalje je rekla očetu: »Naj se mi stori tole; odpusti me za dva meseca, da grem in se umaknem v gore ter objokujem svoje devištvo, jaz in moje tovarišice.« 38 Rekel je: »Pojdi!« In odposlal jo je za dva meseca. In šla je, ona in njene tovarišice, in po gorah objokovala svoje devištvo. 39 Po dveh mesecih se je vrnila k očetu in izpolnil je na njej svojo zaobljubo, s katero se je zaobljubil. In ni spoznala moža; tako je nastal v Izraelu zakon, 40 da so Izraelove hčere leto za letom hodile štiri dni v letu objokovat hčer Gileádca Jefteja.
Jeftejev spor z Efrájimci in njegova smrt
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Efrájimovi možje so bili vpoklicani in so šli proti severu. Rekli so Jefteju: »Zakaj si šel v boj proti Amónovim sinovom, nas pa nisi poklical, da bi šli s teboj? Z ognjem bomo zažgali tvojo hišo nad teboj.« Jefte jim je rekel: »Hud boj sem imel jaz in moje ljudstvo z Amónovimi sinovi. Klical sem vas in niste prišli, da bi me rešili iz njihove roke. Ko sem videl, da vas ni bilo na pomoč, sem vzel svoje življenje v svoje roke. Šel sem nad Amónove sinove in GOSPOD mi jih je dal v roke. Zakaj torej prihajate ta dan nadme, da bi se bojevali z menoj?« Potem je Jefte zbral vse gileádske može, da bi se bojeval z Efrájimci. In gileádski možje so potolkli Efrájimce, ker so rekli: »Efrájimovi ubežniki ste; Gileád pa je sredi med Efrájimom in med Manásejem.« Nato so Gileádci zasedli Efrájimcem jordanske prehode. Kadar koli je kateri od Efrájimovih ubežnikov rekel: »Rad bi šel čez,« so mu gileádski možje rekli: »Ali si Efrájimec?« in je rekel: »Nisem,« so mu rekli: »Reci torej Šibólet!« Če je izgovoril »Sibólet«, saj besede ni mogel pravilno izgovoriti, so ga zgrabili in umorili pri jordanskih prehodih. Tako je v tistem času padlo dvainštirideset tisoč Efrájimcev.
Jefte pa je sodil Izraelu šest let. Potem je Gileádec Jefte umrl in bil pokopan v svojem mestu v Gileádu.
Sodnik Ibcán
Za njim je sodil Izraelu Ibcán iz Betlehema. Imel je trideset sinov in trideset hčera – te je omožil ven; trideset deklet za svoje sinove pa je pripeljal od drugod. Izraelu je sodil sedem let. 10 Potem je Ibcán umrl in bil pokopan v Betlehemu.
Sodnik Elón
11 Za njim je sodil Izraelu Zábulonec Elón. Izraelu je sodil deset let. 12 Potem je Zábulonec Elón umrl in bil pokopan v Ajalónu v Zábulonovi deželi.
Sodnik Abdón
13 Za njim je sodil Izraelu Abdón, sin Piratónca Hiléla. 14 Imel je štirideset sinov in trideset vnukov, ki so jezdili na sedemdesetih osličkih. Izraelu je sodil osem let. 15 Potem je Abdón, sin Piratónca Hiléla, umrl in bil pokopan v Piratónu na Amalečanskem pogorju v Efrájimovi deželi.

Job 40,3-24

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Prvi Jobov odgovor: Job prizna, da je premajhen
Nato je Job odgovoril GOSPODU in rekel:
Glej, premajhen sem. Kaj naj ti odgovorim?
Svojo roko si polagam na usta.
Enkrat sem govoril, pa ne bom več odgovarjal,
dvakrat, pa ne bom več poskušal.
Drugi GOSPODOV govor: Bog razodeva Jobu svojo moč
Tedaj je GOSPOD iz viharja spregovoril Jobu in rekel:
Opaši kakor junak svoja ledja,
vprašal te bom in ti me poúči!
Hočeš razveljaviti mojo sodbo,
me obsoditi, da bi ti imel prav?
Ali imaš laket kakor Bog,
grmiš z glasom kakor on?
Bog ponudi Jobu svoje mesto
10 Okrási se z vzvišenostjo in veličastvom,
obleci se v dostojanstvo in sijaj!
11 Izlij izbruhe svoje jeze,
poglej vsakega prevzetneža in ga ponižaj!
12 Poišči vsakega ošabneža in ga ukloni,
potlači krivičnike na njihovem mestu!
13 Skupaj jih zakoplji v zemljo,
potisni njihovo obličje v temo!
14 Potem te bom hvalil tudi jaz,
da ti daje zmago tvoja desnica.
Behemót
15 Poglej Behemóta, ki sem ga naredil kakor tebe,
hrani se s travo kakor govedo.
16 Glej njegovo moč v njegovih ledjih,
njegovo čvrstost v mišicah njegovega trebuha.
17 Svoj rep izteguje kakor cedra,
kite njegovih beder so prepletene.
18 Njegovo okostje je bronasto ogrodje,
njegove kosti so kakor železne palice,
19 on je prvenec Božjih del,
nosi vgrajen svoj meč.
20 Saj mu gore dajejo hrano,
vse poljske živali se igrajo tam.
21 Pod lotosovimi grmi leži,
skrit v trstju in močvirju.
22 Lotosovi grmi ga pokrivajo s senco,
obdajajo ga vrbe ob vodi.
23 Glej, tok reke zadržuje, ne zbeži,
miren je, čeprav mu Jordan dere proti gobcu.
24 Lovi ga v njegove tolmune,
nos mu prebada z zajetji.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.526.047, danes: 9.282
Čas izvajanja programa: 0.05s