Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 1

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

APOSTOLSKA DELA
Uvod
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu«.
Jezusov vnebohod
(Mr 16,19–20; Lk 24,50–53)
Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. 10 Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, 11 ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
Apostoli izvolijo Judovega naslednika
12 Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. 13 Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. 14 Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
15 V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov, zbrala se je skupina kakih sto dvajset ljudi, in rekel: 16 »Bratje! Moralo se je izpolniti Pismo, kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu: postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa. 17 Bil je prištet med nas in deležen naše službe. 18 Z nagrado, ki jo je dobil za svoje umazano delo, je kupil zemljišče; padel je z glavo navzdol, tako da se je razpočil in se mu je izsulo vse drobovje. 19 To se je razvedelo med vsemi, ki prebivajo v Jeruzalemu, tako da se tisto zemljišče zdaj v njihovem jeziku imenuje Hakéldama, kar pomeni ›Njiva krvi‹. 20 V knjigi psalmov je namreč pisano:
Njegovo bivališče naj postane puščava,
nihče naj v njem ne prebiva.
In dalje:
Njegovo službo naj prevzame kdo drug.
21 Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, 22 od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priča njegovega vstajenja!« 23 Predlagali so dva, Jožefa, ki se je imenoval Bársaba, z vzdevkom Just, in Matija. 24 Nato so takóle molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži, katerega od teh dveh si izbral, 25 naj prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, da je šel na svoj kraj!« 26 In žrebali so, žreb pa je določil Matija, in pridružili so ga enajstim apostolom.

5. Mojzesova knjiga 11-12

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljubi torej GOSPODA, svojega Boga, in vse dni izpolnjuj, kar si dolžan izpolnjevati, njegove zakone, odloke in zapovedi.
Izrael naj bi razumel Božje delo
Spoznajte torej danes – ne vaši sinovi, ki niso ne spoznali ne videli – pouk GOSPODA, svojega Boga, njegovo veličino, njegovo močno roko in iztegnjeni laket, njegova znamenja in dela, ki jih je storil v Egiptu egiptovskemu kralju faraonu in vsej njegovi deželi; in kar je storil egiptovski vojski, konjem in vozovom, kako jih je GOSPOD, ko so vas zasledovali, preplavil z vodami Trstičnega morja in jih uničil do tega dne; in kar vam je storil v puščavi, dokler niste prišli do tega kraja; kaj je storil Datánu in Abirámu, sinovoma Rubenovega sina Eliába, kako je zemlja sredi vsega Izraela odprla usta in ju pogoltnila z družinama in šotoroma vred in z vsemi privrženci. Kajti vaše oči so videle vsa GOSPODOVA velika dela, ki jih je storil.
Izpolnjujte torej vso zapoved, ki vam jo danes dajem, da boste močni in da pridete in vzamete v last deželo, v katero greste, da jo vzamete v last, in da podaljšate svoje dneve na zemlji, ki jo je GOSPOD s prisego obljubil dati vašim očetom in njihovemu zarodu, deželo, v kateri se cedita mleko in med.
Bog skrbi za obljubljeno deželo
10 Kajti dežela, v katero greš, da jo vzameš v last, ni taka kakor egiptovska dežela, iz katere ste odšli in ki si jo poseval s semenom in namakal z nogami kakor zelenjavni vrt. 11 Dežela, kamor greste, da jo vzamete v last, je dežela hribov in dolin in pije vodo iz dežja neba, 12 dežela, za katero skrbi GOSPOD, tvoj Bog: oči GOSPODA, tvojega Boga, so nenehno obrnjene vanjo od začetka leta do konca leta.
13 Če boste torej natančno poslušali moje zapovedi, ki vam jih danes zapovedujem, in boste ljubili GOSPODA, svojega Boga, in mu služili z vsem srcem in vso dušo, 14 bom vaši deželi dajal dež o pravem času, zgodnji in pozni dež, da spraviš žito, vino in olje; 15 in na tvojem polju bom dajal travo za tvojo živino; in jedel boš in se nasitil. 16 Varujte se, da se vaše srce ne da zapeljati, da bi skrenili s poti in služili drugim bogovom in se jim priklanjali. 17 Sicer bi se proti vam vnela GOSPODOVA jeza in bi zaprl nebo, da ne bi bilo dežja, in zemlja ne bi dajala pridelka; hitro bi izginili iz lepe dežele, ki vam jo daje GOSPOD.
18 Vtisnite si te moje besede v srce in v dušo, privežite si jih za znamenje na roko in naj vam bodo za čelni nakit med očmi. 19 Učite jih svoje sinove tako, da jim jih govorite, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš! 20 Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata, 21 da se pomnožijo tvoji dnevi in dnevi tvojih sinov na zemlji, za katero je GOSPOD prisegel vašim očetom, da jim jo bo dal, kakor dolgo bo nebo nad zemljo!
22 Kajti če boste vestno izpolnjevali vso to zapoved, ki vam jo ukazujem izpolnjevati, in ljubili GOSPODA, svojega Boga, hodili po vseh njegovih poteh in se ga držali, 23 bo GOSPOD pregnal pred vami vse te narode in razlastili boste narode, večje in močnejše od sebe. 24 Vsak kraj, kamor stopi stopalo vaše noge, bo vaš; od puščave in Libanona, od reke, reke Evfrata, do zahodnega morja bo vaše ozemlje. 25 Nihče ne bo obstal pred vami; GOSPOD, vaš Bog, pošlje pred vami grozo in strah nad vso deželo, po kateri boste hodili, kakor vam je obljubil.
Blagoslov in prekletstvo
26 Glejte, danes polagam pred vas blagoslov in prekletstvo: 27 blagoslov, če boste poslušni zapovedim GOSPODA, svojega Boga, ki vam jih danes dajem; 28 prekletstvo, če ne boste poslušni zapovedim GOSPODA, svojega Boga, temveč boste krenili s poti, ki vam jo danes zapovedujem, in hodili za drugimi bogovi, ki jih niste poznali.
29 Ko te GOSPOD, tvoj Bog, pripelje v deželo, v katero greš, da jo vzameš v last, daj blagoslov na goro Garizím, prekletstvo pa na goro Ebál! – 30 Ali nista onstran Jordana, za potjo proti sončnemu zahodu v deželi Kánaancev, ki prebivajo v Arábi nasproti Gilgálu, pri Moréjevih hrastih?
31 Kajti čez Jordan pojdete, da pridete in vzamete v last deželo, ki vam jo daje GOSPOD, vaš Bog. Ko jo boste vzeli v last in prebivali v njej, 32 vestno izpolnjujte vse zakone in odloke, ki jih danes polagam pred vas!
BOŽJI ZAKONI
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To so zakoni in odloki, ki jih vestno izpolnjujte v deželi, ki ti jo GOSPOD, Bog tvojih očetov, daje v last za vse dni, dokler boste živeli na zemlji.
Samo eno svetišče naj bo
Popolnoma uničite vse kraje, kjer so narodi, ki jih boste razlastili, služili svojim bogovom na visokih gorah, na gričih in pod vsakim zelenim drevesom. Podrite njihove oltarje, razbijte spominske kamne, sežgite svete kole v ognju, razbijte rezane podobe njihovih bogov in izbrišite njihovo ime s tistega kraja! Ne delajte tako GOSPODU, svojemu Bogu! Temveč poiščite kraj, ki ga izbere GOSPOD, vaš Bog, izmed vseh vaših rodov, da tam naseli svoje ime in bo tam prebival! Tja prihajajte in tja prinašajte žgalne in klavne daritve, desetine, vzdigovanje svoje roke, zaobljube, prostovoljne darove in prvence goveda in drobnice! In tam, pred GOSPODOM, svojim Bogom, jejte in se vi in vaše hiše veselite vsega pridelka svojih rok, s katerim te je blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog!
Ne delajte tako, kakor danes delamo tukaj, vsakdo, kakor je prav v njegovih očeh! Kajti niste še prišli do počivališča in do dediščine, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog. 10 Ko pa pridete čez Jordan in se naselite v deželi, ki vam jo GOSPOD, vaš Bog, daje kot dediščino, in ko vam bo pripravil mir pred vsemi vašimi sovražniki naokrog in boste varno prebivali, 11 tedaj prinašajte na kraj, ki ga izbere GOSPOD, vaš Bog, da bo tam prebivalo njegovo ime, vse, kar vam zapovedujem: žgalne in klavne daritve, desetine, vzdigovanje svoje roke in vse izbrane darove, ki jih boste zaobljubili GOSPODU! 12 In veselite se pred GOSPODOM, svojim Bogom, s svojimi sinovi in hčerami, s hlapci in deklami in z levitom, ki je znotraj vaših vrat, ker nima deleža in dediščine z vami!
13 Varuj se, da ne boš daroval svojih žgalnih daritev na katerem koli kraju, ki ga ugledaš! 14 Temveč daruj svoje žgalne daritve na kraju, ki ga izbere GOSPOD v enem izmed tvojih rodov, in tam izpolnjuj vse, kar ti zapovedujem!
15 Vendar smeš, kakor želi tvoja duša, klati in jesti meso znotraj vseh svojih vrat, kakor te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog. Nečisti in čisti ga sme jesti kakor gazelo in jelena. 16 Le krvi ne smete uživati; izlij jo na zemljo kakor vodo! 17 Znotraj svojih vrat ne smeš jesti desetine svojega žita, vina in olja, ne prvencev goveda in drobnice ne katerih koli zaobljub, ki jih zaobljubiš, ne prostovoljnih darov in ne vzdigovanja svojih rok! 18 Temveč pred GOSPODOM, svojim Bogom, na kraju, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, jih uživaj s sinom in hčerjo, s hlapcem in deklo in z levitom, ki je znotraj tvojih vrat! In vesêli se pred GOSPODOM, svojim Bogom, vsega pridelka svojih rok! 19 Varuj se, da ne zapustiš levita vse dni, ko boš na svoji zemlji.
20 Ko GOSPOD, tvoj Bog, razširi tvojo pokrajino, kakor ti je obljubil, in porečeš: »Meso bi rad jedel,« ker si bo tvoja duša zaželela jesti meso, smeš jesti meso, kolikor ga želi tvoja duša. 21 Če bo kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, da tam naseli svoje ime, daleč, smeš klati od goveda in drobnice, ki ti jo da GOSPOD, kakor sem ti zapovedal; in znotraj svojih vrat smeš jesti, kolikor želi tvoja duša. 22 Jej ga tako, kakor ješ gazelo in jelena! Skupaj ga smeta jesti čisti in nečisti. 23 Samo tega se trdno dŕži, da ne boš užival krvi! Kajti kri je življenje in ne smeš jesti življenja z mesom vred. 24 Ne smeš je uživati, izlij jo na zemljo kakor vodo! 25 Ne uživaj je, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom, če storiš, kar je prav v GOSPODOVIH očeh! 26 Samo svete darove, ki si jih dolžan, in zaobljubljene darove vzemi in pojdi na kraj, ki ga izbere GOSPOD, 27 in daruj žgalne daritve, meso in kri, na oltarju GOSPODA, svojega Boga! Kri svojih klavnih daritev izlij na oltar GOSPODA, svojega Boga, meso pa smeš jesti.
28 Izpolnjuj in poslušaj vse te besede, ki ti jih zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom na veke, če storiš, kar je dobro in prav v očeh GOSPODA, tvojega Boga!
Zoper kánaansko bogoslužje
29 Ko bo GOSPOD, tvoj Bog, pred teboj pokončal narode, v katerih deželo greš, da jih razlastiš, in ko jih razlastiš in se naseliš v njihovi deželi, 30 se varuj, da se ne daš ujeti, da bi jih posnemal, potem ko so bili pokončani pred teboj. Ne išči njihovih bogov in ne reci: »Kako so ti narodi služili svojim bogovom? Tudi jaz bom tako delal.« 31 Ne delaj tako GOSPODU, svojemu Bogu, kajti vse, kar je GOSPODU gnusoba, kar sovraži, delajo oni svojim bogovom; saj celó sinove in hčere v ognju sežigajo bogovom.

Job 9

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tretji Jobov govor: Job se brani
Človek ne more imeti prav pred Bogom
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je spregovoril Job in rekel:
Resnično vem, da je tako:
kako bi mogel človek imeti prav proti Bogu?
Če bi se kdo hotel pravdati z njim,
bi mu ne mogel od tisoč reči
odgovoriti ene same.
Modrega srca je in silne moči,
kdo bi se mu uprl in ostal cel?
On prestavlja gore, ne da bi opazile,
kako jih prevrača v svojem srdu.
On premika zemljo z njenega mesta,
da se majejo njeni stebri.
On zapoveduje soncu, da ne vzide,
in zapira zvezde.
Sam razpenja nebo
in stopa po morskih valovih.
Ustvaril je Veliki voz in Orion,
Gostosevce in ozvezdja na jugu.
10 On dela velike reči, ki so nedoumljive,
in čudovite, ki jim ni števila.
Pokončuje poštene in krivične
11 Če hodi poleg mene, ga ne vidim,
kadar odide, ne opazim.
12 Če kaj odvzame, kdo mu lahko zabrani,
kdo mu more reči: »Kaj delaš?«
13 Bog ne odstopa od svoje jeze,
pred njim se uklanjajo Rahabovi pomagači.
14 In kako bi mu mogel odgovarjati jaz,
izbirati besede proti njemu?
15 Čeprav sem pravičen, bi ne mogel odgovoriti,
temveč bi moral prositi za svojo pravico.
16 Če bi ga poklical, naj mi odgovori,
ne verjamem, da bi poslušal moj glas.
17 Zdrobil bi me v viharju,
brez vzroka bi pomnožil moje rane.
18 Ne bi pustil, da bi si oddahnil,
temveč bi me napolnil z bridkostmi.
19 Če gre za moč, glej, silen je,
če gre za pravico, kdo mi bo za pričo?
20 Čeprav sem pravičen, bi me obsodila lastna usta,
čeprav sem pošten, bi me izpridila.
21 Čeprav sem pošten, ne poznam svoje duše,
zavračam svoje življenje.
22 Vseeno je, zato rečem:
Poštenega in krivičnega pokončuje!
23 Če bi udarec vsaj povzročil takojšnjo smrt,
tako pa se smeje preizkušnji poštenih!
24 Deželo je dal v roke krivičniku,
njenim sodnikom zakriva obraz.
Če to ni on, kdo je potem?
Job mora biti obdolžen
25 Moji dnevi so hitrejši ko tekač,
bežijo, nič dobrega ne vidijo.
26 Drsijo mimo kakor čolni iz trstja,
kakor orel, ki plane na plen.
27 Tudi če rečem: Pozabil bom svojo bridkost,
spremenil svoj obraz in gledal veselo,
28 me je vendar groza vseh teh bolečin,
saj vem, da me ne boš oprostil.
29 Jaz moram veljati za krivega,
čemú naj se še trudim?
30 Če bi se umil s snegom,
si očistil roke z lugom,
31 me boš ti spet pogreznil v mlakužo,
da se me bo še obleka sramovala.
Ni razsodnika
32 Saj on ni človek kakor jaz, da bi ga poklical
in bi šla skupaj na sodišče.
33 Med nama ni razsodnika,
ki bi položil svojo roko na naju,
34 odmaknil od mene njegovo šibo,
da me strah pred njim ne bi preganjal!
35 Tedaj bi govoril, ne da bi se ga bal,
ker pa ni tako, sem prepuščen sam sebi!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.363, danes: 20.677
Čas izvajanja programa: 0.07s