Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 2,14-47

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peter govori na binkoštni praznik
14 Tedaj je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in jih nagovoril: »Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu! To védite in prisluhnite mojim besedam! 15 Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele tretja dnevna ura, 16 temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joélu:
17 In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog:
razlil bom od svojega Duha čez vse meso,
in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere
in vaši mladeniči bodo gledali videnja
in vaši starci bodo sanjali v sanjah.
18 Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle
bom v tistih dneh izlil od svojega Duha
in bodo prerokovali.
19 In dal bom čudeže zgoraj na nebu
in znamenja spodaj na zemlji,
kri in ogenj in dimne oblake.
20 Sonce se bo spremenilo v temo
in mesec v kri,
preden pride veliki in sijajni Gospodov dan.
21 In zgodilo se bo: vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen.
22 Možje Izraelci, poslušajte te besede! Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, 23 njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah nepostavnežev pribili na križ in umorili. 24 Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. 25 David namreč pravi o njem:
Vedno sem videl pred sabo Gospoda,
na moji desnici je, da ne omahnem.
26 Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik.
In v upanju bo počivalo moje meso,
27 ker moje duše ne boš prepustil podzemlju,
svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
28 Dal si mi spoznati pota življenja,
napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.
29 Bratje! Dovolíte, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu: umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. 30 Ker je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledij posadil na njegov prestol. 31 Videl je v prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da
ni bil prepuščen podzemlju
in njegovo meso ni videlo trohnobe.
32 Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. 33 Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite. 34 David ni šel v nebesa in vendar sam pravi:
Gospod je rekel mojemu Gospodu:
Sédi na mojo desnico,
35 dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog.
36 Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.«
37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. 39 Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« 40 Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: »Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!« 41 Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.
Življenje prvih vernikov
42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. 43 Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: 45 prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. 46 Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. 47 Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.

5. Mojzesova knjiga 15-16

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Odpustitev dolgov vsako sedmo leto
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ob koncu sedmih let narêdi odpust! Odpust pa je v temle: roka vsakega upnika, ki je kaj posodil bližnjemu, naj dolg odpusti; naj ne terja svojega bližnjega in brata, kajti odpust je razglašen za GOSPODA. Tujca smeš terjati, kar pa je tvojega pri tvojem bratu, naj tvoja roka odpusti.
Sicer pa pri tebi ne bo smelo biti reveža; kajti GOSPOD te bo obilno blagoslovil v deželi, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dediščino, da jo vzameš v last, če boš le zvesto poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in vestno izpolnjeval vso to zapoved, ki ti jo danes dajem. Kajti GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslovil, kakor ti je obljubil, in boš lahko posojal mnogim narodom, sam pa ne boš jemal na pósodo; gospodoval boš nad mnogimi narodi, nad teboj pa ne bodo gospodovali.
Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v katerem koli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, temveč mu jo na široko odpiraj in mu rad posojaj, kolikor potrebuje tega, kar mu manjka. Varuj se, da v tvojem srcu ne bo nizkotne misli, da bi rekel: »Sedmo leto se bliža, odpustno leto,« in bi bilo tvoje oko hudobno do revnega brata in bi mu ničesar ne dal! Vpil bi h GOSPODU zoper tebe in ti bi bil kriv. 10 Velikodušno mu dajaj in tvoje srce naj ne bo nevoljno, ko mu daješ; zaradi tega te bo namreč GOSPOD, tvoj Bog, blagoslovil pri vsem tvojem delu in pri vsem, česar se loti tvoja roka. 11 Ker v deželi ne bo zmanjkalo revežev, ti zapovedujem in pravim: »Široko odpiraj svojo roko bratu, ubožcu in revežu v svoji deželi!«
Sedmo leto – osvoboditev hebrejskih sužnjev
(2 Mz 21,1–11)
12 Če se ti proda tvoj brat, Hebrejec ali Hebrejka, naj ti služi šest let, sedmo leto pa ga odpústi prostega! 13 Ko ga odpustiš prostega, ga ne odpuščaj praznega! 14 Bogato ga preskrbi z darovi od svoje drobnice, z mlatišča in iz tlačilnice; s čimer te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog, od tega mu daj! 15 Spomni se, da si bil suženj v egiptovski deželi in da te je GOSPOD, tvoj Bog, odkupil! Zato ti danes dajem to zapoved. 16 Če pa ti poreče: »Nočem oditi od tebe,« ker ljubi tebe in tvojo hišo, ker mu je dobro pri tebi, 17 tedaj vzemi šilo in mu prebodi uho na vratih! Potem ti bo suženj za zmeraj.
Enako stôri tudi svoji sužnji!
18 Naj ne bo težko v tvojih očeh, da ga odpuščaš prostega, kajti v šestih letih ti je prislužil dvojno najemnikovo plačilo. In GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslovil pri vsem, kar boš delal.
Posvetitev prvorojencev
19 Vsakega prvega samca, ki bo storjen pri tvojem govedu in pri tvoji drobnici, posvéti GOSPODU, svojemu Bogu! Ne delaj s prvencem svojega goveda in ne strizi prvenca svoje drobnice! 20 Pred GOSPODOM, svojim Bogom, ga iz leta v leto s svojo hišo vred jej na kraju, ki ga izbere GOSPOD! 21 Če pa ima žival kako napako, da je hroma ali slepa ali ima kakršno koli napako, je ne smeš darovati GOSPODU, svojemu Bogu; 22 znotraj svojih vrat jo pojej! Čisti in nečisti jo smeta jesti skupaj kakor smeta gazelo ali jelena. 23 Samo njene krvi ne uživaj; izlij jo na zemljo kakor vodo!
Trije letni prazniki
(2 Mz 12,1–20; 23,14–19; 34,18–26)
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pazi na mesec abíb in obhajaj pasho za GOSPODA, svojega Boga! Kajti v mesecu abíbu te je GOSPOD, tvoj Bog, ponoči izpeljal iz Egipta. Kot pasho daruj GOSPODU, svojemu Bogu, drobnico in govedo na kraju, ki ga izbere GOSPOD, da bi tam prebivalo njegovo ime. Ne jej zraven nič kvašenega; sedem dni jej zraven nekvašeni kruh, kruh stiske – kajti v naglici si odšel iz egiptovske dežele –, da se boš vse dni svojega življenja spominjal dneva, ko si odšel iz egiptovske dežele. Sedem dni naj se ne vidi pri tebi kvas v vsej tvoji pokrajini; in od mesa, ki ga daruješ zvečer prvega dne, naj nič ne ostane čez noč do jutra. Ne smeš darovati pashe v katerem koli svojih krajev, ki ti jih da GOSPOD, tvoj Bog, temveč na kraju, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, da bi na njem prebivalo njegovo ime, tam daruj pasho zvečer, ob sončnem zahodu, ob času, ko si odšel iz Egipta! Na kraju, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, jo skuhaj in jej! Zjutraj pa se vrni in pojdi v svoje šotore! Šest dni jej nekvašeni kruh; sedmi dan pa je praznični shod za GOSPODA, tvojega Boga! Ne opravljaj nobenega dela!
Štej sedem tednov; ob času, ko pride srp prvič nad žito, začni šteti sedem tednov! 10 Potem obhajaj praznik tednov za GOSPODA, svojega Boga, s prostovoljnimi darovi svoje roke; daj primerno temu, kakor te je blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog! 11 Vesêli se pred GOSPODOM, svojim Bogom, s sinom in hčerjo, s hlapcem in z deklo in z levitom, ki je znotraj tvojih vrat, s tujcem, siroto in vdovo, ki so v tvoji sredi! 12 Pomni, da si bil suženj v Egiptu, in vestno izpolnjuj te zakone!
13 Šotorski praznik obhajaj sedem dni, ko spraviš pridelke z mlatišča in iz tlačilnice! 14 Vesêli se ob svojem prazniku s sinom in hčerjo, s hlapcem in z deklo in z levitom, s tujcem, siroto in z vdovo, ki so znotraj tvojih vrat! 15 Sedem dni praznuj za GOSPODA, svojega Boga, na kraju, ki ga izbere GOSPOD, kajti GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslovil pri vsem tvojem pridelku in pri vsem delu tvojih rok; bodi zares vesel!
16 Trikrat v letu naj se prikažejo vsi tvoji moški pred GOSPODOM, tvojim Bogom, na kraju, ki ga izbere: na praznik nekvašenega kruha, na praznik tednov in na šotorski praznik. A naj se ne prikažejo praznih rok pred GOSPODOVIM obličjem, 17 ampak vsak z darom, ki ga zmore njegova roka, kakor te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog.
Pravila za sodnike
18 Postavi si sodnike in nadzornike po vseh svojih krajih, ki ti jih da GOSPOD, tvoj Bog, po tvojih rodovih, da bodo s pravično sodbo sodili ljudstvo! 19 Ne prirejaj si prava, ne glej na osebo, ne jemlji podkupnine! Kajti podkupnina slepi oči modrih in prevrača besede pravičnih. 20 Za pravico, za pravico se poganjaj, da boš živel in vzel v last deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog.
Za čistost bogoslužja
21 Ne zasajaj svetega kola iz kakršnega koli lesa blizu oltarja GOSPODA, tvojega Boga, ki si ga narediš! 22 Tudi si ne postavljaj spominskih kamnov, ki jih GOSPOD, tvoj Bog, sovraži!

Job 11

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Prvi Cofárjev govor: Cofár pritiska
Job nosi krivdo
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Cofár Naámčan in rekel:
Mar bo toliko besed ostalo brez odgovora,
ali naj ima prav blebetač?
Tvoje besedičenje jemlje smrtnikom besedo,
rogaš se, pa ni nikogar, ki bi te osramotil.
Rekel si: »Moj nauk je čist,
iskren sem v tvojih očeh!«
O, da bi Bog spregovoril
in odprl svoje ustnice proti tebi!
Pokazal bi ti skrito stran modrosti,
saj sta obe strani potrebni za uspeh,
in bi spoznal, da Bog pozablja del tvoje krivde.

Ali moreš doumeti Božjo globočino,
spoznati popolnost Mogočnega?
Višja je kakor nebo, kaj boš naredil,
globlja je kakor podzemlje, kaj boš dognal?
Daljša je kakor zemlja
in širša kakor morje.
10 Če pridrvi in vklene ter kliče na sodbo,
kdo bi mu zabranil?
11 Saj pozna nečimrne smrtnike
in vidi zlo, ne da bi pazil.
12 Puhloglavec se dela pametnega,
toda človek se rodi kakor žrebe divje oslice.
Vabilo k spreobrnjenju
13 Če boš pripravil svoje srce
in povzdignil k njemu svoje roke,
14 če boš odstranil zlo s svojih rok
in ne boš trpel krivice v svoji hiši,
15 boš povzdignil svoj obraz brez madeža,
trden boš, ne boš se bal.
16 Tedaj boš pozabil na trpljenje,
spominjal se ga boš kakor vode, ki je odtekla.
17 Življenje ti bo sijalo kakor poldan,
tema ti bo kakor jutro.
18 Prepričal se boš, da je še upanje,
vkopal se boš in varno spal.
19 Počival boš in nihče te ne bo motil,
številni bodo iskali tvojo naklonjenost.
20 Oči krivičnikov pa bodo ugasnile,
njihovo pribežališče bo propadlo,
njihovo upanje bo le: izdihniti dušo!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.611, danes: 21.925
Čas izvajanja programa: 0.05s